SPOTNAMEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

SPOTNAMEN*

Alving A.H: Diosta. In De Wegwijzer, 1 November 1938, p. 8.

Daniëls Polydoor: Een en ander. In Rond den Heerd, jg. XVI, 1881, p. 54.

De bijnamen der Diestenaars: In achtste jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1936, p. 104-105.

De Raedt J.Th.: Les Sobriquets des Communes Belges. Bruxelles, Constant Baune, 1904, p. 38, 69, 144, 150-151, 189, 305, 308, 322-323, 387, 542, 546, 548, 553.( Wandelboekje van Van Weddingen p. 7).

Di Martinelli F.(jr.): Spotnamen op de Diestenaars. In De Hagelander, Brabantsch Tijdschrift, jg. 6, aflevering 3-4, 1898-1899, p.70.

Duclos: Bijnaam voor Diestenaars: zonneblusschers. In Rond den Heerd.

L.: De spotnaam der Diestenaars. In De Hagelander, jg. 7, 1900, nr. 2, p. 45-46.

Loix Frans: Diesterse mosterdschijters. In De Mosterdpot, jg. 3, 1979, nr. 1, p. 4-5.

Loix Frans: Diesterse mosterdschijters. In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 3, p. 131.

Mertens A: Iets over de spotnamen onzer Belgische steden in ‘t algemeen en over den naem “ Maenblusschers” den Mechelaren gegeven in ‘t bijzonder. In Lettervruchten van “Tijd en Vlijt”, II, 1847, p. 236-331. Overdruk uitgegeven in Antwerpen, 1847, 132 p.

Mertens A.: Mane-en Muggeblusschers. Mechelen, Leuven, Diest, enz... In Rond den Heerd, jg. VI, 1871, p. 66-67.

Payot N.: Spotnamen en Tergrijmpjes uit de streek. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, jg. 2, 1929-1930, p. 40-48.

Philippen Jos: Spotnamen voor de Diestenaars. In Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa (uitgeversbedrijf), 1966, p. 21-23.

Philippen Jos: Loterbolletjes. I. Spotnamen voor de Diestenaars. In Renaissance, uitgave van de Galerij Esschius Diest, nr. 3, mei.1972.

Raemaykers F.J.E.: Faxenaars. Historische oogslag op de rederijkkamers van Diest. In Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, Oudheid en Geschiedenis. Uitgegeven door E.P. Serrure, Gent, H. Hoste, derde deel, 1859-1860, p. 93.

R.V.W.: Diest in de Folklore. In Gazette van Diest, jg. 93, zat. 14 jan. 1956, nr. 2.

Steenwegen Marcel: Waar haalden de Diestenaren de mosterd? In Limes Tamera, jg. 2, nr. 1, april-mei-juni, 2021, p. 2.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld, Diest. Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, p. 18, 19, 21.

Van Gerkeze J.: Iets over spotnamen en eigenaerdige gebruiken van sommige Kempische steden en dorpen. In De Tijd, jg. II, 1857, nr. 107-110.

Van Stolk: Atlas.- Diest:* 3090: Esopus in Europa. “De Leuterbol van Diest, de hond en de pikbroek bij de laatste stuiver”.


Van Weddingen Richard: Wandelboekje Diest, p. 7.

Van Weddingen Richard: (Verscheen onder naam Payot): Spotnamen en Tergrijmpjes uit de Streek. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, 1929-1930, tweede jg., p. 40-48.

X.: De bijnamen der Diestenaars. In jaarboek van de Diestersche Kunstkring, jg. 8, 1936, p. 104-105, ill.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest