Cresens Paul Sr.

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

CRESENS Paul Sr.:
Geboren te Diest: 22 maart 1902
Overleden te Diest: 25 februari 1980

Paul Cresens Sr.Frans Beckers (Frans Demers) schreef ooit: "De band van de jeugdjaren met Diest, mijn geboortestad, was het sterkst met de familie Cresens, bij wie ik als eigen kind was opgenomen. Mijn eerste speelkameraad was Geen, broer van Paul. Maar toen studie en literatuur een rol begonnen te spelen in mijn leven, voelde ik mij meer aangetrokken tot Paul (theater en literatuur waren zijn hobby's) en hij heeft mij bekend gemaakt met auteurs als Ibsen, Strindberg, Björsen, Pirandello, enz. . Ik was in die jaren zeer gehecht aan Paul en bewonderde hem voor zijn kennis in literaire aangelegenheden, zijn vreemde aard (een leven in afzondering verkiezend boven dit van vele zogenaamde levenslustige stadsgenoten)."

In Recht door Zee, een studentenblad opgericht in het Koninklijk Atheneum in 1922 lezen we:
14 januari voordracht door P. Cresens: "Nu mocht ik liever" van Frederik Van Eden
11 februari spreekbeurt aan den Heer Cresens Paul "De Kleine Johannes" door F. Van Eden
16 februari spreekbeurt aan den Heer Cresens Paul "De Kleine Johannes", vervolg. Hij had een zeer speciale visie op dit werk.

1928: Stichtend lid van de Diesterse kunstkring. Deze kring gaf jaarlijks een zeer degelijk jaarboek uit tot in 1940.

In de jaren 30 was hij voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond.

1938: Berchmansfeesten; hij was lid van het feestcomité.

1938: In het jaarverslag van het elfde jaarboek van de Diesterse Kunstkring lezen we: op de algemene vergadering, gehouden op woensdag 18 januari in de rookzaal van het stadhuis, werd door den heer Paul Cresens een uiteenzetting gegeven over de bibliografie onzer stad. Nadat het nut van dergelijk werk op overtuigende wijze was aangetoond, werden de verschillende bronnen en de middelen om het materiaal te verzamelen besproken. De bibliografie van Diest zal de schat van gegevens die, meestal onbekend, overal verspreid liggen, op praktische wijze tot de beschikking brengen van al degenen die zich interesseren aan de geschiedenis, de kunst, de oudheidkunde en de folklore onzer stad.

27 Februari 1937 werd de Toeristische Federatie van de Provincie Brabant opgericht bij akte nr. 392 in het staatsblad en gewijzigd bij akte nr. 1776 in het staatsblad van 2 augustus 1947. Daardoor kwam de stedelijke dienst voor vreemdelingenverkeer in aanmerking om subsidies te krijgen.

Hij was lid van de sport en cultuurraad die heel wat realiseerden:
1942: Opvoering van het toneelstuk Beatrijs in het openluchttheater.
1944: Opening van het openluchtzwembad "Halve Maan"
1951: Sportstadion met voetbalveld, atletiekpiste, hoogspringen, verspringen, liggende wip, staande wip, tennisterreinen (2), basketbalterrein.
1957: De VVV geeft een eerste toeristische folder uit.
1958: Expo: stad Diest had een speciale stand in het paviljoen van de provincie Brabant.
1970: Hij behoorde tot de 100 eerste weldoeners van het Stedelijk Museum te Diest met de schenking van een gravure van H. Jacobsen van Maurits van Oranje Nassau.
1971: Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme heeft Diest, samen met Ieper, Doornik en Virton aangesteld als "Toeristische Modelstad".

Op 25 februari 1980 overleed hij te Diest
Op 29 februari 1980 tijdens de plechtige uitvaart hingen de vlaggen aan het stadhuis halfstok.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest