NASSAU: GRAVEN en PRINSEN*:

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

NASSAU: GRAVEN en PRINSEN*

I. GRAAF ENGELBERT II* VAN NASSAU (1499-1504):* geboren te Breda: 17 mei 1451

 • huwde met Cimburga van Baden
 • heer van Breda, Grimbergen
 • stadhouder der Nederlanden
 • graaf van Vianden.
 • eerste ridder der guldenvliesorde uit den Nassauschen stam.


Bibliografie:

Archives impériales de Vienne.

Archives de Lille, Compte de la recette générale des finances de 1501.

Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique:

*4me série, tome III:* p. 296: Il reçoit l’investiture des château, ville et terre de Sichem, du tonlieu et du passage à Diest, etc.

 • p. 296, 298: Il donne des chartes relatives à la ville de Diest
 • p. 388: Il arrive à Gand en 1485.


*4me série, tome V * p. 440: Engelbert, comte de Nassau, et de Vianden, seigneur de Breda, Diest, Grimbergen, etc.

 • p. 440: Il est qualifié seigneur de La Leck.


*4me série, tome IX:* p. 295: Il fait hommage à Charles, duc de Bourgogne, pour les fiefs de Millen, Gangelt et Vucht.

 • p. 296: Son différend avec Marie de Croy, veuve de Guillaume, comte de Blanckenheim et seigneur de Juliers.
 • p. 310: Etant lieutenant général du comte de Flandre, Maximilien, roi des Romains, lui fait remettre le châteua de l’Ecluse, 1493.
 • p. 350: Il donne des chartes en faveur des seigneuries de Diest, Sichem, etc., 1499.


*4me série, tome X:* p. 342: Le comte de Nassau.

 • p. 367: Premier chambellan de l’archiduc Maximilien.


*4me série , tome XII, p. 203.

*4me série, tome XVI: Chevalier de la Toison d’or, p. 181-183, 185, 187, 195, 227, 246, 469, 471, 488, 489, 494, 495, 502.

Blok P.J.: Nieuw nederlandsch biografisch woordenboek, deel I, 1911.

Casiers: Coutumes de pays et duché de Brabant. Quartiers de Louvain et de Tirlemont. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1874, p. 392.

De Beaufort: Leven van Willem I, dl. I, p. 8-21.

de Borchgrave Emile: in Biographie Nationale de Belgique, 15, 1899.

Dijck Frans: De graven van Nassau en de prinsen van Oranje. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p.43-44.

Gachard: Voyages des souverains des Pays-Bas, t. I, passim.

Juten G.: Engelbrecht van Nassau ingehuldigd te Diest. In Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en folkore, 1941, jg. 48, p. 105 en vlg.

Kok: Vaderlandsch Woordenboek.

Lefever F.A.: De Nassauers in Brabant. In Brabant, nr. 2, februari 1958, p. 9.

Munch: Geschichte des Hauses Nassau-Oranien, III, p. 85 e.v.

Orlers: Geslachtsboom der Graven van Nassau, p. 28.

P.J.: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel I, 1911.

Rachfall: Wilhelm von Oranien, I, p. 40 e.v.

Scheltma: Staatkundig Nederland, deel I, p. 331-332; deel II, p. 581.

Serrure C.A.: Notice sur Engelbert II, comte de Nassau. Gent, 1862.

Spierinc Micolas: Getijdenboek van Engelbert II, graaf van Nassau. Het Spectrum, 1971.

Van Der AA A. J.: Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Amsterdam, 1969, p. E-44.

Van Der AA A. J.: Herinneringen uit de geschiedenis, deel I, p. 251-254.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 16-18.

Van de Ven Robert: Oorkonde van Engelbrecht II, graaf van Nassau, betreffende de organisatie van het Diestse stadsbestuur, 12 oktober 1499. In Nicolaes Cleynaerts (1493-1993) van Diest tot Marokko. Tentoonstellings-catalogus.De Brabantse folklore en geschiedenis, nrs. 278-279, 1993, nr. 11, p. 190.

Van Even E.: De Geschiedenis der Stad Diest. Diest, 1847, p. 160-161.

Van Goor: Beschrijving van Breda, p. 80-82, 474-475.

Van Meteren: Nederlandsche Historie, deel I, p. 16, deel III, p. 474, 515.

Van Prinsterer Groen: Archives de la Maison Orange, T. I, p. 56.

Wagenaar: Vaderlandsche Historie, deel IV, p. 320, 331.


II. GRAAF HENDRIK III* VAN NASSAU (1504-1538):* geboren te Siegen: 12 januari 1482

 • in 1503 gehuwd met Françoise van Savooie-Romont
 • in 1515 met Claudia van Chalon-Orange
 • in 1524 met Mencia de Mendoza-Zenete.
 • graaf van Nassau, heer van Breda, Vianden, Zichem, Zelem
 • burggraaf van Antwerpen
 • stadhouder van Holland en Zeeland.
 • werd te Diest op 17 september 1511 als heer ingehuldigd.


Bibliografie:

Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique:* *4me série, tome III: Il donne des chartes à la ville de Diest, p. 298, 299, 301, 302.

 • *4me série, tome VI: Henri comte de Nassau, seigneur de Breda et de Vianden, p. 225, 228, 241, 243.
 • *4me série, tome IX: Il reçoit les terres de Kerpen et de Lommersum, p. 292.


de Cacamp F, Collon F., en Martens-Malengrau J.: Armorial des vassaux du comte Henri de Nassau, seigneur de Diest, burgrave d’Anvers, seigneur à Zichem, Zelem, Hoelden et autres lieux. In Brabantica, VIII, 1er partie, Brussel, 1966, p. 113-142, ill.

Dijck Frans: De graven van Nassau en de prinsen van Oranje. In de Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 45-47.

Lefever A.: De Nassauers in Brabant. In Brabant, nr. 2, februari 1958, p. 10.

Raymaekers F.J.E.: Onuitgegeven brief betrekkelyk den vrede van Madrid Aen het Magistraet van Diest toegestuerd. In Brabandsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, Leuven, Jaergang 1860, 3e aflevering, p. 385-388.

Roosens B.: Het lastencohier voor de bouw van een nieuw kasteel te Diest voor graaf Hendrik III van Nassau, ca. 1530. In Bijdragen tot de Geschiedenis, LXVI, 1983, p. 155-168.

Roosens B.: Het Warandekasteel te Diest. In Archaeologia Belgica, 258, conspectus MCMLXXXIII, Brussel, 1984, p. 155-157, ill.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest. Algemeen Rijksarchief, 1994, p. 14, 23, 32.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 18-24.

Van Even E.: De Geschiedenis der Stad Diest. Diest, 1847, p. 162-164.

Vrancken J: Het Oude Zelem. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. l, nr. 9-10, sept.-okt. 1967, p. 374-375.


III. RENIER VAN CHALON* (1538-1544):* huwde in 1540 met Anna van Lotharingen.

 • prins van Oranje
 • graaf van Nassau en Catzenellebogen
 • heer van Breda
 • stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Franche Comté en Gelre.


Bibliografie:

Biografisch woordenboek, I, kol. 1434.

Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique:

*4me série, tome I:* p. 60: René de Chalon, prince d’Orange, comte de Nassau et de Catzenellebogen.


*4me série, tome III:* p. 303: Il reçoit de l’empereur des lettres d’investiture de diverses seigneurs

 • p. 304-306: Il donne des chartes à la ville de Diest.


*4me série, tome IX:* p. 317: Sa querelle avec Guillaume, duc de Juliers, 1544, p. 317.


Casier Constant: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartiers de Louvain et de Tirlemont. Bruxelles, Gobbaerts Fr., 1874, p. 374, 462.

Dijck Frans: De graven van Nassau en de prinsen van Oranje. In de Heerlijkheid Diest, 1979, p. 47.

Enklaar Th.: Portretten van Bredasche Nassau’s en hun Gevolg. In Ons Holland, jg. LVI, 1939, afl. III, p. 139 en volgende.

Girodie André: In L’art et les Artistes, nr. 37, 1908, p. 5-8. (p. 7: figure du tombeau de René De Chalons).

Hamant F.: René van Chalon Prins van Oranje. In Je Maintiendrai, deel I, p. 103-125.

Heyck Edward: Wilhelm von Oranien und die Enstehung der freien Niederlände. Bielefeld und Leipzig, 1908, 100 p. en 106 afb. (Monographie zur Weltgeschichte XXVIII) - René van Chalon, p. 61, afbeelding. (II 96001).

Mijnssen D.C.J.: René van Chalon. In Jaarboek De Oranjeboom, Breda, 1951, p. 82-83.

Roest van Limburg: Een Oranje-Monument in den vreemde. Het praalgraf voor René van Châlons te Bar-le-Duc. In Onze Kunst. Voortzetting van de Vlaemsche School, vierde jg., 1905, eertse halfjaar. Antwerpen, J.E. Buschmann en Amsterdam, L.J. Veen, p. 167-172, 1 ill.

Slachmuylders Roel: Portretten van René van Chalon, prins van Oranje Nassau, en zijn echtgenote Anna van Lotharingen. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Diestsche Cronycke 15, 1999, p. 16-17.

Van Alphen H.: De sterfdag en het testament van René de Chalon, prins van Oranje. In Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 7de reeks, deel 3, 1933, p. 185-200.

van de Venne M. en Stols A.A.M.: Geslachts-register van het Vorstenhuis Nassau, 1937.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 24-26.

Van Even E.: De Geschiedenis der Stad Diest. Diest, 1847, p. 164-165.

Van 0tervelt L.: Renaissance kunst in Breda, drie studies. In Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 13, Bossum, C.A.J. Van Dishoeck, 1962, p. 55-104. Portretten van René de Chalon p. 55-75.

Vranken J.: Het Oude Zelem. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. L., nr.9-10, sept.-okt. 1967, p. 374-375.


IV. ANNA VAN LOTHARINGEN*:* Nadat haar echtgenoot Renier van Chalon bezweek bleef zij genieten van het vruchtgebruik van de vele bezittingen.

 • huwde in 1547 met Filips de Croy, hertog van Aarschot.


Bibliografie:

Dijck Frans: De graven van Nassau en de prinsen van Oranje. In De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 49.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 27-34.


V. WILEM I*, PRINS VAN ORANJE-NASSAU ( 1544-1582):* geboren te Dillenburg: 24 april 1533

 • Willem de Zwijger bijgenoemd
 • huwde in 1550 met Anna, dochter van Maximiliaen, graaf van Buren, Leerdam, enz.
 • huwde in 1561 met Anna, dochter van Maurits, Hertog en Keurvorst van van Saxen
 • huwde in 1573 met Charlotte van Bourbon, dochter van Lodewyk van Bourbon
 • huwde in 1585 met Loiza van Colligny, dochter van Gasper Colligny, groot Admirael van Frankrijk.
 • hij werd te Diest als Heer ontvangen in 1568.


Bibliografie:

Dehantschutter J.: Diest tussen Willem van Oranje en Filips II, 1568-1572. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 2003, 109+ XXXII p.

Dijck Frans: Prins Willem van Oranje-Nassau. In De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 51-57.

Stallaert K.: Een onuitgegeven brief van Willem den Zwijger. In De Toekomst, 1873, p. 420-420 (jaar 1582).

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 27-34.

Van Even E.: De geschiedenis der stad Diest. Diest 1847, p. 165-178.

Vranken J.: Het Oude Zelem. In Eigen Schoon en de Brabander, 1967, jg. L, nr. 9-10, sept.-okt, p. 377-378.


VI. PHILIPS WILLEM* VAN ORANJE (1582-1618):* huwde op 23 November 1606 met Eleonora, Charlotte van Bourbon, dochter van Henri I de Condé

 • prins van Oranje
 • graaf van Buren
 • baron van Diest


Iconografie:

Amsterdams Museum: Olieverfschilderij-Borstbeeld.

Bert Vermeeren maakte kopie Oranje-vorst Philip Willem. In Dagblad De Stem, 12 juni 1964.

Benezit F.: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs. 1953. Phillippe Guillaume de Nassau in Musée Versailles (Pourbus).

d’Archot Ph. en van der Linden G.: Diest inventaire des peintures, 1958, p. 12, nr. 4

Decock Jean Claude: Portret geschilderd ten voete uit voor het Rijksmuseum te Amsterdam. Tevens borstbeeld in gebakken aarde.

Diest en het huis Oranje-Nassau. Tentoonstellingscatalogus. Diest, 1980, p. 71-76, 90-91, 98-100, 106-108, 110-116, 118, 122-125, ill.

Herhaaldelijk geschilderd door Michiel Jans Mierevelt.* Rijksmuseum Amsterdam, H. 1.16 en L. 1.03.

 • Stadhuis te Delft, 1620
 • Mauritshuis in Den haag.


Het Gulden Vlies. Tentoonstellingscatalogus, Brugge, 1962, p. 217-218.

Intrigerend raadsel... Onderzoek inzake staatsie portret Philips Willem. In Dagblad De Stem, 29 sept. 1962.

Jeugdportret in Nouveaux Mémoires de l’Académie de Bruxelles, deel VII, 1832, p. 109. Beschrijving in E. Van Even, Geschiedenis der stad Diest, I, p. 180.

Katholiek prins van Oranje. In De Standaard, 23 okt. 1962

Mathant J: Gravure in het Museum Prinsenhof te Delft.

Mauritshuis ’s Gravenhage

“Oranjeboom” te Diest. Verrassing in zake prins Philips Willem. In Dagblad De Stem, 11 sept. 1962.

Raadsel rond Philips Willem nu opgelost? In De Telegraaf, 31 aug. 1963.

Stadhuis Diest (anoniem)

Michel André: In Histoire de l’art. Tome V² p. 768...comme Guillaume Dupré (1574-1647) a executé, dans un style superbe et redondant, une medaille de Philippe-Guilaume de Nassau (1605) frère aîné de Maurice, il est tres possible qu’on lui commande ce miniscule joyau ou est gravée l’éffigie hautaine du Stathouder de Hollande ...

Moes E.W.:* Iconographia Batava, n° 5095.

 • Schilderijen van Hollandsche en Vlaamsche meesters in raadhuizen. (III 99.893 C).


Muller: Beschrijvende catalogus van portretten in de Nederlanden, 1853. Philip Willem p. 15:* 471a. In jeugdige leeftijd, ter halve zijde met hoogopstaande kraag en halve mantel om . Latijns randschrift, waarin de letters C.JV. Zeer fraaie gravuur.

 • 472a.: In oudere leeftijd, naast hem eene tafel, waarop een helm, met Latijns onderschrift. Naar Miereveld door J. Matham.
 • 473c.: Als voren borst regts in ov. met ...Naar Mierenveld.
 • 474d.: Als voren bostbeeld links. Hollands onderschrift. Oude gravure getekend n° 39.
 • 475e: Borstbeeld links in ov. met 4 rep. Hollands onderschrift Door (B Picart)Late ofde kl fol van boven getekend T.I. n° 33.
 • 476f.: Als voren borst regts. List door Soetens.


Museum Oranjehuis te Den haag: Gravure van PH.-W. te paard tussen Maurits en Frederic-Hendrik

Soulié Eud.: Notice des peintures et sculptures composant le musée impérial de Versailles. Versailles, 1854-1855.* II, p. 404: portrait n° 3124: Guillaume de Nassau, prince d’ Orange, attribué par Porbus François I. (h. 0.26 en l. 0.20.)

 • II, p. 431: portrait n° 3252: Philippe-Guillaume de Nassau, prince d’Orange par Porbus François II. (h. 0.26 en l. 0.19, en bois)
 • II, p. 431: portrait n° 3253: Eléonore de Bourbon, princesse d’ Orange par M. Alluys. (h. 0.65 en l. 0.50). La peinture originale faissat partie de la collection du château d’Eu.


Taurel Charles E.: portret gegraveerd in staal. Zie Algemene Geschiedenis des Vaderlands door G.P. Arends, Amsterdam, 1841-1879. - Van Someren, tome I, p. 27, nr. 16.

Van Sompel: portret naar Soutman.

Wierix A;: gravure Alv 1996, fol.- Alv. 1997 ( Nagler 15), fol. - Anno 1600, Alv. 1995 I, fol.- Alv. 1995 I, Inc. fol.- Anno 1600, Alv. 1995 II, fol. - Alv. 1995 III, fol. - Alv. 1997 (Nagler 15) fol. - Alv. 1998 I, fol. - Alv. 1998 II, fol. gravure uitgegeven door Jérome Wierix. Alv.: Les A1vin, Les Wierix, Brussel 1866.


Bibliografie:

A.

A.D.: Graf van Prins Filips-Willem te Diest moet worden opgesmukt. Anna van Lotharingen vrouw van eerste prins van Oranje ligt in dezelfde kerk. In het Laatste Nieuws, oktober 1961.

Adriaens: Over de grafkelder Philips-Willem van Oranje. In Demerbode, 8 November 1851.

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel V, 1955, p.

Alvin L.: Les Wiericx. Bruxelles, 1866, p. 1996 I, 1998 II.

Apologie ou défense de Guillaume de Nassau, Prince d’Orange contre l’Edit de proscription publié par le roi d’Espagne Philippe II en 1580. Antwerpen, 1828.

Arendt M.: Recherches critiques et historiques sur la Confession de Balthasar Gérard. In Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 1853.

Avermaete R: Guillaume le Taciturne, 1533-1584, Parijs, 1939.

B.

Baudartius Willem: Memoriën, 1603-1624.

Becker E.: Schloss und Stadt Dillenburg. Dillenburg, 1950.

Berckelbach Van der Sprenkel J.W.: Regesten van Oorkonden betreffende de Bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht, 1937.

Blok P.J.: In Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, dl. I, 1911, kolom 1412-1414.

Blok P.J.: Philips Willem van Oranje’s gevangenschap. In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Vde reeks, vol. 8, 1921, p. 1-13.

Blok P.J.: Willem de Eerste, prins van Oranje. Amsterdam, 1920, J. Meulenhoff, 2 delen, XIV-254 p. en 272 p. Nederlandse Historische Bibliotheek. (R 10.119 - 11/12).

Blok P.J.: Philips Willem van Oranje’s gevangenschap in Spanje. In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5de reeks, deel VIII, 1921, p. 1-13. (2308 R).

Blok P.J.: Nog eens Philips Willem van Oranje. In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6de reeks, deel II, 1926, p.123-126.

Bongaerts Jules: Een omstreden Portret van Filips-Willem, Prins van Oranje. In Diest en het Huis van Oranje-Nassau, 1980, Diestsche Cronycke nr. 3, p. 57-58.

Borghese II, tome 112 f. 100-103: brief van Lucio Morra, aartsbisschop van Alcanto en nuntius te Brussel (1617-1619) aan Kardinaal Supionis Caffarelli (Kard. Borghese) van 24 Februari 1618. Brief in ‘t latijn, vertaling volgt. Tome 112 f 296: eigenhandig geschreven brief (perkament) van de weduwe van prins Philip-Willem aan Paulus V.

Bouman P.J.: Johan Maurits van Nassau de Braziliaan. Utrecht, 1947.

Broos Jean-Paul: Philips Willem, graaf van Buren, zoon van Willem de Zwijger, prins van Oranje (1554-1618). Diest, 1976, 45 p., geïllustreerd.

Broos Jean-Paul: Philips-Willem, Graaf van Buren, zoon van Willem van Oranje, Prins van Oranje, Heer van Diest (1554-1618). In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 1, 1979, p. 29-32.

Brom G.: Filips Willem van Oranje nogmaals aan het Spaanse hof, ten jare 1602. In Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Utrecht, deel 34, 1913, p. 500-515.

Brouwer Johan: Philips Willem. De Spaansche Prins van Oranje. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1940, 368 p.

Brouwer Johan: Philips Willem, de Spaansche prins van Oranje. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1941, 7e druk, 390 p. Recencies:* Japikse N. in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 41, reeks 8, deel 2, p. 145-157.

 • Tesser J. in Studiën, 41, deel 135, p. 337-450.
 • Van Gelder E. in Tijdschrift voor Geschiedenis, 41, deel 56, p. 295-296.


Brouwer Johan: Philips Willem; De Spaansche Prins van Oranje. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1953.

Brouwer Johan: Philips Willem. Zutphen, W.J. Thieme, z.j., 390 p. 7e druk in stadsarchief.

Brouwer Johan: Verzameld Werk. In 2: Philips Willem de Spaanse Prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1956-1957, 3 delen. (VI 62.413 A).

Buddingen D.: Beautés de l’histoire des Pays-Bas Septendrionaux depuis l’arrivée des Bataves jusqu’à ce jour. Salt-Bommel 1839.

Bulletin de la commission royale d’histoire:

*4me série, tome III:* p. 310: Elle (La baronnie de Diest) est relevée par Eléonore de Bourbon, veuve de Philippe-Guillaume, prince d’Orange, duc de Nassau.

 • p. 310: Il confirme les privilèges de la ville de Diest.


C.

Carton de Wiart X.: La Jeunesse du Taciturne 1533-1559, Brussel, 1945.

Cels Jos: Naklank van Gulden-Vliestentoonstelling te Brugge. Portret van graaf t’ Serclaes was dit van Prins Philips Willem. In De Nieuwe Gids, 3 mei 1963.

C.L.: Schuller tot Peursum, Philips Willem van Oranje. In Stemmen van Waarheid en Vrede, evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken. Utrecht, 1899.

Cl. J.: Nederlands Koningshuis bekommerd om het Graf van Prins Filips-Willem van Oranje te Diest, 1899.(archief Diest).

Collecion de documentos ineditos para la historia de Espana. Deel XXXVII: * p. 187: instructie voor de Heer van Chassey om de graaf van Buren van Leuven naar Vlissingen te brengen, 13 Februari 1568.

 • p. 190: Alva aan den Graaf van Buren, 13 Februari 1568
 • p. 190: Alva aan den gouverneur van den graaf van Buren, 13 Februari 1568.


Corstens J.: Philips Willem, zoon van Willem I en Anna van Buren. In Verslag Congres, XXV, 1900, p. 245.

D.

De Bas F.: “Geen te huis”. Philips Willem, Prince van Orangien, Grave van Nassau (Buren). In Onder Neerlands Vlag. Album ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Militairen Bond, p. 145.

De Beka J.: De Episcopis Ultraiectinis (Joannes de Diest). Utrecht 1643.

Delaborde J.: Charlotte de Bourbon, princesse d’Orange. Parijs, 1888.

Delaborde J.: Louise de Coligny. Parijs, 1890.

de La Houssaye Amelot: Histoire de Philippe-Guillaume de Nassau, prince d’Orange et Eleonore Charlotte de Bourbon, sa femme. Londres, 1754, tome II.

De La Pise: Tableau de l’histoire des Princes et Principauté d’Orange divisé en quatre parties. La Haye, de l’imprimérie de Théodore Maire, 1641.

Demandt K.E.: Wilhelm I von Nassau, Prinz von Oranien, und die Bedeutung und Stellung des Abfalless der Niederlande im Rahmen der Europaïschen Revolutionen. Nassauische Annalen 80, Band 1969. Diest.

De Molder B.: Henricus van Turnhout. Kanunnik van Sint Pieter te Leuven. Persoon van Oostmalle en Veerle. In Taxandria, 1938, nr. 3, p. 142-159. Onder de belangrijkste was het “Huis van St-Truiden, alwaar de prins van Oranje in gezelschap van den graaf van Hoorne bezoek bracht aan zijnen zoon Willem graaf van Buren, die alhier zijn studiën volbracht, en van hier uit ook op bevel van Philip de IIe naar Spanje werd gevoerd.

“De Oranjeboom”, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda. Filips-Willem: delen VII, VIII, IX en X. Archief Diest.

De Schutter Jan: De Plaatsnijders Wierickx. Antwerpen, 1934.

Diest, stad van Katholiek Oranje, Voormalig jachtterrein der Oranje-Prinsen. In Maas- en Roerbode, 8 augustus 1963.

Dijck Frans: De graven van Nassau en de prinsen van Oranje. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 41-64.

Dijkstra R.: Charlotte de Bourbon. In Trouw aan Oranje, Amsterdam, 1934 p. 37 e.v.

Di Martinelli: Diest in de XVIIe en XVIIIe eeuwen, p. 44 nota.

Dönges: Katalog Dillenburg.

Droysen J.G.: Geschichte der Preussischen Politik. Leipzig, 1857, IV, 1, p. 249 sq en 267 sq: betwisting tusschen Kon. Pruisen en prins Oranje-Nassau.

Du Bois D.: De grafkelder van Philips-Willem van Oranje. In De Gazette van Diest,december 1932. Wetenswaardigheden over Diest, nr. 1.

Du Bois D.: De Grafkelder van Philips-Willem van Nassau. In Het Oude Diest. Diest, E. & J. Uten, 1934, p. 69-71.

Duhamel L.: Philips Willem van Nassau te Oranje, 1599-1615. In Je Maintiendrai, II, 1906, p. 82-102.

Duhamel L.: Philips van Nassau te Oranje, 1599-1615. In Trouw aan Oranje, Amsterdam, 1934.

E.

Een nota van het Nederlandse Hof: Grafkelder van Filips-Willem van Oranje te Diest in verval? In Het Volk, 26 september 1961.

Enckels R.: Benoemingen gedaan door Prinsen van Oranje-Nassau in hun hoedanigheid van Heer van Diest. Overdruk uit Eigen Schoon en de Brabander, 48ste jg., nr. 3-4.

Epitaphe de Comte de Buren, Philippe Guillaume, fils du Taciturne 1618. In Messager des sciences historiques, IV, p. 124.

Eysten J.: Het leven van Willem II (1625-1650). Amsterdam, 1916.

F.

Fabius A.N.J.: Het Leven van Willem III (1650-1702). Alkmaar, s.d.

F.P.: Nederlandsche belangstelling voor Diest. Een gedenkteken op het graf van een prins van Oranje. In De Dag, dinsdag 31 Mei 1938, p. 18.

Franken D.: W.J. Delft. Amsterdam, 1872, p. 95, II.

Franken D.: Les Van de Passe. Paris, 1881, p. 1347.

Franken Frans: Deel II. Ein Ball am Hofe Alberts und Isabellas (1611) zu Brüssel. Die Portraits der Ershertogs Albert, der Erzhertogin Clara Isabella, Willems von Nassau, seine Frau Eleonore von Bourbon und noch dier anderer sind von Frans Pourbus (1569-1622) gemalt. Bezeichnet Den J. F. Franck 1744 in der Versteigerung der Grafin Albemarle, was dem Doris Berk und J.B. Francken zugeschrieben wurde.

Frederiks J.W.: Nederlandsche penningen. Amsterdam, 1947.

Fruin R.: Opstellen over Willem van Oranje. Utrecht-Antwerpen, 1960.

G.

Gachard M.: Proscription de Guillaume le Taciturne par Philippe II. In Bulletin de l’Académie royale de Belgique, Tome XXIV, nr. 10.

Gachard M.: Assassinat de Guillaume le Taciturne par Balthasar Gérard. In Bulletin de l’Académie royale de Belgique, 1853.

Galesloot L.G.: Le domaine de Bouchout, près de Bruxelles. Quelques souvenirs historiques. In Messager des sciences historiques, Gent, 1880.* p. 265 e.v.

 • p. 413 e.v.
 • p. 422: Philips-Willem, zoon van den Zwijger had het inzicht het domein van Bouchout te koopen, p. 422.


Galesloot L.G.: Inventaire des Archives de la cour féodale de Brabant. Bruxelles:* tome I, 1870, p. 98

 • tome II, 1884, p. 77, 93, 221.


Grafkelder:* 1. Wat een eenvoudige prentkaart vermag. Graf van Prins Filip-Willem van Oranje te Diest opnieuw in de belangstelling. In Het Laatste Nieuws, 30 september 1961.

 • 2. Een laatste woord over de grafkelder van prins Philips van Oranje te Diest. In De Standaard, 11 oktober 1961.
 • 3. Nederlands Hof protesteert. Zoon van de Zwijger rust in onwaardige grafkelder. In De Standaard, donderdag 28 september 1961.
 • 4. Deining om grafkelder in het Belgische Diest. In Dagblad de stem van woensdag 10 oktober 1962, p. 9, 3 ill.


Grietens Louis: Bij het leenverhef van Meerhout door Prins Maurits van Nassau. In De Zuiderkempen, IV, 1935, nr. 1, p. 1-5.

Groot Nederlandse Larousse Encyclopedie. Heideland Hasselt, 1976, deel 16, p. 671-682 (stamboom).

Guibol C.J.: Johan Willem Friso en zijn tijd. Amsterdam, 1938.

Guthling W.: Nassau-Oranien im Museum des Siegerlandes. Siegen, 1966.

H.

Hallema A.: Van een vergeten Prins uit het doorluchtig Huis van Oranje-Nassau. Breda de residentie van Philips Willem van Nassau. In Hollandsche Revue, nr. 34, 1929, p. 855.

Hallema A.: Oranjevorsten in ballingschap. Maastricht, 1947, hoofdstuk III, p.71-105; p. 105: bronnen.

Hallema A.: Geshiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland in de zeventiende eeuw. Breda, 1955.

Hallema A.: Ziekte en Overlijden van Filips-Willem, Prins van Oranje. 19 en 20 Februari 1618. Een bijdrage tot de geschiedenis van zijn doodsoorzaak blijkens berichten van tijdgenoten. Overdruk uit het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde, jg. 100, nr. 18, Breda 5 Mei 1956, p. 1321-1325.

Hallema A.: Filips Willem van Oranje 1618-1668. Ten onrechte vergeten en miskend. In Spiegel der Historie, 1968, deel 3, nr. 6, p. 202-212, ill., 12 afb. (30.688 R).

Hallema A.: Filips Willem van Oranje en zijn bezoek aan Den Haag. In Jaarverslag over 1929 van de Ver. Oranje Nassau Museum. ‘s Gravenhage, 1929, p. 35 en vlg.

Hensen A.H.L.: De Dood van Philips Willem van Oranje. In Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, deel II, 1922, p. 109.

Hermans Fernand: Een katholieke prins van Oranje begraven te Diest. Diest, uitgave van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, 1984, 63 p., ill., bibl.

Hermans Fernand: Filip Willem van Oranje. Derde druk, 64 p., ill, bibliografie.

Heuvelmans P.J.: Kronijk der Stad en Vrijheid Turnhout. Vde Kapittel. Gebeurtenissen tijdens de regering van de aartshertogen Albertus en Isabella. 1596-1621. Turnhout, 1844, Glenissen en Van Genechten, p. 75, 100, 286-296: kopie testament Filips-Willem.

Heyck Edward: Wilhelm von Oranien und die Enstehung der freien Niederlände. Bielefeld und Leipzig, 1908, 100 p. en 106 afb. (Monographie zur Weltgeschichte XXVIII) - René van Chalon, p. 61, afbeelding. (II 96001).

Hoekstra B.M.: Driehonderd en vijftig jaar Weeshuis te Buren. Buren, uitgave van het Weeshuis te Buren.

Hoet Gerart: Catalogus of naamlijst van schilderyen met dezelver pryzen etc. Hay, 1752, 2 vol.

Hoogewerff G.J.: Philips-Willem, de oudste zoon van de Zwijger in een nieuw licht. In Nieuwe Rotterdamse Courant, dond. 24 december 1959.

Hoogewerff G.J.: Het Leven van Philips-Willem, Prins van Oranje, (1554-1618) aan de feiten getoetst. In Nieuwe Rotterdamse Courant, 9 janauri 1960.

Hous J.B.: Leuvense Kroniek (1780-1829). Gepubliceerd door J. de Kempeneer, Heverlee, Abdij van Park, 1964, p. 332. Grafkelder, opening 1829.

Huon Marcel: Diest ten tijde van Prins Filips Willem. In Diestiana, 1e kulturele uitgave van de Orde van den Prince, afdeling Diest. Diest, 1971, p. 41-47, ill.

I.

Intocht Albert en Isabella te Brussel. Philips Willem van Oranje aanwezig. In Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, deel I, kol 413.

Intrigerend raadsel. Onderzoek inzake Staatsieportret Philips-Willem. In de Stem, 29 september 1962.

Instructie door de Aartshertog Albertus gegeven aan Philips Willem, oudsten zoon van Prins Willem I, voor het verzoek dat hij, uit zijne langdurige gevangenis ontslagen op zijne reis uit Spanje naar de Nederlanden, van Genua aan den Paus te brengen had, in October 1595. In Historisch Genootschap, Kronijk, 14e jg., p. 192 en vlg.

J.

Jacobsen: Mauritius AUR Princ Com Nass MVRS Marc. Verae et Vlis Cone Belg. Prov. Gub., 1567-1625.

Jansen H.P.H.: Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen-aan-de-Rijn, 1979.

Japikse Nicolaus: De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Den Haag, 1937, Zuid Hollandsche Uig. Maatschappij, 2 delen, 250 + 289 p.

Japikse Nicolaus: Nieuws over Philips Willem, prins van Oranje Nassau. In Bijdragen Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, ‘s Gravenhage, deel II, afl. 3-4. (2308 R).

Japikse Nicolaus: recensie: Johan Brouwer. Philips Willem. De Spaansche prins van Oranje. In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 1941, reeks 8, deel 2, afl. 3-4, p. 145-157.

J.M.: De Roomse prins van Oranje. In Gazet van Antwerpen, jg. 55 en Gazet van Mechelen, jg. 53, 17 augustus, 1948, p. 5.

Jordan C.: Biographie der Prinzen van Oranien. Offenbach, 1788, 366 p.

Jurriaanse M.W.: Willem van Oranje. Brieven uitgekozen en toegelicht door Jurriaanse. Middelburg, 1935. (IV 3839 B)

Juste Th.: Guillaume le Taciturne d’après sa correspondance et les papiers d’état. Brussel, Parijs, Den haag, 1873.

K.

K.: Portret penningen van Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon. In Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Amsterdam, 1929, p. 103.

KBB.: Sint-Sulpitiusvrienden herdenken prins Filips-Willem van Oranje-Nassau. In Het Laatste Nieuws, 22 september 2008, p. 44.

Knuttel: Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 1889-1920, 11 delen. Diest: betwisting Koning Pruisen- Prins Oranje deel III, p. 257 sq., nrs. 14727, 14731-14739; tome IV, p. 94, nrs. 16841-16843; tome VIII, p. 154, nr. 14741a.

Krämer F.J.L. en Moes E.W. en Wagner P.: “Je Maintiendrai”, een boek over Nassau en Oranje. Geschiedkundige bijdragen bijeen gebracht. Leiden, A.W. Sijthoff, 2 delen: deel I, 1905, 330 p. en deel II, 1906, 349 p. In deel II:

p. 70 Anna van Egmont Buren

p. 85: wapen van Philips Willem

p. 98: portret van Eleonorea van Condé, gemalin van Philip Willem

p. 103 zegel van Philips Willem. (II 90.281).

Krul R.: Philippe de Nassau. In De Nederlandsche Spectator, 1881, p. 383.

L.

Lacroix A.: Apologie de Guillaume le Taciturne, Prince d’Orange, contre l’édit de proscription publiée en 1580 par Philippe II, Roi d’Espagne, avec les documents à l’appui. Justification du Taciturne de 1568, correspondances, etc... Brussel, 1858.

Leblanc Ch. & Wessely J.E.: Manuel de l’amateur d’estampes. Paris, 1854-1889, p. 28, 275 a.

Lefever A.: De Nassauers in Brabant. In Brabant, nr. 2, februari 1958, p. 11.

Lefèvre J.: Philippe II. Correspondance de Philippe II du les affaires du Pays-Bas. Bruxelles, 1940-1960, 4 delen. Commission Royale d’Histoire.

Lettre éccrite au doge de Vénise Pietro Loredano par Sigismond Cavalli, ambassadeur de la république à Madrid, sur l’accueil bienviellant fait par Philippe II au comte de Buren, fils du prince d’Orange Guillaume le Taciturne, 21 juin 1568. In Bulletin de la Commission royale d’ istoire, 2e série, XI, p. 253.

Lettre de Philippe-Guillaume, Prince d’Orange, au Archiduc Albert et Isabelle, par laquelle il leur fait part de son projet de se marier avec la Princesse de Bourbon et leur demande leur consentement, 1 Juillet 1605. In Bulletin de la Commission royale d’histoire, 2e série, VIII, p. 150.

Lotar P.L.: Le Cas du P. Antoine Temmerman. Mémoire sur l’affaire Jauregui, Anvers, mars 1582. Brussel, 1937.

Ludwig E.: Guillaume II. Paris s.d.

M.

Maclaine Pont M.W.: Toch een koning (Philips Willem van Oranje 1568). In Onder Neerlands vlag. Amsterdam, 1899, p. 12.

Marcus Fred: Catalogus ter gelegenheid van tentoonstelling Diest en het Huis van Oranje-Nassau. Diestsche Cronycke nr. 3, 1980, p.59-132.

Marion D.: Guillaume le Taciturne. La Madeleine-lez-Lille 1965. Edition hors commerce, reservée exclusivement aux membres du club français du livre.

Martinot A.: Eens jachtterrein van de Oranje-prinsen; nu centrum van Sport en Cultuur. Diest, stad van “de katholieke Oranje”.

Mees W.C.: Philips Willem van Oranje. ‘s Gravenhage-Rotterdam, uitg. Nijgh en Van Ditmar, 1964, 126 p., portr., ill.

Menk F.: Wilhelm-Hyazinth, Fûrst zu Oranien und Nassau-Siegen (1667-1743). Siegen, 1970.

Meynen W.W.: Louise de Coligny. In Trouw aan Oranje, Amsterdam, 1934, p. 42 en vlg.

Middelhof K.: Gevangene van zijn Peter (Prins Filips-Willem - Koning Filips II).

Middelhof K.: 1600- Slag bij Nieuwpoort - 2000: Meer dan een (Oranje)broederstrijd. In Bisdom, officieel nieuws- en informatieblad van het bisdom s’Hertogenbosch, jg. 78, week 26, 30 juni 2000, p. 13-14 (Filips Willem).

Middelhof K.: De slag bij Nieuwpoort symbool van een broederstrijd. In Neerlandia, jg. 104, 2000, nr. 2, p. D 10-D 11 (Filips Willem).

M.J.: De Roomse Prins van Oranje, 17 augustus 1948. (Archief Diest).

Molluysen P.C.: Het sterfhuis van prins Willem I. In bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, eerste reeks, deel VII, p. 42-47, Arnhem, 1849.

Mulder A.H.: Geschiedenis van Oranje. Amsterdam, Antwerpen, 1947.

N.

Naber-Neve: Vorstinnen ..., Haarlem, 1909. Schilderij van Anna van Egmont-Buren p. 6 en p. 66 portret van Eleonora van Condé, gemalin van Philips Willem

Nameche A.J.: Guillaume le Taciturne, Prince d’Orange, et la Révolution des Pays-Bas au XVIe siècle. Leuven, 1890.

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 1911, deel I, kol. 1412-1414, bibliographie en iconographie

Nys K.: Verhaal van den aanslag gedaan door Johan Jauregui op het leven van Prins Willem van Oranje. Antwerpen, 1854.

O.

Orlers Joh.: Genealogia Illustr. Comitum Nassoviae...ex variis monumentis, 1616, 98 p. Philips Willem p. 86 (portret). ( II, 20.338-onvolledig).

P.

Paaps Tony: Prins Willem van Oranje. Het Orangisme in de Abdij van Tongerlo en in de Heerlijkheid Essen-Kalmthout. Essen, uitgeverij De Spijker, 1967, 93 p. Bespreking door Van Roosbroeck R. in De Standaard van 10 januari 69.

Pasepartout: Vergeten Oranje-prins. In De Volkskrant 18 december 1954.

Philips-Willem, baanderheer van Diest. Spaanse Ballingschap brak hem niet. In De Stem, 25 oktober 1962.

Pinchart Alexandre: Inventaire des tableaux et tapisseries de Philippe Guillaume de Nassau à Bruxelles, 1618. In Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1864, p. 274- 277.

Poelhekke J.: Het verblijf van prins Filips Willem te Rome in 1595. Overdruk uit Archief van de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 4de jg., afl. 1, februari 1962, p. 28-40.

Pollentier Fernand: Filips-Willem van Nassau (1554-1618): Spaanse of Nederlandse prins, In Nieuwsbrief van de Orde van de Prince, jg. 19, 1999, nr. 1, p. 3-6.

R.

Raadsel rond Prins Philips-Willem? Deining om grafkelder in het Belgische Diest. In De Stem, 10 oktober1962.

Raadsel rond Philips-Willem nu opgelost? In De Telegraaf, 31 aug. 1963.

Recit veritable de la mort et trespas de Monseigneur le Prince d’Orange. Ensemble les dons et advantages faits par son testament, tant à Madame la Princesse son epouse, qu’ à chacun de ses serviteurs domestiques. A Paris chez Nicolas Alexandre, rue des Mathurins, 1618, avec permission. In Kon. Bibl. ’s Gravenhage is er 1 ex.

Rive G.J.: Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en Pruisen, 1701-1776. Amsterdam, 1873. Diest: betwisting tusschen Koning van Pruisen en Prins van Oranje-Nassau, p. 1-83.

Roest van Limburg T.: Voormalige Nassausche Paleizen in België. In Onze Kunst, Antwerpen, deel 12, jg. 6, 1907. Het hôtel de Nassau te Diest, p. 207-216.

Runckel A.: Stamboom van het Huis Oranje-Nassau. De Bilt. “De Branding”, 1938.

S.

Samoy A.: Prins Filips Willem, de katholieke Oranje. In Kern. bij Spect., jg. 3, 23 februari 1947, p. 11, 15.

Scherft Pieter: Het sterfhuis van Willem van Oranje. Leiden, Universitaire Pers, Leidse historische reeks nr. 12, 1966, 342 p. Recensie door Woltjer J.J. in Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XXII, nr. 2, 1968, p. 167-168.

Scherft Pieter: Philips Willem, een displaced person. In Jaarboek 1980 Vereniging Oranje-Nassau Museum, p. 27-48, ill.

Schipperus P.J.: Buren en Oranje. Buren, 1962. Uitgave van “Het Graafschap Buren”.

Schuller tot Peursum L.C.: Pilips Willem van Oranje. In Stemmen van Waarheid en Vrede, evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken, onder redactie van A.W. Bronsveld, Utrecht, 1899, p. 1117. Er bestaat een overdruk.

Sernée Johan M.: Voorrechten en Vrijheden der stad Oranje verleend door haren souvereinen vorst, Philips Willem van Oranje. In Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, XXXIV, 1919, p. 129 en vlg. en p. 193 en vlg.

Serrure C.P.: Tombeau du compte de Buren, à Diest. In Messager des sciences historiques de Belgique, Gent, 1836, p. 124.

Singer Hans Wolfgang: Allgemeiner Bildniskatalog, 1933, Verlag Karl W. Hiersemann, Leipzig, p. 28: 23705 Philips Willem, Prins van Nassau-Oranje, 1554-1618.

Smallegange M.: Geslachts-Rekening der doorluchtige Vorsten van Nassau. Amsteldam, 1690.

S.T.: Nederlands Hof protesteert: Zoon van de Zwijger rust in onwaardige grafkamer. In het Handelsnieuws, 26 september 1961.

Stolte B.H.: De zilveren kraag van het Schuttersgilde van St.-Sebastiaan te Roosendaal (gedateerd 1611). Schrijver vraagt zich af, hoe de gilde in deze moeilijke tijd een zo kostbaar stuk heeft kunnen aanschaffen en neemt aan dat het door Philips-Willem, heer van Rosendael geschonken is; de kraag draagt het wapen van Philips-Willem. In Gulden Roos, 1966, deel 26, p. 159-160, ill.

Strada Famiani: In bello Belgico, Rome, impressum apud Hermannum Scheus, 1668: Philippus Gulielmus Comes Buranus Orangii primogenitus, 420. Relinquitur à patre Lovanii studiorum causa, 272. Mittitur in Hispaniam ab Albano, 316. Catholice educatur, ibid.

Sutherland N.M.: The Massacre of St.-Bartholomew and the European Conflikt 1559-1572. Macmillan, London, 373 p. (1973?). Boekbespreking door Van Roosbroeck R. in De Standaard der letteren van 8 juni 1973.

Swine J.: De grafkelder van Prins Philips van Oranje. In Hagelands Nieuws, 22 okt. 1961.

T.

Tableau de l’Histoire des princes du Principauté d’Orange divisé en quatre parties par Joseph de la Pise, Seign. de Mancoef avec Privileges. A la Haye, De l’Imprimerie de Theodore Maire,1637.

Tesser J.: Philips Willem, de Katholieke Prins van Oranje.(1554-1618). In Studiën, ‘s Hertogenbosch, 1941, deel 136, p. 99-106.

Tesser J.: Recensie: Johan Brouwers: Philips Willem, de Spaansche Prins van Oranje. In Studiën, 1941, deel 1135, p. 437-450.

Testament: Eigenhandig geschreven testament van Philips Willem van Oranje bevindt zich in ‘s Gravenhage, Koninklijk Huisarchief, blok Willem I, I, p. 235.

Timmer E.M.A.: De kinderen van prins Willem I. In Prins Willem van Oranje, 1933.

Trois dépêches du Duc d’Albe à l’Université de Louvain dans les années 1568 et 1569. Enlévement du Compte de Buren. In Annuaire de l’Université Catholique de Louvain, 1846, p. 270 en vlg

Trossée J.A.G.C.: Vorstelijke Flirtation. In Bijdrage en Medelingen der Vereeniging Gelre, deel XXXVI, p. 49 en vlg.

T.S.: Nederlands hof protesteert. Zoon van de Zwijger rust in onwaardige grafkelder. In Handelsnieuws, 28 sept. 1961.

Van.

Van Audenhaege Omer: Philips-Willem, Prins van Oranje-Nassau, Heer van Diest, 1582-1618. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1932, p. 25-34, ill.

Van Bevere G.: Les Pays-Bas et la Maison d’Orange-Nassau. Brussel, 1860.

Van Capelle Pieter Johannes: Filips Willem, Prins van Oranje. Haarlem, 1827, 263 p., portret.

Van de Poel A.: ‘s Serclaes of Philips-Willem? In Brabantia, jg. 11, nov.-dec. 1962, nr. 6, p. 284-288, ill.

Van de Poel A.: ‘s Serclaes of Philips-Willem? Een raadsel op de Gulden-Vlies-tentoonstelling te Brugge. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 23, okt. 1963, nr. 8, p. 353-364, ill.

Van der Eycken Michel: Diest en het Huis van Oranje. In Diest en het Huis van Oranje, Diestsche Cronycke nr. 3 ter gelegenheid tentoonstelling in Stedelijk Museum, 1980, p. 15-42.

Van der Eycken Michel: Filips-Willem, Prins van Oranje, Heer van Diest. In Diest en het huis van Oranje, Diestsche Cronycke nr. 3, 1980, p. 45-56.

Van der Eycken Michel: Geschiedenis van Diest, 1980, p. 143-147.

Van der Eycken Michel: Filips Willem, prins van Oranje-Nassau, heer van Diest (1554-1618). In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 4, 2008, nr. 2, p. 4-5.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 35-56.

Van der Hoeven H.: Inhuldiging van Filips Willem en Eleonora de Bourbon, Prinsen van Oranje-Nassau, te Zundert 1606. In Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Rundert, 1920.

van der Linden Gilbert: De Grafkelder van Filips-Willem, Prins van Oranje-Nassau, Heer van Diest. Sulpitiana. Oude begraafplaatsen V en VI. In de Gazette van Diest, 9 Dec. nr. 13 , 23 December 1944, nr. 15. Er bestaat een overdruk, Diest, E.& J. Uten, 8 p.

van der Linden Gilbert: Koninklijke belangstelling voor het graf van den Prins van Oranje te Diest. In Gazet van Antwerpen, 14 feb. 1947 en in De Diestenaar, 15 feb. 1947.

van der Linden Gilbert: Wie was Prins Filips-Willem? In Gazette van Diest, 1947. In De Diestenaar, jg. 2, nr 8, Zaterdag 22 Februari 1947, p. 2.

van der Linden Gilbert: Wordt het lijk van den Prins van Oranje ontvoerd? In Gazette van Diest, 1947. In De Diestenaar, jg. 2, nr. 8, Zaterdag 22 Februari 1947, p. 2.

van der Linden Gilbert: Uit het Testament van Filips-Willem, Prins van Oranje, Heer van Diest. In Gazette van Diest, 1947. In De Diestenaar, jg. 2, nr. 8, Zaterdag 22 Februari 1947, p. 2.

van der Linden Gilbert: Bij de 400ste verjaring der geboorte van Filips Willem van Oranje 1554-1954. Een jubileum voor Nederland maar ook voor Diest. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 4 dec. 1954, nr. 49; zat. 11 dec. 1954, nr. 50; zat. 18 dec. 1954, nr. 51.

van der Linden Gilbert: De Katholieke Prins van Oranje. In Brabant, april 1964, nr.4, p. 15-20, 4 ill.

van der Linden Gilbert: Le Prince Catholique d’Orange. In Brabant, juin 1964, nr. 6, p. 33-38, 4 ill.

van der Linden Gilbert: Diest, Oranjestadje. Stedelijke dienst voor vreemdelingen-verkeer, 1965, 60 p., p. 48-59, ill.

van der Linden Gilbert: Laus Auraïca. Lofrede op Filips Willem, prins van Oranje, ter gelegenheid van de viering der Unie van Oranjesteden. Gestencileerde brochure, 7 p., Diest, 1965.

van der Linden Gilbert: Diest, Het Oranjestadje. Uitgave van het Stedelijk Museum en Archief Diest, 1972 (2de druk), p. 52-63, ill.

van der Linden Gilbert: Tentoonstelling “Twee Tijdgenoten”. Korte levenssamenvatting van Filips-Willem. Getypte tekst, 4 p., p. 4.

van der Star C.G.: Levens- en karakterschets van Filips Willem, oudste zoon van Willem I, prins van Oranje. In Jaarboek der Kunst en Wetenschap bevorderende Maatschappij V.W., 1846, p. 52.

Vanderwaeren Silvain I. L.: Een grote plechtigheid te Zichem in 1602. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 1, p. 1-5. Inhuldiging van prins Philips-Willem van Oranje, heer van Diest te Zichem.

Van de Ven Robert: Uit Diestse archieven: de grafkelder van Prins Willem van Oranje geopend. In Oost-Brabant, jg. XXVI, 1989, nr. 4, p. 1.

Van de Ven Robert: Archivalische nota’s betreffende de schikkingen rond de begrafenis van Filips Willem, prins van Oranje-Nassau (+ 1618), in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, 1991, nr. 1, p. 24-27.

Van Driessche A.: Posthume diagnose. In Belgisch tijdschrift voor geneeskunde, jg. 4, 1948, p. 1158-1160.

Van Driessche A.: Posthume Diagnose (Onderzoek over de doodsoorzaak van Prins Filips-Willem), 1955.

Van Even Edward: Onbekende bijzonderheden over de oplichting uit de hoogeschool van Philips Willem, graaf van Buren, zoon van Willem den Zwijger, prins van Oranje, A° 1568. In Dietsche Warande, Gent, 1898, p. 97 en vlg.

Van Even Edward: Geschiedenis der stad Diest. Eerste aflevering. Diest, Ad. Havermans, 1847. XIX , p. 179-198.

Van Gelder E.: Recensie: Johan Brouwer. Philips Willem De Spaansche prins van Oranje. In Tijdschrift voor Geschiedenis, 1941, deel 56, p. 295-296.

Van Mieris F.: Beschrijving der Bisschoppelijke Munten en Zegelen van Utrecht. Leiden, 1726.

van Prinsterer Groen: Archives d’Orange-Nassau, Leyden, 1861, 15 vol.

Van Roosbroeck R.: Kanttekening over Diest en Willem van Oranje ( Oktober 1568). In Wetenschappelijke Tijdingen, 27ste jg., 1968, col. 249-254.

Van Roosbroeck R.: De Coster, Uilenspiegel, “ la race flamande” en de 16-eeuwse opstand. In Periodiek, 23ste jg., nr. 6, juli-augustus, 1968.

Van Roosbroeck R.: Filips-Willem. In Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 6, Brussel, 1974, kol. 276-290.

Van Roosbroeck R.: Nacht der katolieke lange messen. In Standaard der letteren, 8 juni 1973.

Van Stolk: Atlas:

417 (deelV I, p. 231) kopergravure Philips Willem door Alva te Leuven

418: dezelfde voorstelling. Gravure van J. Buys

431: Wilhelm Prince van Oraengiën, anno 1581.- 7117.

Van Tour A.: Willem van Oranjes grootste offer was zijn zoon Philips Willem. In Vorsten, nr. 3, maart 1981, p. 26-30, ill.

Vanvoorden René: Filips Willem, oudste zoon van de Zwijger, begraven in de Sint-Sulpitiuskerk. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 4, 2008, nr.1, p. 4.

V.

Verbeemen J.: Inventaris van het archief van de heren en van het stadsarchief te Diest. Brussel, 1961.

Vermeulen P.J.: Philips Willem van Oranje. In De Katholiek:

jg. CXVI, 1899, p. 81-124 en p. 393-438

jg. CXVIII, 1900, p. 266-291.

Vermeulen P.J.: Een vredesvorst. Philips Willem van Oranje, geb. 1554-1618. In Jaarboekje van Alberdingk Thym, Amsterdam, 1898, p. 14.

Vernulaeus Nic.: Academia Lovaniensis Ejus origo, incrementum, viri illustres, res gestae. Lovanii, 1627. Oplichting van den Graaf van Buren p. 176.

V.M.S.: Prins Willem van Oranje, heer van Diest, 1602-1618. In Het Laatste Nieuws, jg. 63, 22 juli 1947, p. 6, ill.

V.M.S.: Prins Filips Willem van Oranje en het stadhuis. In Het Laatste Nieuws, jg. 63, 26 augustus, 1947, p. 6, 15, ill.

V.M.S.: Prins Filips Willem van Oranje en het Stadhuis te Diest. In Nieuws van den dag, 26 aug. 1947.

von Würzbach: I p. 770:.portret eine Herman von Surpel und seine Frau. Friedrich Heinrich und seine Frau, später Burgemeister von Diest gewannt. Hymans erkannt das Waffen als das der Familie van Surpel.

von Würzbach: II, p. 531: Friedrich Heinrich von Oranien und Emilie von Solms in gazer Figur. Jacques Jordaens p. J. von Rijmsdyck fecit 1767 nach dem Original von Jordaens.

Vorstermann van Oyen A.A.: Het Vorstenhuis Oranje Nassau. Leiden, 1882, Zegelblad IV, 43, huisarchief, charter nr. 2157 van A° 1609. Philips Willem.

Vranken J.: Het Oude Zelem. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. L., nr. 9-10, sept.-okt. 1967, p. 378.

W.

Weber R.E.J.: De bodebus als onderscheidingsteken van de lopende bode. In Het PTT-bedrijf, deel XII, okt. 1963, nr. 4, p. 163, ill. (Filips Willem, zilveren bodebus in het Ned. Postmuseum).

Wie was Philips-Willem van Oranje over wiens graf te Diest, onlangs veel gesproken en geschreven werd. In Ons Land, 4 november 1961.

Wijtsma Roelof: De ontvoering van Philips Willem. Uitgeverij De Banier Utrecht, 2006. Tekenverhaal, 50 p., bijvoegsel “Een museum over het leven Philips Willem”, 11 p.

Woordenboek van de Vaderlandsche Geschiedenis’s Gravenhage, 1939.

X.

X.: De Katholieke Nassau’s. Philips Willem van Oranje. In Gazette van Diest, jg. LX, nr. 40, oktober 1923.

X.: Wetenswaardigheden over Diest. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 10 dec. 1932, nr. 50. Grafkelder.

X.: Het graf van een prins van Oranje te Diest. In Dag, 26 maart 1941, p. 14, ill.

X.: Gebeente van Prins Filips Willem naar Nederland. In Het Parool, 13 febr. 1947.

X.: Het gebeente van Prins Filips Willem naar Nederland? In Trouw, 15 febr. 1947.

X.: Koningin Wilhelmina bezorgd om de rustplaats van haar voorzaat: het graf van den Prins van Oranje te Diest. In Nieuws van den dag, 16 feb. 1947.

X.: Filips Willems graf in slechten toestand. Diest zou overbrenging naar Nederland betreuren. In Het Parool, 16 feb. 1947.

X.: Overbrenging stoffelijk hulsel Philips Willem niet waarschijnlijk. In Nieuw Nederlander, 16 feb. 1947.

X.: Een Prinselijk graf te Diest. Het stoffelijk overschot van Prins Willem van Oranje. In Leidsch Dagblad, 17 feb. 1947.

X.: Een Prins van Oranje rust in Diest. In De Maasbode, 17 feb. 1947.

X.: Het stoffelijk overschot van prins Philips Willem van Oranje. In Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 17 feb. 1947.

X.: Een familie-grafkelder voor Prins Philip Willem? In Leidsch Dagblad, 21 feb. 1947.

X.: Een familie-grafkelder voor Prins Philip Willem? In Nieuwsblad voor het Noorden, 22 feb. 1947.

X.: Een familie-grafkelder voor Prins Philip Willem? In Utrechts Nieuwsblad, 24 feb. 1947.

X.: Prins Philip Willem. Plan voor den bouw van een crypt te Diest. In Arnhemsche Courant, 24 feb. 1947.

X.: Een stichtend testament. Het graf van Prins Filips van Oranje in de St. Sulpitius-kerk te Diest. In Maasbode, 27 feb. 1947.

X.: De Oranjes te Diest. Nauw vergroeid met de stad. In Maasbode, 5 maart 1947.

X.: De Oranjes te Diest. Nauw vergroeid met de stad. In Nieuwe Dagblad, 7 maart 1947.

X.: Een Oranje-graf te Diest. In Ons Land, jg. 29, 8 november 1947, p. 21, ill.

X.: Bij een grafsteen in de St.-Sulpitius. In Volksbl., jg. 2, 6 januari 1948, p.4, ill.

X.: Een nota van het Nederlandsche hof. Grafkelder van Filips Willem van Oranje te Diest in verval. In HetVolk, 26 sept. 1961.

X.: Nederlands koningshuis bekommerd om het graf van prins Filips-Willem van Oranje te Diest. In Het Volk, 29 Sept. 1961.

X.: Het graf van Filips Willem. In Ons Land, jg. 43, 4 nov. 1961, nr. 44, p. 4-5, ill.

X.: Raadsel rond Philips Willem. Deining om grafkelder in het Belgische Diest. In Dagblad De Stem, 10 okt. 1962.

X.: Diest, stad van “de katholieke Oranje”. Koster verkocht kaarten van het gesloten graf en veroorzaakte misverstand. In De Gelderlander, 10 aug. 1963.

X.: Diest, de stad van “de katholieke Oranje”. Koster verkocht briefkaarten van het graf van prins Filips-Willem en veroorzaakte misverstand over verwaarlozing. In Het Eindhovens Dagblad, aug. 1963.


VII. MAURITS* PRINS VAN ORANJE-NASSAU (1618-1625):


 • geboren te Dillenburg: 14 november 1567
 • stadhouder en admiraal van Holland en Zeeland (1585)
 • admiraal-generaal voor de Nederlanden (1590)
 • stadhouder Gelderland, Utrecht en Overijssel (1591)
 • stadhouder Groningen en Drente (1620)
 • heer van Diest (1618)


Bibliografie:

Dijck Frans: Opvolgers. In De Heerlijkheid Diest. Diest 1979, p. 63.

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 57-58.

Van Even Edward: In De geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 198-200.


VIII. FREDERIK* HENDRIK, PRINS VAN ORANJE (1625-1647):* geboren 29 januari1584

 • huwde met Amalia van Solms, 4 april 1625.


Iconografie:

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 58.

Waumans C.: Gegraveerd portret naar A. van Dyck: Fredericus Henricus D.G. princeps arausionensium comes nassauiae, etc. marchio verae et flissingae, baro Bredae, graviae Diestae, etc.

Bibliografie:

Dijck Frans: Opvolgers. In De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 63.

Montanus A.: Leven en bedrijf van Frederik Hendrik, Amsterdam, 1652.

Montanus A.: Mémoires de Frederik Henri prins d’Orange, Amsterdam, 1733.

Van Even Edward: De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 200-203.

X.: In Geld en financies in Rubens’tijd. Tentoonstelling georganiseerd door de Nationale Bank van Belgie naar aanleiding van he Rubensjaar. Diest Stedelijk Museum, augustus 1977, p. 59, nr. 102, 103.


IX. WILLEM II*, PRINS VAN ORANJE-NASSAU (1647-1650):

Graaf van Nassau

Bibliografie:

Van der Eycken Michel: In Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2010, p. 61.

Van Even Edward: De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 204.


X. WILLEM III*, PRINS VAN ORANJE-NASSAU (1650-1702).* heer van Diest

 • prins van oranje
 • koning van Groot-Brittanje (1650-1702):


Bibliografie:

Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique: Guillaume-Henri ‘Roi de la Grande-Bretagne, prince d’Orange, seigneur de Diest. Il gracie un bourgeois de Diest, prévenu de meurtre, 4me série, t. III, p. 312.

Van Even Edward: In De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 204-206.


XI. JAN-WILLEM FRISO*: Prins van Nassau (1702-1711)* Heer van Diest (1702-1711)

 • stadhouder van Friesland, Groningen en Drente.


Bibliografie:

Dijck Frans: Opvolgers. In De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 63-64.

Halma François: Opdragt aan zijne doorluchtigste hoogheit Johan Willem Friso. In Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Talen. Utrecht, Willem van de Water en Amsterdam, Pieter Mortier, 1710.

Van Even Edward.: In De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 206-209.


XII. WILLEM-KAREL-HENDRIK-FRISO*: PRINS VAN ORANJE-NASSAU (1711-1751)

Erfstadhouder van Friesland

Stadhouder van Gelderland Zutphen, Groeningen en Ommeland (1719)

Bibliografie:

Van Even Edward: In De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 209-210.


XIII. WILLEM V*: Prins van Oranje-Nassau (1751-1795)

Heer van Diest

Burggraef van Antwerpen

Was de laatste heer die in Diest regt uitoefende. Zijne nazaten behoudenc slechts den blooten tytel van Heer van Diest

Bibliografie:

Van Even Edward: In De Geschiedenis van Diest. Diest, 1847, p. 210-227.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest