SINT-SULPITIUSKERK*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

SINT-SULPITIUSKERK** Klassering: 25 maart 1938

 • Demergotiek
 • Plan van bouwmeester Pierre de Savoye. Meerdere bouwmeesters van 1320-1534.


Iconografie:

Verbouwe A.: In Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940:* p. 7, nr. 4: Diest, 1580.

 • p. 9, nr. 9: De H. Jan Berchmans bij Kan; Emmerich. Glasschildering van Edw. Dujardin.
 • p. 10, nr. 15: Gezicht op de Grote Markt van F. Ertfinger, 1681.
 • p. 21, nr. 54: Eglise de Diest van Ph. Van der Maelen, 1838.
 • p. 22, nr. 64: Coté Méridional du Choeur de l’Eglise de St.-Sulpice van L. Defferrez, 1856.
 • p. 24, nr. 70: Hôtel de Ville et Grand’Place van J. Hoolans, 1852.
 • p. 24, nr. 72: Intérieur de l’Eglise van J. Hoolans, 1862.
 • p. 24, nr. 73: Portail latéral de l’Eglise van J. Hoolans, 1862.
 • p. 24, nr. 74: Rue Longue van J. Hoolans, 1862.
 • p. 24, nr. 75: Les Ecluses van J. Hoolans, 1862.
 • p. 25, nr. 76: Rue St.-Jacques et le Demer van J. Hoolans, 1862.
 • p. 26, nr. 83: Gezicht van uit de oude Nieuwstraat van Franz Vanden Hove, 1865.
 • p. 28, nr. 93:Eglise Saint-Sulpice van Dedoncker, ca.1876.
 • p. 28, nr. 97: De Demer van Franz Vanden Hove, 1881.
 • p. 29, nr. 101: Gezicht op St.-Sulpitiuskerk van Franz Vanden Hove, 1883.
 • p. 28, nr. 102: St. Sulpitiuskerk van E. Puttaert,1885?
 • p. 30, nr. 107: De Demer van E. Puttaert, 1885.
 • p. 30, nr. 112: Eglise Saint-Sulpice van J. Malvaux, ca. 1889.
 • p. 31, nr. 119: Le Demer à Diest, ca. 1889.
 • p. 32, nr. 124: Eglise St.-Sulpice van J. Malvaux, 1896.
 • p. 33, nr. 135: Gezicht op Demer met St. Sulpitiuskerk op achtergrond.


Bibliografie:

Archief Diest: Inventaris der Sint-Sulpitiuskerk (Robert Van de Ven, 1976, 1986, 1997, 2002):

1 .REKENINGEN zie deel III nr. V*


2. BEGROTING


88. 1820 – 1850.


3. INKOMSTEN VAN GOEDEREN (manualen,cijnzen en renten).: zie ook deel III nr. V*


89. 1501, tschysboeck.

90. 1610 - 1638, Fructus antiqui thesaurariae Sancti Sulpitii.

91. 1621, Manuael van de renten meest. Verachtert.

92. 1630, cijnsboek.

93. 1634, Manuale Jois van den Goedenhuyse.

94. 1638, manuael.

95. 1639, Fructus thesaurariae Sancti Sulpitij.

96. 2de helft l7de eeuw, manuale continens fructus thesaurariae S. Sulpitij.

4. STICHTINGEN


147. - rekeningen, ontvangstbewijzen en briefwisseling van de stichting S.LOTJYS (1808 - 1850).

- rekening van de manuaal van B. Jacobs, sedert september 1784.

- extract manuaal St. Sulpitius, 1749.

- rekening aan de erfgenamen van wijlen E.H.Le Clerq, koordeken,1749.

- rekening aan juffr. Joanna Catharina Louys, 1791 - 1807.


148.Stichting M.TYPOETS.

149.Staat der fondatien, l9de eeuw.


5. NOTARISAKTEN


150.l7de - l9de eeuw.

151.l9de eeuw.

152.l9de eeuw.


6. ARMENZORG


153.1599, 1727 - 1754, 1764 - 1765.

154.l7de - l8de eeuw.


7. KERKFABRIEK


155.11 november 1807 - 6 mei 1811, vergaderingen.

156.1873-1937, vergaderingen.

157.1870-1946, kopies van brieven.

158. Briefwisseling, aangelegendheden tussen kerkfabriek en stadsbestuur Diest.


8. INVENTARIS


159. Oude inventaris van cartularium, index?


9. PAROCHIETELLINGEN


160.1640, status animarum.

161.1666, status animarum.

162.1668, status animarum.

163.1805, status animarum.

164.Bevolkingslijst l9de eeuw, register niet ingevuld.

165.Dubbel van vorig.


10. PAROCHIEREGISTERS


166.1514 - 1536, doodsboek.

167.1536 - 1550, doodsboek.

168.1552 - 1577, doodsboek.

169.1597 - 1659, doodsboek.

170.1659 - 1696, doodsboek.

171.1721 - 1727, doodsboek.

172.1729 - 1771, doodsboek.

173.1761 - 1804, doodsboek.

174.1771 - 1834, doodsboek.

175.1812 - 1817, doodsboek.

176.1807 - 1834, “Klokke-regten”.

177.14 april 1721 - 08 november 1755, beloften van huwelijk.

178. - doopakten : 1682, 1754 - 1755, 1767 - 1778, 1794, 1798 - 1802, 1804,

1806 - 1807. Uitreksels uit doopregisters van Diest en

elders.

- huwelijksakten : 1754 - 1755, 1794 - 1801. Uitreksels uit huwelijksregisters van Diest en elders, l6de — l9de eeuw.

- overlijdensakten : 1723, 1744, 1754 - 1755, 1794, 1796, 1798 - 1800. Ontvangsten van begrafenisrechten, 1683 - 1694. Uitreksels uit overlijdensregisters van Diest en elders.

- uitreksels uit doop- en huwelijksregisters van Diest : families Berchmans en Dumont.


11. BROEDERSCHAPPEN


Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw

179. 1480 - 1494, rekeningen, legaten, testamentaire schikkingen.

180.1481, leden dit jaar gestorven en hun legaat aan de broederschap.

181.1481, ledenlijst.

182.1490, renten, rekeningen.

183.1497, rekeningen.

184.1503, ledenlijst en overlijdens.

185.1505, renten.

186.1511 - 1513, renten.

187.1511, 1513, 1519, 1523, 1524, rekeningen.

188.1516 - 1517, renten.

189.1517, ledenlijst.

190.1522, renten.

191.1523, renten.

192.1528, ledenlijst.

193.1535 - 1536, renten; lijst van de kerkelijke plechtigheden die de

broederschap dient te onderhouden.

194.1570, renten.

Broederschap van de H. Drievuldigheid


195.1714 - 1715, 1737 - 1738, rekeningen.

196.1738 - 1739, 1816, rekeningen.


Broederschap van het “Alderheylighe Sacrament des Autaers”


197.1714, oprichtingsakte, ledenlijst, notariële akten.

198.Vanaf 1714, legaten en ledenlijsten.


Broederschap van de Rozenkrans


199.1728, ontvangsten, jaargetijden en inkomgeld.


Broederschap van de Berechting


200.1741


Broederschap van de Gedurige Aanbidding


201.1769


Broederschap van de Gelovige Zielen


202.Ledenlijst.

203.1826 - 1837.


Associatie van de Maand van Maria (opgericht 18 december 1842)


204.1857 - 1895, rekeningen.


Association du Sacre Coeur de Jésus (opgericht 07 februari 1867)


205.Ledenlijst.


12. VISITATIES


206.Decanale visitaties, aanvangende in 1733.

207.Landdeken: meestal documenten uit de l8de eeuw, conferenties, exorcismes, parochietoestand, visitaties (ook 1683), lijsten van religieuzen, kerkelijke zaken, briefwisseling.

208. Liber Visitationis Decanalis, 1829 - 1832.

209.Visitaties : Kersbeek, Langdorp, Linkhout, Loksbergen, Lubbeek,

Meensel Kiezegem, Kwaadmechelen, Molenbeek-Wersbeek,

Molenstede, Nieuwcapelle, Nieuwrode, Zichem, Mechelen, Leuven,

Tielt, Testelt, Zelk, Waanrode, Wolfsdonk, Wezemaal, Wever, Schaffen,

Scherpenheuvel, Suerbempde, Rillaar, Roosbeek, Rothem.

210.Visitaties: Assent, Begijnendijk, Bekkevoort, Betekom, Bunsbeek, Donk,

Kortenaken, Geetbets, Gelrode, Glabbeek, Houwaert, Hoeleden,

Halen, Webbekom, Ormael, Horpmael.


211.Dekenij: bundel verordeningen en briefwisseling met het aartsbisdom.


13. PREKEN


212.Bundeltje preken uit het begin der l9de eeuw.


14. VARIA


213.Bundel : ruimen van grachten en waterlopen, briefwisseling met Willem

1, schepenbank van Antwerpen, fragment cijnsboek 1560?, processen,

inventaris der meubelen van deken Crils, 1731; fragment van een

cijnsboek uit de l5de eeuw.


214.ATTESTEN DER RELIKWIEEN


15. PLANNEN


215. a. van de Waele hoeve te Schaffen (op perkament).

b. grondgebied der nieuwe parochie gemeente Kaggevinne, ca.

1880 - 1890.


16. AFFICHES


216.met aankondigingen van missen en preken (5 stuks).

217.ONTWERPEN VOOR DE HISTORISCHE FIGUREN VAN DE

BERCHMANSSTOET, 1888


17. FAMILIEARCHIEVEN


218.Dumont 1.

219.Dumont II.

220.Mannaerts 1 (Register der goederen competerende Ferdinandus

Henricus Mannaerts ende Joanna Van der Eycken gehuyschen, samen

met henne genealogien etc. ; einde l7de - begin l8de eeuw).

221.MannaertsII.

222.MannaertsIII.

223.MannaertsIV.

224.Zerezo.

225.Register met familiedocumenten opgesteld door P.Visschers, pastoor te

St. Andries te Antwerpen.


18. STUKKEN VREEMD AAN DE KERK


226.- rakende het kapittel van Breda (erg geschonden).

-betreffende enkele noord-Brabantse gemeenten.

227. Leenboeck des leenhoffs van Wange, 1669.


19. BIJVOEGSEL (1986)


Rekeningen, renten, rentmeester, onroerende goederen, schenkingen, tes— tamenten, stichtingen

228.Rekeningen, uitgaven

229.Rekeningen, 1657 — 1658.

230.Uittreksel uit de rekeningen, 1696 — 1699.

231.Rekeningen 1711 — 1712, 1712 — 1713 (onvolledig).

232.Verkoop van lijfrenten om de kerktoren te herstellen, 21 jan.

1533 (kopie).

Allerheiligenkapel Diest, afschrijving schuld, 1615 (kopie).

Allerheiligenkapel Diest, omhaling in de Sint—Sulpitiuskerk ten

voordele van de kapel, 1615 (kopie).

233.Renten, 1614, 1615, 1636, 1704, 1706.

234.Verkoop van een rente, 30 mei 1615 (kopie).

Verkoop van grond, 30 juni 1615 (kopie).

Beslissing van het stadsbestuur i.v.m. de inkomsten van het kapittel

der Sint-Sulpitiuskerk uit processies en begrafenissen, 1628

(kopie).

235.Rente, 2 juni 1615 (kopie).

236.Rente, 30 mei 1615 (kopie).

237.Ontvangstbewijzen van de rentmeester der Sint—Sulpitiuskerk,

1755, 1766.

238.Onroerende goederen: verwervingen, overdrachten, onteigeningen;

1688, 1709.

239.Verkoop van een woning, 14 feb. 1603 (kopie).

240.Afstand van een woning, 20 maart 1603 (kopie).

241.Inkomsten van bezittingen, midden l7de eeuw.

242.Schenkingen, testamenten, stichtingen ; l6de, l8de eeuw.

Armenzorg

243.Ontvangstbewijzen van de intrest van een rente voor de armen der

parochie Sint-Sulpitius ; 16 januari 1794, 30 mei 1794.


20. Stichtingen


244.Stichting Egidius Zegers, 1685, 1732.

Stichting Sebastiaan Louijs, 1739.

245.Stichting Henricus Walravens, 1686.


21. Wachthuis


246.Aanvraag door het stadsbestuur van Diest aan de kardinaal-aarts-

bisschop van Mechelen tot het gebruiken van de koer van het wacht-

huis, gelegen tegen de zuidzijde van de toren der Sint-Sulpitiuskerk.

Goedkeuring door de kardinaal, 9 augustus 1730.


22. Begrafenissen


247.Begrafenisrechten, l5de - l8de eeuw (3 stukken).

248.Begrafenis in het koor van de Sint-Sulpitiuskerk van Arnold van der Heijden, abt van Averbode, 1588 (kopie).

249.Inkomsten van het kapittel der St. Sulpitiuskerk en het kapittel der

St.-Janskerk bij begrafenissen, reglement, 5 november 1630 (kopie).

250.Proces tussen de kerkmeesters van St. Sulpitius en de Augustijnen van

Diest over de begrafenisrechten, begin l8de eeuw.


23. Liturgische diensten


251.Jaargetijden en missen, l7de - l8de eeuw.

252.Stichting van een jaarlijkse mis voor de gelovige zielen door Anna

vanden Put, 10 maart 1711.

253.Betalingen aan het kapittel en de kerkfabriek van de St. Sulpitiuskerk

wegens het opdragen van missen en liturgische diensten, 1592 - 1593,

1596 - 1597, 12 september 1606, 1670 - 1671, 1722 – 1723, 1723 - 1724 (kopies).

254.Betwisting over het lezen van missen in het koor van de St. Sulpitiuskerk,

l8de eeuw?

255.Regeling van de missen en jaargetijden in de bisdomrnen van

Mechelen, Gent, Luik en Namen, 15 april 1880 (druk).

256.Ontvangsten van kerkrechten, 1629 - 1630 (kopie).


24. Broederschappen


257.Bul van paus Clemens XI betreffende de broederschap en cultus van

de H. Brigitta in de St. Sulpitiuskerk, 1706.

258.Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. Lijst van de jaarlijkse uitgaven

i.v.m. de liturgische diensten (kopie, l8de eeuw?).

25. Kerk, gebouw


259.Ontwerp voor een nieuwe toren op de viering van de St. Sulpitiuskerk,

2 tekeningen, omstreeks 1670.

Op een van de tekeningen het opschrift : Model van den thoren Sti.

Sulpitijkercke wachtende sijn uijtwerckinghe of t constructie.

260.Presentatien gedaen tot het opbouwen van drij resterende cappellen

dienende totten omrneganck achter den hoogen autaer in St. Sulpitius-

kercke, 21 februari 1681.

261.Afborstelen, beplaasteren en witten van de kerk, 1716 en 1757.

262.Levering van stenen aan de St. Sulpitiuskerk door Bernard Janssens,

juli 1740.

263.Kappen van stenen voor de St. Sulpitiuskerk door Nicolas de Bauche,

7 - 14 september 1740.

264.Uitbetalingen aan arbeiders werkzaam in de St. Sulpitiuskerk, 1740.

(verband met nrs. 263 en 264?).

265.Brieven i.v.m. de heropbouw van de sacristie der St. Sulpitiuskerk,

1849 (2 stukken).

266.Brief van het stadsbestuur van Diest i.v.m. de reconstructie van de toren

der St. Sulpitiuskerk, 1849.

267.Bestek voor de herstelling van het dak en de toren der St. Sulpitius-

kerk (einde l9de eeuw).

268.Vrijmaking van de ruimte achter het koor van de kerk, 1894 - 1901.

269.Betreffende de sleutels van de kerk, 1701.

270.Geschil tussen de kerkmeesters en het kapittel van de St. Sulpitiuskerk

over de openingsuren van de kerk, 1767.26. Klokken


271.Geschil tussen de schout, gilden en ambachten van Diest enerzijds, en

het stadsbestuur van Diest anderzijds, over de voorgenomen aan koop

van 3 nieuwe klokken voor de St. Sulpitiuskerk door het stads bestuur,

1715 - 1716, bundel dokumenten.

272.Werken uitgevoerd aan de klokken. Uitgaven aan materiaal (hout en

ijzer), twee rekeningen, 1816.

Uitgaven voor het luiden der klokken, twee rekeningen, 1816.


27. Kunst inboedel

273.Uittreksel uit de rekeningen (1647 — 1648) betreffende herstellingen en

de levering van een nieuwe koordeur door Jan van Thielborch,

schrijnwerker.

274.Conditien over het maecken ende stellen van eenen nieuwen authaer

inden hoogen choor Sti. Sulpitij, 1724, 1726.

Uitgaven voor het nieuwe hoogaltaar : 1722 - 1723, 1723 - 1724,

1724 - 1725,1725 - 1726, 1726 - 1727, 1727 - 1728, 1730 - 1731,

1731 - 1732, 1732 - 1733, 1733 - 1734, 1734 - 1735, 1750 - 1751,

1751 - 1752.

275.Uitgaven (1737 - 1738, 1738 - 1739, 1739 - 1740, 1740 - 1741) voor de

aankoop van een nieuwe preekstoel bij W.I.Kerricx te Antwerpen.

276.Briefwisseling betreffende de restauratie van de triptiek “De Aanbidding

der Wijzen”, 14 brieven, 1922 - 1927.

28. Priesters


277.Over de traktementen van de vicarissen, 1490.

278.Reglement van het stadsbestuur over het gebruik van de sakristie van

de Sint-Sulpitiuskerk door vreemde priesters, 1760.


29. Kerkmeesters


279.Lijsten van de kerkmeesters van St. Sulpitius, 1428 - 1767.

280.Aanstelling van Philip Nicolaus van Zurpele tot kerkmeester,

28 januari 1695.

281.Reglement van het stadsbestuur over het aanstellen van de kerk-

meesters, en hun bevoegdheden, 1752.

282.Geschil tussen de kerkfabriek St. Sulpitius en het kapittel van deze kerk

over het bestuur van de kerk, 1767.


30.Personeel


283.Overeenkomst tussen de kerkmeesters van St. Sulpitius en Cornelis van

Goethuysen, koster betreffende zijn loon, 3 februari 1621 (kopie).

284.Klacht ingediend door Hendrik Janssens, koster, bij het stadsbestuur

van Diest wegens het onvolledig uitbetalen van zijn loon, 12 mei 1702.

285.Opdracht door het stadsbestuur aan de kerkfabriek van Sint-Sulpitius tot

het betalen aan Hendrik Janssens, koster, van 15 gulden achterstallig

loon, 28 september 1702.

286.Verzoek van Cornelis vander Roost, koster, aan het stadsbestuur tot het

terugkrijgen van de sleutels der kerk. Deze waren hem door het

stadsbestuur afgenomen wegens het slecht uitoefenen van zijn functie,

1707.

287.Reglement voorden coster Sti. Sulpitij tot Diest raeckende sijne rechten

van begraeffenisse, luijden etc. in conforiniteijt vande oude

reglementen vernieuwt ende in beter order gestelt, 1720.

288.Geschil met Hendrik Janssens, koster, over het slecht volbrengen van

zijn werk, 1724 - 1725 (kopie).

289.Problemen met Hendrik Janssens, koster, i.v.m. het uitoefenen van zijn

werk, 16 januari 1725.

290.Inkomsten van de kerkknaap bij begrafenissen, reglement, 28 septem-

ber 1602 (kopie).

291.Aanstelling van Jan Boyenans tot kerkknaap, 29 maart 1616 (kopie).

292.Uitbetalingen van het loon van de kerkknaap voor de jaargetijden in

de St. Sulpitiuskerk, 1670 - 1671 (kopie).

293.Taken van de kerkknaap, 22 augustus 1712 (kopie).

294.Eedformule van de schatbewaarder kopie l8de eeuw.

295.Reglement voor de klokkenluider 14 mei 1626. Kopie door notaris

J.A.Quisthoudt, 1767.

296.Aanstelling van Peter vander Rijst, stadsknaap tot luider van de

nachtklok, 4 februari 1631 (kopie).

297.Aanstelling van Joannes Sneyers tot klokkenluider 19 juli 1746

(kopie).

Uitgave voor het kuisen van het koor der St. Sulpitiuskerk, 1764 - 1765,

1765 - 1766 (kopie).

298.Aanstelling van Hendrik Janssens tot klokkenluider, 11 oktober

1743 (kopie).

299.Aanstelling, voor een periode van 3 jaar, van Hendrik Janssens als

klokkenluider, 11 oktober 1743.

Kopie door notaris J.A.Quisthoudt, 1767.

300.Klacht aan het stadsbestuur van Hendrik Swinnen, klokkenluider,

wegens het te weinig betalen van zijn loon, z.d.

301.Klacht van de “confrerie der rnusiciens” tegen Baudewijn de la Fontain,

organist 18 april 1665.

302.Solicitatie van Christianus Jacobs voor het ambt van organist, 1723.

303.Solicitatie van Bernardus Joannes vander Steenstraeten voor het ambt

van organist, 1723.

304.Betaling van het loon van J.Fr. de Decker, organist, voor het jaar

1764 - 1765 (kopie).

305.Uitgaven voor de zangmeester en zangers van het kapittel, 14 januari

1586 (kopie).

Aanvaarden van zangers, 1 oktober 1612 (kopie).

306.Varia

306 A .Manuael N° 2.

Inhoudende de renten en goederen afkomstig van de kercke Sti.Joannis Baptista binnen Diest, van e voor deezen capellen van Alle Hijligen, Ste.Anna en St. Jacob alhier, van de broederschappen van de H:H: Drijvuldighijd en den generale

Beregtinge in de kercke Sti. Sulpitii binnen deeze stad Diest, van de fondatie van Onse Lieve vrouwe van Hooge Wijngaerden in genoemde kecke Sti.Sulpitii etc etc,alle nu toebehoorende meergemelde kercke Sti.Sulpitii kragtens besluijten van S: M:den koning, geannoteerd in margine van iederen artikel. Vernieuwd 1 januarii 1826

306 B.Begrotingen 1852 - 1900.

306 C.Begrotingen 1901 - 1917.

306 D.Rekeningen 1828 - 1836.

306 E.Rekeningen 1836 - 1846.

306 F.Restauraties 1856 - 1880.

306 0.Restauraties 1881 - 1895.

306 H.Varia.

306 I. Briefwisseling restauratie.

Bundel 1: 1957 - 1971.

Bundel 2: 1972 - 1973.

Bundel 3: 1974 - 1976.

306 J.Briefwisseling restauratie.

Bundel 4: 1977- 1981.

Bundel 5: 1982- 1985.


BIJVOEGSEL 1997


1.Oorkonden:


307. 1255, 19 juni

Hendrik III van Gelder, bisschop van Luik, geeft aan de begijnen te Diest

toelating om in hun nieuwe verblijfplaats kerk en kerkhof op te richten

en een eigen priester te hebben. Hij regelt ook de manier waarop de

pastoor der begijnen zal benoemd worden.

Oorkonde op perkament, zegel verdwenen.

Publicatie: L. PHILIPPEN, Het begijnhof van Sint-Catharina “ten Velde”

te Diest Mechelen, 1906, blz. 9 - 11.

308.- 1281

Jan 1, hertog van Brabant, neemt de begarden van Diest onder zijn

bescherming en stelt hen vrij van al de lasten waaraan zij tot dan

onderworpen waren.

Oorkonde op perkament, zegel van de hertog gedeeltelijk bewaard.


Publicatie: F.J.E. RAYMAEKERS, Het kerkelijk en liefdadig Diest Leuven,

1870, blz. 300.

Inventaris: G. VAN DER LINDEN, De schatkamer van de collegiale kerk

van Diest (Diest), (1939), blz. 38, nr. 186 (foutief gedateerd 1280).

309.- 1302

Zes met naam vernoemde leden van de broederschap van Onze-

Lieve-Vrouw bevestigen dat Adolf, prinsbisschop van Luik, toelating

geeft tot het bouwen van een kapel in de Nieuwstraat. Dit op

voorwaarde dat de rechten van de parochiekerk (Sint-Sulpitius)

gevrijwaard blijven.

Oorkonde op perkament, de zes zegels ontbreken.


Publicatie: F.J.E. RAYMAEKERS, Het kerkelijk en liefdadig Diest Leuven,

1870, blz. 242.

Inventaris: G. VAN DER LINDEN, De schatkamer van de collegiale kerk

van Diest (Diest), (1939), blz. 37, nr. 180 (?).

Bibliografie: J. PHILIPPEN, Eed boven kerkban Diest, 1971, blz. 21.

310.- 1312

Albrecht van Storfer, bisschop van Kemsee (Beieren), verleent aan al

degenen die de bouw der Sint—Sulpitiuskerk zouden steunen een

aflaat. Oorkonde op perkament, zegel verdwenen.


Inventaris: G. VAN DER LINDEN, De schatkamer van de collegiale kerk

van Diest (Diest), (1939), blz. 36, nr. 174.

Bibliografie: F.J.E. RAYMAEKERS, Het kerkelijk en liefdadig Diest Leuven,

1870, blz. 32.

311.- 1317 - 1424, 25 jan.

Twee akten van het laathof van Tongerlo binnen Diest.

Perkament, twee zegels van de pastoor der Sint—Sulpitiuskerk.

312.- 1432, 13 feb.

Akte van de buitenschepenen van Diest.

Oorkonde op perkament. Zegel bewaard.

313.- 1459, 22 nov.

Notarisakte bevattende 2 kopie van: 1. oorkonde van Johannes Reneri,

deken van de Sint—Janskerk te Diest, 9 aug. 1446. 2. oorkonde van Jan

Ghenarts, pastoor van de Sint—Sulpitiuskerk te Diest, 6 mei 1447.

Perkament, zegel beschadigd.

314.- 1460, 23 april

Oorkonde van Filips, hertog van Bourgondi

Perkament, zegel gedeeltelijk bewaard.

315.- 1472, 7 maart

Oorkonde van Lodewijk van Bourbon, prinsbisschop van Luik.

Perkament, zegel bewaard.

316.- 1488, 2 maart

Oorkonde van de schepenen van Antwerpen.

Perkament, zegel bewaard.

Waaraan gehecht:

1508, 16 mei

Oorkonde van de schepenen van Antwerpen.

Perkament, fragment van zegel.

317.- 1521, 27 nov.

Oorkonde van de schepenen van Diest.

Perkament, zegel bewaard.

318.- 1525, 7 sept.

Bul van paus Clemens.

Perkament, loden zegel.

319.- 1540, 9 maart

Oorkonde van de schepenen van Diest i.v.m. het Diestse begijnhof.

Perkament, zegel bewaard.

320. - 1550

Oorkonde van George van Oostenrijk, prinsbisschop van Luik.

Perkament, zegel beschadigd.

321.- 1554, 25 sept.

Oorkonde van het kapittel der Sint-Sulpitiuskerk Diest. Perkament,

zegel bewaard.

322.- 1554, 26 juli

Notarisakte.

Perkament, zegel bewaard.

Waaraan vastgehecht:

1554, 5 sept.

Oorkonde van George van Oostenrijk, prinsbisschop van Luik.

Perkament, zegel niet bewaard.

323.- 1556, 21 feb.

Oorkonde van de St. Trudoabdij in Sint-Truiden i.v.m. de kapel van de

Hoge Wijngaard te Diest.

Perkarnent, 2 zegels van het klooster beschadigd.

324.- 1571, 21 maart

Overeenkomst tussen Nicolaas van Essche, pastoor, en de vier

hofmeesteressen van het Diestse begijnhof en de oversten van het

klooster Sint-Annendael te Diest, over het lezen van missen in het

klooster.

Perkament, zegels van het begijnhof en het klooster Sint-Annendael.

325.- 1587, 25 sept.

Oorkonde van Filips II i.v.m. de Onze—Lieve—Vrouwekerk te Diest

Perkament, zegel beschadigd.

326.- 1613, 12 maart

Oorkonde van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Perkament, zegel bewaard.

327.- 1614, 11jan.

Oorkonde van Filips willem, prins van Oranje — Nassau.

Perkanient, fragment van zegel.

328.- 1615, juni

Oorkonde van Matthias 1-Jovius, aartsbisschop van Mechelen.

Perkament, zegel bewaard.

329.- 1628

Bul van paus Urbanus VIII i.v.m. de Sint—Jacobskapel te Diest.

Perkament, loden zegel.

330.- 1663, 8 juni

Oorkonde van het laathof van Tongerlo in Diest.

Perkament, zegel bewaard.

331.- 1714, 11 juli

Oorkonde van A.J. de Coriache, kanunnik en aartspriester van de

kathedraal te Mechelen, waarin opgenomen een bul van paus

Clemens XI i.v.m. de broederschap van het H. Sacrament in de Sint-

Sulpitiuskerk van Diest. Perkament, zegel onbeschadigd.

332.- 1724, 5 sept.

Diploma van licentiaat in de rechten toegekend aan P.F.A. de Saver-

neel van Betekom

Perkament, zegel onbeschadigd.

333.- 1754, 10 okt.

Oorkonde van Maria Theresia.

Perkament, zegel onbeschadigd.

334.- 1765, 9 jan.

Oorkonde van Maria Theresia.

Perkament, zegel beschadigd.

335.- 1791, 1 april

Oorkonde ijan Leopold II.

Perkanient, zegel bewaard.


2. Rekeningen: zie deel III nr. V*


398.Kwijtschriften i.v.m. de bouw van de kerk en kunstinboedel,

15de en l6de eeuw.

399.Rekeningenboek, 1603 - 1612.Beheer van bezittingen.

400.Werken uitgevoerd in de kerk door A. Du Bois, ± 1629.

401.Kerkrekening, 1637/38 (onvolledig).

402.Rekeningenboek, 1858 - 1870.

403.Rekeningenboek, 1925 - 1940.

404.Rekeningenboek, 1935 - 1947.

405.Rekeningen, 1941.

406.Rekeningen, 1942.

407.Rekeningen, 1943.

408.Kasboek, driemaandelijkse rekeningen, 1947 - 1963.

409.Kasboek onroerende goederen, v.z.w. Dekenij, 1959 - 1963.

410.Steenweg Diest - Leuven, renten, 1872.

411.Notarisakten, 19de en 20ste eeuw.

412.Legaten en stichtingen, 19de en 20ste eeuw.

413.a. Begroting, 1851 – 1899

b. Begroting, 1903 – 1952


3. Testamenten: zie deel III nr. V


4. Restauratie van de kerk zie ook deel III nr. V


449.Briefwisseling restauratie. Afsluiting rond de kerk, 1912 - 1913.

450.Briefwisseling over de restauratie van de kerk tussen

deken Verstrepen en architect Langerock, 1919 - 1920

451a. en b.

Restauratie van de vensters van de middenbeuk van het schip,

1925 - 1938. Vernieuwing van de daken.

452.Herstelling en vernieuwing der daken. Beschrijvend bestek en raming

der onkosten, 1927.

453.Herstelling daken, 1930.


5. Onderhoud van de kerk, electriciteit, verwarming en verzekering


454.Ontstoffen van het interieur der kerk, 1938.

455.Witten der kerk, l9de eeuw.

456.Electriciteit.

457.Verwarming.

458.Verwarming, rekeningen 1964 - 1968.

459.Brandverzekering der kerk en huizen die eigendom waren der kerk-

fabriek, einde l9de eeuw.


6. Archief


460.Briefwisseling tussen de pastoor-deken der Sint-Sulpitiuskerk en het

artsbisdom Mechelen aangaande het fonds Philippen in de K.U.L., 1946.


7. Kerkfabriek, personeel


461.Leden van de kerkfabriek, uittreksels uit de verslagen van de vergade-

ringen, l9de - 2Oste eeuw.

462.Stukken i.v.m. de koster, l7de - l8de eeuw.

Eed, aanstellingsvoorwaarden, taken, problemen.

463.Organist, l9de eeuw.

464.Stoelenzetter, l9de eeuw.


8.. Geestelijkheid, parochie, landdeken


465.Gelegenheid – lied bij de plechtige viering der eerste Misse van den eerwaerden heer Joseph Wuyts op 4 juny 1860

466.Onderpastoors, l9de eeuw.

467.Acta visitationis districtus Siesthemiensis pro anno 1665

468.Voorschriften van het bisdom als gevolg van de visitatie in 1671.

Onvolledig, betreft de kloosters Sint - Annendael, Mariendael en de

Lorreinozen te Diest.

469.Decanale visitaties, 1879 - 1897.

470.Decanale visitaties, 1898 - 1899, 1908 - 1920.

471.Decanale visitaties, 1921 - 1941.

472.De landdeken krijgt toelating tot het inwijden van de nieuwe kerk in

Schoonderbueken, 3 sept. 1873. De inwijding vond plaats op 6 oktober

1873.

473.De landdeken krijgt toelating tot het inwijden van een kapel op het Fort

Leopold te Diest, onder de naam H. Leopold, 1888.

474.Voorgestelde afbakening van de parochiegrenzen tussen Bekkevoort

en Wersbeek, 1936.

475.Landdeken. Briefwisseling i.v.m. vrouwenkloosters, varia. l8de - l9de

eeuw.

476.Toestand van de parochies in mei 1940.

477.Briefwisseling tussen deken D. Dubois en burgemeester Vertessen, 1942.

478.Etat de la population de la paroisse de S.Lulpice à Diest diocèse de Malines, province de Brabant, hors et dans la ville, s.d.

479. Parociale werken, kasboek 1962 - 1963.


9. Eredienst


480.Onderrichtingen en speciale toelatingen vanwege het bisdom i.v.m. de

liturgische diensten, l9de en 20ste eeuw.

481.Uitgaven voor de erediensten, driemaandelijkse rekeningen,

1932 - 1936.

482.Lijsten der missen met intenties en celebranten, 1972 - 1991.

483.Aflaten, 1826.

484.Aflaat van Portiuncula, l9de en 20ste eeuw.


10. Catechese, onderwijs


485.Communicanten, 1882 - 1905.

486.Communicanten, 1906 - 1949.

487.Communicanten, 1950 - 1963.

488.Vormelingen, 1885 - 1905.

489.Parochieblad van Sint - Sulpitius, nr. 23, oktober 1929 en nr. 75, 1939.

490.Katholieke jongensschool, Kruisstraat, Diest.

Rekeningen 1931 - 1947.

491.Lijsten van meisjes die katholiek onderwijs volgen, s.d.


11. Broederschappen, congregaties, associaties


492.Broederschap van de rozenkrans, 17de, 19de eeuw.

493.Broederschap van de rozenkrans.

Gesticht in 1618. Ledenlijsten 1618 - 1803.

494.Broederschap van de H. Drievuldigheid, 17de eeuw.

495.Congregatie van Onze - Lieve - Vrouwe boodschap en van haar

bruidegom St. Jozef.

Gesticht in 1843. Ledenlijsten en rekeningen tot 1907.

496.Rekeningen van:

De broederschap der generale berechting, 1858 - 1948.

De broederschap der gelovige zielen, 1901 - 1956.

Parochieblad “De Stem uit het Vaderhuis”, 1943 - 1956.

497.Werk van de H. Kindsheid Jezus, 1870.

498.Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Carmel, 1871.

499.Associatie van de H. Franciscus de Sales.

Rekeningen 1879 - 1894.

Confraternitas Beatissima Virginis Maria de Sancto Rosario.

Ledenlijsten 1788 - 1894.

500.Associatie van Maria.

Ledenlijst, 1879.

501.Broederschap der Associatie van Maria.

Ledenlijsten 1882 - 1939.

502.Associatie van Maria.

Ledenlijsten, s.d., 20ste eeuw.

503.Broederschap van het H. Hart.

Gesticht op 9 februari 1869. Ledenlijsten 1881 - 1895.

504.Geestelijk verbond tot uitroeing der godslasteringen, vloeken en

vermaledij dingen.

Gesticht op 25 september 1883. Ledenlijsten 1883 - 1897.

505.Godvruchtige genootschappen in het decanaat Diest, 1887.

506.Godvruchtige vereniging van personen op de wekelijkse kruisweg.

Gesticht 1887. Ledenlijst.

507.Broederschap van de H. Jan Berchmans.

Gesticht in 1888. Ledenlijsten 1895, 1896.

508.Broederschap van de H. Jan Berchmans.

Ledenlijsten per straat, s.d.

509.Broederschap der H. Familie.

Gesticht 1895. Ledenlijsten 1895 - 1924.

510.Broederschap van de H. Franciscus Salesius. Ledenlijsten 1897 - 1932.

511.Derde orde van de H. Franciscus, l9de eeuw.

512.Broederschappen die in 1901 bestonden in de Sint - Sulpitiuskerk:

Associatie van Maria.

Broederschap van het H. Hart van Jezus.

Broederschap van de H. Johannes Berchinans.

Broederschap van de H. Rozenkrans.

Broederschap van de H. Franciscus Salesius.

Broederschap van de Generale Berechting.

Broederschap van de Gelovige Zielen.

Rekeningen 1901 - 1925.

513.Broederschap van de gelovige zielen.

Ledenlijsten 1912 - 1924.

514.Naamlijst der Congreganisten (?).

Ledenlijsten, 1915 - 1929.

515.Rekeningen van de broederschappen, 1919 - 1956.

H. Hart van Jezus.

H. Rozenkrans.

H. Jan Berchnians.

Bond van het H. Hart.

Begonnen na de herziening der verschillende verplichtingen aan die

broederschappen opgelegd op 18 september 1919.

516.Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Pellevoisin.

Ledenlijsten 1922 - 1934.

517.Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Pellevoisin.

Ledenlijsten 1926 - 1937.

518.Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Pellevoisin.

Ledenlijst, s.d.

519.Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Pellevoisin.

Ledenlijst, ± 1920 - 1930.

520.Rekeningen van:

Intronisatie van het H. Hart.

Associatie van Maria.

Franciscus van Sales.

1924 - 1947

521.Congregatie van Onze - Lieve - Vrouw.

Ledenlijsten, 1930 - 1943.

522.Broederschap voor priesterroepingen.

Ledenlijsten, 1936 - 1937.

523.Genootschap van de H. Vincentius a Paulo, 1953.

524.Maria - Legioen.

Inhoudende de ontvangsten en uitgaven van onze Maria Legioen,

onder de titel van Onze Lieve Vrouw van Mirakelen, te Diest in het

jaar 1954 - 1955.

Rekeningen 1954 - 1962.

525.Vrouwenbond van het H. Hart.

Rekeningen 1957 - 1963.

526.Erewacht van het H. Sacrament.

Gesticht op 16 mei 1960.

Aanwezigheidslijsten 1960 - 1962.

527.Erewacht van het H. Sacrament.

Aanwezigheidslijsten 1962 - 1963.

528.Affiches.

529.Affiches.

l8de eeuw (één exemplaar), l9de en 2Oste eeuw.

Aankondigingen van kerkelijke feesten waarbij gelegenheid tot het

bekomen van aflaten.

Congregaties, preken van missies, tentoonstelling van de kunstschatten

der kerk.


12. Kunstinboedel, interieur


530.Inventarissen van de kunstinboedel, 1606, 1783, 1829, ± 1900.

531.Restauratie van het beeld van Onze - Lieve - Vrouw van Diest,

einde l9de eeuw.

532.Beelden, l9de en 2Oste eeuw.

533.Moeilijkheden i.v.m. het plaatsen van een beeld van de H. Theresia van

Lisieux, 1953, 1955.

534.Bestek van de preekstoel, 1737.

535.Kalvariegroep boven de ingang van het koor, 1887 - 1888.

536.Altaar van de H. Theobaldus, 1461.

Stichtingsakte van het altaar van de H. Genoveva, 1473.

537.Inkomsten van goederen verbonden aan altaren, l6de eeuw (?).

538.Hoogaltaar.

Houten gordijnen door F. Houssart, 1751.

Marmeren van het altaar door C.S. Crappé, 1751.

539.Restauratie van het altaar van de H. Jozef, 1876.

540.Verkoop van een altaar, 1870.

Verplaatsing van een altaar, 1874.

541.Altaar van Onze - Lieve - Vrouw = Altare Privilegiatum, 1919.

542.Briefwisseling i.v.m. de restauratie van de triptiek “De Aanbidding der

Wijzen”, 1922 - 1925.

543.Kruisweg, Ateliers Louis Grossé, Fils, 1907.

Gift van de familie Verstappen.

544.Schilderijen en beelden (restauratie en wijding), l9de en 20ste eeuw.

545.Edelsmeedwerk.

Verkoop, aankoop, herstellingen, 2Oste eeuw.

546.Reliekschrijn van de H. Jan Berchmans, 1888.

547.Expositietroon van Onze - Lieve - Vrouw van Diest, 1934.

548.Herstellingen en aankopen van liturgische gewaden, Karmel

Leopoidsburg, 2Oste eeuw.

549.Liturgische gewaden, aankoop en herstellingen, l9de en 2Oste eeuw.

550.Glasramen, l9de en 2Oste eeuw.

551.Orgel, l6de, l9de eeuw.

552.Klokken, herstellingen, 2Oste eeuw.

553.Tapijten, 1930.

554.Kerstkribbe, 2Oste eeuw.

555.Inrichting van de kapel van de H. Jan Berchmans, 1867 - 1870.

556.Schatkamer.

Brief van de kerkfabriek aan G. van der Linden, 8 juni 1950.

557.Muurschilderingen, 1863, 1865.

558.Bevloering van de kerk, l9de eeuw.

559.Uitlening van kunstwerken voor tentoonstellingen, 2Oste eeuw.

560.Brandkast, 2Oste eeuw.

561.Vergulden van de torenhaan, 1936.


13. Kerkhof, begrafenissen


562.Om te maenen van kerckenrechten, 1610 (begrafenissen).

563.Kerkhof, l8de - l9de eeuw.


14. Varia


564.Briefwisseling (problemen) over het museum in het begijnhof,

2Oste eeuw.

565.Notulen van de vergaderingen van de Boerinnenbond gewest Diest,

2 februari 1927 - 16 januari 1936.

566.Cinema Patria.

Rekeningen 1938 - 1947.

567.Krukkenhulp.

Rekeningen 1967 - 1968.

568.Lijsten van Hongaarse kinderen verblijvende in Molenstede,

Engsbergen, Molenbeek, Wersbeek, Assent, Kaggevinne, Kortenaken,

Bekkevoort, 1925.

569.Cursus van logica (1819 - 1820) van P.D. Van Genechten van Retie,

seminarist aan het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen.

570.Stukken vreemd aan de kerk?

571.Verslagen van een niet met naam vernoemde Christelijke sociale

vereniging, 1894 - 1895.

572.Wachtlokaal tegen de toren van de kerk, 1910.

573.Ontsierende affiches, platen, wegwijzers enz. op de buitenmuren der

kerk, 1912, 1935 en 1938.

574.Oorlogsschade (WO II) aan de kerk en andere onroerende bezittingen

van de kerk (3 plannen van de kerk).


15.Briefwisseling


575.Briefwisseling tussen het stadsbestuur en de kerkfabriek.

576.Briefwisseling tussen het stadsbestuur en het aartsbisdom.


Inventaris der Sint-Sulpitiuskerk Deel II (Robert Van de Ven)


 1. Aflaten, 1312/1867 (nrs. 1-29).
 2. Huwelijken van vreemdelingen, 1607 (nrs. 1-46).
 3. Oorkonden van het laathof van Tongerlo in Diest. Zie deel III, nr. VI*


 1. Oorkonden van de binnenschepenen van Diest. Zie deel III, nr. VI*


 1. Oorkonden van de buitenschepenen van Diest. Zie deel III, nr. VI* 1. Betrokken gemeenten.


  1. Schepenen van Aarschot; 1670, 18 augustus
  2. Schepenen van Antwerpen; 1562, 27 november
  3. Schepenen van Antwerpen; 1580, 16 januari
  4. Schepenen van Antwerpen; 1580, 8 juli
  5. Schepenen van Asse; 1650, 26 april
  6. Schepenen van Bekkevoort; 1458, 28 mei
  7. Schepenen van Bekkevoort; 1636, 10 december
  8. Schepenen van Beringen; 1499, 14 november
  9. Schepenen van Breda; 1593, …
  10. Schepenen van Donk; 1401, 22 maart
  11. Schepenen van Donk; 1534, 23 juli
  12. Schepenen van Halen; 1354, 25 augustus
  13. Schepenen van Halen; 1360, 28 oktober
  14. Schepenen van Halen; 1372, 18 mei
  15. Schepenen van Halen; 1384, 29 augustus
  16. Schepenen van Halen; 1395, laatste dag van februari
  17. Schepenen van Halen, 1361, 15 januari; 1384, 29


augustus; 1423, 27 april# 
  1. Schepenen van Halen; 1424, 17 januari
  2. Schepenen van Halen; 1424, …
  3. Schepenen van Halen; 1432, 11 oktober
  4. Schepenen van Halen; 1432, 11 oktober; 1423, 27 april; 13..,


29 augustus; 1399, laatste dag van juni#

  1. Schepenen van Halen; 1454, 7 april; 1452, 17 mei
  2. Schepenen van Halen; 1459, 24 februari
  3. Schepenen van Halen; 1468, 8 mei
  4. Schepenen van Halen; 14.., oktober
  5. Schepenen van Halen, 1698, 8 oktober
  6. Laathof van Vrouwenpark in Halen; 1422, 16 mei
  7. Schepenen van Herk de Stad; 1492, 10 februari
  8. Buitenschepenen van Diest (Kaggevinne); 1694, 28 mei
  9. Priorij van Korsendonck; 1441, 12 december
  10. Schepenen van Langdorp; 1554, 18 oktober
  11. Schepenen van het kapittel der Sint-Pieterskerk te Leuven in Zichem; 1394, 10 mei
  12. Schepenen van Leuven; 1406, 29 augustus
  13. Godfried van Oesterhem, deken van het kapittel der Sint-Pieterskerk in Leuven; 1419, 12 maart


  1. Schepenen van Lummen; 1450, 25 juni
  2. Buitenschepenen van Lummen; 1456, 8 april
  3. Buitenschepenen van Lummen; 1460, 29 november
  4. Buitenschepenen van Lummen; 1483; 1483, 5 oktober
  5. Klooster Nonnemielen. Mielen-boven-Aalst; 1421, 28


oktober#

  1. Schepenen van Miskom; 1550, 15 december
  2. Schepenen van Miskom, 1626, 12 maart
  3. Laathof van Reynrode, 1337, 15 januari; 1337, 26 november
  4. Schouten en schepenen van Sint-Truiden; 1458, 29 april
  5. Schout en schepenen van Sint-Truiden; 1443, 19 juni
  6. Schepenen van Tienen; 1450, 30 december
  7. Schepenen van Tienen; 1392, 8 april; 1394, 2 mei
  8. Laathof van Tongerlo in Diest; 1359, 29 maart
  9. Laathof van Tongerlo in Diest; 1357
  10. Laathof van Tongerlo in Diest; 1389, 16 oktober
  11. Binnenschepen van Diest; 1547, 1 maart


Laathof van Tongerlo in Diest; 1549, 6 juni#

  1. Laathof van Vlierbeek; 1641, 4 juli
  2. Schepenen van Villers-l’Evêque, 1367, 24 december
  3. Schepenen van Waanrode; 1504, 20 maart
  4. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom; 1385, 15 januari; 1389, 23 april
  5. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1385, 15 januari; 1389, 23 april; 1426, 17 april# 
  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1396, 15 september#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1406, 21 april; 1475, 23 mei#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1426, 17 april#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1474, 15 maart#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1480, 22 februari#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1481, 23 januari#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1499, 10 december; 1500, 10 juli#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1497, 11 juli#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1641, 2 oktober#

  1. Laathof van de abdij van Sint-Truiden in Webbekom;


1664, 29 juli#

  1. Schepenen van Werchter; 1673, 12 september
  2. Schepenen van Zichem; 1366, 10 juni
  3. Schepenen van Zichem; 1401, 24 februari
  4. Schepenen van Zoutleeuw; 1477, 16 januari
  5. Schepenen van Zoutleeuw; 1497, juni
  6. Laathof van Zelk; 1407, 12 februari; 1476, 19 januari;


1476, 19 januari#

  1. Schepenen van Zelk; 1543, 12 juli


 1. Broederschap van O.L.Vrouw van Diest, schenkingen5831.Binnenschepenen van Diest; 1363, 10 oktober

5832.Binnenschepenen van Diest; 1366, 17 mei

5833.Binnenschepenen van Diest; 1367, 16 mei; 1385, 7 februari; 1401, 11 september

5834.Binnenschepenen van Diest; 1368, 24 juni

5835.Binnenschepenen van Diest; 1375, 31 maart

5836.Binnenschepenen van Diest; 1385, 21 december

5837.Binnenschepenen van Diest; 1386, 13 februari

5838.Binnenschepenen van Diest; 1419, 24 maart

5839.Binnenschepenen van Diest; 1440, 29 augustus

58310.Oorkonde van Alexander, bisschop; 1476


 1. Stichtingen. Zie deel VI, nr.VI* 1. Begiftigde altaren.


 1. Jaargetijden.


 1. Renten en cijnzen.5872.Renten en cijnzen.

5873.Renten en cijnzen.


 1. Processen, 1445/1756. (15 stukken)


 1. Varia, 1312/1696. (12 stukken)Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Rubenshuis, 1988-1989, p. 80, nr. 46: paar pijpkandelaars, meester met schapenschaar, 1660-1661 (?), uit de Sint-Sulpitiuskerk.

Apostelbeelden in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Jaarboek van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk Diest, 1981. Recensie in Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 214.

Archives ecclésiastiques (Inventaire général des) du Brabant par Alfred d’Hoop:* Tome I, p. 118 et suivantes.

 • Tome II, églises paroissiales. Bruxelles, E. Guyot, p. 114.


Archives ecclésiastiques: Eglise collégiale Saint-Sulpice: p. 219-221:

I. Généralités: 19555-19557, p. 219.

19555: Documents relatifs au chanoine Jean Jacobs. 1770-1778.

19556: Fragments de procès entre le Magistrat de Diest et le chapitre; 1446, 1630.

19557: Fragments et pièces diverses. XVIIIe siècle.

II. Biens, revenus et charges:

19558: Manuel des revenus du chapitre. 1481.

19559: Testament de Jeanne de Moor, veuve de Librecht van Herthals. 1641.

19560: Inventaire des titres de propriétés trouvés à la maison mortuaire du doyen Paul vanden Boom. 1681.

19560 bis: Permutation d’un canonicat à Diest et de chapellenie Sainte-Marie-Lamentable, à Testelt, entre le chanoine de Saint-Sulpice, G. Leunckens et le chapelain Paul Cools. 1708.

19561: Testament du chanoine Egide Pieck. 1739.

19562: Comptes et pièces diverses concernant la succession du chanoine Jean Eeremans. 1749-1756.

19563: Dossier concernant les difficultés survenues entre les membres de la confrérie de la Sainte-Trinité et Jean Eeniers, concernant des biens, à Becquevoort. 1757.

19564: Comptes de la recette des cens “van Pevele”. 1779.

III. Cure:

19565: Registre aux mariages 1715-1719.

19566: Comptes des biens et des revenus de la cure. 1767-1768.

19567: Comptes des recettes et des dépenses. 1770.

IV. Divers:

19567bis: Confrérie de la Sainte-Trinité. Nomination du prévôt Govaert van Surpel, et donation. (Copies d’actes). 1658.

19568: Manuel des cens et des rentes de la table des pauvres. (Sur parchemin). 1379.

19569: Manuel aux cens et aux rentes de la table des pauvres. 1400.

Beliën Carlos: De Sint Sulpitiuskerk te Diest. Getypte tekst, 2 p., 3 ill.

Beliën Carlos: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest, een parel van Brabantse kerkelijke kunst. In Meer Schoonheid, jg. XXI, 1969, nr. 3, p. 68-73, 3 afb.

Beliën Carlos: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Diest, 1969, 23 p. , ill., plan.

Beliën Carlos: Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Een boeiende bouwgeschiedenis, 1321-1534. In Diestiana, 1e kulturele uitgave van de Orde van den Prince, afdeling Diest. Diest, 1971, p. 25-34, ill.

Bem: Verdere restauratie van St.-Sulpitius. In Het Laatste Nieuws, 2 februari 1990.

Bergmans A: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Leuven, 1998, p. 63, 68, 73, 88, 109, 112-114, 120, 162, 250, 306.

Bervoets Kristel: Restauratie van daken Sint-Sulpitiuskerk gestart. In Het Laatste Nieuws, 9 juni 2009.

Bonroy Fons: Wie is wie onder de kuip van de preekstoel? In Nieusbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, nr. 1, 2005, p. 6-7.

Bonroy Fons: Wie was Sint-Sulpitius? In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 3, 2007, nr. 1, p. 4.

Bonroy Fons: Het mysterie van de verdwenen kerken. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jg. 5, 2009, nr. 1, p. 4-5.

Bonroy Fons: Onze medepatroon Dionysius van Parijs: prominent lid der cefaloforen. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg 7, 2011, nr. 1, p. 5.

Bonroy Fons: Tijdloze schoonheid in de schatkamer van de Sint-Sulpitiuskerk. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jg. 7, 2011, nr. 1, p. 9-11. Wordt vervolgd.

Bonroy Fons: Tijdloze schoonheid in de schatkamer van de Sint-Sulpitiuskerk. Deel II. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 8, p. 10-13.

Boyen Yves: Religieuse architectuur in Brabant, deel 2. In het Nederlands vertaald door Libert Lahon. In Brabant, nr. 6, december 1975, p. 40, ill. p. 41, 44.

Brief van Geert Cluckers en Guy Hanegreefs aan de Kerkraad van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest van 18 september 2013. Kerkraad had plannen om het archief dat zich nog in de kerk bevindt elders onder te brengen

Bruyninckx Bruno: Het orgel van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 8, januari-maart.

Bulletin de la commissions royale d’art et d’archéologie: I ( 1862) tot L (1911):

*jg. I, 1862, p. 295-296: Des commissaires-inspecteurs ont visités les travaux en cours d’exécution à l’église Saint-Sulpice , à Diest. En ce moment, on s’occupe de la partie supérieure de la tour, qui est tellement endommagée par les ravages du temps et les infiltrations pluviales, que des dépenses considérables devront y être fiates. Les travaux marchent convenablement et les délégués se sont entendus avec le bureau des marguilliers et l’architecte, quant aux détails de l’entreprise. Malheureusement les rèssources financières font défaut et on se voit dans l’impossibilité de déployer toute l’activité désirable. La Commission prie M. le Ministre de la Justice de faire payer une partie du subside de 39,000 francs promis par sa dépêche du 13 février 1858, n° 6393.

*jg. II, 1863, p. 269: De vestiges de peintures murales ont été récemment découverts dans deux chapelles de l’église Saint-Sulpice, à Diest. ...

*jg II, 1863, p. 495-496: Les comptes des travaux exécutés dans les années 1860, 1861 et 1862 à l’église Saint-Sulpice, à Diest, ne donnent lieu à aucune objection. La grande fenêtre de la façade est renouvelée, et l’on...

*jg. II, 1863, p. 504: Le département de l’intérieur ayant alloué un subside de 200 francs pour continuer la recherche des peintures murales qui autrefois décoraient ...Une inspection récente a prouvé de nouveau combien il est indispensable de garnir de treillis de fer les fenètres ...

*jg II, 1863, p. 538: vitraux.

*jg III, 1864, p. 434: Comme les vitraux peints de l’église primaire de Diest ont récemment encore subi de nouvelles dégradations, la Commission croit devoir rappeler à la bienveillante attention de M. le Ministre de l’Intérieur le demande d’unsubside de 1,500 francs, destiné à établir d’abord des treillis en fer à l’exteriuer des verrières les plus exposées aux accidents.

*jg. IV, 1865, p. 220.

*jg. VI, 1867, p. 86, 177.

*jg. VII,1867, p. 327: peintures murales, p. 532.

*jg. IX, 1870, p. 13: Le conseil de fabrique de l’eglise de Saint-Sulpice, à Diest a sollicité l’autorisation de vendre un hotel hors d’usage et d’ériger à la place qu’il occupe un autel...

*jg. IX, 1870, p. 496: Il a également émis un avis favorable sur la photographie du carton d’un vitrail qu’on propose de placer dans la chapelle du bienheureux Berghmans, à l’église de Sait-Sulpice, à Diest.

*jg. X, 1871, p. 341: autel.

*jg .XIII, 1874, p. 122: L’attention du Collège a été appelée sur le danger que présenteraient deux colonnes de l’église de Saint-Sulpice ...

*jg. XIII, 1874, p. 372: Des délégués ont examiné dans l’église de Saint-Sulpice à Diest, un petit autel qu’il s’agirait de remplacer, dans une des chapelles latérales, par celui de Saint-Philomène. ...

*jg. XIV, 1875, p. 13: Des délégués ont examiné, dans les ateliers de MM. Deboeck et Van Wint, à Anvers, la maquette d’une statue destinée à l’église de Saint-Sulpice. Cette statue doit être placée sur l’autel, récemment restauré, de Saint-Joseph,...

*jg. XIV, 1875, p. 210: A la date du 15 juillet, des délégués ont visité un triptyque appartenant à l’eglise de Saint-Sulpice à Diest. Outre que ce triptyque est oeuvre habile des derniers temps de l’art gothique, il...

*jg. XIV, 1875, p. 218: Des délégués ont visité, à la date du 15 juillet, l’église de Saint-Sulpice, à Diest. Ils ont constaté que les travaux de restauration se poursuivent d’une façon satisfaisante. La découverte, dans les environs, d’une carriere de pierre ferugineuses permettra de continuer ces travaux....

*jg. XVI, 1877, p. 512 en p. 600: Sur les dessins de trois verrières à placer dans les fenêtres du choeur de l’église de Saint-Sulpice, à Diest. Ces verrières seront exécutées par M. Pluys, d’après les cartons de M. Dujardin.

*jg. XVIII, 1879, p. 240, 241.

*jg. XIX, 1880, p. 9, 410.

*jg. XX, 1881, p. 255.

*jg. XXII, 1883, p. 298.

*jg. XXV, 1886, p. 20, 385.

*jg. XXVII, 1888, p. 17, 131, 316.

*jg. XXVIII, 1889, p. 199, 384.

*jg. XXX, 1891, p. 119,197.

*jg. XXXI, 1892, p. 468.

*jg. XXXII, 1893, p. 487.

*jg. XXXV, 1896, p. 46.

*jg. XXXVI, 1897, p. 88.

*jg. XXXVIII, 1899, p. 116.

*jg. XLI, 1902, p. 366-367, 385.

*jg. XLII, 1903, p. 14: Les dessins de deux viraux peints à placer dans la nef latérale droite de l’église de Saint-Sulpice, à Diest; auteurs MM. Stains et Janssens.

*jg. XLII, 1903, p. 366-367: Une autre dépense assez forte, mais qui ne nous parait as moins justifiée, devra être faite pour le moulage de quelques stalles de l’église Saint-Sulpice, à Diest. Cette église en possè de vingt-quatre, datant de la fin de la période ogivale,...

Bulletins de la commission royale d’histoire de Belgique: 4me série , tome III (1876): * p. 187, 208, 228, 237, 277, 281, 302.

 • p. 182: La paroisse Saint-Sulpice.
 • p. 285: Son curé: Guillaume (vesti de Diest), Godefroid (recteur de Diest), Jean (curé de Diest), Jean (pléban de Diest).


Buyle W.: Aktiviteitenverslag van de werkzaamheden van de konserveringsploeg in 1980. In Vlaanderens erfgoed, nr. 67, februari 1981, p. 36, ill. (restauratie beelden).

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique par J. Van den Gheyn: * Vol. VI: p. 628, 4361 (16523) J. Goyers . Ad C. Van Gestel historicus archipiscoporum Mechliensis notae. Ex. Imprimé avec note manuscrite de J. Goyers. On y a inseré les documents manuscrit suivant:

  • 6. (F. 238) Notae de quibusdam praepositis ecclesiae collegiatae S. Sulpitii Diesthemii.


Cardon B. en Smeyers M.: Nieuwe vondsten. In Informatieblad van het centrum voor studie van het verluchte handschrift in de Nederlanden. K.U.Leuven, nr. 4, jan. 1985.

Catalogus van tentoonstelling van kunstschatten:

1910: Brussel: L’art Belge au XVIIe siècle, exposition d’art ancien, nr. 369, 429, 433.

1930: Antwerpen: Tentoonstelling van Oud-Vlaamse kunst, goud en zilversmederij, kerkelijke voorwerpen, koper en tinwerk nr. 13, 66, 93, 94.( Zilverwerk der St. Sulpitiuskerk en O. L. Vrouwekerk).

1930: Officiële Gids Wereldtentoonstelling Antwerpen (april-october), p. 245 en 247, zilverwerk.

1935: Brussel: Exposition universelle et internationale de Bruxelles. Cinq siècles d’Art. Tome III. Catalogue p. 137, 139, 142, 143, 144.

1935.: Diest: Tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis, oudheidkunde en folklore der stad Diest

1954: Brussel: Kunstschatten van Brabant.

1955: Deurne-Brussel: Tentoonstelling zilveren kunstwerken.

1956: Deurne-Brussel: Tin, ontstaan, evolutie, gebruik.

1957: Koper en Brons. Tentoonstellingscatalogus, Deurne/Antwerpen-Brussel, 1957, p. 41, nr. 226: bolkroon, gegoten geelkoper, h. 92, begin 17de eeuw. Tent. Antwerpen, 1930, D 236.Lit. De Borchgrave, Louvain, 202.

1961: Mechelen: Mechelen vier eeuwen aartsbisschoppelijke stad.

1962: In Ars Sacra Antiqua, tentoonstellingscatalogus, Leuven:*

   • Kelk, Brussel, ca. 1695 (verguld zilver, h. 29 cm.), p. 94, nr. E/17.
  • Ciborie, Brugge, Andreas Petyt, 1753 (zilver, ten dele verguld, h. 32.5 cm.), p. 99, nr. E/29.
  • Monstrans, Brussel, Jan van Rysinghen, 1606 (verguld zilver, h. 80.5 cm), p. 101-102, nr. E/33.
  • Chrismatorium, Diest, Jan Mannaerts, 1629-1630 (zilver, ten dele verguld, h. 22.5 cm.), p. 106, nr. E/42.
  • Schaal, Brussel, ca. 1643 (verguld zilver, 39 x 30 cm.), p. 110, nr. E/51.
  • Twee kandelaars, ’s Hertogenbosch, Andreas Somers, 1688 (zilver, h. 34 en 35.5 cm.), p. 111, nr. E/53.
  • Missaalband, Mechelen, Filips Cuykens, 1700-1701 (zilver, 40.5 x 25.5 cm.), p. 111-112, nr. E/55.
  • Priesterschool, Brabant, 1e kwart 16e eeuw, oud borduurwerk (106 x 8 cm), p. 157, nr. T/19.


1967: St. Jan-de Doper, patroonheilige van de Premonstratenserabdij Averbode. Tentoonstellingscatalogus, Averbode:*

  • Schilderij De H. Familie, p. 63-64, nr. C/66.
  • Monstrans door Jan Van Rysinghen: 1606, p. 80-81, nr. D/106, ill. XVI.
  • p. 104, nr. G./145.


1968: Diest: Kunstschatten in de Sint-Sulpitiuskerk.( Carlos Beliën).

1971: Leuven: Aspecten van de laatgotiek in Brabant.

1973: Heverlee: De glans van Prémontré. Oude kunst uit witherenabdijen der lage landen. Tentoonstellingscatalogus, Park-Heverlee, p. 262, ill., pl. XXV: triptiek Van Zurpele.

1973: Aalst: Dirk Martens 1473-1973. Tentoonstellingscatalogus:*

  • p. 154-155: schilderij “De H. Familie”


1976: Tienen: Kerkelijke kunst in het Hageland. XVI-114 p., 46 afb., krt. Tentoonstellingscatalogus, Tienen, 1976:*

  • p. 38: piëta begin 16de eeuw.
  • p. 85: ciborie, A. Petyt, Brugge, 1753.


1979: Chrismatorium, Antwerpen, Daniël Huysmans, 18de eeuw. In Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam. Tentoonstellingscatalogus Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, 1979, p. 124, ill.

1979: Brussel: J. Van Wittenbergh, Zilver met Brusselse keuren. Tentoonstellings-catalogus, Brussel, 1979:*

  • Schaal, 1642-1643, verguld zilver, 39.4 x 30 cm, p. 17, ill.
  • Lelie, 1766, Anthonius Johannes De Hondt, zilver, 45.8 cm., p. 52, ill.


1979: Het Laatgotisch beeldsnijcentrum Leuven. Tentoonstellingscatalogus:*

  • Christus in het graf, afkomstig uit de Allerheiligenkapel p. 144-146, ill.
  • gekruisigde Christus, afkomstig uit de kapel van O.L.Vrouw van Bijstand, p. 260, 262, ill.
  • beeldhouwwerk, gewelfsleutels, genadestoel, p. 285-287, ill.


1982: Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. Tentoonstellingscatalogus:*

  • kraagsteen met voorstelling van een mannenhoofd, p. 29
  • beeldhouwwerk H. Drievuldigheid, p. 35-35, ill.
  • H. Eligius, p. 58, ill.
  • Jezuskind, p. 60-62, ill.
  • H. Margareta van Antiochie, p. 62, ill.
  • Sint-Anna-Drieën, p. 63, ill.
  • H. Ursula van Keulen, p. 65, ill.
  • O.L.Vrouw met kind, p. 65-66
  • Job op de mesthoop, p. 83, ill.
  • H. Laurentius, p. 83-84
  • H. Genoveva van Parijs, p.85-86, ill.


bekering H. Hubertus, p. 87.*

  • Cilindermonstrans, 1606, Brussel, J. Van Rysingen, p. 111-113, ill.
  • Twee ampullen, 1626-1627, Mechelen, meester met volle maan, p. 116, ill.
  • Chrismatorium, 1629-1630, Diest, Jan Mannaerts, p. 118, ill.
  • Schaal, 1642-1643, Brussel, onbekend meester, p. 123, ill.
  • Twee altaarkandelaars, 1688, ’s Hertogenbosch, Andreas Somers, p. 129, ill.
  • Kelk, 1694-1696, Brussel, meester PB, p. 131, ill.
  • Ciborie, 1753, Brugge, Andreas Petyt, p. 134-135, ill.
  • Kandelaars, p. 143-144, ill.
  • Kazuifel en stool, p. 146-147, ill.
  • Handschriften, Antifonarium, p. 153-155.


1983: Handschriften uit Dieste kerken en kloosters. Tentoonstellingscatalogus, Diest, p. 121-131, nrs. 1-4, ill.:*

  • fragment uit een sacramentarium, einde 12de eeuw
  • graduale, Zuidel. Nederlanden, midden 15de eeuw, begin 16de eeuw
  • antifonarium, Zuidel. Nederlanden, ca. 1470-1480
  • eedboek van het kapittel, Tienen, St. Agnetendal, 1493-1494.


1984: Diest: De kartuizer en hun klooster te Zelem. Tentoonstellingscatalogus:*

  • p. 287-288, nr. 78: ciborie met o.a. de H. Bruno van Andreas Petyt, Brugge, 1753.


1988-1989: Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Rockoxhuis:*

  • p. 80, nr. 46: Pijpkandelaars, meester Schapenschaar, 1660-1661
  • p. 129, nr. 88: wierookvatkom, Guilliam Jacques, 1611-1612, uit de Sint-Sulpitiuskerk.


1989: Brussel. Lepra in de Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus:*

  • p. 28, nr. 87: Sint-Job
 • p. 33, nr. 113: koffer leprozerie 1627
 • p 72, ill. 42: koffer.


Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

Claes Frans en Philippen Jos: Pastoor-dekens van de Sint-Sulpitiusparochie in Diest na 1837. In Oost-Brabant, jg. 29, p. 228-229.

Comité des correspondants de la commission royale des monuments. Inventaire des objets d’art. Bruxelles, E. Guyot, 1906, p. 10, 13, 6 ill

Coulon: L’eglise St.-Sulpice à Diest. In Bulletin du comité archéologique du Brabant, 1874, p. 64-72, vgl. 91-106.

Crooy L.en F.: L’orfèvrerie religieuse en Belgique depuis la fin du XVe siècle jusqu’à la révolution française. Brussel-Parijs, 1911.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique pendant la guerre (1914-1918): p. 27: n° 13: Regestes aux cens et rentes de la table de St. Esprit de l’église de St. Sulpice à Diest, 1400. Archives ecclésiastique 9634.

Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie.1920-1925: p. 35, n° 52: St.-Sulpice (24 mars 1756).

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930: p. 75: (1929) 188: Confrerie de la St. Trinité dans l’église St. Sulpice à Diest. Nomination de prévot 1658-1659. Nomination 1655. (Archives ecclésiastique 19567 bis).

D. Guillaume: Quelques églises consacrées par Saint Remacle. In Leodium, tome X, 1911, p. 56-60.

d’Arschot P. en van der Linden G.: Diest. Inventaire des peintures. Brussel, 1958.

d’Arschot Schoonhoven: Histoire d’une famille. Les d’Arschot de Schoonhoven. 1600-1926 par le compte d’Arschot Schoonhoven. Bruxelles, Albert Dewit, 1927, 36 pl., 231 p.*

  • Saint Sulpice p. 8, 26, 35, 53, 83, 95.


De Backer C.: Een zalf-of apothekerspotje als reliekhouder in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1538). In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 75-76.

de Borchgrave d’Altena Joseph: A propos des Vierges en Majesté conservées en Belgique. In Bulletin de la Société d’art et d’histoire du Diocèse de Liège, XXXIX, 1937, p. 13, 38-39.

de Borchgrave d’Altena Joseph: Notes pour servir à l’inventaire des oeuvres d’art du Brabant, Arrondissement de Louvain. In Annales de la Société Royale d’archéologie de Bruxelles:*

  • tome 43, 1939-1940, I, p. 198-204.
  • tome 44, 1939-1940, II, p. 10, 17, 27, 28, 29, 39. Platen nr. 27, 28, 29.


De Loos I.: Saints in Brabant: a survey of local Proper chants. In Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, jg. LV., 2001, p. 9-39. (Liturgie).

De Nil L.: Op stap met Monumentenwacht Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant, 1966, nr. 3, p. 32-39.

Destrée Joseph.: Sacramentstoren. In Etude sur la sculpture brabançonne au Moyen Age, première partie. Bruxelles, Vromant, 1894, p. 124.

De St.Sulpitiuskerk en haar kunstschatten. Een monument van de Demergotiek. Uitgave van de vrienden van St.-Sulpitius, 1991, 18 p., 27 ill.

D. Guilleaume: Quelques églises consacrées par St. Remacle. In Leodium, jg. 10, 1911, p. 58.

d’Hoop A.: Aperçu historique sur les églises collegiales du Brabant. Bruxelles, E. Guyot, 1905, p. 39-41.

d’Hoop A.: Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant. Brussel, 1905.

Dictionnaires Eglises. Paris, Robert Laffont, 1970. Tome Vc: Belgique, Luxembourg. Diest, p. Vc 40-Vc 41, 5 afbeeldingen: O.L.V-kerk, St.-Sulpitiuskerk, Kruisherenkerk, Begijnhofkerk.

Diest 1900: beschrijving van de parochie St.-Catharina (Begijnhof); beschrijving van de parochie van Sint-Sulpitius. Heemkundige reeks II, Wespelaar, 1989, 183 p., ill.

Dijck Frans: De heerlijkheid Diest. Wandeling door de stad, p. 4-5.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest (23). De Sint-Sulpitiuskerk. In Gazette van Diest: jg. 70, 1933:*

  • zat. 27 mei, nr. 21
  • zat. 3 juni , nr. 22
  • zat. 10 juni, nr. 23
  • zat. 17 juni, nr. 24
  • zat. 24 juni, nr .25
  • zat. 2 juli, nr. 26
  • zat. 8 juli, nr. 27
  • zat. 15 juli, nr. nr. 28
  • zat 22 juli, nr. 29.


Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Bijdrage verschenen in de Gazette van Diest. Diest, drukkerij E. & J. Uten, 1933: nr. 23, p. 59-84:*

  • I. p. 59: De Sint Sulpitiuskerk
  • II. p. 62: Waarom de kerk van 1417 gebouwd werd. De geldmiddelen.
  • III. p. 64: De opbouw der koor.
  • IV. p. 68: De opbouw der kruisbeuk en beuken.
  • V. p. 72: Het bezoek in de kerk.
  • VI. p. 74: De zuiderbeuk.
  • VII. p. 75: De kruisbeul-zuiderkant.
  • VIII. p.76: De zijkoren.
  • IX. p. 78: Het Koor.
  • X. p. 79: De Noorder-zijbeuk.
  • XI. p. 82: De groote beuk.


Du Bois D.: De Grafkelder van Philips-Willem van Nassau. In Het Oude Diest. Diest, E. & J. Uten, 1934, p. 69-70.

Du Bois D.: De Sint Sulpitiuskerk. In het Oude Diest. Diest, E. & J. Uten, 1934, p. 71-113.

Du Bois D.: Een bezoek aan St. Sulpitiuskerk. Diest, z.j. 33 p. ill.

Duverger J.: De Brusselse steenbickeleren, beeldhouwers, bouwmeesters, metselaars, enz. der XIV en XVe eeuw. Gent, 1933.

Erens M.A.: De oorkonden der abdij van Tongerlo: 16, 18, 36, 42, 44, 89, 207, 359, 361, 369, 480, 538, 631, 634.

Everaerts Willy: Hagelandse Mozaïek I, 4: Diest-Glasramen in de Sint-Sulpitiuskerk. In Oost-Brabant, dec. 89, jg. 26, nr. 4, p. 123-124.

F.: St.-Sulpitiuskerk. In Gazette van Diest, jg. XII, nr. 70, september 1875.

Foppens J.F.: Historia episcopatus Sylvaeducensis, Brussel, 1721. Diploma Ludovici Borboni Episcopi, quo Ecclesiam S. Sulpitii Diesthemii erigit in Collegiatam, fundatore Henrico de Vooren Abate Tungerloensi anno 1457, p. 220-223:

Frankignoulle E. en Bonenfant P.: Notes pour servir à l’histoire de l’art en Brabant. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 39, 1935.

Frankignoulle E. en Bonenfant P.: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, 1906.

Gaspar René: Een Fransch toerist in de Spaansche Nederlanden. In Toerisme, XVIe jg., 16 September 1937, p. 741, 753.

Geelen I.: Kunstschatten van de Sint-Sulpitiuskerk Diest. Behandeling van drie beelden uit het kerkmuseum door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Uitgave van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, vzw., Jaarboek 2001.

Gepts- Bruysaert Gilbert: Guillielmus Ignatius Kerrickx. Antwerps beeldhouwer 1682-1745. In Gentse bijdragen voor Kunstgeschiedenis, XIV, 1953, p. 302-304.

Gerits T.J.: Rillaar en zijn verleden. Tentoonstellingscatalogus, Rillaar, 1972, p. 123, ill. p. 124 (beeldhouwwerk, Nikolaas, afkomstig uit de Allerheilgenkapel).

Geukens B. en Ceulemans C.: Fotoreportage van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Brabant. Kanton Diest. Brussel, 1980.

Gielen Erwin: Lijst der beschermde gebouwen van de stad Diest. In Monumentenzorg, nr. 3, maart 1980, p. 11.

Gielen Erwin: De mosterdpot. In Hier Diest, mei 1985.

Gielen Erwin: Een Diests mo(nu)ment: de collegiale Sint-Sulpitius- en Sint-Dionysiuskerk met Kerkmuseum voor Religieuse Kunst. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 64, september 2004.

Goetschalckx P.J. en Van Doninck B.: Oorkondenboek der abdij van S. Bernaarts op de Schelde. In Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, XII, 1913, nr. 330, p. 117 (Elisabeth de Dyst) en nr. 343, p. 128-129 (Waltherus, investitus ecclesia de Dist- Johannes, dictus Judeus, plebani de Dist).

Goole F.: Grafschriften uit Diest. In Vlaamse Stam, jg. IV, 1968, nr. 1, p. 51-53.

Goud- en zilversmederij. In Oud-Vlaamsche kunst, Antwerpen, 1930, nr. 13, 66, 93, 94. (zilverwerk der St.-Sulpitiuskerk).

GTMS: Kerk tot eind 2010 in de steigers. In Passe-Partout, 26 augustus 2009.

Guilleaume D.: Quelques églises consacrées par Saint Remacle. Leodium, 1911, TomeX, p. 56-60. Sint-Sulpitiuskerk p. 58.

F.: St.-Sulpitius Kerk. In Gazette van Diest, jg. 12, woensdag 1 sept. 1875, nr. 70.

Foppens Johannes Franciscus: Historia episcopatus Sylvaeducensis, Brussel, 1721. P. 220-223: Diploma Ludovici Borboni Episcopi, quo Ecclesiam S. Sulpitii Diesthemii erigit in Collegiatam, fundatore Henrico de Vooren Abate Tungerloensi anno 1457.

Frankignoule Eugène: Mentions relatives à Diest. I. Eglise Saint-Sulpice. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles. Mémoires, rapports et documents, tome trente-neuvième, 1935, p. 63-98.

Geelen Ingrid: Kunstschatten van de Sint-Sulpitiuskerk Diest. Uitgave van de Vrienden van de SDint-Sulpitiuskerk vzw, jaarboek 2001, 42 p., ill.

Gielen Erwin: De collegiale Sint-Sulpitius- en Sint-Dionysiuskerk van Diest. Monument in de kijker in Hier Diest, 1990.

Gielen Georges: De val van Sint-Jan Berchmans. In Koerier.

Glasramen: zie Sulpitiuskerk-Glasramen Halflants Jacques: Construction de Saint Sulpice à Diest jusqu’à la mort de Sulpice van Vorst, 1439. Mémoire de licence. Leuven, Kul, 1957-1958, 212 p., ill., plan. (Stadsarchief)

Halflants Jacques: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Uitgave van “De Vrienden van St.-Sulpitiuskerk”, deel I, jaarboek 1992, 128 p., 59 ill.

Halflants Jacques: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest, kunsthistorische studie. Uitgave van “De Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk”, deel II, jaarboek 1993-94, 100 p., ill.

Halflants Jacques: Bouwgeschiedenis na afwerking van het koor. De kerk in het kader van de gothische bouwkunst. Uitgave van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk V.Z.W., deel III, jaarboek 1995-1996, 174 p., ill.

Hermans Fernand: De glasramen van St.-Sulpitiuskerk. Jaarboek 1976 van de V.Z.W. De Vrienden van St.-Sulpitiuskerk.

Hermans Fernand: Een katholieke Prins van Oranje begraven te Diest. Jaarboek 1984 van de Vrienden van St.- Sulpitiuskerk.

Ilegems Maurice: Het gregoriaans in de Diestse Sint-Sulpitiuskerk van de 15de tot de 17de eeuw. Uitgave van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk vzw, jaarboek 2011, ill., 62 p.

Ilegems Maurice: Christus op de Koude Steen. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg 7, 2011, nr. 1, p. 2-4.

Inventaire des objects d’art dans les communes du Brabant. Les richesses des églises et des communes. La Belgique communale (revue), 1847, col. 696-704, 724-729, 792-799, 848-856. Diest Sint Sulpitiuskerk, col. 725-728.

Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Brussel, 1906.

Jansen Ad. en Van Herck C.: Peeter Scheemaeckers, Antwerpse beeldhouwer 1652-1714. In Jaarboek van de Oudheidkundige kring van Antwerpen, jg. XVII, 1941: Sint-Sulpitiuskerk:Altaren, p. 147, 152, 160, ill.

Jansen Ad. en Van Herck C.: Guillielmus Kerricx, Antwerpsch beeldhouwer 1652-1719. In Antwerpen’s Oudheidkundige Kring, XVIIe Jaarboek, 1941, p. 92.

Jan van Ruusbroec. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1981, p. 44: Jan van Herck, deken van Diest en bedreven in de medicijnen, stond Ruusbroec bij tijdens zijn laatste ziekte.

J.N.: Restauratie Diesterse Sint-Sulpitiuskerk voor drievierde voltooid. In Hier Diest.

J.N.: Kunstschatten van de Sint-Sulpitiuskerk. In Hier Diest, 14 mei 1991.

KBB: Derde fase restauratie Sint-Sulpitiuskerk start op 8 juni. In het Laatste Nieuws, 19 maart 2009.

Koorbanken: zie rubriek koorbanken

K.s.s.s.K.: Onze Hoofdkerk met een kunststuk verrijkt. In Gazette van Diest, jg. LXXXI, nr. 7, 17 Februari 1934, ill.

L.: De schatkamer van St.-Sulpiciuskerk te Diest. In Zondagsvriend, jg. 10, 1939, ill., p.712-713.

Laatgotisch beeldsnijcentrum Leuven. Tentoonstellingscatalogus. Leuven, 1979, p. 144-146, 260, 262, 285-287, ill. (Christus in het graf, gekuisigde Christus, gewelfsleutel genadestoel).

Laenen J.: Les églises primitives des villes et le problème des origines communales. In Mélanges Camille de Borman. Liège, 1919, p. 7, 82, 83.

Laenen J.: Histoire de l’église métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines. Mechelen, 2 delen, 1919-1920.

Lagae-Uyttenbroeck: Bijdrage tot de studie van de Antwerpse tinnegieters en hun werken. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1972.

Lahaye L.: Inventaire des chartes de les Collegials de Saint-Jean l’Evangeliste à Liège. 1921. - Introduction V° Diest: zie Dridoens Martin, vicaire de Saint Sulpice à Diest II. p. 43: 1054-1482, 31 decembre n.s. Testament de Johannes Vernenholt, chanoine et ... (1).* (1): Ce testament et un codicille, reçu le 6 août 1483 par Martinus Dridoens, vicaire de Saint Sulpice à Diest, furent approuvés le 26 novembre 1496 à la requête du fils du testateur, Jean de Vernenholt, chanoine de Visé. (Liber Testamentorum 1, f 85).


Lamy Hugues: L’abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu’en 1263 par Hugues Lamy, docteur en sciences morales et historiques, archiviste de l’abbaye de Tongerloo, Louvain et Paris, 1914, XL-468 p., pll.,Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’histoire et de philologie, 44me fascicule.- Bibliographie XXXIII- XL:p. XXI, 16, 17, 24(2), 27, 36, 108, 109, 115, 138, 146-151, 177, 191, 202, 306, 313,p. 314: Egidii, investiti de Dist, sacerdotis et canonici hujus ecclesie. Necrol. Tongerloo: 30 September. - Godfried II, 1253, 1 Juli. “Frater Godefridus rector ecclesie de Dist, frater Johannes plebanus ibidem, frater Henricus capellanus in castro.” Oorkonden: Archief van Tongerloo, nr. 137, 138; cartularium fol. 275. - Frater Henricus de Lovanio, investitus de Dist, sacerdos et canonicus hujus ecclesie de quo habet conventus et pitantiam IX solidos gross. antiq. Necrol. Tongerloo, 8 Mei. - Waltheri, sac. et can. hujus ecclesie et quondam investiti de Dyst. Necrol. Tongerloo: 31 Augustus.- 322, 333, 334, 336, 337, 371, 372, 374, 376, 379, 380, 403: 1245 Maart “Fr. Godefridius investitus de Dist..; Oorkonde van Tongerloo nr. 120, Cartularium fol. 280. - 411, 422.

Leening aan het Kapittel van Sint Sulpitius in 1641. Documenten in het Familie-archief van graaf d’Arschot Schoonhoven. Histoire d’une Famille. Les d’Arschot-Schoonhoven. Brussel 1927, p. 83-84, note 1.

Lemaire R.M.: La restauration des monuments anciens. 1938.

Lemaire R.M.: La formation du style gothique brabançon. Tome premier: “Les églises de l’ancien quartier de Louvain”. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1949, 273 foto’s en plannen.

Lemaire R.-Roggen D.-Leurs S.: Bij het ontstaan der Brabantsche Hooggotiek. Uitg. De Standaard-Boekhandel, 1944, 52 p., 4 ill.* Sint Sulpitiuskerk: p. 15, 29, 30, 43-44, 48, afb. 9, 10, 11, 21.


Lemonier Camille: La Belgique. Fascicule 8, 2 Mai. Seconde édition, revue et modifié contenant 400 gravures sur bois. Bruxelles, Alfred Castagne, 1903, XIII: Aerschot-Diest-Tirlemont-Leau, p. 115-119. Gravures van St.-Sulpitiuskerk, St-Janskerk (gravure van E. Puttaert) en Hallezaal (gravure van Loius Titz).

Loix Frans: Herstellingswerken aan de St.-Sulpitiuskerk in 1811. In Oost-Brabant, jg. XVI, 1979, p. 190.

Loix Frans: Het genootschap St.-Vicentius a Paola te Diest in de parochies van St.-Sulpitius en O.-L.-Vrouw (periodes 1851-1856 en 1877-1945). In Brabantse Folklore, nr. 242, 1984, p. 118-140.

Maesschalck A. en Viaene J.: Het stadhuis van Leuven. In Arca Lovaniensis, 6, 1977, p. 66-67: Sulpitius van Vorst, bouwmeester.

Marlier Georges: La Renaissance flamande, Pierre Coeck d’Alost. 1966. Schilderij in Sulpitiuskerk. Boekbesreking door Cuttler Charles in Art Bulletin, New York, t. 53, 1971, p. 409-412.

Merckx Raymond: Het interieur van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest in de negentiende eeuw, een omstreden restauratie. In Jaarboek 1978 van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, v.z.w., Diest, 19 p.

Merckx Raymond: De parochiekerken te Diest onder het Frans bewind. Uitg. Vrienden van Sint Sulpitius, jaarboek 1980, 72 p., ill.

Merckx Raymond: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest in de negentiende eeuw. De restauratie van het mobilair. Jaarboek van de vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, Diest, 1982, 72 p., ill.

Merckx Raymond: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest in de negentiende eeuw. De restauratie van het kerkgebouw. Uitg. Vrienden van Sint Sulpitiuskerk, Diest, jaarboek 1988, 99, (15) p., ill.

Michel André: In Histoire de l’art. Tome III, p. 28-29 (Emlart Camille: Le style flamboyant. Diest Sint Sulpitius vernoemd). Tome V, p. 320.

Minnen Bart en Annelies Schuyten: De historische en kunsthistorische erfenis van de Witheren in Diest: Jaarboek 2006 van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, 74 p., ill.:

Minnen Bart: De moeizame vestiging van de norberijnen van Tongerlo in Diest (1163-1305), p.7-45.

Schuyten Annelies: De Kunsthistorische nalatenschap van de norbertijnen van Tongerlo in de Sint-Sulpitiuskerk en de bijhorende parochies te Diest, p. 47-74.

Miraeus Aubertus: Codex donationum piarum. Brussel, 1624.

Miraeus Aubertus: Donationum Belgicarum libri II, Antverpiae, 1629.* lib. I, cap. CXLVIII: dipl. Stichting kapittel Sint Sulpitiuskerk.


Neefs Emanuel: Les sculpteurs malinois. In Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, 1875, p. 38. le jubé.

Oprichting Kapittel: oorspronkelijke akte in het Rijksarchief, kerkelijk archief, nr. 954. Het archief der Sint Sulpitiuskerk en het Aartsbisdom bezitten enkele afschriften van de pauselijke oprichtingsbul.

Oorkonde gedeeltelijk uitgegeven bij d’Hoop Alfred: Inventaire Général des Archives ecclésiastique du Brabant, tome I, Eglises Collégiales. Bruxelles, 1905, p. 121.

Paesmans S.: Demergotiek in het Hageland. In Brabant, 1977, p. 20-30, ill.

Peeters C.J.A.C.: Wildemannen in Den Bosch. In Bulletin van de Nederlandsche oudheidkundige Bond, tome XV, 1962, col. 43-74, 16 fig. Figuren rond vensters St.-Janskerk te vergelijken met Sint-Sulpitiuskerk.

Perier-d’Ieteren C. en Van den Bergen-Pantens: Un triptyque maniériste anversois conservé à Diest. Contribution à l’étude du projet et problème des volets. In Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, XVI, 1976-1977, p. 97-119, ill.

Philippe Joseph: La peinture murale au Moyen-âge en Brabant. In Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, tome LI (1962-1966), Bruxelles, 1966, p. 339-376. Diest, Sint-Sulpitiuskerk, p. 357.

Philippen Jos: De Collegiale kerk van de H.H. Sulpitius en Dionysius te Diest. In achtste jaarboek van de Diestersche Kunstkring, 1936, p. 76-92, 9 ill.

Philippen Jos: Inhuldiging van de Schatkamer onzer Hoofdkerk. In elfde jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1939, p. 37-39.

Philippen Jos en Claes Frans (s.j.): Pastoor-dekens van de Sint-Sulpitiusparochie in Diest na 1837. In Oost-Brabant, jg. 29, 1992, nr. 4, p. 228-229.

Philippen L.: Wat de oprichting van het Kapittel der Sint-Sulpiciuskerk te Diest kostte. In Hagelands Gedenkschriften, Tienen, 1907, p. 137-145.

Philippen L.: De monstrans der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Antwerpen, 1930, nr. 160, 5 october, p. 6. (S.V.H.Vobis).

Raymaekers F.J.E.: Notice Historique sur l’église primaire de Saint-Sulpice à Diest. In Messager des sciences historiques, 1856, p. 32-65, 289-336.

Raymaekers F.J.E.: Kerkelijk en liefdadig Diest, Leuven 1870:* De Hoofdkerk van de heilige Dionysius en Sulpitius, p. 17- 136.

 • De geschilderde glasramen van Sint-Sulpitiuskerk te Diest, p. 136-145.
 • Kronologische naamlijst der pastoors en proosten van Sint-Sulpitiuskerk te Diest, p. 145-153.
 • Naamrol der koordekens van Sint-Sulpitius-Kerk, p. 153-154.


Raymaekers F.J.E.: Notice historiques sur l’église primaire à Saint Sulpice. Gand, 1859, seconde partie, p. 31. Overdruk uit Messagers des sciences historiques et des arts:* 1856, p. 32, 229, 487

 • 1857, p. 22
 • deuxième partie 1859, p. 18-40 et 439-466.


Rosenberg M.: Der Goldschmiede Merkzeichen, deel 4, Berlijn, 1928.

Rousseau H.: Catalogue des relevés exécutés par C. Tulpinck de peintures murales anciennes décorant divers monuments de la Belgique. Brussel, 1926, p. 7.

Schuyten Annelies en Lemmens Jan-Frans: Onze-Lieve-Vrouw Diest in haar culturele kunsthistorische context. Uitgave van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk vzw, jaarboek 2002-2003, 96 p.

Schuyten Annelies: De Diestse sacramentstoren: iconografie. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, nr. 1, 2005, p. 5.

Schuyten Annelies: De Diestse sacramentstoren: herkomst en stijl.In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, nr. 2, 2006, p. 8-9.

Serrure C.: Tombeau du compte de Buren à Diest. In Messager des sciences historiques de Belgique, 1836, p. 124.

Smeyers M.: Diestse kunstschatten. Het oude koormobilair uit de Sint-Sulpitiuskerk. In Jaarboek 1975 van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, 1975, 69 p., il., plan, speciaal nummer. Hernieuwde uitgave in 2005.

Smits K.: De iconografie van de Nederlandsche Primitieven. Amsterdam-Brussel-Leuven, 1933, p. 195. (muurschilderingen)

Stahl Ernst Konrad: Die Legende von Heil. Riesen Christophorus in der Grafiek des 15 und 16 Jahrhunderts. Eine Entroicklungsgeschicter Versuch. Munchen, 1920, 2 th., 1 bd., tfln. - Christophorus in Sint Sulpitiuskerk p. 4 ( vergissing: nota slaat op verzen alleen).

Steppe J.K.S.: In Aspecten van de laatgotiek in Brabant. Tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1971:* Gewelfsleutels uit het koor en de viering van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Arnold Dreyers, ca. 1450 en de derde kwart van de 15de eeuw. Hout, gepolychromeerd, doorm. 67 cm. Steen, beschilderd, doorm. 58 cm., p. 168-169, nr. DS, ill.

 • H. Eligius. Brabants atelier, ca. 1500. Beeldhouwwerk, eik, 134 cm., polychromie vernieuwd., p. 173 -174, nr. DS/3. Beeld van St. Eligius.
 • Tegels van een oude bevloering in het koor van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Brabant (Diest?), 16de eeuw, p. 179, nr. DS/10.


Table alphabétique par origines des biens nationaux alienés compris dans les affiches des ventes des domaines: * Saint Sulpice, tome I, f. 93; tome VII, f. 3 et tome X, f. 61.


Tulkens D.: Sint Sulpitiuskerk Diest, bouw en restauraties. Diest, 1991, 102 p., ill.

Uit de Beeldenschat der St.-Sulpitiuskerk te Diest. In Katholieke Illustratie, jg. 69, 15 maart 1935, p. 27.

Van den Bergen-Pantens: Contribution à l’identification des premiers donateurs. Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, XVI, 1976-1977, p. 114-118, ill.

Van den Hove d Ertsenryck H.: Le port du blason à Diest d’après les sources héraldiques locales. In l’Intermédiaire des généalogistes. De middelaar tussen de genealogische navorsers, jg. 31, nr. 181, p. 1-20.

Vanderbeeken G.: Barok in Brabantse kerken: contrareformatie en religieuse kunst. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXXIII, 2000, nr. 4-5-6, p. 207 (Sint-Sulpitiuskerk).

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Sint Sulpitiuskerk. In Steden in beeld: Diest, p. 9, 10, 17-19, 21, 22, 27, 29, 30, 32, 36, 39, 53, 56, 73, 77.

Van der Eycken Michel: Verhalen uit de late middeleeeuwen-Bouwen met ijzerzandsteen in de Demerstreek. In Brabantse bouwmeesters, uitgave in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur doorvzw Toerisme Vlaams-Brabant, 2003. Diest p. 28-35, 20 ill.: p. 33-35 Sint-Sulpitiuskerk.

van der Linden Gilbert: Gids voor bezoekers van Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Diest, drukkerij E. en J. Uten, 1935, 31 p.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana - Over het Doksaal en het Orgel van de Hoofdkerk. In Gazette van Diest, nr. 47, zat. 21 nov. 1936. Overdrukken.

van der Linden Gilbert: De hoofdkerk van H.H. Sulpitius en Dionysius te Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XIX, nr. 4, 1936, p. 120-136, ill. (Nieuwe reeks XI).

van der Linden Gilbert: De Hoofdkerk van de H.H. Sulpitius en Dionysius. In Diestersche Kunstkring, 8ste jaarboek, 1936, p. 76-92, 9 ill.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana. Oudheidkundige ontdekkingen in de hoofdkerk. In Gazette van Diest, jg. 74, zat. 17 okt. 1937, nr. 42.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana. Belangrijke werken in de Hoofdkerk te Diest. In Gazette van Diest, jg. 75, nr. 28, 9 juli 1938.

van der Linden Gilbert: Oudheidkundige Ontdekking. In Diestersche Kunstkring, 9e jaarboek, 1937-1938, p. 77-79, 1 ill.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana - Oude Glasramen der Hoofdkerk. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 9, 1937-1938, p. 53-59, 4 ill.

van der Linden Gilbert: De Diestersche Monumentenreeks, I. In Gazette van Diest, jg. 75, nr. 22, Zaterdag 28 Mei 1938.

van der Linden Gilbert: O.L.Vrouw van Diest. In Gazette van Diest, jg. 76, 8 October en 25 November 1939.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana: De Schatkamer van de Hoofdkerk. In Gazette van Diest, jg. 76, nr. 21, Zaterdag 27 Mei, 1939.

van der Linden Gilbert: De Schatkamer van de Hoofdkerk te Diest. In Het Nieuws van de Dag, 28 Mei 1939.

van der Linden Gilbert: Verwoeste kunstschatten. In Gazette van Diest, jg. 81, 1944:* deel I, nr. 2, 23 September

 • deel II, nr. 3, 31 September
 • deel III, nr. 4, 7 October
 • deel IV, nr. 5, 14 October
 • Slot, nr. 6, 21 October.


van der Linden Gilbert: Oude Begraafplaatsen. In Gazette van Diest:* *Jg. 81, 1944:

   • deel I , Zaterdag 4 November, nr. 8
 • deel II , zat. 11 Nov., nr. 9
 • deel III, zat. 18 Nov., nr.10
 • deel IV, zat. 25 nov., nr.11; zat. 9 dec., nr. 13; zat. 23 dec., nr. 15.
 • *Jg. 82, 1945:
 • deel V, nr. 1
 • deel VI, nr. 2
 • deel VII, zat. 20 jan., nr. 3
 • deel VIII, zat. 27 jan., nr. 4
 • deel IX, zat 3 feb., nr. 5,
 • Slot, zaterdag 10 februari, nr. 6.


van der Linden Gilbert: De H. Sulpitius eerste patroon der Hoofdkerk. In Gazette van Diest, jg. 82, zat 13 jan. 1945, nr. 2.

van der Linden Gilbert: Mariale Kunst. In Gazette van Diest, jg. 82, 1945: zat. 9 juni nr. 23; zat. 16 juni nr. 24, zat. 4 aug. nr. 31.

van der Linden Gilbert: De Schatkamer van de Hoofdkerk te Diest. In Gazette van Diest, jg. 82, nr. 41, zat. 13 oktober 1945.

van der Linden Gilbert: De Schatkamer van de Collegiale Kerk van Diest. Brochure uitgegeven door de Kerkfabriek van de Sint-Sulpitiuskerk, October 1945, 39 p., 6 ill.

van der Linden Gilbert: De schat der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In De Toerist, jg. 27, nr. 4, 16 februari 1948, p. 73-76, 6 ill.

van der Linden Gilbert: De schat der St.-Sulpitius. In Vl. Auto, jg. 1, 1948, p. 89-92, ill.

van der Linden Gilbert: Kerstmis in de kunst. In Gazette van Diest, jg. 89, zat. 20 dec. 1952, nr. 50, ill. (Koorboeken, miniaturen).

van der Linden Gilbert: Een Paasmonument. In Gazette van Diest, nr. 18, 1 mei 1954 (Grafmonument Quints-Van den Hove).

van der Linden Gilbert: Het Oude Kunstambacht. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 26 maart 1955, nr. 13.

van der Linden Gilbert: Op de Steen van Golgotha. In Gazette van Diest, nr. 14, 2 april 1955, ill.

van der Linden Gilbert: Diest in de tentoonstelling van Zilveren Kunstwerken te Antwerpen. In Gazette van Diest, jg. XCII, 28 mei 1955, nr. 22.

van der Linden Gilbert: De Sakramentstoren van Diest. In Gazette van Diest, jg. 92, 1955:* zat. 11 juni, nr. 24

 • zat. 25 juni, nr. 26
 • zat. 9 juli, nr. 28.


van der Linden Gilbert: Oudheidkundige Ontdekking in de Hoofdkerk. In Ons Heem, jg. XIII, afl. 1, 1958, p. 30.

van der Linden Gilbert: Geglazuurde aarden vloertegels te Diest. In Ons Heem, jg. XV, 1961, nr. 5-6, p. 155-156, ill.

van der Linden Gilbert: Oudheidkundige vondsten in de St.-Sulpitiuskerk te Diest. In Verslag van het Stedelijk Museum, 1963.

van der Linden Gilbert: Oudheidkundige vondsten in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Brabant Toerisme, 1964, nr. 4, april, p. 40.

van der Linden Gilbert: Kerstmis in de Kunst. In Gazette van Diest. Overdruk. Vertaling: Noël dans l’art.

van der Linden Gilbert: De Schat der St.-Sulpitius. De Toerist, jg. 27, p. 73-76.

Van der Linden Renaat: Ikonografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen, Ledeberg-Gent, 1972. Gewelfsleutels, p. 31, 85, 241, 355, 356, 365, 535, 590, ill.

Van der Linden Renaat: Sint-Niklaas in Brabant. In Brabantse Folkore, sept. 1976, nr. 211. Gewelfsleutels Sint-Niklaas, p. 313-334, ill.

van den Schilde F. Carolus: Index Materiarum et Quaestionum quae inveniuntur in capsulis de Diest, 30 maart 1716:* Capsula 1: Beneficia, 33 getypte p.

 • Capsula 2: Census et Jurisdictio, 46 getypte p.


Van Spilbeeck F. W.: De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorschingen, Lier, 1888* Arnold Streyters p. 308 en vgl.

 • Sint Sulpitiuskerk, p. 249 en vgl.


Van de Ven Robert: De Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost, jg. 6, 1969, nr. 3, p. 94-98.

Van de Ven Robert: De romaanse St. Sulpitiuskerken te Diest. In Oost-, jg. VIII, 1971, nr. 1, p. 22-26, plan.

Van de Ven Robert: Vijf gewelfsleutels met voorstellingen van Sint-Niklaas in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost, jg. 11, 1974, nr. 1, p. 11-13.

Van de Ven Robert: De Brusselse beeldsnijder Jan Borreman vervaardigde een triomfkruis voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXI, 1974, nr. 2, p. 33-37, ill.

Van de Ven Robert: De versiering van het beeld van en de kapel van O.L.Vrouw in de St.-Sulpitiuskerk te Diest gedurende de XVde eeuw. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 2, p. 45-51.

Van de Ven Robert: Uitgaven gedaan voor de oprichting van het kapittel der St. Sulpitiuskerk te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXII, 1975, nr. 1, p. 5-7.

Van de Ven Robert: De versiering van het beeld en de kapel van O.L.Vrouw in de St.-Sulpitiuskerk te Diest gedurende de XVe eeuw. In Arca Lovaniensis, jg. 3, 1975, p. 257-264.

Van de Ven Robert: Diest: de Sint-Sulpitiuskerk. In België Kathedralen en Stadhuizen 1975. Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed, Brussel, p. 199-200.

Van de Ven Robert: Het hoogaltaar der Sint-Sulpitiuskerk. In Jaarboek der vrienden van Sint-Sulpitius, 1976.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief der Sint-Sulpitiuskerk Diest. Diest, stadsarchief, 1976; met bijvoegsels 1986 en 1997, 576 nrs.

Van de Ven Robert: Twee beelden uit het patrimonium der St. Sulpitiuskerk gerestaureerd. In Jaarboek der Vrienden van St. Sulpitiuskerk, 1976, z.p. ill.

Van de Ven Robert: De Sint-Sulpitiuskerk. In De Mosterdpot, jg. 1, nr. 3, 1977, z.p.

Van de ven Robert: Sint-Job gerestaureerd. In Jaarboek der Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, 1977, p. 63-65, ill.

Van de Ven Robert: Een inventaris van de inboedel van de woning van Jacob Crils, koordeken van het kapittel der St.-Sulpitiuskerk van Diest (1731). In Meer Schoonheid, jg. 28, 1981, nr. 2, p. 46-50.

Van de Ven Robert: Een merkwaardig kruisbeeld. In Oost-Brabant, jg. XVIII, 1981, nr. 3, p. 178.

Van de Ven Robert: De apostelbeelden in de St.-Sulpitiuskerk. In Jaarboek 1981 van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, 24 p.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief der Sint-Sulpitiuskerk Diest. Onuitgegeven inventaris, Diest, aangevuld in 1986, 18 p., 306 nrs.

Van de Ven Robert: Uit Diestse archieven: de grafkelder van prins Filips Willem van Oranje Nassau geopend. In Oost-Brabant, jg. XXVI, 1989, nr. 4, p. 156.

Van de Ven Robert: Historiek Bouwgeschiedenis Architectuur. In De Sint-Sulpitiuskerk en haar kunstschatten Diest. Een monument van de Demergotiek. Vrienden van St. Sulpitiuskerk, 1991, p. 1-2.

Van de Ven Robert: Het relikwieschrijn van de Heilige Jan Berchmans in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, 1991, nr. 3, p. 147.

Van de Ven Robert: Het Grasbos te Molenstede: steengroeve voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Molenstede in de kijker, jg. V, 1996, nr. 1, p. 4-8

Van de Ven Robert: Beknopte inventaris van het archief van het kapittel der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Diest, 1996, 10 p., 259 nrs.

Van de Ven Robert: Uit de Diestse archieven: geelkoperen kandelaars van de Heilige Maria Magdalenakapel in Bekkevoort, in bewaring gegeven aan de Sint Sulpitiuskerk in Diest (1588). In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 78.

Van de Ven Robert: De processies van de Heiligen Sulpitius en Dionysius in Diest. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 3, p. 113-114.

Van de Ven Robert: Uit Diestse archieven: Zelemse kartuizers boekbinders voor de Sint-Sulpitiuskerk in Diest. In Oost-Brabant, jg. 38, 2001, nr. 3, p. 121-122.

Van de Ven Robert: De Truiense borduurwerker Hendrik Moesterman vervaardigde een set liturgische gewaden voor de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1481). In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 4, p. 150-151.

Van de Ven Robert: Waardevolle aanwinsten voor het patrimonium van de Sint-Sulpitiuskerk. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint Sulpitiuskerk, nr. 1, 2006, p. 4

Vanderbeeken G.: Barok in Brabantse kerken: contrareformatie en religieuze kunst. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXXIII, 2000, nr. 4-5-6, p. 207.

Vandevivere I. en Perier-D’Ieteren C.: De renaissance in België. Brussel, 1974, p. 88, ill. 91: Sint-Jozefsaltaar.

Van Doorslaer G.: La corporation et les ouvrages des orfèvres Malinois. Antwerpen, 1935.

Van Even E.: Geschiedenis der Stad Diest. Diest, drukkerij Havermans, 1850, tweede aflevering, p. 1-44.

Van Gelder Staf: Altaren van Peeter Scheemaeckers, XVII-eeuwse beeldhouwer, in de kerken van Aarschot, Averbode en Diest. In Meer Schoonheid, jg. XVIII, 1971, nr. 4, p. 18-24. St. Sulpitiuskerk p. 20-21: altaar van St.-Antonius en St.-Brigitta, altaar van het H. Kruis, altaar van de H. Familie.

Van Gelder Staf: Sacramentstorens in Brabant. In De Brabantse Folklore, 1972:* nr. 193, maart, p. 83-104

 • nr. 194, p. 167-200
 • nr. 195, september 1972, p. 205-242 ,hoofstuk VI:
  • De Sacramentstoren van de Sint-Sulpiciuskerk te Diest, p. 214-232.
  • Testament van Jan Quints, p. 240-241.
  • Genealogische schets van de familie Vanden Hove in de XVI eeuw.


Van Gele A.: Excursions et promenades. Diest, Sichem, Montaigu, l’Abbaye d’Averbode, Tirlemont. Bruxelles. Lebègue et Cie. Illustratie van Alfred Ronner: Sint Sulpitiuskerk, p. 6 .

Van Gestel: Histor. Arch. Mech., p. 236-238.

Van Heyst M.G.M.A.: Brasses at Diest, Province of Brabant, Belgium. In Transactions of the Monumental Brass Society, vol. X, part V, n° LXXXIV, dec. 1967, p. 354-357, ill.

Van Meel J.E. en Oliviers P.F.: Diest 1900: Beschrijving van de parochie van St. Catharina (Begijnhof). Beschrijving van de parochie Sint-Sulpitius. Beschrijving van Onze-Lieve-Vrouw. Wespelaar, 1989, 183 p., ill.

Van Molle F.: Zeldzame werken van Leuvense geelgieters en koperslagers uit de achttiende eeuw. In Antiek, jg. 3, 1968, nr. 3, p. 140-141, 143-144, ill.

Van Neuten L.J. en Van Wassenhove R.: Catharina van Siëna 1380-1980. Tentoonstellinscatalogus, Leuven, 1980, p. 154 (rozenkransgroep, neo-gotisch beeldhouwwerk).

Van Schoonderloo J.: Kerk van St. Sulpitius. In Gazette van Diest, jg. XII, woensdag 28 april 1875, nr. 34.

Van Schoonderloo J.: De kerk van St. Sulpitius. In Gazette van Diest, jg. XIV, woensdag 10 oktober 1877, nr. 81.

Van Spilbeeck Waltmannus: De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorschingen. Lier, 1888.

Van Spilbeeck Waltmannus: Necrologium ecclesiae B.M.V. de Tongerloo, ordinis praemonstratensis. Tongerloae typis abbatiae MCMII (1902): (n.: geboren; p.: priester gewijd, ob.: overleden)

*Fratris Coelestini Abbeloos (Martini, ex Buggenhout, n. 28 Oct. 1677, p. 17 Maii 1703, ob. 1745), vicarii (1711), p. 32.

*Fratris Gregorii Aerts (Antonii, Herenthaliensis, n. 8 Dec. 1668, p. 8 Dec. 1693, ob. 1710),vicarii (1699), p. 166.

*Frater Norbertus Bardé (Hieron. Franc. Bruxellensis, n. 17 Febr. 1692, p. 4 Febr. 1715, ob. 1747), vicarius (1722), p. 233.

*Frater Anselmus Beke (Antverpiensis, n. 21 Dec. 1753, p. 22 Febr. 1779, ob. 1807), vicarius (1783), p. 248.

*Fratris Marci Antonii Bigato (Thenensis, n. 27 Sept. 1620, p. 21 April. 1642) vicarii (1648), p. 74. Edidit anno 1646: Augustinus humilitatus, excitans cor ad amorem misericordiae Dei, ...

*Fratris Lamberti Boeracker (Gerardi, ex Reek, n. 30 Mart. 1682, p. 8 Dec. 1704, ob. 1759) ex vicario in Tilburg (1712) et sancti Sulpitii Diestemii (1720), p. 18.* “ Etiamnum extant concionum ex variis collectarum duodecim volumina manuscripta”.


*Fratris Antonii Brandt (Joannis, Athensis, n. 2 Dec. 1622, p. 14 Dec. 1642, ob. 1689), vicarii (1651), p. 235.

*Fratris Constantini Bruyneels (ex Westerlo, n. 14 Jun. 1759, p. 18 Jul. 1784), vicarii (Sept. 1793; ob. 1799), p. 183.

*Fratris Petri Bussers (ex Kalmpthout, n. 20 Oct. 1619, p. 26 Dec. 1646, ob. 1690) ,vicarii (1655).

*Fratris Godefridi Callebaut (Ignatii, Antverpiensis, n. 17 Maii 1649, p. 13 Jun. 1672, ob. 1719) , sacerdotis et canonici hujus ecclesiae, sacrae theologiae baccalaurei et lectoris Romae in collegio sancti Noberti (1679), vicarii in sancti Sulpitii in Diest (1682), p. 70-71.* Haereticorum mastix, ut variis iisque nervosis editis, libellis declaravit. Nonnisi unus ad manus nostras pervenit: Stellingen raekende de waere Kercke Christ, Brussel, 1700.


*Frater Giselbertus Cauwenbergh (Henricus, Waalwijcanus, n. 2 Nov. 1642, p. 17 Febr. 1669, ob. 26 Nov. 1693), p. 216. (2)* (2) “Missus in Diest ut pastori D. Virginis et caeteris ibidem dissenteria laborantibus adsisteret, animam posuit pro ovibus non suis, sed alienis; Qui dum domi cantoris munere fungitur et velut passer solitarius in tecto humiliter declinat regimen animarum, tunc solum promptissime advolavit cum labor subeundus esset et vitae periculum. Laetior mortem obiit quam adiit, pro ultimo vitae intonans Alleluia. Sic felix vitae finis coronavit opus vitae ejus, dum pro aliis amoris victima factus grato holocausto consummat cursum suum.” Catal.


*Frater Judocus Celen, secundus praepositus (ob. 1473), p. 215.

*Frater Joannes Conen (Mollanus, p. 30 Oct. 1594, ob. 1629) sacrae theologiae licentiatus, pastor B. Mariae in Diest (1599-1601), praeses collegii Praemonstratensis Lovanii, praepositus S. Sulpitii (1607-1615), p.130, 306. (2).* (2) Edidit typis Loaviensibus, anno 1602, Carmen sphaericum, magna subtilitate compositum; typis Guilielmi a Tungris, Antverpiae, 1621, iterato 1624, Honorii Augustodunensis dialogum De praedestinatione et libero arbitrio quod Inevitabile dicitur; Litaniae sacrae in ecclesia D. Virginis Mariae de Tongerloo ante trecentos annos dici solitae. Harum litaniarum exemplar asservatur in bibliotheca regia Bruxellensi, inter manuscripta n° 7530


*Fratris Godefridi Corijns (Antverpiensis, n. 28 Nov. 1621, p. 22 Feb. 1647, ob. 1879), vicarii (1656), p. 98.

*Frater Hilarius Coverniels (Joannes Franc., Bruxellensis, n. 2 Dec. 1708, p. 25 Nov. 1728, ob. 1776), vicarius (Sept; 1749), p. 231.

*Fratris Joannis de Aggere (alias: van den Dijck, de Hoogeloon), sacrae theologiae baccalaurei, quondam investiti de Hapert et Hoogeloon, per annos viginti et sex praepositi sancti Sulpitii in Diest (ob. 1530), p. 5.

*Frater Gerardus de Baerdwijc, investitus annis 1369 et 1389, p. 219-220.

*Frater Petrus Dekens (Diestensis, n. 1612, p. 16 Dec. 1632, ob. 1638), vicarius in Diest, p. 139.

*Fratris Marci Gregorii de la Bastida (Aarschotani, n. 26 April 1653, p. 11 Febr. 1676, ob. 1724), vicarii (1685), p. 97.

*Fratris Vincentii de Pester (Petri, Antverpienis, n. 18 Jan. 1698, p. 29 Dec. 1723, ob. 1744), vicarii, p. 229.

*Fratris Arnoldi de Tulden, investiti de Diest. ( Mentio fitde eo annis 1408, 1410 et 1434. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest, p. 146), p. 27-28.

*Fratris Felicis de Winter (Joannis Jos., ex Zoerle, n. 25 Jan. 1745, p. 18 Maii 1766) vicarii ( 1776, ob. 1782 ), p.10.

*Fratris Theodori Driessens (Mosacensis, n. 29 Oct. 1706, p. 4 April 1728, ob. 1752), vicarii ( 10 Jun. 1735), p. 194. (4)* (4) “Solertis ingenii, Lovanii promotus erat in prima linea sextus” Catal.


*Fratris Joannis Esch (de Oosterwijk p. 20 Mai 1521), sacerdotis et canonici hujus ecclesiae, camerarii et prioris, deinde praepositi sancti Sulpitii Diestensis (1530; ob. 1541), p. 62.

*Frater Bartholomaeus du Bois (Franc. Albertus, ex Geldonia, n. 20 Maii 1676, p. 16 Maii 1700, ob. 1741), vicarius (19 Maii 1707), p. 212.

*Fratris Huberti Emsen (ex Wechel-ter -Zande, n. 20 Nov. 1611, p. 16 Sept. 1636, ob. 1678), vicarii in Diest (1642), p. 252.

*Fratris Petri Eyken (Harlebecani, n. 9 Jul. 1744, p. 2 Febr. 1767), sac. et can. Hujus eccl., assistentis in Westerloo et S. Sulpitii in Diest (1776), p. 13.

*Fratris Fulgentii Festraets (Henrici, Thenensis, n. 24 Jul. 1645, p. 11 Nov. 1667, praepositi (3 Jan. 1689, ob. 1707), p. 259-260.

*Frater Adrianus Geerinx (ex Herenthals, n. 24 Febr. 1615, p. 24 Dec. 1637, ob. 1678), vicarius in Diest (1644), p. 216.

*Fratris Siardi Charlier (Marci Jos., Bruxellensis, n. 7 Febr. 1723, p. 23 Maii 1745, ob. 1788), vicarii (1755), p. 261.

*Frater Joannes Ghevardi, primus praepositus (1457, ob. 1460), p.106.

*Fratris Thomae Aquinatis Gillebert (Brunonis Norberti, ex Duffel, n. 10 Mart. 1713, p. 19 Maii 1737), vicarii (1750), p. 47.

*Fratris Arnoldi Gibenii (alias Dingnen, Balensis, p. 18 April 1552), praepositi (1561; ob. 1567), p. 181.

*Godefridus, sacerdos et canonicus hujus ecclesiae et quondam investitus de Dyst (1), p. 86-87.* (1) Godefridus investitus de Diest vivebat annis 1224, 1241, nisi pro temporis diversitate duo hujus nominis fuerint, ut supponit Raymaekers, Het Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 145.


*Fratris Petri Goossens (Turnhoutani, p. 1606, ob. 1635), vicarii in Diest.

*Fratris Willelmi Goyaerts (Silvaeducensis, n. 29 Julii 1758, p. 11 Sept. 1783, ob. 1821), vicarii (1790), p. 129.

*Frater Urbanus Halloint (Joannes Bapt., ex Westerloo, n. 15 Nov. 1699, p. 13 Jan. 1721) vicarius in Tongerloo (1726) et sanctii Sulpitii in Diest (1728), p. 3.

*Fratris Joannis Hroznate Richard (Lovaniensis, n. 25 Jul. 1609, p. 24 Jul.1630), Vicarii in Diest ( 1637), prioris (17 Nov. 1642, ob. 1647), p. 52.

*Fratris Bonaventurae Heestermans (Joannis Franc., ex Magno-Zundert, n. 7 Febr. 1674, p. 28 Dec. 1694), vicarii sancti Sulpicii Diestemii, cellarii conventus (1703), provisoris abbatiae per triginta et unum annos laudatissimi (1707, ob. 1738), p. 67-68.

*Fratris Martini Hendrickx (Ambrosii, ex Retie, n. 24 Jan. 1681, p. 17 Maii 1703, ob. 1766), vicarii (9 April.1717), p. 236.

*Frater Dionysius Heylen (Joannes Bapt., ex Oevel, n. 21 Jan. 1729, p. 11 April 1753, ob; 1795), vicarius (1761), p. 258.

*Fratris Joannis Hulst (Ruraemundani) praepositi (17 Mart. 1617; ob. 1629), p. 178. (3).* (3) “Joannes Hulst obiit peste apud suos contracta; eodem mense quo praepositus, sepulti sunt in S. Sulpitii 131 homines, quos omnes lues interemerat.” Catal.


*Fratris Aegidii Intjens (Godefridi, ex Retie, n. 29 Jun. 1695, p. 8 Dec. 1717, ob. 1739) vicarii (1724), cellarii abbatiae (1728) et conventus (1734).

*Frater Bonaventura Jacobs (Joannes Franc, ex Linthout, n. 22 Nov. 1736, p. 9 Mart. 1759), pastor et praepositus sancti Sulpitii (Oct. 1782, ob. 1800), p. 3.

*Fratris Jacobi Maes (Gasparis, Rosaevallensis, n. 20 Mart. 1666, p. 2 April 1690) ), vicarii sancti Sulpitii in Diest (1695), p. 9.

*Fratris Siardi Le Roy (Bruxelliensis, n. 15 Aug. 1625, p. 14 Dec. 1644, ob. 1659), vicarii (1653), p. 193.

*Fratris Joannis Matthaei (de Duffel), doctoris sacrae theologiae, praepositi sancti Sulpitii (1473; ob. 1487), p. 60.

*Fratris Sulpitii Meynkens (ex Westerlo, n. 4 Oct. 1766, p. 8 Oct. 1792, ob. 1808), vicarii (1802), p. 52.

*Fratris Balthazaris Michielsen (Bladelii, n. 2 Jan. 1610, p. 18 Sept. 1633, ob. 1661), vicarii sanct Sulpitii in Diest, cellarii (1639) et praefecti pistrini (1641), p. 181.

*Fratris Aloysii Mutsaerts (Isaac Caroli, ex Itegem, (n. 14 Jul. 1764, p. 19 Mart, ob. 1834), vicarii ( 1800), p. 20.

*Frater Christianus Naveau (Theunensis, n. 3 Jun. 1641, p. 24 Febr. 1663, ob. 1722), vicarius (1673), p. 61.

*Fratris Norberti Nelstii (Rosaevallensis, p. 26 Mart. 1612, ob. 1652), vicarii praepositi, p. 243.

*Fratris Godescalci Nieuwenhuizen (de Nova-Domo, ex Weelde), praepositi sancti Sulpitii Diestensis dignissimi (1599, ob. 1607), p. 198. (1).* (1) Multum laboravit pro obtinenda separatione abbatiae ab episcopatu Buscoducensi, et hac de causa Roman tetendit; obiit contagio apud suos contracto; Catal.


*Fratris Ludovici Peeters (Mechliniensis, n. 3 Oct. 1699, p. 4 April 1728, ob. 1770), vicarii (1739), p. 35.

*Frater Bartholomaeus Pluckerius (Caco-Malinensis, n. 22 Aug 1604, p. 15 Dec. 1624), sacrae theologiae baccalaurei formati, provisor collegii Romani, theologiae lector, deinde per triginta tres annos praepositus sancti Sulpitii (1635; ob. 1668), p. 233. (3)* (3) “Illum vicariatus Mechliniensis in litteris ad amplissimum Tongerloënsem datis 27 Septembris 1668 vocat virum zelo et meritis plenum, ad quem anno 1655, 29 Augusti, pulcherrimam epistolam dedit Godefridus Wendelinus, de Dispargo non alibi quam Diestae requirendo, quam publici juris fecit R. P. Papebrochius in Exegesi historica de episcopatu Tungrensi praefixa tom. VII Maii.” Catal.


*Frater Rumoldus Rodriguez (Petrus Balthasar, ex Kontich, n. 7 April 1676, p. 14 Jul. 1697, ob. 1728), vicarius (1704), p. 108.

*Frater Gerlacus Sallaerts ( Balthasar, Bruxellensis, n. 24 Oct. 1651, p. 3 Jun. 1675, ob. 1701), vicarius (1679), p. 254.

*Fratris Sulpitii Sart (Petri, Lovaniensis, n. 9 Maii 1680, p. 21 Nov. 1701), vicarii (1708, ob. 1711), p. 235.

*Fratris Theoderici Schoermans, rectoris (15de eeuw), p. 200.

*Fratris Ignatii Serneels (Henrici Ignatii, ex Beersel, n. 7 Febr. 1743, p. 31 Maii 1765), ac praepositi sanct Sulpitii (April 1800, ob. 1802), p. 117.

*Fratris Lamberti Sgroyens (Diestensis, n. 17 Nov. 1643, p. 27 Dec 1665, ob. 1703), vicarii (1679), p. 260.

*Fratris Sebastiani Smits (Christiani, ex Desschel, n. 17 Maii 1698, p. 4 Febr. 1720, ob. 1730), vicarii (15 Jun. 1728), p. 159.

*Fratris Petri Stevens (Meerhoutani, n. 5 Mart. 1606, p. 24 Dec. 1637), vicarii in Diest (1643), primi pastoris in Schaffen (5 Maii 1652-1676), p. 30.

*Frater Gregorius Tallon (Nico. Guill., Lovaniensis, n. 12 Aug. 1737, p. 9 Mart. 1759, ob. 1813), vicarius (Febr. 1776), p. 139.

*Fratris Judoci Thys (Caroli Herm.-Jos., ex Beerse, n. 2 Maii 1754, p. 17 Nov. 1779, ob. 1824), vicarii (25 Jan. 1789), p. 170-171.

*Fratris Evermodi van Berlicum (Joannis, Buscoducensis, n. 15 Dec. 1622, p. 13 Febr. 1645), sacrae theologiae licentiati, demum praepositi sanct Sulpitii (23 Nov. 1688; ob.1670).

*Fratris Hugonis van den Kerckhoven (Joannis, Septimontani, n. 28 Maii 1650, p. 8 Dec. 1673, ob. 1721), vicarii (1680), p. 190.

*Fratris Melchioris van den Waterfort ( Trudonopolitani, p. 17 Aug. 1614, ob. 1637), viacarii in Diest, deservitoris in Schaffen, p. 190-191.

*Reverendissimi domini Josephi van der Achter (Petri, Oorschoani, n. 20 Jan. 1660, p. 8 Dec. 1693, ob. 1754), ex praeposito sancti Sulpitii in Diest, hujus ecclesiae abbatis ac vicarii generalis Brabantiae et Frisiae, p. 239. (4)* (4) praepositus Diesthemii (1707).


*Fratris Joachimi van der Vliet (Rosavallensis, n. 1604, p. 10 Nov. 1624), vicarii (ob. 1632), p. 191.

*Frater Gilbertus van Eynde (Joannes Bapt. Turnhoutanus, n. 14 Nov. 1688, p. 16 Febr. 1710, ob. 27 Oct. 1727), vicarius (3 Sept. 1725), p. 217.

*Fratris Lamberti van Geffen (Henrici, Buscoducensis, n. 8 Oct. 1716, p. 16 Febr. 1738), praepositi ( 3 Oct. 1761; ob. 1782), p. 186.

*Frater Dominicus van Hove (Petrus, ex Duffel, n. 26 Jul. 1644, p. 27 Dec. 1665), vicarius in Diest (1671), p. 23.

*Frater Gummari van Hove (Lirani, n. 29 Jan. 1699, p. 28 Aug. 1724, ob. 1772),vicarii (2 Aug. 1731), p. 155-156.

*Frater Valerius van Looy (Cornelius Franc., Herenthaliensis, n. 28 Sept. 1757, p. 17 Nov. 1782), vicarii (Jun 1790), pastor ibidem (1802) et in Duffel (1803), deinde iterato pastor in Diest et ejusdem districtus decanus ( 9 Aug. 1814, ob. 1824), p. 208.

*Fratris Radulphi van Luyck (Arnoldi, ex Kwaadmechelen, n. 19 Mart. 1651, p. 11 Febr. 1676, ob. 1707), vicarii (1681, rectoris domus pupillorum ibidem (1693), p. 182.

*Fratris Joannis van Moekenborgh (Aarschotani, n. 18 Oct. 1615, p. 3 Mart. 1641, ob. 1688), praepositi (10 Maii 1670), p. 261.

*Frater Cornelii van Rijckevorsel (Bredani, n. 24 Dec. 1614, p. 8 Dec. 1635), vicarii in Diest (1647; ob. 1650), p. 27.

*Fratris Milonis Verdonck (Joannis, ex Mierlo, n. 1609, p. 24 Jun. 1630), vicarii , morboo contagioso sublati (ob. 1634), p. 192.

*Frater Reinerus Vichet (Franc. Andreas, Bruxellensis, n. 30 Nov. 1662, p. 4 Mart 1685, ob. 23 oct. 1721), vicarius (22 Nov. 1693), p. 213. (3)* (3) Vichet antiquitatum maxime domesticarum studiosissimus investigator, typis vulgavit: Desid.: Erasmus Roter. Novaturiens sive Lutheranorum , Calvinistarum, Sylvestriumque Jansenistarum Prodromus. In quo famosus Richardi liber, cui titulus: Sentimens d’Erasme refutatus, 1690. Den edelen ridder en H.Martelaer Sebastianus etc. Antverpiae, apud viduam Petri Jacobs, 1719. Hunc librum in Gallicam vertit linguam Ignatius Beghin, prior Viconiensis, Bruxellis 1724. Ejusdem Vichet supersunt manuscripta praecipua: Tungerloa sive ejusdem praeclarissimi coenobii origo et progressus. Hujus operis apographum repertitur in bibliotheca regia Bruxellensi ( in sic dicto fundo Goethals n° 86) Memoriale, sive Necrologium Tongerloens. (Posset etiam dici, et melius: Catalogus religiosorum Tongerloensium. Sub hoc titulo vel memorialis eo non infrequenter usus sum in hocce necrologio edendo). Sacer thesaurus notabilium et SS. Reliquiarum Ecclesiae B.M.V. de Tungerlo.


*Fratris Roberti Vos (Joannis, Rosaevallensis, n. 17 Febr. 1628, p. 18 Maii 1655, ob. 1681), vicarrii in Diest (1665), p. 195.

*Fratris Guidonis Vranx (Adriani, Turnholtani, n. 21 Sept. 1634, p. 14 Jul. 1658, vicarii (1665), p. 7.

*Fratris Henrici Walrami (Teflensis, n. 1613, p. 24 Dec. 1634, ob. 1654), vicarii in Diest (1639), p. 125.

*Fratris Matthaei Wijnants (Buscoducensis), pitantiarii (1607) et praepositi sancti Sulpitii in Diest (19 Sept. 1615, ob. 1617), p. 47.

*Fratris Bernardi Wijtens (Laurentii, Tilburgensis, n. 9 Dec. 1699, p. 29 Dec. 1723), vicarii (1750), p. 2

*Fratris Faustini Wittens (Henrici, Bredani, n. 5 Oct. 1698, p. 29 Dec. 1721, ob. 1762), praepositi (14 Mart; 1745- 3 Oct. 1761), p. 244.* Zie ook Raymakers in Kerkelijk en Liefdadig Diest, p. 145-154.


Van Voorden René: Over Chronogrammen ofte Jaarschriften. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 1, nr. 1, 2005.

Van Voorden René: Over Chronogrammen ofte Jaarschriften. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk, jg. 2, 2006, nr. 1, p. 2-3

Van Voorden René: Heiligen in de Sint-Sulpitiuskerk. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitius, jg. 3, nr. 1, 2007, p. 5-7.

Van Voorden René: Filips Willem, oudste zoon van de Zwijger, begraven in de Sint-Sulpitiuskerk. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 4, 2008, nr. 1, p. 4.

Vichet Renier: Tungerloa sive ejusdem praeclarissimi coenobii origo et incrementum. (M.S.). Handschrift in Archief Abdij van Tongerloo en Koninklijke Bibliotheek Brussel, Fonds Goethals, nr. 86. - Ad annum 1350: Clément VI, en 1350, ...à cause de la dépendance de la chapelle de Notre-Dame, à Diest, vis-à-vis du curé de Saint-Sulpice, dénie à l’archidiacre de Brabant la compétence pour exercer le droit de visite dans cette chapelle.

Vuylsteke Bea: Kunstschatten van de Sint-Sulpitiuskerk: Jaarboek 1986 van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, Diest, 70 p., ill.

Vuylsteke Bea: Kunstschatten van de Sint-Sulpitiuskerk: Edelsmeedwerk. De vrienden van Sint-Sulpitius, jaarboek XIII, 1989, 53 p., ill.

von Schaching O (=O. Denk): Een bezoek aan de St.-Sulpitiuskerk.

Wauters Alph.: Table chronologique des chartes et diplômes. Brussel, Hayez, tome V, p. 623, 624, 722 en tome VIII, p. 341, 474, 485.

Weyens Luc: Diestse kerk zo groot als in Brussel. In De Weekkrant, 17 juni 1997.

Weyens Luk: Restauratie Sint-Sulpitiuskerk voor 40 miljoen (frank). In De Weekkrant, 7 november 2000.

Weyns J.: Over aardewerk in Diest. In Ons Heem, jg. XIII, 1958, nr. 1, p. 30, ill. (Heiligebeelden en sacramentstoren).

X.: In Noord en Zuid: jg. IV, 1865, p. 296: Jan van Rotselaer (XIVe abt van Averbode) stond zijne waardigheid af in 1304; in 1305 komt hij als scheidsman voor in eener act der kapel van hoogen Wijngaerd bij Diest, in welken eenige moeilijkheden worden vereffend tusschen de provisoren van het broederschap van O.L.V en den abt van Tongerloo.

X.: Kapel van Sint Jan Berchmans. Verslag van stedelyke raed van Zaterdag 4 july. In Gazette van Diest, woensdag 8 July 1868, n° 54, kolom 3, p. 1.

X.: St.-Sulpitiuskerk. In Gazette van Diest, jg. XXII, nr. 51, zat 27 juni 1885.

X.: De Calvarieberg van Sint Sulpitius. In Gazette van Diest, jg. XXV, nr. 60, zat. 28 juli 1888.

X.: Herstelling van het vermaard beeld van O.L.Vrouw. In Gazette van Diest, jg. 27, zat. 10 mei 1890, nr. 38.

X.: Inhuldiging van het zuiderportaal van Sint Sulpitiuskerk. In Gazette van Diest, jg. XXIX, nr. 82-83, 15 oktober 1892.

X.: Klokkenwijding. In Gazette van Diest, jg. XXXIII, 1896, zat. 8 aug., nr. 63.

X.: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Brussel, 1906, p. 10-13.

X.: Iets over Sint-Sulpitius. In Gazette van Diest, jg. XLVIII, 1911:*

  • nr.6, januari
  • nr. 8, januari
  • nr. 10 februari.


X.: Over den Predikstoel van de St. Sulpitiuskerk. In Gazette van Diest, jg. 64, zat 2. juli 1927.

X.: Herstellingswerken aan St. Sulpitiuskerk. (aankondiging). In Gazette van Diest, jg. LXVII, nr. 21, mei 1930.

X.: Kunstschat van onze St. Sulpitiuskerk verrijkt. In Gazette van Diest, jg. 70, zat. 16 dec. 1933, nr.50. Restauratie beeldje St. Barbara en schilderij “De Boodschap” door Bernard Janssens uit Lier.

X.: Een Neger-heilige vereerd te Diest. In Gazette van Diest, jg. 71, zat. 5 mei 1934, nr. 18: vereering van de H. Benedictus a Sancto Philadelphia.

X.: Een prachtig geschenk aan onze hoofdkerk. In Gazette van Diest, jg. 71, zat. 11 aug. 1934, nr. 32, ill. (Gift van een koorlezenaar).

X.: Schatkamer der Collegiale kerk van St.-Sulpitius en St. Dionysius te Diest. In Gazette van Diest, jg. 76, zat. 6 mei, 1939, nr. 18.

X.: De Plechtige Inhuldiging. In Gazette van Diest, jg. 76, zat. 27 mei 1939, nr. 21.

X.: Inhuldiging der schatkamer van de Collegiale kerk van St. Sulpitius & St. Dionysius te Diest. In Gazette van Diest, jg. 76, zat. 3 juni 1939, nr. 22.

X.: Nieuwe klokken voor de Hoofdkerk te Diest. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 35, 3 september 1955.

X.: Diest: St. Sulpitiuscollegiale. In België Kathedralen en Stadhuizen. Uitgave van het Commissariaat Generaal voor Toerisme, Brussel, 1975, p. 17.

X.: De Sint-Sulpitiuskerk. 4 getypte p.

X.: De St. Sulpitiuskerk en haar kunstschatten Diest. Een monument van Demergotiek. Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk Diest, 1991, 20 p., ill.

X.: In “Uit steen en brons”. Uitgave van het Kultureelcentrum begijnhof Diest. Diest, 2001, gedenksteen, p. 54-55.

X.: Sint-Sulpitiuskerk te Diest: stenen maaswerk kankert weg.

X.: Een kleurengids voor de Sulpitiuskerk op de markt.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest