WIJNTEELT*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

WIJNTEELT*

Bulletin de l’institut archéologique Liegeois, tome XXXVIII, p. 34: les vignobles de Diest.

Claes Frans (S.J.): Wijngaarden in en bij Diest omstreeks 1300. In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 1, 1979, p. 10.

Claes Frans (S.J.): Vroegere wijngaarden en de Wijngaardsberg te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. XV, nr. 1, p. 22-23, 1978.

Claes Frans (S.J.): Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, 1993, nr. 3, p. 83-108.

Daris: Les vignobles au pays de Looz. In Notices sur les églises du diocèse de Liège, tome VI, p. 127-128.

De wynakkers in Zuid-Nederland in vroeger eeuwen. In Vaderlandsch Museum, tome I, p. 434 en vlg. en tome II, p. 28 en vlg.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 8. De wijnteelt te Diest. In Gazette van Diest, jg. LXX, 4 februari 1933, nr. 5. In Overdruk, nr. 8, p. 17-18.

Du Bois D.: De Wijnteelt te Diest. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 53-54.

Eyskens E.: Wijnteelt te Diest. In Berichten der gistings- en dranknijverheid. Brussel, jg 1.

Gerits T. J., Scheys F. en Willems A.: Wijnkultuur in het Hageland. Aarschot, 1971, 160 p., ill.

Gerits T.J.: Druiventeelt en wijnkultuur in het Hageland. In Werkgemeenschap 0ost Brabant-Tijdingen, nr. 20, september 1971, p. 22-26, bibliografie p. 26.

Gerits T.J.: De kerkelijke instellingen en de wijnteelt in het Hageland. In Wijnkultuur in het Hageland. Aarschot, 1971, p. 60.

Gerits T.J.: Wijnkultuur in de Nederlanden en in het land van Luik. In Ons Heem, jg. 26, 1972, nr. 2, lentemaand, p. 45-58.

Godefroid Kurth: Note sur la culture de la vigne en Belgique au moyen äge. In Annales de la fédération archéologique et historique de Belgique. Tome VI (Congrès archéologique de Liège, 1890, 1 vol. - 1891. Liège, Vaillant-Carmanne)-p. 203-209.

Habets J.: Over de wynbouw in nederlandsch en belgisch Limburg gedurende vroegere eeuwen. Publications de la Société d’archéologie dans la duché de Limbourg, tome III, p. 380-394.

Halkin Joseph: Etude historique sur la culture de la vigne en Belgique. In Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, tome IX, 1895, p. 1-146.

Heylen Jan Frans (kloosternaam: Adriaan): Historische verhandeling over de Kempen, des zelfs gesteltenis in vroegere eeuwen ten tijde harer kloosters, het voordeel door dees gestichten aen den Staet toegebragt, enz.. Turnhout, Brepols en Dierickx, 1837, 237 p., 2de uitgave. * Diest: nr. 3, p. 25, Charta M.S. au 1337.

  • Diest: wijnstok, nr. 7, p. 34, nota 48.
  • Diest: scheepvaart Demer, bevolking en nijverheid.


Histoire du commerce des vins à Gand. Précédée d’une notice sur la maison C. Van Thorenburg-Mestdagh établie à Gand depuis 1829 et suivie de quelques renseignements sur les anciens vignobles belges.Gand, 1904, p. 56-60. Diest p. 59.

Joigneaux: Culture de la vigne et fabrication des vins en Belgique. Bruxelles, 1860, 131 p.

L.: De Wijnteelt in ‘t Hageland. In De Hagelander, Zout-Leeuw, 1900, jg. VII, nr. 4, p. 91-94.

Mantelius J.: Historiae Lossensis Libri X. Uitgever L. Robyns, Leodii, 1717, p. 7: Wijnbergen te Diest.

Mertens André: Wijncultuur in Hageland. In Brabant, nr. 2, 1974, p.20-26.

Philippen Jos: Wijn voor de Hertogen van Bourgondië. In Renaissance, nr. 10, juni 1973.

Philippen Jos: Diesterse wijn voor de hertogen van Bourgondië.

Philippen L.: De wijnteelt in ‘t Hageland. In De Hagelander, VII, 1900, p. 91-95 en VIII, 1901, p. 46-47, 70-71, 119-120.

Philippen L.: De wijnteelt in ‘t Hageland. In Geschiedkundige bijdragen uit het Hageland, verzameld onder toezicht van J.P. Vinckx, Lier, 1906, p. 71-74.

Raymaekers F.J.: Het Vrouwen-Klooster St.-Bernardus-Dael, der orde van Citeaux, te Diest. In Brabandsch Museum, jg. 1860, 2e aflevering, p. 179 voetnota.

Schayes A.G.B.: Sur la culture de la vigne en Belgique. In Messager des sciences et des arts. Gand, 1833, tome I, p. 285-294.

Schayes A.G.B.: Sur l’ancienne culture de la vigne en Belgique. In Messager des sciences et des arts, tome IX, 1843, p. 390-399, documents p. 400-414.

Scheys F.: Wijnteelt en toponymie in het Hageland. In Wijnkultuur in het Hageland, Aarschot, 1971, p. 23-49.

Valvekens Em: In Documents Prémontrés du XVIe siècle. Analecta Praemonstratensia, XXIX (1953), p. 161-237; XXX (1954), p. 20-40.* Sur cette visite du Général, le prévôt d’Averbode, Henri vander Scaeft, a noté l’amusante note suivante dans ces livres de comptes: Ultima Marcij missus Diest cum Domino Abbate Camerefontis pro quarta vini circa recessum ibidem allata solvi iij stuferos. Et sequenti die cum Domino Praemonstratensi prefato Abbatibus missus Tongerloe dedi portatio pro bibalibus j stuferum. p. 174.


Van de Ven Robert: De Wijnteelt in het middeleeuwse Diest. In Meer Schoonheid, jg. XVIII, 1971, nr. 3, p. 13-17.

Van de Ven Robert: De wijnteelt in het middeleeuws Diest. In De Mosterdpot, jg. 2, 1978, nr. 4.

Van de Ven Robert: De wijngaard van de Allerheiligenkapel te Diest omstreeks 1500. In Oost-Brabant, jg. XXX, 1993, nr. 3, p. 109-118.

Van Hageland A.: Enige echo’s over de vroegere wijnbouw in Vlaams-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXXVII, nr. 11-12, november-december 1954, p. 412-413. (Diest p. 413).

van Uyten R.: Het verbruik van land- en vreemde wijnen in Brabant gedurende de 16de eeuw. In Brabantse Folkore, 1965, jg. 44, nr. 167, p. 299-337.

Van Werveke A.: Histoire du Commerce de Vins à Gand, publié par C. Van Thoorenurg, Gand, 1904.

Van Werveke H.: Comment les établissements religieux belges se procuraient-ils du vin au haut moyen-âge. In Revue belge de philologie et d’histoire, II, 1923.

Vigne: Sur l’ancienne culture de la vigne. In Messager des sciences historiques, 1843.

Vignobles en Brabant. In Messager des sciences historiques, 1886, p. 137.

Willems A.: De wijnbouw in vroegere tijden in het Hageland. In Meer Schoonheid, I, 1953, p. 10-13 en in Landbouwtijdschrift, 1971, p. 837-841.

Wolfs Cyriel: Wijnteelt in het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 1, p. 1-5.

X.: In Historische verhandelinge over de voornaemste opkomste en voordgang der landbouwkonst in de Kempen. Palier J.T., s’Hertogenbosch, 1789, deel 7, p. 34.

X.: Nu ook wijngaard op Diestse bodem. In De Belleman, 5 september 1996.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest