TROUILLEZ Pierre, Gérard

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TROUILLEZ Pierre, Gérard:* geboren in Anderlecht: 18 juni 1946

  • pastoor van O.L.Vrouwekerk
  • doctor in de godgeleerdheid
  • docent Johannes XXIII-seminarie te Leuven.


Werken:

1975: De grond van mijn geloof. In Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 4.

1980: Heiligenverering en Volksgeloof. In Sint Jan Berchmans en de volksheiligen. Tentoonstellingscatalogus, Diest 1980, p. 2-11.

1984: De parochie van Onze-Lieve-Vrouw te Diest in de “Beloken Tijd” (1797-1800). Een bijdrage uit het kerkarchief. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 30-38; nr. 2, p. 76-89.

1984: Volksgeloof in de middeleeuwen.In Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 4.

1985: Het Petrusambt in de patroligie: een verkenning. In Communo, 2/3.

1986: kan een rijke gered worden. In Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 1.

1986: De Onze-Lieve-Vrouw-parochie van Diest in de “beloken tijd” (1797-1800). Een bijdrage uit het kerkarchief. In Collationes, jg. XVI, 1986, p. 77-96.

1987: Het bloed van de christenen is een zaad.In Communo, nr. 2.

1988: Het heilige is voor de heiligen. In Communo, nr. 1.

1993: Over Jürgen Moltmann, theoloog van de hoop. In Hoop en opstanding. Leuven Acco.

1993: Isâ, Jezus in de koran. In Emmaüs, nr. 5-6.

1994: Niet-Christelijke Godsdiensten en Christendom. Antwerpen, H.I.G.W, 3de druk, 54 p.

1996: De bevrijdende kracht van de drie-eenheidsleer. In Collationes, nr.1.

1996: Waarheid en dwaling: wie ziet het onderscheid. De geloofszin van de gelovigen als belofte van uitdaging. In Tijdschrift voor Geestelijk Leven, sept.-okt., p. 489-501.

1996: Waarheid en dwaling: wie ziet het onderscheid? In Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 5.

1996-1997: Toevertrouwd met de dienst van Jezus Christus.Sacerdos, nr. 3.

1997: De tekenen van de tijd en de christelijke hoop. In Innerlijk leven, nr. 4.

1998: Jezus, gave van de heilige Geest voor ons heil. In Nieuw Leven, nr. 1.

1998: Belofte en vervulling. In Nieuw Leven, nr. 2.

1998: De heilige geest: levensbron en drijfkracht van de christelijke gemeenschap. In Nieuw Leven, nr. 3.

1998: De heiloige geest, die allen en alles vernieuwd. In Nieuw Leven, nr. 4

1998: Naar wie zouden wij anders gaan? Ontmoetingen met Jezus, de Christus. Leuven, Davidsfonds, 188 p.

1999: Naar een nieuwe dialoog tussen geloof en wetenschappen. – De bijdrage van het procesdenken. In L. Aerts-M. Steen (red.) Iedere grens voorbij. Visies over God. Averbode Altiora.

1999: Vanaf de bisschoppen tot en met de laatste lekengelovigen. In J. Haers-T. Merrigan- P. De Mey ‘Volk van God en gemeenschap van de geloven. Averbode, Altiora.

2000: Het nieuwe Godsvolk uit de menigte geroepen. In Nieuw Leven, nr. 3.

2000: Niet-Christelijke godsdiensten en theologie van de religieuze pluraliteit. Antwerpen, H.I.G.W., 5de druk, 54 p.

2002: Wanneer viert God feest? Origenes en de menselijheid van God. In L. Aerts-M.Steen (red.): Met een naam en een gezicht. Christelijke visies op God. Averbode, Altiora

2002: Van Petrus tot Constantijn. De eerste christenen. Leuven, Davidsfonds, 374 p.

2004: De eerste kerstening van de Lage Landen. Een verhaal van slagen en falen. -Op weg naar een christenheid in de Lage Landen. In Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (red. P. Nissen) Leuven Davidsfonds.

2005: Wereldgodsdiensten. In Wegwijs Cultuur, p. 24-26. Leuven Davidsfonds, 392 p.

2005: Het geloof heeft alles met eenvoud te maken. Hilarius Van Poitiers. In Collationes, jg. 35, nr. 3, p. 259-282.

2006: Bevrijd en gebonden. De kerk van Constatijn (4de-5de eeuw vr. Chr.). Leuven, Davidsfonds, 308 p.

2006: Geloof als hoop voor de wereld. In Tertio nr.7, p. 14-15.

2007:Catechese en liturgie in de oude Kerk. Oriëntatiepunten en vragen voor de situatie van vandaag. In Tijdschrift voor Liturgie, 52ste Liturgisch Congres 2007: “Liturgie vieren: groeien in geloog, p. 74 (18)-81 (25).

2008: Isidorus van Sevilla. In Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, nr.1

2010: De Germanen en het christendom. Een bewogen ontmoeting (5de-7de eeuw). Leuven, Davidsfonds, 334 p.

2010: In de vuurlijn van de Vandalen. Uit de kerkgeschiedenis van Noord-Afrika. In Collationes, nr. 3.

2012: Monniken maken het historisch verschil. In De Kovel.Monastiek tijdschrift, nr. 21.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest