EVEN VAN Edward

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

EVEN VAN Edward:* geboren te Leuven: 6 december 1821

  • overleden: 1905
  • archivaris te Leuven.


Uitgaven:

1860-1864: Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis. Leuven, C.J. Fonteyn* jaergang 1860, 1e aflevering; 2e aflevering, 3e aflevering

  • jaergang 1860-1871, 4e aflevering en laatste.


1871: Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, uitgegeven door Edward Van Even, met de medewerking der heeren P.V. Bets, K. Ruelens, F.J. Raymaekers, G.J. Avondroodt, V.D. Kuyl, enz.. Met platen versierd. Vereeniging onder nieuwe titel van de aflevering van Brabandsch Museum.

Medewerking aan:

Annales de l’Aacadémie d’archéologie de Belgique.

Annales de la Socièté royale des beaux-arts et de littérature de Gand.

Biographie Nationale.

Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie.

Bulletin du bibliophile belge.

Commission royale des monuments.

De Dietsche Warande.

De Eendragt.

De Vlaamsche School.

Het Taelverbond.

Kronijk van het Historisch Genootschap van Utrecht.

Le Bibliophile belge.

La Renaissance.

Messager des sciences historiques.

Nederlansch Museum.

Revue belge et étrangère.

Revue d’histoire et d’archéologie.

Vaderlandsch Museum.

Como- Bulletin duté de la province de Brabant.

Werken:

Een geschilderd glas van 1305. In Dietsche Warande, t. II.

Renseignements inconnus sur le peintre Théodore Van Loon. In Bulletin de l’Académie, 3e série tome XXXIII, n° 6, p. 903.

1844: Over den oorsprong der rederykkamer “ de Christusoogen” te Diest. Diest, A. Havermans, 8 p., overdruk uit Den Demerbode.

1845: Levensbericgt van Dr. Johan Libens, Diestenaar, Religieus van het orde van den H. Augustinus en Professor by de Faculteit der Godgeleerdheyd aan de Hoogeschool van Leuven. Diest, drukk. Ad. Havermans, 16 p. In 1847 samen in een band uitgegeven met de Geschiedenis der Stad Diest. Eertse aflevering vescheen in Den Demerbode, III, nr. 9 en 10, 1845.

1845: Het borstbeeld van den schilder P.J. Verhaegen. Leuven, Van Linthout en Vander Zande, 16 p. Verscheen eerst in Den Demerbode.

1845: Bydragen tot de geschiedenis van Diest en omstreken. Historische oogslag op het steedje Scherpenheuvel. Diest, drukk. Ad. Havermans, 90 p. In 1847 samen in een bundel met de Geschiedenis der stad Diest, eerste aflevering.

1845: Bydragen tot de geschiedenis van Diest en omstreken. Historische oogslag op het steedje Zichem, Diest, drukk. Ad. Havermans, 29 p. Overdruk uit Den Demerbode. In 1847 samen in een band uitgegeven met Geschiedenis der stad Diest, eerste aflevering.

1846: Notice biographique sur le peintre Quinten Metsys, de Louvain. Louvain, Vanlinthout en Vandezande, 16 p.

1847: Hendrik-Anna-Victoria Van der Haert. Diest, Havermans, Leuven, Meunier, 35 p.

1847: Geschiedenis der stad Diest. Eerste aflevering, Diest, drukk. Ad. Havermans, VII-267 p.

1848: Mathias De Loyens. In De Eendracht, jg. III, 1948-1949, p. 27, 31.

1848: Over den oorsprong der Rederykkamer “De Christusoogen” te Diest. In De Eendragt, jg. III, 1848-1849, nr. 15, 17 december 1848, p. 57.

1848: Maria van Sulpere. In De Eendragt, jg. III, 1848-1849, p. 91.

1849: Erycius Puteanus, als liefhebber der Moedertaal en Nederduitsch dichter. Gent, Michiels, 22 p. Overdruk uit De Eendragt, jg. 4:* nr. 1, 3 Juni , p. 1-3

  • nr. 2, 17 juni, p. 5-8
  • nr.3, 1 July, p. 9-11
  • nr. 4, 15 July, p. 15-16.


1850: Over de Rederykkamer het Lindenbloemeken, te Molle. Antwerpen, Buschmann, 8 p. Overdruk uit het Taelverbond.

1850: Geschiedenis der stad Diest. Tweede aflevering, Diest, drukk. Ad. Havermans, 57 p. Overdruk uit De Demerbode.

1850: Geschiedenis der stad Diest, II, Kerken en Kapellen. Van Spilbeeck W. in Petrus van Emerick, p. 15 nota (1): Uit hetgeen wij hier en hierna schrijven naar oorspronkelijke bronnen, blijkt, hoe onnauwkeurig de lijsten der pastoors van O.L.V zijn gedrukt bij Raymaekers, p. 183, en bij Van Even, Geschiedenis der stad Diest, Kerken en Kapellen , p. 51.

1851: Glanures bibliogr. Bruxelles, 16 p.

1851: Over de rederijkkamers van Tienen, 1531. In Eendragt, jg. 6, p. 25-26, 29-30.

1851: Notice sur Pierre Werrecoren, imprimeur à St.-Maertensdyk, en Zélande (1478). Extrait du tome VIII du bulletin du Bibiophile belge, Bruxelles, Heberlé, 14 p.

1851: De Elseviers te Leuven in de 16e eeuw. In De Eendragt, jg. 5, p. 73-74, 77-78, 90.

1851: De zeven wonderheden van Leuven. In De Eendragt, jg. 6, 1851, p. 41-54.

1851: Glanures bibliographiques. Extrait du tome VIII du Bulletin du Bibliophile belge, Bruxelles, Heberlé, 42 p.

1852: Notice sur la bibliothèque de Charles de Croyduc d’Aerschot (1614). Bruxelles, Devroye, 33 p. Extrait du Bulletin du Bibliophile belge, tome IX.

1852: Les imprimeurs Velpen. In Bulletin du Bibliophile belge, jg. IX, 1852, p. 313-319.

1852: Onze Vlaemsche Dichteressen uit den voortyd. Eene alphabetische lyst. In De Eendragt, jg. VI, 11 Januari 1852, nr. 17, p. 65-67. Cordeys Geertruide p. 66.

1852: Les artistes de l’hôtel de ville de Louvain. Louvain, Vanlinthout et Cie, VII-235 p.

1852: Twee refereinen betrekkelyk de Geschiedenis van Leuven door Jan Stroosnyder, vlaemschen dichter uit de XVIe eeuw, heruitgegeven met inleiding en aantekeningen door E. Van Even. Leuven, Vanlinthout, 22 p.

1852: Jean de Louvain, sculpteur, 1250. La renaissance illustrée, deel 14, p. 73-74.

1853: Une amende honorable en 1546. Gand, L. Hebbelynck, 11p.

1853: Marie de Brabant, reine de France. Travail orné d’une planche en taille douce. Louvain, Vanlinthout en Cie, XII-108 p.

1853: Justus Lipsius, als vaderlander beschouwd. Leuven, Vanlinthout, 26 p.

1854: Jean de Louvain, statuaire (1250-1294). Gand, Hebbelync, 16 p.

1855: Een geschilderd glas van 1305. In Dietsche Warande, jg. 1, p. 1-6.

1855: De Elzeviers te Leuven in 14e en 15e eeuw. In Dietsche Warande, jg. 1, p. 449-453.

1855-1860: Louvain monumental ou description historique et artistique de tous les édifices civils et religieux de la ville Louvain. C.J. Fonteyn, VIII-328 p., 112 pl.

1856: Een geschilderd glas van 1305. In Dietsche Warande, jg. 2, p. 149-154.

1856: Annuaire de la noblesse de Belgique: Les derniers chanceliers de Brabant. In Br., Monnom, p. 300-308.

1856: Jaerboeken der stad Leuven, van 24 tot 1507, in ‘t Latijn opgesteld door Petrus Divaeus, in ‘t Nederduitsch overgebragt door W.A. Van Dieve, thans voor de eerste mael gedrukt, met inlasschinen en aanteekeningen van E. Van Even. Leuven, C.J. Fonteyn, VIII-374 p.

1856: Renseignements inconnus sur la vie du pape Adrien VI. In Messager des sciences historiques, Gand, p. 257-261.

1857: Peetre Van Dieve (Petrus Divaeus). Gent, gebr. Michiels, 25 en 15 p. Overdruk van De Eendragt.

1857: Notice historiques et archéologique sur l’hôtel de ville de Louvain. Louvain, C.J. Fonteyn, 25 p., 2 pl. Extrait de Louvain monumental.

1857: Mausolée de la famille Morillon, à Louvain. Un triptyque de Michel Coxie, de Malines. Rapport adressé à messieurs les bourgmestre et échevins de la ville de Louvain. Gand, L. Hebbelynck, 33 p. Extrait du Messager des sciences historiques, 1857.

1857: Relations des Louvanistes avec les Gantois, 1382. In Messager des sciences et des arts; messager des sciences historiques de Belgique, p. 7-21.

1858: Necrologium monasterium Heilissemensis. In Vaderlandsch Museum, deel 2, p. 324-325.

1858: De la rédaction d’une histoire générale des beaux-arts en Belgique. Gand, De Busscher frères, 15 p. Extrait des Annales de la Societé des beaux-arts et de littérature de Gand, t. VII.

1858: Monographie de l’église de Saint-Pierre à Louvain. Louvain, C.J. Fonteyn, 46 p., 4 grav. Extrait de Louvain monumental.

1858: Nederlandsche kunstenaers, vermeld in de onuitgegevene geschiedenis van Leuven, van J. Molanus, 1585. Overdruk uit Dietsche Warande, Iste deel, p. 15-43. Amsterdam, C.L. Van Langenhuisen, 33 p., 1 pl.

1858: Particularités inconnues sur quelques fous en titre d’office du moyen-âge. Gand, L. Hebbelynck, 20 p. Extrait du Messager des sciences historiques, 1858, p. 314-331. - p. 314:.. promimis Diestensibus et Tronensibus, ..Vergelijk met Heylen in Historische Verhalen Kempen, 1837, p. 166, nota XX.

1858: Lijst van de juweelen toebehorende aan de abdij van Vlierbeek. In Vaderlandsch Museum,deel 2, p. 33-34.

1858: Mengelingen. In Vaderlandsch Museum: * deel 2, p. 294-332

  • deel 3, 1860, p. 17-60 (14e-18e euw).


1859: Notice sur un tableau de Jean Gossart, dit Jean de Maubeuge, offert en 1588 par la ville de Louvain à Philippe II, roi d’Espagne. Buxelles, Emm. Devroye, 20 p. Extrait de la Revue d’histoire et d’archéologie, t. I.

1860: Louvain monumental. Leuven, plt., VIII-326 p.

1860: Byzonderheden betreffende de vertooning in 1421 van een tooneelstuk over den slag van Woeringen. Brabantsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, p. 7-12.

1860: Willem van Afflighem, abt van St.-Truiden, nederduitsch dichter, 1260-1297. In Brabantsch Museum voor oudheden en Geschiedenis, deel 1, p. 283-291.

1860: Een steekspel, in 1450 op de Groote Merkt, te Leuven. In Brabandsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, jg. 1860, 2e aflevering, p. 123-128.

1860: Het zegel der Priory van St.-Marten, te Leuven, A° 1447. Giselbert Pigge, zilversmid, 1441-1476. In Brabandsch Museum, jg. 1860, 2e aflevering, p. 151-158.

1860: Een vertooning gegeven in 1455 door de rederykers van Antwerpen voor het hof van Philips-den-Goeden, Hertog van Burgondie. In Brabandsch Museum, jg. 1860, 2e aflevering, p. 159-162.

1860: Sieraed van den band eens handschrifts voltokken te Leuven in 1366. Geeraerd van Herenthals, schoonschryver (1351-1368). In Brabandsch Musem, jg. 1860, 2e aflevering, p. 196-198.

1860: De Lakenhalle van Diest, te Antwerpen. In Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis, 1860, 2de aflevering, p. 263-266.

1860: Mengelingen voor de Nederlandsche Geschiedenis. Gent, Annoot-Braeckman, 82 p. Overdruk uit Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, t. III.

1860: Een papiermolen, 1494. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 51-52.

1860: De rederijkkamer van Herentals, 1509. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p.55.

1860: Berigt wegens eenen bybel, geschreven in de abdy van Perk, 1148. In Brabantsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, plt., p. 57-66.

1860: Willem van Affligem, abt van St.-Truijen, Nederduitsch dichter. In Brabantsch Museum voor oudheden en geschiedenis, uitgegeven door Van Even, jaergang 1860, 3e aflevering, Leuven, by C.J. Fonteyn, p. 283-290.

1860: De Wieg van Keizer Karel Ve, thands bewaerd in s’lands museum van oudheden te Brussel. In Brabandsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, jaergang 1860, 3de aflevering, Leuven, p. 363-366.

1860: Het Zilveren Kastjen, bevattende de vatjes tot het inhalen der HH. Oliën, van de Kerk van St.-Michiel, te Leuven. In Brabandsch Museum voor Geschiedenis en Oudheden, jaergang 1860, 3e aflevering, Leuven, p. 376-384.

1860: Oorkonden wegens benoemingen van hoogleeraren bij de hoogeschool, 15e eeuw. In Brabantsch Museum voor Geschiedenis en Oudheden, 1e aflevering, p. 105-118, 449-466.

1860: Verhael der inhuldiging, 1549, van Philips II als hertog van Brabant. In Brabantsch Museum voor Geschiedenis en Oudheden, p. 421-448.

1860: Over het leven van de hoogleeraar H. J. Rega. In Brabantsch Museum voor geschiedenis en Oudheden, p. 467-482.

1860: Inneming van Tienen, 1507. In Vaderlandsch Museum, jg. 3, p.23.

1860: Munten van Rummen en Reckheim, 1430. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 37-38.

1860: Een brug geworpen over den Demer te Diest…1417. In Vaderlandsch Museum, jg. 3, p. 49.

1860: Algemene vergiffenis voor de ketters afgekondigd, 1574. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 41-42.

1860: Recht tot het benoemen van een ruwaerd. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 42-44 (In 1576).

1860: Eleonore, koningin van Frankrijk, verwacht in 1544. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 45.

1860: Waarde der vreemde munten in Brabant, 1412. In Vaderlandsch Museum, deel 3, p. 49-50.

1861: Het landjuweel van Antwerpen in 1561. Verhandeling over dezen beroemden wedstrijd tusschen de rederykkamers van Braband, bewerkt naer eventydige oorkonden en versierd met 35 platen, naar teekeningen van Floris Frans en andere meesters uit de 16e eeuw. Leuven, C.J. Fonteyn, 64 p., 35 pl. Prospectus in De Eendragt, XIV, nr. 3, p. 12.

1861: Thierry Bouts, dit Stuerbout, peintre du quinzième siècle. Extrait de la Revue belge et étrangère, del 11, p. 506-524, 728-750. Nouvelle série de la Belgique, Bruxelles, A. Eecq, 42 p.

1861: Quinten Metsys, of de zegeprael der liefde; Leuvensch legende van 1480. Tooneelspel met zang in twee bedrijven. Leuven, C.J. Fonteyn, XII-49 p.

1862: Le peintre L. Mathieu, sa vie et ses oeuvres. , 62 p. Extrait de la Revue belge et étrangère.

1863: L’omgang de Louvain. Dissertation historique et archéologique sur ce célèbre cortège communal. Louvain, C.J. Fonteyn, 64 p., 36 pl.

1863: De gouden sleutel of de Franschen te Leuven in 1710, historisch tooneelspel in drie bedryven, met kooren. Muzyk van J. Dupont. Leuven, C.J. Fonteyn, VIII-47 p

1864: Thierry Bouts, dit Thierry de Haarlem, peintre en titre de la ville de Louvain (1460-1475). Six lettres à M. Alphonse Wauters, archiviste de la ville de Buxelles. Louvain, J. Savonné et Cie, 32 p.

1865: Renseignements inédits sur les imprimeurs de Louvain au XVe siècle. Bruxelles, Toint-Scohier, 26 p. Extrait du Bibliophile belge, t. I.

1865: Inventaire des registres des trois ci-devant chambres échevinales de la ville de Louvain. Louvain, C.J. Fonteyn, 32 p.

1866: Monographie de l’ancienne école de peinture de Louvain. In Messager des sciences historiques, 1866, p. 1-241.

1868: Monographie de l’ancienne école de peinture de Louvain. In Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, 1868, p. 454.

1869: Monographie de l’ancienne école de peinture de Louvain. Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, p. 44-86, 147-195, 277-341.

1870: Gerard van Loon. Amsterdam, C.L. Van Langenhuysen, 46 p. Overdruk uit Dietsche Warande.

1870: L’ancienne école de peinture de Louvain. Planches par Charles Onghena et Florimond Van Loo. Bruxelles, Muquardt, Louvain, E. Fonteyn, VIII-455 p. (slechts 100 exemplaren). Extrait du Messager des sciences historiques.

1870: Bescheeden rakende Q. Massys. In De Vlaamsche School, p. 90-94, 104-105, 110-115, 128, 141, 158, 176. Jg. 1872, p. 26-28.

1871: De lakenhalle van Diest, te Antwerpen. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, p. 263-266.

1871: Quinten Metsys of liefde en kunst, eene Leuvensche legende van 1493; tooneelspel met zang, in drie bedrijven, muziek door A. Teunstedt. Leuven, J. Savonné en Cie, VIII-137 p.

1871: Mengelingen voor de geschiedenis van Brabant. Leuven, drukk. C.F. Fonteyn, den vader, 498 p., 9 pl. Dit is de heruitgave van “Brabantsch museum voor oudheden” in een boek.

1872: Constantijn-Philip Serrure, hoogleeraar te Gent. Antwerpen, drukk. van het tijdschrift “De Vlaamsche School”, 20 p., portret. Overdruk uit De Vlaamsche School.

1872: Les armoiries des abbés et abbayes de Louvain. In Annales de l’académie royale d’archéologie de Belgique, jg. 28, plt., p. 542-564.

1872: Jan Massys, pastor van Campenhout, 1404-1427. In Vlaamsche School, p. 62.

1873: Inventaire chronologique et analytique des chartes et autres documents sur parchemin appartenant aux archives de la ville de Louvain, (1164-1793). Louvain, J. Savonné et Cie, 463 p., table: VII p.

1873: Louvain-Guide, son histoire, ses monuments et ses institutions.

1874: Les auteurs de la tour, des stalles et du tabernacle de l’église de Sainte-Gertrude à Louvain. Bruxelles, Baertsen, 36 p. Extrait du Bulletin des Commissions d’art et d’archéologie, XIVe année.

1874: Renseignements inédits sur la construction du refuge de l’abbaye de Herkenrode, 1542-1545. In Bulletijn der koninklijke commissies voor kunst en oudheidkunde, jg. 13, p. 61-72.

1875: De schilder P.J. Verhagen, zijn leven en zijne werken. Leuven, wed. Karel-J Fonteyn, VIII-196 p.

1875: De metalen grafplaat van Nic. De Ruystere, bisschop van Atrecht. In Vlaamsch Museum, p. 104.

1876: De schilder P.-J. Verhaghen, zijn leven en zijne werken. In Historische en letterkundige mengelingen van Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers uitgegeven door Alex Tillot, Leuven, p. 107-184 en p. 209-322. Afbeelding schilder. (Klooster der Minderbroeders - acht stukken vertoonende onderscheiden Heiligen uit de orde der Minderbroeders).

1876: Le missel de l’abbaye d’Averbode, écrit par François De Weerdt de Malines; enluminé en 1527 par Marie Van Belle, de Louvain. In messager des sciences historiques de Belgique, Gand, p. 241-258, 1 pl (page du missel).

1877: Un second fragment du misssel de l’abbaye d’Averbode. In messager des sciences historiques de Belgique, Gand, p. 96-101.

1877: Renseignements inédits sur les artistes qui ont exécuté le tabernacle et la balustrade en cuivre de l’église de St.-Jacques à Louvain. Bruxelles, Baertsen, 36 p. Extrait du Bulletin des Commissions d’art et d’archéologie, XVIe année.

1877: Nouveaux renseignements sur le séjour à Louvain de Guy Morillon, sécretaire de Charles-Quint, et de sa famille. In Messager des sciences historiques, p. 136-168.

1877: Académie d’archéologie de Belgique. Ludovico Guicciardini, l’auteur de la Descrittione di tutti I Paesi Bassi (1567). Anvers, J. Plasky, 80 p. Extrait des Annales de l’Académie d’archéologie, t. XXXIII (3e série, t. III).

1878: Een oude plaat der O.L.V. uit de kapel in de Vlamingstraat. In Vlaamsche School, p. 94-95.

1879: Catalogue des tableaux, sculptures, dessins, antiquités et curiosités qui se trouvent à l’hôtel de ville de Louvain. Louvain, H. Vanbiesem et A. Fonteyn, 44 p.

1880: Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren 1593 en 1594 door Willem Boonen. Thans voor de eerste maal uitgegeven op last van het stedelijk Bestuur door E. Van Even. Leuven, drukk. H. Vanbiesem en A. Fonteyn, XXVI-520 p., 57 pl.

1880: Eene uurplaat toegeschreven aan Q. Metsys. In Vlaamsche School, p. 53-54.

1881: Adriaan W. baron van Renesse, voorlaatste abt van St.-Geertruide. In Dietsche Warande, jg. 13, plt., p. 81-90, 168-184.

1882: Renseignements sur un tableau que Rubens exécuta, en 1636, pour le couvent des Dames-Blanches à Louvain. In Rubensbulletin.

1882: Le reliquaire de St.-Hubert. In Bulletin de la Commission royale d’art et d’archéologie, jg. 21, p. 253-278.

1883: Zilveren beelden te Antwerpen in 1455. In De Vlaamsche School, p. 49.

1884: Maître Jean Borman. In Bulletin de la Commission royale d’art et d’archéologie, p. 399.

1884: Une chaire de littérature f. à Louvain en 1562. In Messager des sciences et des arts, p. 406.

1886: Quentin Messys in Leuven. In Magazine of art, London, p. 414-416.

1886: Chapelle de la bienheureuse Margueritte, dite la Fière, à Louvain. Bulletijn der koninklijke commissies voor kunst en oudheidkunde, jg. 25, p. 76-114.

1887: Dévastations de l’église des Célestins (Heverlee). In Messager des sciences et des arts, p. 278, 411.

1887: Het laatste doctoraat in de rechten…1793. In De Vlaamsche School, p. 75-77.

1887-1888: Een drievoudig doctoraat aan de hoogeschool, 1722. In Dietsche Warande, p. 103-116.

1890: De boekdrukkunst en de geestelijkheid tot 1520. In Dietsche Warande, p. 166-169.

1890-1893: In La Belgique ill., ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d’art (Bruylant E, e.a., Brussel, 3 delen). Louvain et ses environs, deel 1, p. 287-386 (heel het arrondissement).

1894: Adriaan Floriz. Van Utrecht aan de hoogeschool, 1476-1515. In Dietsche Warande, p. 383-400.

1895: Louvain dans le passé et dans le présent. Louvain, plt., ill., 684 p.

1896: Samen met E. Reussens en P. Van Huysen: Inventaire des meubles de l’hôpital civil, antérieurs à Frimaire an VI.

1896: Bloemardine, de Brusselsche ketterin, gestorven in 1335, en hare volgelingen in de 15e eeuw. In Nederlandsche dicht- en kunsthalle, jg. 18, p. 114-135.

1896: Spitsboogstijl-altaar der kerk (Lombeek). In Dietsche Warande, p. 480-483.

1897: Note sur Nicolas Stramot, peintre belge de la fin du XVIIe siècle. Bruxelles. Extrait du “Bulletin de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, 67e année, 3e série, t. XXXIII, p. 367-374.

1898: De gedenkbeker, door Ger. Van Loon in 1752 aan de Leuvensche hoogeschool geschonken. In Dietsche Warande, p. 49-51.

1898: Onbekende bijzonderheden over de oplichting uit de Hoogeschool van Leuven van Philips Willem Graaf van Buren, zoon van Willem den Zwijger, prins van Oranje. In Dietsche Warande, p. 97-126.

1898: Een grafsteen, 1685. In Dietsche Warande, p. 497-499.

1899: L’anc. Aumônerie de l’abbaye du Parc. In Bibliothèque norbertine, jg. 1, p. 6-8.

1901: In Bibliothèque norbertine, janvier: over Ottoy Petrus, portret.

1901: Muurschilderingen van de 15e eeuw. In Dietsche Warande en Belfort, jg. 2, nr. I, p. 164-169.

1902: De krijgsman en dichter Jac Duym… In De Vlaemsche Kunstbode, p. 303-317.

1903: Les prisonniers hollandais au Parc en 1830 et 1831. In Bibliothèque norbertine, jg. 3, ill., p. 108-111.

1903: Le chanoine P. Ottoy, restaurateur de l’abbaye du Parc. In Bibliothèque norbertine, jg.3, plt., p. 14-23.

1904: Le chanoine G.J. Verhaghen, supérieur de l’abbaye du Parc en 1840. In Bibliothèque norbertine, jg. 4, p. 103-113.

Bibliografie:

Bibliographie Nationale, dictionnaire des écrivains belges, Tome IV, Bruxelles, M. Weissenbruch, 1910, p. 144-147.

Biographie Nationale, 1897.

Bols J.: Edward Van Even. In Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, 1907, p. 165-224.

De Eendragt: jg. III, nr. 23, Zondag 8 April 1849, p. 92:

“ de heer Edward van Even, een onzer yverige correspondenten, hoofdman van ’t Kersouwken, te Leuven, waer hy mede den post van onderbibliothecaris der Hoogeschool bekleedt, kondigt eene Geschiedenis der stad Diest aen, die een boekdeel van omtrent 8 vellen druks zal uitmaken, tegen 25 centiemen ’t vel, verkrygbaer gesteld by de uitgevers Ickx en Geets, te leuven. Wy zien gaerne monographiën verschynen, door gewetensvolle schryvers bearbeid. Het letterkundige verleden van den schryver is ons eene waerborg voor de nauwkeurigheid van ’t aengekondigde werk waerin wy belang meenen te mogen stellen, omdat eene algemeene geschiedenis van België in hare byzonderheden, hoofdzakelijk op con amore bewerkte monographiën moet berusten.

De Potter: Vl. Bibliographie.

Goovaerts L: Les écrivains, les artistes et les savants de l’ordre de Prémontré, IV, 1909.* “M. le chanoine Joris aida M. Edward Van Even, par la commu

  • nication de nombreux documents, pour la composition du livre: Geschiedenis der stad Diest, 1847. L’auteur remercie notre bibliothécaireà la p. VII “Voorrede”. En outre il y a un exemplaire à la BB. D’Averbode, qui est interfolié de papier, avec des notes de la main de Mr. Joris.


Laenen J.: Gérard, Edouard Van Even, 1821-1903. In Bulletin de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, 1906, p. 34-40. Portret p. 35. Ses premieres études parurent de 1844 à 1847, sous forme de feuilleton dans je journal De Demerbode de Diest.

Scheys Fr.: Bij het graf van Edward Van Even te Park-Heverlee. In Meer Schoonheid, XVII, 1970, nr. 3, p. 68-70, bibl.

Somvilel: nr. 530.

Ter Laan K.: In Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, 1941.

Van den Branden F. Jos en Frederikx J.G.: In Biographisch woordenboek der Noord-en Zuidnederlandsche letterkunde , 1888-1891.

van der Linden Gilbert: Edward Van Even (1ste geschiedschrijver van Diest). In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 8, februari 1955.

Van Uytven R.: Edouard Van Even. In Biographie Nationale, suppl. 5, 33e deel, 1966.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest