PHILIPPEN Louis J.M.

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PHILIPPEN Louis J.M.:* geboren te Diest: 1879

 • overleden te:
 • directeur van “Filles du Sacré Coeur de Marie”
 • in 1907 onderpastoor te Tienen
 • in 1907 stichte hij samen met priester Fr. De Ridder: “Cercle archéologique du Hageland” en het Tijdschrift “Hagelands Gedenkschriften“
 • in 1918 leraar aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen
 • briefwisselend lid der Koninklijke Academie van oudheidkunde van België
 • in 1926 werd hij archivaris van de la Commission d’Assistance publique d’Anvers
 • in 1926 stichte hij “Maatschappij voor Antwerpsche Geschiedenis“, waar hij eerste voorzitter van werd.


Medewerking aan:

Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique.

Accademie royale d’Archéologie de Belgique.

Bijdragen tot de Geschiedenis van het Hertogdom Brabant.

Daghet in den Oosten.

De Gulden Passer.

La Vie diocésaine.

Ons Geestelijk Erf.

Revue belge de Numismatique.

Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland.

Werken:

1900: De Wijnteelt in t’Hageland. In De Hagelander, Zoutleuw, jg. 7, p. 91-95. Ondertekend met L.

1900: Nicolaüs Cleynaerts. In De Hagelander. Brabantsch Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde, jg. 7, p. 108-110.

1901: Het Dispargumvraagstuk. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, 1901, jg. XVII, afl. 11 en 12, p. 81-92; bibliographie p. 90-92.

1901-1902: Het Dispargum Vraagstuk. In Gazette van Diest, jg. XXXVIII, 1901, december nr. 105; 1902, januari, nr. 2, 4, 6, 8.

1902: Het Dispargum Vraagstuk. Diest, Uten, 22 p.

1902: De naam Diest. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, 1902, jg. XVIII, aflevering 7-8, p. 155-160. Er is mogelijk een overdruk gemaakt.

1903: Sichem verwoest, 1591-1592. Eekeren.

1903: Abalie en Baruitstraat. In ’t Daghet in den Oosten, jg. 19, 1903, p. 165-169.

1904: Begijnhof Sint -Catharina “ ten Velde” te Diest. In Bijdragen tot de Geschiedenis van het Aloude Hertogdom Brabant, p. 501-519; 1905, p. 327-339, 423-433, 532-536.

1904: Abalie en Baruytstraat. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, 1904, jg. XX, aflevering 9 en 10, p. 165-169.

1904: Oorkonde van Adolf van der Marck van de Begijnen van Diest. In Bijdragen tot de geschiedenis van het Aloude Hertogdom Brabant.

1905: Libellus privilegiorum du curé et des vicaires du béguinage de Diest. Louvain, Bureau des Analectes, 1905, 11 p. Extr. Analectes pour servir à l’histoire écclesiastique de la Belgique, 3e série, I ( XXXI de toute la collection.) p. 351. Libellus Privilegiorum qui conservatur in Archivis beginagii Disthemiensis concernens D. pastorem et D.D. capellanos a seculis et ultra scripsit D.D. olim vicarius hujus Beginagii. (Archief der St.-Sulpitiuskerk te Diest).

1906: Het Begijnhof van Sint-Catharina “ ten Velde “ te Diest. Mechelen, 46 p. Ook verschenen in Bijdragen tot de Geschiedenis van Brabant, 1903, jg 3 en 1904, jg 4, p. 327, 423, 532.

1906: Het Hageland. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 3-7.

1906: Franciscus Lyftocht. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 55-59.

1906: Hoe de Diestenaars Hertog Jan van Brabant den zegepraal van Woeringen hielpen behalen. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 59-64.

1906: Jan van Heelu. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 65-70.

1906: De wijnteelt in ‘t Hageland. In Geschiedkundige bijdragen uit het Hageland verzameld onder toezicht van J.F. Vinckx, Lier, 1906, p. 71-79: Diest p. 71-77.


1906: Niclaüs Cleynaerts. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 80-82.

1906: Iets over de godsdienstige strekking der Diestersche Rederijkkamers. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland, Lier, p. 82-86.

1906: Een eigenaardig Steentje te Thienen. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 87.

1906: De Puinen van Sint-Janskerk. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland, Lier, 1906, p. 88-90.

1906: Naar aanleiding eener Gedachtenis aan Cleynaerts, door Vasoeus de Burgerij van Diest toegestuurd. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland, Lier, p. 90-97.

1906: De apostelen te Hoegaarde. In Geschiedkundige Bijdragen uit het Hageland. Lier, p. 97-99

1907: Wat de Oprichting van het Kapittel der Sint-Sulpicius’ kerk, te Diest, kostte. In Hageland Gedenkschriften, p. 137-145. Overdruk verschenen in 1908, 9 p., ill.

1907: Wat de Oprichting van het Kapittel der Sint-Sulpicius kerk, te Diest, kostte. Thienen, overdruk uit “ Hageland Gedenkschriften Thienen, jg.1, p. 179-190, 5 pl. (II-97.899-A-XLI, 941).

1907: De “ Aanbidding der Wijzen “ toebehorend aan de Grauwzusters van Thienen. In Hageland Gedenkschriften, 1ste jg., p. 179-190, 5 pll. St.-Lucas, jg. 8, 1908-1909, p. 129-143.

1908: De “ Aanbidding der Wijzen “ toebehorend aan de Grauwzusters van Thienen, Thienen, Vanhoebroeck-Goidts. Overdruk uit “ Hageland Gedenkschriften “. ( II-97.899-A-XLI, 942).

1909: Une adoration des Mages. Bruxelles. In Bulletin des métiers d’art, jg. 9, ill., p. 33-46.

1909: Pieter Breughel, Brussel.

1911: Une statue de l’Année 1362. Louvain.

1912: Une statue de l’année 1362. S.l.n.d., Louvain, impr. Nova & Vetera, 4 p. Extrait de “ La vie diocésaine”, 1912, p. 93-96.

1913: Les peintres Stramot. Impr. J. Van Hile-De Backer, 26 p. Extrait du Bulletin de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique. ( III 44.347 n° 11 A).

1913: In samenwerking met E.H. Matheusen: Het Vraagstuk der Stadsinwijking. Brussel, Katholieke werking, Vragen des tijds, 6-7.

1918: De begijnhoven. Oorsprong, Geschiedenis, Inrichting. Antwerpen, Veritas, Ch. & H. Courtin, drukk. K. Dirix-Van Riet, 490 p. ( III 47.347 B).

1920: Het volksonderwijs in onze middeleeuwsche steden, inzonderheid te Antwerpen, 1200-1563. Antwerpen, uitgeversmaatschappij “ Kiliaan”, drukk. K. Dirix-Van Riet, 40 p. (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, n° 179 van de verzameling, n° 2 van den 17de jg., April 1920. ( 091 SBA).

1921: De Confraternitas Clericorum et sacerdotum B.M.V. en de wonderdadige Mariabeelden. Brussel.

1922: De confraternitates clericorum et sacerdotum. In Han. van het Maria-congres te Brussel. , p. 80-86.

1924: De Maria-feesten te Antwerpen. Antwerpen.

1924: Le culte de Notre-Dame op ‘t Stocxken à Anvers, 1474-1580. Anvers, impr. E. Secelle, 32 p. Extrait des “ Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, ,1924, LXXII, 7de reeks, dl III, aflevering 3 en 4, p. 304- 331. ( III- 93.807- A).

1926: Les Béguines et l’Hérésie Albigeoise. Anvers, In Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, LXXIII, 7e série, tome III, 3e et 4e livraisons, p. 233-246. Bibliografie over begijnhoven p. 247-252.

1926: De oudste Statuten van het Sint-Elisabethsgasthuis te Antwerpen. Baesrode, R. Bracke-Van Geert, 1926, 64 p. Overdruk uit Bijdragen tot de geschiedenis, 1926, jg. 17, 2de reeks, 4de deel, aflevering 3, p. 171-234.

1926: Het goed De Mick te Brasschaat.In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 147-148.

1926: De Stichting A Capello, Antwerpen. In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 149.

1926: De Fondatie de Fraula, Antwerpen. In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 152.

1926: Gemengde Stichting Zegerus van Houtsum. In jaarveslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 154.

1926: De Catechismus Fondatieën (Fondatie Wellens), Antwerpen. In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 158.

1926: Het Sint-Julianus Gasthuis. Antwerpen. In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 162.

1927: Het Museum van de Commissie van Openbaren Onderstand te Antwerpen. In jaarverslag van de Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen, p. 151 * - Sint Niklaasgodshuis p. 154

 • - Sint Blasiusgodshuis p. 156
 • - Godshuis J.B. De Grooff p. 158
 • - De stichting Lemmé, p. 160.


1927: De Godshuizen Sint Niklaas, Sint Blasius, De Groof en Lemmé. Antwerpen (overdruk).

1928: Le Sceau de l’écoutète anversois Henri d’Hérenthals. Bruxelles, 8 p. Overdruk uit Revue de Numismatique et de Sigillographie, LXXX, 1928, p. 89-96, met afbeelding.

1928: Rond het Hoogstraatsch Altaarstuk van het Antwerpsch Museum. I. Is het een werk geschilderd door Jan Van der Heze? II. Wie is de afgebeelde schenkster? In samenwerking met J. Ernalsteen. Brecht, Braeckmans, 1928, 68 p. Overdruk uit Oudheid en Kunst (Geschied- en Oudheidkundigen kring voor Brecht en Omstreken), jg. XIX, 1928, plt., p. 29-58, 61-83, 85-95.

1928: De vorming van het oud Antwerpsch stadszegel. Antwerpen, De Sikkel, 1928, 47 p., pll., figg. Uitgave van het Genootschap voor Antwerpsche Geschiedenis, 1. ( B/2555/1).* Recensie in: Toerisme, VIII, 66 (Floris Prim)

 • Recensie in Revue belge de phil. et d’histoire, dl. VIII, nr. 3, Juili-Sept. 1929, p. 991.


1928: Steden en Landschappen: De Begijnhoven.

1928: Is het een werk geschilderd door Jan Van der Heze. In Oudheid en Kunst, jg. XIX. Overdruk van Rond het Hoogstraarsch Altaarstuk van het Antwerpsch Museum, Brecht, p. 10-24.

1928: In jaarverslag Commissie van den Openbaren Onderstand te Antwerpen* - p. 139: Oprichting van het fanfarecorps van het Jongensweeshuis

 • - p. 140: de Fondatie Rebecca Ruckers. Antwerpen
 • - p. 141: Het archief van den Openbaren Onderstand.


1929: Begijnhoven en spiritualiteit. Antwerpen, Neerlandia, 32 p. Overdruk uit Ons Geestelijk Erf, III, 1929, p. 165-196.

1929: De Zending en de Werking der Genootschappen voor plaatselijke Oudheidkunde en Geschiedenis. Brecht, drukk. L. Braeckmans, 1929, 23 p. Overdruk uit Oudheden en Kunst, jg. XX, p; 129-149.

1929: Uit de Geschiedenis van het Antwerpsch katholiek kosteloos Lager-Onderwijs voor 1789. Antwerpen, 23 p.

1929: In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand te Anwerpen:* - de Stichting Maria Mertens, p. 157

 • - de stichting Van Gessel, p. 160
 • - de Stichting Theresia Bordinckx p. 167.


1929: Bijdrage tot de Geschiedenis der voormalige Antwerpsche Armenzorg. De Armenplaten; de Uitdeelingspenningen in jaarverslag der Commisie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, p. 168.

1929: Het voormalig klooster der Annunciaden. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 8, p. 161-163.

1930: Franciscus Van Sterbeeck, Antwerpsch mycoloog, bouwkundige en historicus. Antwerpen-Den Haag, De Coker, portret, 44 p., gedrukt op 150 ex. Overdruk uit Gulden Passer , Nieuwe reeks, deel VIII, 1930, p. 27- 66. (III/73.071/A/89).

1930: Catalogue illustré du Musée de la Commission d’Assistance publique d’Anvers.

1930: In bestuurlijk verslag van de Commissie van Openbaren Onderstand: De stichting Roelants-Schenaerts; stichting Franciscus Goris en stichting Gunther.

1930: Sigillographische zeldzaamheden in het archief der Commissie van Openbaren Onderstand. In Bestuurlijk verslag van openbaren onderstand van Antwerpen, p. 81-92. Overdruk verschenen in 1931, 16 p., ill.

1930: De zending en de werking der genootschappen voor plaatselijke Oudheidkunde en Geschiedenis. In Lier vroeger en nu, IV, 1930, p. 11-28. Overgenomen uit Oudheid en Kunst.

1930: De monstrans der Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Antwerpen, 1930, nr. 160, 5 October, p. 6 (S.V.H.Vobis).

1930: Het hof van Lier. In Natuur- en Stedenschoon, jg. 9, p. 81-83.

1931: De begijnhoven in Steden en Landschappen, nr. 7, Antwerpen. Samen met S. Leurs en J. Van Mierlo.

1931: Sigillographische zeldzaamheden van het archief der Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen. Antwerpen, 14 p. Overdruk uit bestuurlijk verslag der Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen, dienstjaar 1930, p. 81-92. ( IV/ 10.273/A/4).

1931: Een vijftal oorkonden betreffende de Antwerpsche Begijnen. Baesrode, R. Bracke-Van Geert, 23 p. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis, deel IX, 1931, p. 129-147.

1931: Stichtingen J.B. Loos-Graven en de J. Gavarelle, een jeugdwerk van Antoon Van Dyck in bestuurlijk jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen.

1931: Overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche begijnen, 15 p. In De Begijnhoven, p. 5-19. ( III/65.528/A/7).

1931: De oudheidkundige kringen en de studie van de plaatsnamen. In Vla. Top. Ver., Med. VII, p. 29-38.

1932: Oud Antwerpsch plateelwerk. Antwerpen, De Sikkel, 15 p. Overdruk uit Gedenkboek Frans Claes, oprichter van ‘t Museum de Gulden Spoor te Antwerpen. De Sikkel, 1932, p. 243-257.

1932: In jaarverslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen:* - De Nood Gods van Jacob Jordaens

 • - Stichting Michielsens
 • - Stichting van Bedaff
 • - Fondatie Brughmans-Janssens.


1932: Het oudste Gemeentezegel der Stad Diest. In Jaarboek de Dietersche Kunstkring, vierde jg., 1931-1932, p. 10-17, 1 ill. Ook verschenen als overdruk.

1933: Een jeugdwerk van Antoon van Dijck, Antwerpen, 10 p., 4 afb.

1933: Het oudste gemeentezegel der stad Diest. Zoutleeuw, Ch. Peeters, 11 p., afbeelding. Overdruk uit Diestersche Kunstkring, jaarboek 1932, p. 11-17.

1933: Saint Rombaut, sa Patrie, son Episcopat. Louvain, 3 p. Overdruk uit Revue d’histoire ecclésiastique. XXIX, 1933, p. 365-367.

1933: Het oudste stadszegel en de oudste schepenbrieven van Bergen-op-Zoom. Brecht, L. Braeckmans, 11 p. Overdruk uit Oudheid en kunst, 1933.

1933: Buitengoederen van St.-Elisabethsgasthuis van Antwerpen. In Oudheid en Kunst, jg. 24, p. 156-159.

1934: De instructie voor de vier dienende aalmoezeniers der stad Antwerpen van 1723. Antwerpen, drukk. De Vos-Van Cleef, 37 p. Overdruk uit bestuurlijk verslag der Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, dienstjaar 1933, p. 163-197.

1934: Het Testament van Godevaart IV, Heer van Schooten-Breda, 1246. Brecht, L. Braeckmans, 12 p. Overdruk uit Oudheid en Kunst, 1934, Brecht, L. Braeckmans. (Echtgenoot van Machteld van Diest). (Stadsarchief)

1934: De heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelmisme te Antwerpen. Antwerpen, 38 p. Overdruk uit Bijdragen tot de geschiedenis, 1934, deel XII, p. 251-288.

1934: Het Klein Begijnhof van Gent. In Zondagsvriend, jg. 5, ill., p. 658-659.

1935: Het oudste zegel en de vroegste geschiedenis der Begijnen van Antwerpen. Wetteren, drukk. R. Bracke-Van Geert, 1935, 1 pl., 30 p. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis, deel XIII, 2, p. 81-106, XXVI ste jg. Bibliographie over Begijnhof Antwerpen p. 5. Bibliographie over de naam Begijn p. 23-24.

1935: Uit het memorieboek van de Heiliggeest-meester der Borchtkerk en der Sint-Joriskerk te Antwerpen. Antwerpen, A. Stellfeld & J. Lescrinier. Overdruk uit Bestuurlijk verslag over het dienstjaar 1934 der Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, 1935, p. 141-177.

1935: Memorie boeck voor den regent van het jongenshuys. In verslag van de Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen, p. 139-171.

1935: Het voormalig hoogaltaar van Wuustwezel gebeeldhouwd door Alexander van Papenhoven. Brecht, L. Braeckmans-Van Aken, 1935, 21 p. Overdruk uit Oudheid en Kunst, jg. XXVI, p. 38-56. Ook verschenen in Wesalia, jg. 10, 1936, plt., p. 144-151.

1936: De vorming van het woord Begginus.Wetteren, R. Bracke-Van Geert, 1936, 21 p. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis, jg. XXVII, 2de reeks, nr. 2, p. 137-155.

1936: Inventaris der verzameling van Oud-Antwerpsche Majolica van het Maagdenhuis-Museum te Antwerpen. In bestuurlijk verslag van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen, 1936, p. 129-148.

1936: De opkomst van het begijnenwezen te Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, XIXe jg. (nieuwe reeks XI), nr. 4, p. 113-120.

1936: De opkomst van het Begijnenwezen te Diest. In achtste jaarboek der Diestersche Kunstkring, p. 23-30.

1937: Een merkwaardige verzameling oud-Antwerpsch plateel. In Antwerpen’s Oudheidkundige Kring, deel XIII, 1937, p. 25-41.

1937: De avonturen van Robertus Ellyatus. Wetteren , z. dr., 1937, 12 p. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis, 1937, p. 279-289.

1938: De kathedrale kerk van O.L.Vrouw te Antwerpen. In samenwerking met prof. Dr. Stan Leurs in Ars Belgica IX, plt., ill., 58 p.

1938: De Oud-Antwerpsche Majolica. Brussel, uitgeverij Nébé, 35 p., plt., ill.

1938: De overbrenging van het Antwerpsch gasthuis naar het “Alnetum” in 1238. Antwerpen, N.V. Anvers-Bourse, 1938, 28 p. 700ste verjaring van het Sint Elisabeth-gasthuis. Academische zitting van 3 December 1938.

1941: Viersel. Register der Sint Sebastianus gilde van Voorschoten. In Mengelingen den heer Jozef Cornelissen aangeboden op zijn 75 ste verjaardag, 23 juni 1941, p. 186-190.

1941: Antwerpsche godshuisjes. Antwerpen, Dienst voor Propaganda en Toerisme, 1941, 47 p., 16 pl.

1942: De eerste druk van Cleynaerts “ De modo docendi pueros analphabeticos”, 16 p. in Nicolaus Clenardus, p. 52-57.

1942: De arbitrale-uitspraak van het proces Cleynaerts-Bruegel. In Nicolaus Clenardus.

1942: Cleynaerts’ familiebetrekkingen en het testament zijner moeder. In Nicolaus Clenardus, p. 78-85.

1942: Beknopte Methodiek der geschiedvorsing: een leidraad voor de leden der oudheikundige kringen. Antwerpen, 217 p., 14 tab.

1943: Het ontstaan der begijnhoven. Een synthetische studie. Antwerpen, 1943.

1943: Begijnen-Werkzaaamheden, naar een schilderij in het Mechelsch begijnhof, 20 p. In Prosper Verheyden gehuldigd, p. 51-70.

1943: Sint-Willibrordus, apostel van Antwerpen en van de Brabantsche Kempen. Brecht, 29 p.

1944: Onze begijntjes, hun naam, hun leven. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, De Seizoenen.

1946: De editio princeps van de “Disquisitio historica de origine Beghinarum” van Petrus Coens, 11 p. In Lode Baekelmans ter eere, II, 1946, p. 60-70.

X.: Het dispargum vraagstuk. Rede uitgesproken in den letterkundigen kring S.J.B. genootschap te Diest. 7 getypte blz.

X.: Uit de geschiedenis van het Antwerpsch katholiek lager onderwijs voor 1879. Z.p. en j., 23 p.

X.: De reede van A. tijdens Keizer Karel. In Maandelijksch bulletijn der vereeniging tot behoud van natuur- en stedenschoon, jg. 22, p. 174-175.

Bibliografie:

Coppens C.: De ivoren toren van de archivaris: het ex-libris van Louis Philippen (1872-1946). In Ex Officina. Bulletin van de Vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek, jg. 6, 1989, nr. 2, p. 108-111.

H.N.: Archives hospitalières d’Anvers. In Archives et Bibliothèques de Belgique, tome III, 1926, nr. 1-2, p. 11-12. E.H. Philippen tot archivaris benoemd.

Van Laar Albert: Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen, deel II, N.V. De Standaard-Boekhandel: Philippen L.J.M. nr. 72, 73, 74, 75, 440, 532, 534, 551, 556, 628, 629, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 762.

X.: Philippen Lodewijk. In Oudheid en Kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis. Jubileum uitgave, 1935, p. 45-49, portret.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest