Crespadi - Een Boekwerk Over Diest

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 14 jul 2021 om 22:22
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

INLEIDING

Grote Markt Diest

CRESPADI staat voor CRESens PAul DIest en is de verzameling van al wat Cresens Paul Sr. ,geboren te Diest op 22 maart 1902 en aldaar overleden op 25 februari 1980, ooit over Diest in bibliotheken, boeken, tijdschriften, kranten, enzovoort gevonden heeft. Hij werkte op een verstandige en systematische manier in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel om alles over één onderwerp uit te pluizen en om daarna een volgend onderwerp aan te pakken. In zijn gekende schriftjes noteerde hij alles wat ook maar op enigerwijze verband hield met Diest. Later typte hij veel daarvan op fiches en soms werden die fiches ook door hem met de hand geschreven en waren dan bijna niet te lezen.

Wat mijn vader, die juwelier en optieker was te Diest, allemaal gedaan heeft voor Diest weten we niet. Maar we weten wel dat hij altijd met iets over Diest bezig was. Zo was hij voorzitter van de V.T.B. en organiseerde hij de Landdag daarvoor op 15 en 16 Mei 1926 in Diest. In 1937 was hij actief in De Stedelijke Dienst voor Vreemdelingenverkeer. In 1938 was hij mee verantwoordelijk voor de organisatie van de Sint-Jan Berchmansfeesten. Hij was ook bestuurslid van het Sport en Cultuurcentrum. Zijn kennis stelde hij eveneens ten dienst van de heemkundige kring Arnoldus IV. Jaren was hij bestuurslid van de Toeristische Federatie van de Provincie Brabant en werd er zelfs ondervoorzitter.

Paul Cresens Jr.
Paul Cresens Sr.


Sinds het overlijden van mijn vader in 1980 heb ik, Paul jr. (geboren te Diest op 3 juli 1938), de collectie van mijn vader bewaard. Zelf ben ik bestuurslid van Mondis en Arnoldus IV, maar ben dat ook bij de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw. Daarnaast zit ik in de raad van bestuur Bibliotheek Diest en vroeger was ik leraar in Herk-de-Stad. In 2000 was ik om gezondheidsredenen verplicht te rusten en ben dan maar begonnen met al de gegevens die mijn vader verzameld had te verwerken en heb ik zijn werk dus verdergezet. Dit is een zeer zware opdracht geweest die me bovendien slechts gedeeltelijk gelukt is omdat er zoveel informatie op me af kwam.

DANKWOORD


Eerst en vooral wil ik mijn echtgenote Magda Vandevorst (1941-2021) voor haar steun bedanken samen met mijn zoon Erwin voor de hulp aan de computer. Zeker moet ik Guido Arnauts, Guy Hommelen, Alfons Thiels en Petra Vanhoutte bedanken voor al het bronnenmateriaal dat ze mij bezorgd hebben.

Tenslotte is het Eddy Keuninckx die gezorgd heeft voor de opmaak van dit werk en het mogelijk heeft gemaakt dat dit werk beschikbaar is op het internet. Dank u Eddy!

Dan wil ik iedere lezer nog veel plezier toewensen met zijn opzoekingswerk in dit boekwerk dat meer dan 2.100 bladzijden telt.
Ik koester daarbij de stille hoop dat iemand het werk van mijn vader en van mezelf, zal verderzetten.


Paul Cresens Jr.
1 Maart 2015


Sponsor: Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzwHANDLEIDING

Crespadi bestaat uit drie delen. Elk deel is een index die verwijzingen bevat naar de informatie die bij het onderwerp behoort. De eigenlijke informatie zit dan gevat in het boek, het archief, de krant en zo verder en kan u niet op deze website terugvinden.:

DEEL I. Index van gegevens over Diestenaars of personen die iets met Diest te maken hadden, zoals bv. Van Even die over Diest gepubliceerd heeft. Om een persoon op te zoeken is het best de inhoudstafel te raadplegen omwille van de schrijfwijze. Zo zal je Van Even vinden onder de letter E (Even Van).

De “Graven en Prinsen van Nassau” en de “Heren van Diest” heb ik om praktische redenen in Deel II vermeld. In teksten vind je bv. Arnold. Wie is het?

Vraag me niet waarom X wel vermeld wordt in de inhoudstafel en Y niet. Het antwoord is zeer eenvoudig, dit komt omdat er geen informatie is over die personen.


DEEL II. Index van informatie over allerlei onderwerpen die met Diest iets te maken hebben, zoals gebouwen, geschiedenis, verenigingen, kaarten, onderwijs, enz. Over sommige items zoals de begijnhoven worden ook bronnen vermeld over andere begijnhoven.

Wil je bijvoorbeeld informatie over de Boerenkrijg, typ dan Boerenkrijg* zoals het in de inhoudstafel staat. Vergeet vooral het sterretje achteraan het sleutelwoord niet om tot een snel resultaat te komen (beperkte lijst).


DEEL III. Dit deel bevat de inventarissen die opgesteld werden door Karel Stallaert en Robert Van de Ven. De belangrijkste gegevens zijn reeds verwerkt in Deel II. Toch is het boeiend te vertoeven in Deel III.

PS: Achter sommige gegevens zal men tussen haakjes het referentienummer vinden van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Deze nummers zijn intussen veranderd maar nog wel terug te vinden.


Om ons te contacteren:

email


INDEX

DEEL I (Personen)
DEEL II (Onderwerpen)
DEEL III (Inventaris Archief)