VEN VAN DE Robert

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

VEN VAN DE Robert:* geboren te Diest: 13 juli 1947Werken:

1966: De baanderheren van Diest. In Oost, jg. III, nr. 4, p. 105-109. Rechtzetting in 0ost-, jg. 4, nr. 3, p. 81.

1967: Oudheidkunde te Diest. In Oost-, jg. 4, nr.3, p. 73-81. Opgravingen: Urnevelden te Schaffen.

1967: De baanderheren van Diest. Otto 1099-1130. In Oost, jg. 4, nr. 4, p. 121-122.

1968: De overblijfselen van de “burcht” te Diest met vernieling bedreigd. In Oost, jg. 5, nr. 1, p. 7.

1969: Opgravingen in de Warande te Diest. In Oost, jg. VI, nr. 2, p. 57-63, plan.

1969: De St.-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost, jg.VI, nr. 3, p. 94-98. Met inleiding op de Brabantse gotiek.

1970: Middeleeuwse kunstenaars te Diest. In Oost, jg 7, nr. 1, p. 16-17 en p. 20-21.Willem van Bessele; Hendrik van den Boogaerde; Gerard Brunen, Arnold Dreyers, Arnold Scote, Jan Scouten.

1970: Arnikius van Diest: edelman, kruisvaarder, kloosterling en wonderdoener. In Oost, jg.VII, nr. 2, p. 65-70.

1970: De zwarte dood te Diest. In Oost, jg. 7, nr. 3, p. 91-100, ill.

1970: Diest, zoals Guicciardini het zag. In Oost, jg. 7, nr. 4, p. 157-159. Rechtzetting in Oost-Brabant, jg. 8, 1971, nr. 1, p. 26.

1970: Op speurtocht in de Diestse bodem. In Meer Schoonheid, jg. 17, nr. 4, p. 111-115.

1970: Kunstenaars in de Middeleeuwen te Diest. In Oost-, Oost Brabantse Werk-gemeenschap, VII, nr. 1, 1970.

1971: Op speurtocht in de Diestse bodem. In Meer Schoonheid, jg. XVIII, nr. 1, p. 13-17, ill.

1971: De Romaanse Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. 8, nr. 1, p. 22-26.

1971: Scherpenheuvel oord van vrede. In Oost-Brabant, jg. 8, nr. 2, p. 47. Recensie: Scherpenheuvel oord van vrede (A. Lantin). Scherpenheuvel onder de Bourgondische hertogen; Basiliek van Scherpenheuvel (gebouw en interieur), bedevaarten, processies.

1971: De leprozen te Diest. In Oost, jg. 8, nr. 2, p. 50-59, ill.

1971: Geschiedenis van het Gasthuis te Zoutleeuw. In Oost, jg. 8, nr. 2, p. 59-63.

1971: Diest, een der oudste steden van Brabant. In Oost, jg. 8, nr. 4, p. 116-117.

1971: Recensie: Diestiana: 1e kulturele uitgave van de Orde van den Prince, afdeling Diest. In Oost, jg. 8, 1971, nr. 4, p. 127-128.

1971: De Wijnteelt in het middeleeuwse Diest. In Meer Schoonheid, jg. XVIII, nr. 3, p. 13-17.

1972: Herrie rondom een lijk in het 17e eeuws Diest. In Meer Schoonheid, jg. IX, nr. 2, p. 41-43.

1972: Om inkt te maken. In Ons Heem, jg. 26, nr. 1, louwmaand, p. 27.

1972: Uit Diestse archieven: enkele rekeningen betreffende de ommegang te Diest (1564). In Oost-, jg. 9, nr. 2, p. 42.

1972: Diesterse worstjes. In Ons Heem, jg. 26, 1972, nr. 3, bloeimaand, p. 111-112.

1972: Weerwolven te Diest. In Oost-, jg. 9, nr. 3, p. 94-95.

1972: Uit Diestse archieven: Maarten van Rossum en de offerblokken van de Allerheiligenkapel te Diest, 1542. In Oost, jg. 9, nr. 4, p. 120.

1972: Een pestordonnantie van het Diestse stadsbestuur (1483). In Ons Heem, 1972, jg. 26, nr. 4, hooimaand, p. 148-151.

1972: Schilders vermeld in de Diestse archieven gedurende de XIVe, XVe en XVIe eeuw. In Arca Lovaniensis, nr. 1, p. 203- 237, ill. Jaarboek 1972 van de Vrienden van het Stedelijk Museum, Leuven.

1972: Herrie rondom een lijk in het 17e eeuwse Diest. In Meer Schoonheid, jg. 19, nr. 2, p. 41-42.

1972: Diesterse worstjes. In Renaissance, nr. 5, oktober.

1972: Diest..., één der oudste steden van Brabant. In Renaissance, nr. 6, december.

1972: Uit Diestse archieven. Aardbevingen te Diest in de XVIIIe eeuw. In Oost-, jg. IX, nr. 3, p. 96.

1973: Recensie: “Eed boven kerkban” van Jos Philippen. In Oost, jg. 10, nr. 1, p. 21.

1973: Omtrent het Laatste Oordeel te Diest. In Oost-, Oost Brabantse Werk-gemeenschap, jg. X, nr. 4, p. 106-108.

1973: Beeldhouwers vermeld in de Diestse archieven gedurende de XVde en XVIde eeuw. In Arca Lovaniensis, 2, p. 309-319, ill.

1973: Niklaas Coopmans, geelgieter van Zichem, werkzaam te Diest (1543-1544). In Meer Schoonheid, jg XX, nr. 2, p. 46-47.

1973: Arnold Dreyers, een Diests beeldhouwer in de XVe eeuw. In Meer Schoonheid, jg. 20, p. 70-73, afb.

1973: Weerwolven te Diest. In Renaissance, nr. 12, november 1973.

1973: Aardbevingen te Diest in de XVIIIde eeuw. In Renaissance, nr. 12, november.

1973: Monnich Wyne. In Ons Heem, jg. XXVII, nr. 5, p. 188.

1974: De burcht op de Warande te Diest. In Mededelingen Stichting Arnoldus IV, nr. 1.

1974: De Brusselse beeldsnijder Jan Borreman vervaardigde een triomfkruis voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXI, nr. 2, p. 33-37, ill. In Arca Lovaniensis, 4, 1975, p. 361-369.

1974: Een windmolen op een brandvenster. In Ons Heem, jg. XXVIII, nr. 2, p. 47-48, ill.

1974: De versiering van het beeld en de kapel van O.-L.-Vrouw in de St.-Sulpitiuskerk te Diest gedurende de XVe eeuw. In Oost, jg. XI, 1974, nr. 2, p. 45-51, ill. In Arca Lovaniensis, jg. 3, p. 257-264. (Rombout Roest, edelsmid).

1974: Uit Diestse archieven: Laatmiddeleeuwse wijsheid (versje). In Oost-, jg. 11, nr. 2, p. 55.

1974: Vreemde beeldsnijders werkzaam te Diest gedurende de XVe en XVIe eeuw. In Meer Schoonheid, jg. 21, nr. 4, p. 107-112, ill.

1974: Vijf gewelfsleutels met voorstellingen van Sint-Niklaas in de Sint-Sulpitius-kerk te Diest. In Oost-, jg. 11, nr. 1, p. 11-13.

1974: Onbekend Diest - de Onze Lieve Vrouwekerk. In samenwerking met van der Linden Gilbert, Huon Marcel, Philippen Jos en Renier R. Uitgave van het stoelencomité in eigen beheer, 48 p. De kunstinboedel van de 15de tot in de 18de eeuw, p. 33-37, ill.

1974: De Celzusters te Diest. In Renaissance, nr. 15, mei, p. 16, 1 ill.

1975: De Brusselse beeldsnijder Jan Borreman vervaardigde een triomfkruis voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Arca Lovaniensis, p. 361-369.

1975: Uitgaven gedaan voor de oprichting van het kapittel der St. Sulpitiuskerk te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXII, nr. 1, p. 5-7.

1975: De versiering van het beeld en de kapel van O.L.Vrouw in de St. Sulpitius-kerk te Diest gedurende de XVe eeuw. In Arca Lovaniensis, jg. 3, p. 257-264.

1975: Diest: de Sint-Sulpitiuskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het stadhuis. In België Kathedralen en Stadhuizen. Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed, Brussel, p. 199-204.

1976: Het hoogaltaar der Sint-Sulpitiuskerk. In Jaarboek der vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, z. p., ill.

1976: Willem Besselen , een Diests glazenier in de 15e eeuw. In Meer Schoonheid, jg. 23, nr. 1, p. 18-21.

1976: Twee beelden uit het patrimonium der St. Sulpitiuskerk gerestaureerd. In Jaarboek der Vrienden van St. Sulpitiuskerk, z.p., ill.

1976: Geschiedkundige bibliografie Diest 1975-1976. In Brabantse Folklore, nr. 210, juni, p. 179-180.

1976: De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Diest. In De Mosterdpot, jg. 1, nr. 2, z.p.

1976: Het Hoogaltaar der St.Sulpitiuskerk. In jaarboek 1976 der Vrienden van St. Sulpitiuskerk, z.p.

1976: Inventaris van het archief der Sint-Sulpitiuskerk Diest. Onuitgegeven inventaris, aangevuld in 1986 en 1997, 576 nrs.

1977: Sint-Job gerestaureerd. In jaarboek 1977 van De Vrienden van St. Sulpitius-kerk, p. 63-65, ill.

1977: De Brusselse beeldsnijder Jan Borremans vervaardigde een triomfkruis voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In jaarboek 1977 van De Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, p.67-70.

1977: Het klein begijnhof te Diest. In Oost- Brabant, jg. XIV, nr. 4, p. 80.

1977: De Sint-Sulpitiuskerk. In De Mosterdpot, jg. 1, nr. 3, z.p.

1977: Het Stadhuis van Diest. In De Mosterdpot, jg. 1, nr. 4, z.p.

1978: Een visitatie van het Diestse begijnhof in 1790. In Meer schoonheid, jg. 25, nr. 2, p. 48-53.

1978: Uit Diestse archieven. Een verbanningsprocedure in het middeleeuwse Diest. In Oost-Brabant, jg. XV, nr. 2, p. 39.

1978: De kunstinboedel van de St. Katarina- of Begijnhofkerk te Diest tijdens de 15de en 16de eeuw. In Meer Schoonheid, jg. XXV, nr. 4, p. 110-119, ill.

1978: Inventaris van het archief van het begijnhof Diest. Onuitgegeven inventaris, aangevuld in 1986, 18 p., 331 nrs.

1978: Een vermelding van Scherpenheuvel in de 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. XV, nr. 4, p. 121.

1978: Diesterse worstjes (recept). In De Mosterdpot, jg. 2, 1978, nr. 4.

1978: De wijnteelt in het middeleeuwse Diest. In De Mosterdpot, jg. 2, nr. 4.

1978: Een klein begijnhof te Diest. In Mededelingen van Arnoldus IV, jg.1978, nr. 1.

1979: Een inventaris van de infirmerie van het begijnhof te Diest (1636). In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 1, p. 33-39.

1979: Diestse Tingieters van weleer in samenwerking met Mommeyer M. Diestsche Cronycke 2. Uitgave van De Vrienden van het stedelijk muzeum en archief Diest, 23 p.

1979: De orgels in de parochiekerken van Groot-Diest. In Monumenten-zorg Diest. Mededelingen van het comité voor monumenten- en lanschapszorg der stad Diest, juni, nr. 2, p. 12-16.

1979: Bibliografie van Diest 1977-1978. In De Mosterdpot, jg. 3, nr. 1, p. 20-22; nr. 2, p. 3-5.

1980: Gildezilver in het stedelijk museum van Diest. In Meer Schoonheid, jg XXXVII, nr. 3-4, p. 96-101.

1980: Biografie van Diest 1979. In De Mosterdpot, jg. 4, nr. 1, p. 16-21.

1980: Johannes Berchmans, kunstmap bestaande uit 5 kleurenfoto’s door P. Lefrère, met tekst door R. Van de Ven.

1980: Inventaris van het archief der kerken, kloosters en kapellen van Diest. Onuitgegeven inventaris aangevuld in 1982 en 1983, 12 p.

1980: Diest en het huis Oranje-Nassau. Diestsche Cronycke 3, tentoonstellingscatalogus. Diest, nrs. 5, 6, 8, 10, 18-20, 22, 25-27, 56, 61, 103, 106-111, 113a, 113b, 114-121, 123, 124, 126, 139.

1980: Bibliografie bij de Geschiedenis van Diest. In Geschiedenis van Diest, door M. Van der Eycken, p. 356-366.

1981: Een inventaris van de inboedel van de woning van Jacob Crils, koordeken van het kapittel der St.-Sulpitiuskerk van Diest (1731). In Meer Schoonheid, jg. 28, nr. 2, p. 46-50.

1981: Inventaris der notarisakten. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1981, 18 p., 563 nrs.

1981: De apostelbeelden in de Sint-Sulpitiuskerk. In Jaarboek 1981 van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, 24 p.

1981: Bibliografie van Diest 1980. In Brabantse Folklore, nr. 232, p. 364-370.

1981: Bibliografie van Diest 1980: In De Mosterdpot, jg. 5, nr. 1, p. 13-18.

1981: De apostelbeelden in St.-Sulpitiuskerk. Uitgave van de Vrienden van St.-Sulpitius, 24 p., ill.

1981: Een merkwaardig kruisbeeld. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 178. In Mededelingen van het comité voor monumenten- en landschappenzorg der stad Diest, maart 1981, nr. 4, p. 15-17, ill.

1981: Aanvullende bibliografische gegevens over de Allerheiligenkapel en de Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 4, p. 249-250.

1982: Uit Diestse archieven: overspelingen in het middeleeuwse Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 122.

1982: Enige aantekeningen bij het Laatste Oordeel van Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXIX, nr. 4, p. 98-105.

1982: Bibliografie van Diest 1981. In De Brabantse Folkore, nr. 236, p. 391-397.

1982: Het geboortehuis van de heilige Jan Berchmans. In De Mosterdpot, jg. 5, nr. 3, p. 11-13.

1983: Enige aantekeningen bij het Laatste Oordeel van Diest. In De Mosterdpot, jg. 6, nr. 1, p. 23-27.

1983: Bibliografie van Diest 1982. In De Brabantse Folklore, nr. 240, p. 42-47.

1983: Boekbespreking: “De geschiedenis van Webbekom” (Claes Frans). In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 2, p. 60.

1983: Uit het testament van Jan Reyners, burgemeester van Diest (1534): enkele gegevens over de kunstinboedel van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXX, nr. 3, p. 77-78.

1983: Het boekbedrijf te Diest gedurende de 15de en 16de eeuw. In Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september. Diestse Cronycke 6, 219 p., ill., in samenwerking met Smeyers M, Cardon B, e.a. Tentoonstellingscatalogus, p. 13-29, nrs 31 en 32.

1984: Gebouwen en kunstbezit (van het kartuizerklooster te Zelem). In De kartuizers en hun klooster te Zelem. Diestsche Cronycke 7, tentoonstellingscatalogus, Diest, p. 44-72.

1985: Laat 19de eeuwse restauratieonderwerpen uit het archief te Diest. In Architectuur-tekeningen uit de historische steden van België, Vereniging van Historische Steden van België, p. 116.

1985: Diest. In Werken van barmhartigheid. 600 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden. Leuven, tentoonstellingscatalogus, p. 67-72 ; catalogus nrs. 12 (in samenwerking met J. Deschamps), 95, 100, 230, 234, 235, 239, 240, 241.

1985: Inventaris van de schilderijen, daterende van voor 1900, berustend op het stadhuis van Diest. Onuitgegeven inventaris, 35 p., 17 nrs.

1985: Het voormalige Kartuizerklooster te Zelem. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 4, p. 223-228.

1986: Diest in de vorige eeuw. Stedelijk Museum 30 mei-31 oktober. Diestse Cronijcke VIII, 189 p. ,ill. In samenwerking met Van der Eycken M., Huon M. en Pollentier F.

1986: Iconografie uit de verzamelingen van het stedelijk museum en archief. In Diest in de vorige eeuw. Diestsche Cronycke 8, tentoonstellungscatalogus, Diest, p. 11-33, ill.

1987: Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard te Webbekom bij Diest, 1302-1670. Onuitgegeven inventaris, Diest, 1987, 28 p. 120 nrs.

1988: Plattegrond, iconografie, archiefstukken en handschriften van het begijnhof uit de verzamelingen van het Diestse stadsarchief. In Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. Diestsche Cronycke 9, tentoonstellingscatalogus. Diest, p. 25-29.

1988: De kunstinboedel van de Sint-Catharina- of begijnhofkerk tijdens de 15de en 16de eeuw. In Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. In Diestsche Cronycke 9, tentoon-stellingscatalogus . Diest, p. 129-138.

1988: Bibliografie over het begijnhof. In Kunstschatten uit het Diestse begijnhof. Diestsche Cronycke 9, tentoonstellingscatalogus. Diest, p. 191-195.

1988: Niet geplubiceerde teksten betreffende de heilige Jan Berchmans. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 2, p. 53-60.

1988: “Onser Vrouwen capellen then Hogen Wijngaerde” te Webbekom bij Diest. Een reconstructie aan de hand van de rekeningen (1441-1578). Oostbrabantse Historische Teksten, nr. 7/8, 52 p.

1988: Devotieprentjes, bedevaartvaantjes en ex-voto’s van de Allerheiligenkapel te Diest (16de-17de eeuw). In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 164-169.

1988: Uit de Diestse archieven: recepten om buskruit te maken (1528). In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 172.

1988: De Allerheiligenkapel te Diest voor de verwoesting in 1578. Een reconstructie aan de hand van de rekeningen (1491-1552). In Oostbrabantse Historische Teksten, nr. 10, 64 p, ill.

1989: De burgemeesters van Diest. Diest, 18 p., bijgewerkt tot 1995.(Stadsarchief).

1989: Twee ordonnanties van het Diestse stadsbestuur betreffende het smedenambacht (1456-1465). In Brabantse Folklore, nr. 261-261, p. 175-177.

1989: Uit Diestse archieven: de grafkelder van prins Filips Willem van Oranje Nassau geopend. In Oost-Brabant, jg. XXVI, nr. 4, p. 156.

1989: Het Spijker. In Open Monumentendag, Diest, 10 september 1989, p. 1.

1990: In Koninklijke Open Monumentendag, 8 en 9 september 1990, Diest:* Het Huis “De Roskam” (15de-16de eeuw), p. 18-19.

 • Refugiehuis Norbertijnenabdij Averbode, p. 20.
 • De Sint-Catharina- of Begijnhofkerk, p. 26-27.
 • De Infirmerie en het Apostelenconvent (Begijnhof), p. 28-29.
 • Kapel van het klooster Sint-Annendael -v.z.w., psychiatrische kliniek Grauwzusters, p. 30.


1990: Standbeeld ter herinnering aan de twee laatste begijnen van Diest. In Oost-Brabant, jg. 27, nr. 3, p. 126.

1990: De Besloten Hofjes van het Stedelijk Museum te Diest gerestaureerd. In Oost-Brabant, jg. 27, nr. 3, p. 127-128.

1990: 50 jaar geleden kwam de Warande in het bezit van Diest. In Oost-Brabant, juni, jg. 27, nr. 2, p. 106-107.

1990: Woord vooraf in “Het onbekende Diest” van F. Loix, p. 5.

1991: Historiek Bouwgeschiedenis Architectuur. In De Sint Sulpitiuskerk en haar kunstschatten. Een monument van de Demergotiek. Vrienden van de St. Sulpitiuskerk Diest, 1991, p. 1-2.

1991: Archivalische nota’s (17de-18de eeuw) betreffende het kanon “Holle Griet” te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, nr. 1, p. 21-23, ill.

1991: Archivalische nota’s betreffende de schikkingen rond de begrafenis van Filips Willem, prins van Oranje-Nassau (+ 1618) in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, nr. 1, p. 24-27.

1991: Stad In Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1991. Catalogus nrs. 16 (kroonluchter), 32 (klok van de lakenhalle van Diest, 92 (onbekende Diestse maat voor niet-vloeibare producten), 94 ( Diestse el), 98 (biermaat van Diest), 102 (maat voor Diestse baksteen).

1991: Het relikwieschrijn van de Heilige Jan Berchmans in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, nr. 3, p. 147.

1991: Oorkonde (1248), Cijnsrol van de Heilige-geesttafel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Diest (1345), gebeden en oefeningen (1563 en ca. 1575). In Rijkdom bedreigd, tentoonstellingscatalogus, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Sint-Truiden, Brussel, Brugge en Tienen, 1990-1992, p. 89, 91, 97.

1993: Nicolaes Cleynaerts (1493-1993) van Diest tot Marokko. Tentoonstellings-catalogus.De Brabantse folklore en geschiedenis, nrs. 278-279:* nr.1, p. 179: Inname van Diest door Franse huurlingen van Willem van Oranje, 1580.

 • nr. 2, p. 180-182: Panorama van Diest.
 • nr. 3, p. 182: De toeterstoren.
 • nr. 4, p. 183: De Hofstad.
 • nr. 5, p. 184: Het Laatste Oordeel.
 • nr. 6, p. 185: Het huis De Ark van Noach aan de Cabaretstraat.
 • nr. 7, p. 185-186: Interieur van een der kamers van de Ark van Noach.
 • nr. 8, p. 186-188: De Onze-Lieve-Vrouwekerk.
 • nr. 9, p. 188-189: De Sint-Catharina- of begijnhofkerk.
 • nr. 10, p. 189: Staande Madonna met kind uit de Diestse begijnhofkerk.
 • nr. 11, p. 190: Ooorkonde van Engelbrecht II, graaf van nassau, betreffende de organisatie van het Diestse stadsbestuur, 12 oktober 1499.
 • nr. 19, p. 195: Portret van Cleynaerts door P.V. Verreydt (1841).
 • nr. 22, p. 198-201: De familie Cleynaerts omstreeks 1500.
 • nr. 23, p. 200: Cijnsboek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Diest.
 • nr. 78, p. 278-279: Overlijdensdatum van Cleynaerts volgens stadsrekening van het jaar 1542-1543.


1993: De familie Cleynaerts in Diest bij het begin van de 16de eeuw. In programma tentoonstelling Nicolaes Cleynaerts van Diest tot Marokko, 3 april.

1993: De wijngaard van de Allerheiligenkapel te Diest omstreeks 1500. In Oost-Brabant, jg. XXX, nr. 3, p. 109-118.

1993: Koninklijk bezoek aan de wijngaarden te Wezemaal in 1829. In Oost-Brabant, jg. XXX, nr. 3, p. 118.

1993: War Macken,een biografische schets. In War Macken. Hij Schilderde zijn Diest en omgeving. Tentoonstellingscatalogus, Diest, p. 4-5. Kwartierstaat War Macken, p. 6-7.

1993: Twee boedellijsten van het novicenkonvent op het Sint-Catharinabegijnhof te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXX, nr. 4, p. 174-185.

1993: Brand te Diest in 1514. In Oost-Brabant, jg. XXX, nr. 4, p. 186-187.

1994: “De goede lieden van Moelstede” en Onze-Lieve-Vrouw van Diest. In Molenstede in de kijker, jg. III, nr. 2, p. 1-8. In Oost-Brabant, jg. XXXI, nr. 4, p. 150-159.

1994: Eschius’regel voor het begijnhof van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXI, nr. 3, p. 82-101.

1994: Reclusen in het Diestse begijnhof. In Oost-Brabant, jg. XXXI, nr. 3, p. 134-137.

1994: Uit Dieste archieven: een bedevaarder naar het heilig land begraven te Diest (1556). In Oost-Brabant, jg. XXX, 1994, nr. 4, p. 147.

1994: Het huis “de Roskam” (15de-16de eeuw), een mooi voorbeeld van laat-middeleeuwse woningbouw. In Oost-Brabant, jg. XXXI, nr. 4, p. 160-162.

1995: De burgemeesters van Diest, 1795-1989.

1995: Molenstedenaars vermeld in de doodsboeken van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1514-1577). In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 1, p. 6-22. In Molenstede in de Kijker, jg. IV, nr. 2, p. 4-8, 16-20.

1995: Uit de Diestse archieven: Satte Truy en Wiebus in het kot. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 3, p. 88.

1995: Uit de Diestse archieven: vandalisme in het Begijnhof, 1523. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 3, p. 113. In De Pelgrim, jg. XXXII, nr. 3, p. 88.

1995: Uit de Diestse archieven: milieuzorg anno 1719. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 3, p. 119.

1995: De Toponomie van Webbekom. Boekbespreking. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 3, p. 121.

1995: Uit de Diestse archieven: beschermde ooievaars in het 16de eeuwse Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 4, p. 148.

1995: De laatste begijnen van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 4, p. 162-165.

1995: Bibliografie van Diest 1993-1994. In Nieuwsbrief Diestse Gidsenbond “Mini Mosterdpot”, aug. 1995.

1996: Het menu van de melaatsen te Molenstede- anno 1419. In Molenstede in de kijker, jg. IV, nr. 3, p. 5-7.

1996: Uit Diestse archieven: een keizerlijk geschenk verdwenen te Diest (1527). In Oost-Brabant, jg. XXXIII, nr. 1, p. 17.

1996: Een regel voor het Diestse begijnhof anno 1361. In Oost-Brabant, jg. XXXIII, nr. 1, p. 18-28.

1996: Het Grasbos te Molenstede: steengroeve voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Molenstede in de kijker, jg.5, nr. 1, p. 4-8.

1996: Beknopte inventaris van het archief van het kapittel der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Diest, 10 p., 259 nrs.

1996: Bibliografie van Diest 1995. In Nieuwsbrief van de Diestse Gidsenbond “Mini Mosterdpot”, jg. 3, nr. 2.

1996: Van melaatsheid verdacht! In Molenstede in de kijker, jg. V, nr. 2, p. 1-2.

1997: 1000 jaar watervoorziening in Diest. Uitgave van De Vrienden van het Stedelijk Muzeum en het Archief als “ 13de Cronijcke van Diest. Drukkerij Tuerlinckx, Averbode, 1997, 63 p., foto’s.

1997: De Hussen in het Grasbos in Molenstede. In Molenstede in de kijker, jg. VI, 1997, nr. 2, p. 13-16.

1997: Het menu van de melaatsen te Molenstede - Anno 1573. In Molenstede in de kijker, jg. V, 1997, nr. 3, p. 1-5.

1997: Bibliografie van Diest 1996. In Mini-Mosterdpot,jg. 4, nr. 3.

1999: Inventaris van het archief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Diest. Diest, Stadsarchief, 17 p.

2000: Habsburgers op bezoek in Diest: Keizer Karel V en Maria van Hongarije. In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 2, p. 48.

2000: Uit de Diestse archieven: geelkoperen kandelaars van de Heilige Maria Magdalenakapel in Bekkevoort, in bewaring gegeven aan de Sint-Sulpitiuskerk in Diest (1588). In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 2, p. 78.

2000: De processies van de Heiligen Sulpitius en Dionysius. In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 3, p. 113-114.

2000: Uit Diestse archieven: enkele aanvullende gegevens over het kanon “Holle Griet” in Diest. In Oost-Brabant; jg. 37, nr. 3, p. 120.

2000: Inventaris van het Archief van de Heilige Geesttafels en van de Grote Heilige Geesttafel Diest. Diest, Stadsarchief, 10 p. 245 nrs.

2001: Het openluchttheater in het stadspark “de Warande”. In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 1, p. 33-34.

2001: Beelden en schilderijen in de Sint-Lazaruskapel in Molenstede (16de eeuw). In Molenstede in de kijker, jg. X, nr. 1, p. 13-17. In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 1, p. 60-66.

2001: Uit Diestse archieven: een bouwsteentje voor de geschiedenis van de Diestse tekenacademie. In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 2, p. 66.

2001: Uit Diestse archieven: Zelemse kartuizers boekbinders voor de Sint-Sulpitiuskerk in Diest. In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 3, p. 121-122.

2001: Dat die van Molenstede niet in de rij mogen lopen. In Molenstede in de kijker, jg. IX, nr. 3, p. 1-2.

2001: Bibliografie van Diest in de Mosterdpot, jg. 8:* bibliografie 1997 in nr. 2

 • bibliografie 1998 in nr. 3
 • bibliografie 1999 in nr. 3
 • bibliografie 2000 in nr. 3.


2002: “Christusogen doorsient al” 1502-2002. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Diestse Rederijkerskamer “de Christusogen”. Diest, 63 p.

2002: Schatten uit het stadsarchief. Een selectie uit de waardevolle fondsen van het archief, tentoonstelling ter gelegenheid van het Erfgoedweekend, 20 en 21 april, 18 p.

2002: Het kleden van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Diest of Onze-Lieve-Vrouw van Mirakelen tijdens de middeleeuwen. In Oost-Brabant, jg. 39, nr. 2, p. 55-63.

2002: De Truiense borduurwerker Hendrik Moesterman vervaardigde een set liturgische gewaden voor de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1481). In Oost-Brabant, jg. 39, nr. 4, p. 150-151.

2003: Anneke Boes van Molenstede, begijn in het “Besloten Hof” te Diest. In Molenstede in de kijker, jg. XII, nr. 2, p. 14-15.

2003: Uit de Diestse archieven: een wolvin in het Diestse begijnhof. In Oost-Brabant, jg. 40, nr. 3, p. 140.

2004: Anneke Boes van Molenstede, begijn in het “Besloten Hof” te Diest. In Oost-Brabant, jg. 41, nr. 3, p. 126-128.

2004: Die de regel zalig is? In Oost-Brabant, jg. 41, nr. 2, p. 66-95.

2006: Waardevolle aanwinsten voor het patrimonium. In Nieuwsbrief van de Vrienden avn de Sint-Sulpitiuskerk, nr. 1, p. 4.

2007: Deneef Roger, Van de Ven Robert, Jo Wijnants: Diest: De Warande. In Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Onroerend Erfgoed, Brussel 2007, p. 111-115, ill.

X: Bibliografie van het begijnhof.

X: Prehistorie in de streek van Diest: getuigen van menselijke bewoning onze tijdrekening. Met medewerking van Patrick Vynckier en Fernandus Marcus. Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 91 p., ill.

Bibliografie:

Vek: Duizend jaar water in Diest levert boek vol anekdotes op. In Het Laatste Nieuws, 11 juni 1997.

X.: Diest: 750 jaar vrije stad. Drie merkwaardige publikaties. In Het Belang van Limburg, woensdag 16 januari 1980, p. 9.

X.: Water vertelt de geschiedenis van Diest. In Hier Diest, 1 april 1997.

X.: Dertiende Chronijcke van Diest. In De Belleman van Diest, jg. 46, nr. 24, 12 juni 1997.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest