PHILIPPEN Jos = UYTENDAELE Johan =Johan van BEVER

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PHILIPPEN Jos = UYTENDAELE Johan =Johan van BEVER:* geboren te Diest: 14 mei 1912

  • overleden te Diest: 1996
  • juwelier
  • uitgeverij “Pro Arte” en “Europa”
  • Uitgave : Internationaal tijdschrift voor postzegelkunde en toerisme-Internatonaal Zeitschrift für Briefmarkenkunde und Touristen-Verkehr-International Philatelic and Tourist Magazine-Internacia Revuo pri Filatelio kaj Turismo, 1938 -?
  • feestkrans bij het 1e lustrum der uitgeverij Pro Arte, 1939-1944. Diest Pro Arte, 1945, pl., 208 p.


Werken:

1927-1928: medewerker tijdschrift “De student”

1931: Moderne Katholieke Kunst in Vlaanderen. Diaprojectie voor De Pelgrim,

een vereeniging van Katholieke kunstenaars, 9 getypte p., 1-11-1931.

1931: Ode aan St-Lutgardis. In Leiding voor de Davidsfondsafdelingen, jg.4, nr.2-3, Sept-Okt., p. 41-43.

1931: Ode aan Ste Lutgardis. In De Standaard, jg. 14, nr. 202, 26 juli, p. 4.

1931: Ernest Van der Hallen. In Ons Volk ontwaakt, jg. XVII, nr. 8, 22 februari, p. 114-115, 2 ill., foto Ernest.

1931: Berusting. (gedicht). In Ons Volk ontwaakt, jg. XVII, nr. 26, 28 juni, p. 416.

1931: Bekentenis (gedicht). In Ons Volk ontwaakt, jg. XVII, nr. 30, 26 juli, p. 470.

1931: Cantabile. (gedicht). In Ons Volk ontwaakt, jg. XVII, nr. 34, 23 augustus, p. 544.

1931: Als eens de boot van ons leven. Gedicht in Ons Volk ontwaakt, jg. XVII, nr. 37, 13 september, p. 591.

1932: Eenvoudig herfstvers (gedicht). In Ons Volk, jg. XVIII, nr. 2, 10 januari, p. 31.

1932: Wanneer je komen kan(gedicht). In Ons Volk, XVIII, nr. 22, 29 Mei, p. 343.

1932: Marnix Gysen. Lezing op zaterdag 23 april in de Uitzending van het Nationaal Radio-Instituut Brussel. Radiopost, nr. 29, p. 5, foto.

1932: Een Katholiek Kunstenaarstweemanschap. In Katholieke Illustratie, jg. 65, 4 Maart, nr. 51, p. 1360-1361, 8 ill.

1932: Moderne kerken in Vlaanderen. In Katholieke Illustratie, jg. 65, 11 Maart, nr. 52, p. 1392-1392, 4 ill.

1932: Ernest Vander Hallen. In Katholieke Illustratie, jg. 65, 20 Mei, nr.10, p. 296-297, 4 ill, foto van Ernest Vanderhallen.

1932: Bij het feest van Ste Lutgardis. In Katholieke Illustratie, jg. 65, 17 Juni, nr. 14, p. 432-433, 3 ill.

1932: Ernest Vander Hallen. In De Belleman van het Davidsfonds, jg. 1, nr. 3, p. 59-61.

1932: Schoon Diest. In De Stad, jg. 5, 1932, p. 834-835.

1932: Schoon Diest. In Katholieke Illustratie, jg. 65, deel I, 9 september 1932, p. 802-803, deel II, 16 september 1932, p. 834-835.

1932: Schoon Diest. In Vlaamsche studentenbedevaart naar St.-Jan Berchmans, Woensdag 13 oogst.

1932: Boekbespreking “De Wind waait” door Ernest VanderHallen. In Boekengids, jg. 10, nr. IX, November, p. 337-341, 3 ill.

1932: De Lange. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1932, p. 36-42.

1932: Smeekbede tot Sint Sinte-Lutgardis, patronesse van Vlaanderen. Katholieke Vlaamsche Radio-Omroep op 16 juni om 20 uur. In De Vlaamsche Radiogids, weekblad, nr. 36, jg. 3, 12-18 juni, p. 634, foto. Tekst op los blad.

1933: Dichter Marnix Gijsen. In Onze wakkere jeugd, jg. 9, mei, p. 75-80.

1933: Vlaanderen, bron van inspiratie der kunst van J. Fr. Cantré. In Ons Land, 10 juni.

1933: In memoriam Jan-Frans Cantré. In De Standaard, Brussel, 12 December 1933.

1934: Jan Frans Cantré, een studie over en rond het werk van den Vlaamschen houtsnijder. Antwerpen, drukk. Anvers-Bourse, 79 p.

1934: Jan-Frans Cantré, Vlaamsch houtsnijder. Leuven, Centrale voor projectie-onderwijs, 16 p., brochure A 3017.

1934: Sint Jan Berchmans, de heilige knape van Vlaanderen. Leuven, Centrale voor projectie-onderwijs, 1934, 24 p., brochure A 3029.

1935: De Geschriften van Sint Jan Berchmans. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1935, p. 21-40.

1935: Bibliografie over Sint Jan Berchmans. In Gazette van Diest, jg. LXXII, nr. 11, maart.

1935: De Geschriften van Sint Jan Berchmans. Drukkerij Ch. Peeters, Zout-Leeuw, 22 p.

1935: Het zonnige leven van Sint Jan Berchmans. Antwerpen, L. Opdebeek, 1935, 64 p. Bespreking in De Dag van Zondag 9 Juni 1935.

1935: Bestaat er een authentiek portret van Sint-Jan Berchmans. In Gazette van Diest, jg. LXXII, februari, nr. 5, 7 (ill.), 8 (ill.).

1935: Bestaat er een authentiek portret van Sint Jan Berchmans. Diest, drukk. E. & J. Uten, 19 p., 3 pl. Overdruk uit Gazette van Diest.

1935: Stamboom van de families Berchmans en van den Hove van Diest in de 16e eeuw. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XVIII,(nieuwe reeks X), 1935, p. 17-21, 4 fig. Overdruk uitgegeven bij drukk. Wed. M. Sacré- De Buyst & zonen, Merchtem, 1935, 17 p.

1935: De Relikwieën van Sint Jan Berchmans. Brussel, 1935, 6 p. Overdruk uit Eigen Schoon & de Brabander, XVIII, (nieuwe reeks X), nr. 4-5, p. 156-162, 3 fig. Ook verschenen in Gazette van Diest, jg. LXXII, 1935, 13 april, nr. 15 en 20 april, nr. 16.

1936: De opkomst van het Begijnenwezen. In Eigenschoon en de Brabander, jg. XIX, nr. 4, (nieuwe reeks XI), p. 113-120.

1936: Chronologie van het leven van den H. Joannes Berchmans. In Eigen Schoon en de Brabander, jg.XIX, nr. 4, (nieuwe reeks XI), 1936, p. 147-156.

1936: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XIX, nr. 1-2, p. 38-48.

1936: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. In achtste jaarboek der Diestersche Kunstkring, p. 37-53, 5 ill.

1936: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. Drukk. A. Hessens, Brussel, 1936, 24 p.

1939: Onze hulde bij het voortrekkers-eeuwfeest. In Internationaal tijdschrift voor postzegelkunde en toerisme, jg. 2, nr. 3, mei.

1939: Inhuldiging van de Schatkamer onzer Hoofdkerk. In elfde jaarboek der Diestersche Kunstkring, p. 37-39.

1939: Berchmansjubel in woord en beeld, 1939.

1940: De zending van het Vlaamsche Boekwezen. In Het Laatste Nieuws, Brussel, 53ste jg., nr. 254, woensdag 23 October 1940, p. 10.

1941: Jan-Frans Cantré, Vlaamsch houtsnijder.

1947: Het zonnige leven van Sint-Jan Berchmans, zijn geschriften, relikwiën en portretten. Verschenen onder de naam Johan van Bever.

1948: Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten. Uitg; Pro Arte, 169 p., ill.

1955: Een geschenk uit de hemel - de miraculeuze medaille.

1958: Rond het ontstaan van het St.-Jan Berchmanscollege en het instituut onder zijn twee eerste directeurs (1885-1907). In Jaarboek 1958 van de Oudstudentenbond van het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege Diest, p. 3-42, ill.

1959: Het Sint-Jan Berchmanscollege in de eerste helft van deze eeuw (1907-1951). In Jaarboek van de Oudstudentenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege, p. 3-72.

1960: Bestaat er een authentiek portret van Sint-Jan Berchmans?

1960: Geschiedenis lang de Demerboorden. In De Brabantse Folklore.

1960: Historisch overzicht bij het vijfenzeventigjarig Sint-Jan Berchmanscollege te Diest. Uitgave van Oudstudentenbond van het Sint Jan Berchmanscollege te Diest, 135 p., ill., plt.

1961: Scherpenheuvel, vesting van Onze-Lieve-Vrouw. In Brabant, juni, nr. 6, p. 18-19, 2 ill.

1961: In de heerlijke streek van Kaggevinne en Molenstede. In Brabant Toerisme, nr. 12, p. 38-39, 1 ill.

1961: Diesterse folkore. In De Brabantse Folklore, 150, p. 144-154.

1962: Zichem de martelarenstede. In Brabant (Ned), nr 6, 1962, p. 36-37, 2 ill.

1962: De Abdij van Averbode. In Brabant (Ned.), nr. 10, p. 41-43.

1962: Het stille heuvelland van Testelt en Messelbroek. In Brabant (Ned.), nr. 12, december, p. 16-18.

1962-1966: La peinture murale au Moyen-âge en Brabant. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, t. LI, p. 357.

1963: Bij de Sint-Jan Berchmansjubel , 1963. In samenwerking met M. Huon, T. Séverin, K. Schoeters, E.Janssen.

1963: De Oostbrabantse bedevaartvaantjes van voor 1850. Diest, uitgeverij Europa, 132 p., 49 ill. Recensie in Oost, jg. 3, 1966, nr. 1, p. 27.

1963: Het geboortehuis van Sint-Jan Berchmans. In XIe Jaarboek van de oudleerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, 1963, p. 28-36, ill.

1963: Bestaat er een authentiek portret van Jan Berchmans. In XIe Jaarboek van de oudleerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, 1963, p. 43-53, ill.

1963: De relikwieên van Sint-Jan Berchmans. In XIe Jaarboek van de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, 1963, p. 54-60, ill.

1964: De Sint Jan Berchmans-Jubel, onder redactie van J. Mortelmans en J. Philippen. Diest, 1964, 74 p.

1964: De Oostbrabantse Bedevaartvaantjes van voor 1850. Boekbespreking door G. Callebaut in Brabantse Folklore, jg. 43, nr. 164, p. 479-486.

1966: Historisch overzicht bij het vijfenzeventigjarig Sint-Jan-Berchmanscollege te Diest. Diest, Oudstudentenbond van het Sint-Jan -Berchmanscollege, 135 p., ill.

1966: De Lierse bedevaartvaantjes van Sint-Gummarus. Diest, 1966, 36 p. , ill. Bijgewerkte overdruk uit ‘t Land van Ryen, jg. 15, 1965, p. 107-130. Bespreking door Callebaut G. in De Brabantse Folklore, nr. 173, maart 1967, p. 87-88.

1966: Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden (Diest, Kaggevinne, Molenstede, enz.). Diest, uitgeverij Europa, 62 p., 19 ill. Boekbespreking van Callebaut G. in De Brabantse Folklore, nr.173, maart 1967, p. 87-92.

1968: De oude Vlaamse Bedevaartvaantjes, hun volkskundige en cultuurhistorische betekenis. Diest, Europa, 1968, p. 22, 40, 55, 59, 60, 63, ill.

1969: In de Gulde Mane. Het geboortehuis van Sint-Jan Berchmans. Europa Kunstedities, uitgeverij Vonksteen Langemark, 1969, 56 p.

1971: Eed boven kerkban. De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw ten Wijngaard onder Diest en Webbekom. Diest, Europa, 55 p., ill.

1972: In de Gulde Mane. In Brabant, 1972, nr. 1, p. 28-34, 7 ill.

1972: Loterbolletjes: 1. Spotnamen voor de Diestenaars. In Renaissance, nr. 3, mei 1972.

1972: Loterbolletjes: II. Kreupele Duynen. In Renaissance, nr. 4,augustus.

1972: Loterbolletjes: III. De beeweg naar de Allerheiligenkapel. In Renaissance, nr. 5, oktober 1972.

1972: Loterbolletjes: IV. Een krijgslist in de Demerstede. In Renaissance, nr. 6, december.

1972: De Brusselse munten van Willem I, de omstreden koning van de Verenigde Nederlanden. In De Brabantse Folklore , december 1972, nr. 196, p. 405-432.

1973: Loterbolletjes: V. De Kegelaar. In Renaissance, nr. 7, januari-februari.

1973: Loterbolletjes: VI. Het Diesters bier.

1973: Loterbolletjes: VII. De lakennijverheid. In Renaissance, nr. 9, april-mei.

1973: Wijn voor de Hertogen van Bourgondië. In Renaissance, nr. 10, juni.

1973: Loterbolletjes: IX. De Demer, eens de glorie van de Diestenaaars. In Renaissance, nr. 11, september.

1973: Loterbolletjes: X. St. Elooi. In Renaissance, nr 12, november.

1973: Benelux sinds-depuis-seit-since 1815. Catalogus van de munten met hun actuele waarden. Diest, Europa, 108 p., ill.

1973: De Brusselse munten van Willem I, de omstreden koning van de Verenigde Nederlanden, 1815-1830. Diest, uitg. Europa, 32 p., ill.

1973: 40e groepstentoonstelling van de Diestse Kunstkring. Inleiding door Jos Philippen. Korte vermelding van War Macken, Emiel Ooms, Gerard Haesenbroeckx. In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum van Diest, jg. 3, 1972-1973, nr. 9, mei 1973, nr. 171.

1973: Historisch aperitief. In Koninklijk Vlaams Toneel Diest, 125 jaar, p. 3-5.

1974: Sappige oude huisnamen te Webbekom. In Renaissance, nr. 13, februari.

1974: Hoog het glas! Hoog het hart! Hoog het Diesters Beiaard lied! In Renaissance, nr. 14, april.

1974: Wat mankt er aan het stadswapen van Diest. In Renaissance, nr. 15, mei.

1974: Diest, bakermat van het Belgisch leger. In Renaissance, nr. 16, september.

1974: De Allerheiligenkapel, berg van barmhartigheid. In Renaissance, nr. 17, oktober-november.

1974: Die Vaentkens van Pampier. In Renaissance, nr. 18, december, 1 afb.

1974: August Cuppens, bezieler van ons Vlaamse geestesleven. In Oost, jg. 11, nr. 2, p. 52-55.

1974: Van “Christus oogen door sient al” tot “kreupelen duynen was zo zat …”. In Onbekend Diest. De Onze-Lieve-Vrouwekerk. Uitgave van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouwekerk Diest, p. 42-47 (Kopergravure I.W.-16e eeuw).

1975: De Brusselse munten van Willem I. In Renaissance, nr. 19, februari.

1975: De strijd voor sociale posttarieven. In Renaissance, nr. 20, april, 4 p.

1975: Van “Postkaart” tot “Prentkaart”. In Renaissance, nr. 21, mei, 4 p., 4 ill.

1975: De prentkaart: de populairste uitvinding van alle tijden. In Renaissance, nr. 22, juli, 3 p., 4 ill.

1975: Scherpenheuvel-Zichem-Averbode, drieluik van roem en rouwe. In Renaissance nr. 23, september, 2 ill. en nr. 24, november, 1 ill.

1975: Hoe het oude Diest tot stad groeide (I). In Renaissance, nr. 25, december 1975.

1975: Hoe het oude Diest tot stad groeide. In De Brabantse Folklore, nr. 207-208, september-december, p. 282-288, ill.

1976: Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart. 184 p. en ongeveer 300 ill;, waarvan verschillende in kleur.

1976: Samen met Schoeters Karel: H. Jan Berchmans. In Twintig Eeuwen Vlaanderen, deel 13, p. 213-218.

1976: Samen met Guido Caluwaerts: Slendeur de la monnaie belge. 183 p., ill.

1976: Hoe het oude Diest tot stad groeide (II). In Renaissance, nr. 26, februari.

1977: De prentkaart: volksprent van de 20e eeuw. In Renaissance, nr. 35, november.

1977: Histoire et charme de la carte postale illustrée.

1977: Geschiedenis en charme van de prentkaart.

1978: Catalogus van de Belgische munten sinds 1830: met hun reële waarde.

1979: Wat hapert er aan het stadswapen van Diest? In Oost-Brabant, XVI, nr. 1, 1979, p. 21- 23, ill.

1979: Luister van de Belgische munten: historisch overzicht van 150 jaar numismatiek. Uitg. Europa, 181 p., ill.

1979: Catalogus van de Belgische munten sinds 1830 met hun reële waarde.

1980: Diest vroeger en nu: Diest, Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom. Diest, Rotary club, 1980, 197 p., 232 ill. In Samenwerking met Peeters-Saenen Emiel en Van der Eycken Michel.

1981: Bibliografie van de Allerheiligenkapel en het Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 176.

1981: De voornaamste werken over Jan Berchmans van Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 4, p. 242-248, ill.

1983: De miraculeuze medaille. Bijdrage tot de religieuze numismatiek. Jaarboek 1983, p. 125-138.

1983: De bedevaartvaantjes van Alfred Ost. Tweede editie in 1985, 56 p.

1984: De medailles van Lourdes. Een bijdrage tot de religieuze numismatiek. Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1984, p. 149-164.

1985: Kluis en kapel op de Bolderberg: geschiedenis en legende.

1985: De scapuliersmedailles. Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1985, p. 209-225.

1986: Inleiding tot de religieuze numismatiek. Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1986, p. 95-107.

1987: 350 jaar devotiemedailles van Scherpenheuvel, een bijdrage tot de religieuse numismatiek en de geschiedenis van de voklsvroomheid. In Jaarboek 1987 van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, p. 175-187, ill.

1987: 350 jaar bedevaartvaantjes van Scherpenheuvel. Diest, drukk. Atlanta, 144 p., ill.

1988: De Limburgse devotiemedailles. Jaarboek 1988 van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, p. 131-179, 99 ill.

1988: De vroegste uitstraling van Scherpenheuvel in het Rijnland. In Ons Heem, deel XLII, nr. 3, p. 94-103.

1989: Bestaat er een authentiek portret van Sint-Jan Berchmans? In Brabant, april 1989, nr. 3, p. 34-38, ill.

1990: Het geboortehuis van Sint-Jan Berchmans te Diest. Diest, 12 p., ill.

1990: Bestaat er een authentiek portret van Sint-Jan Berchmans? In Ons Heem, jg. 44, nr. 6, p. 194-199.

1990: De eerste jaren van scouting te Diest. In Berkeschors, jg. 24, nr. 7, p. 35-38, ill.

1990: Kluis en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto op de Bolderberg. Bespreking door F. Claes in Oost-Brabant, jg. 28, p. 105.

1990: Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard onder Diest en Webbekom. In Oost-Brabant, jg. XXVII, nr. 2, p. 81-96, ill.

1991: Joost Bouckaert, pastoor van Scherpenheuvel, overste van de oratorianen aldaar, landdeken van Diest, bisschop van Ieper. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 2, p. 56-63.

1991: De kapel van Allerheiligen te Diest. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 2, p. 64-70.

1992: Antwerpse devotiemedailles en religieuze gedenkpenningen. Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1992, p. 137-167.

1992: Philippen Jos en Claes Frans (s.j.): Pastoor-dekens van de Sint-Sulpitiusparochie in Diest na 1837. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 228-229.

X.: Berchmans: Philippen Jos en Schoeters Karel in Twintig Eeuwen Vlaanderen, deel 13, p. 213-218.

X.: Les monnaies du royaume de Belgique et du Congo Belge.

X.: Rond het Hoogstraatsch Altaarstuk van het Antwerps Museum. I. Is het werk geschilderd door Jan Van der Heze. II …

X.: Splendeur de la monnaie belge: rétrospective historique de 150 années de numismatique.

X.: Als de Diesterse smeden “Sinte Loewe” vieren.

X.: Aan de wonderbare eik van Scherpenheuvel.

X.: Die vaentjens van pampier. In Renaissance 1970 (?).

X.: Diesterse wijn voor de hertogen van Bourgondië.

X.: Witte donderdag een feest voor Diest.

Onder naam Johan van Bever:

1941: Sint Jan Berchmans, zonnekind van Vlaanderen, 80 p., tekeningen broeder Max.

1947: Het zonnige leven van Sint Jan Berchmans: zijn geschriften, relikwieën en portretten, 3e editie, 111 p., ill.

Onder naam Uyttendaele:

1943: Johan Uytendaele: Van Janneke en Mieke en het peperkoeken huisje, 32 p.

1945: Godelieve en Jos Uytendaele: Vier parels uit den schat van de gebroeders Grimm, 108 p., ill.

Bibliografie:

Dr.: Jos Philippen een te weinig bekende te Diest. In het Laatste Nieuws, 17 januari 1978.

N.D. : Devotiemedailles geïnventariseerd. In het Belang van Limburg, 17 juni 1989.

Simons L.: Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen in de twintigste eeuw. Lannoo, Tielt, 1987, p. 125 de uitgeverij “Pro Arte”.

Verstreken Frans: Jos Philippen 60.

Weyens Luk: Expo eert Jos Phillippen. In De Streekkrant, 16 november 2011

X.: Jos Philippen 60 jaar. In Informatie, maandblad van het Kultureel Centrum Diest, nr. 105.

X.: Heemkundige Jos Philippen: menselijke passies in de Diesters folklore. In Vier (tijdschrift van de P.V.V), 1973.

X.: Diestenaar inventariseert Limburgse devotiemedailles.

X.: In “Portretten Kijken”. Uitgave van het Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 2005, p. 25.

In memoriam:

Huon Marcel: In memoriam: Jos Philippen. In Oost-Brabant, jg. XXXIII, 1996, nr. 4, p. 167-168. Ook verschenen in Jaarboek 1996 van het Sint-Jan Berchmanscollege, p. 26.

Uitgeverij Pro Arte (1939-1949)

1939:

Jozef Muls: Memling, 72 p., ill.

Leo Van der Essen: De gulden eeuw onzer christianisatie, 7e-8e eeuw, 136 p.

1940:

Jozef Muls: Memling, de laat-gothische droom, 104 p., ill.

Piet Schepens: Finland: een midzompernachtsdroom, 156 p., ill.

Sophie de Mannerheim (barones): Mijn vader, verdediger van Finland, 34 p.

A(ry) J.J. Delen: Het huis van Pieter Paul Rubens: de invloed van Rubens op de Vlaamsche Barokarchitectuur, 83 p., ill.

Anton Van de Velde: Peter zoekt het geluk, 212 p. , ill.

1941:

Anton Van de Velde: Peter zoekt het geluk, 2e oplage, 272 p., ill.

Karel Horemans: Antoon Herckenrath, houtsnijder, 96 p., ill.

Johan van Bever: Sint Jan Berchmans, zonnekind van Vlaanderen, 80 p.

A. de Poortere; W van Beselaere; Wies Moens, Ernest van der Hallen ; filip de Pillecijn, Bert Peleman; Albe; Prosper De Troyer. Gedenkboek Prosper de Troyer

Bert Peleman: Behekste boomen bij den vijver , 1 p. Overdruk uit huldeboek de Troyer

Jozef Muls: Memling: de laat-gothische droom. 3e vermeerderde druk, 108 p., ill.

André Demedts: De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941, 364 p.

Ernest Van der Hallen: Albert Kuyle, 80 p.

Anton Van de Velde: Peter zoekt het geluk , 268 p., ill.

Jan Vercammen: Drie suite’s: verzen, 64 p., ill.

Anton Van dfe Velde:Pukkie Pech (roman), 164 p.

Hugo Verriest; Joris Caeymaex (ed.): Hugo Verriest, 80 p.

Ernest van der Hallen: Charles de Foucauld, edelman, soldaat en kluizenaar. 2e druk, 116 p., tekeningen van Frans Mertens.

Karel Vertommen: Wereldlijk en geestelijk lied in de Middeleeuwen, 96 p.

Vital Celen (ed.): Michiel de Swaen, 80 p.

Jos Philippen; Frank Van den Wijngaert: Jan Frans Cantré, 1283 p., ill.

Piet Schepens: De Zweedsche letterkunde, 80 p., ill.

Anton Van de Velde: Pelgrimage door Antwerpen, 24 p., ill.

1942:

Nicolaas Beets; Anton Bergmann; André Demedts (ed.): Nicolaas Beets*Anton Bergmann (Hildebrand Tony), 84 p.

Dirk Vansina (ed.) : Albrecht Rodenbach, 88 p.

Rob. De Graeve : Felix Timmermans, 78 p.

Lambert Aerts: De aanbidding van het Lam Gods: het meesterstuk der gebroeders Van Eyck, 2e editie, 88 p., ill.

O. Dambré: Justus de Harduwijn (1582-1636), 80 p.

Oskar Van der Hallen (ed.): P(ieter) C(ornelisz) Hooft, 64 p.

Dirk Vansina: Jules Persijn, 96 p.

Anton Van de Velde: Pukkie Pech, 2e oplage, 164 p.

Roel de Ridder: Als de stormen luwen, 316 p.

Richard Dewachter: Kapelaan Van Bolle, 274 p.

Einar F. Mansson: Sprookjes uit het hooge Noorden, 1472 p., ill.

Bloei: een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers, 372 p.

Jean Capart: Schoonheidsschatten uit Oud-Egypte,48 p., ill.

Louis Van den Bossche: Breughel, 68 p., 16 p. met ill.

Karel Elebaers: De romankunst van Gerard Walschap, 168 p.

Michel de Ghekderode: Kerstkronijk, 32 p.

Jan Vercammen: Drie suites, 2e druk, 64 p., ill.

E(rnst) T(heodoor) A(madeus) Hoffman: Notenkraker en Muizenkoning, 124 p., ill., vertaling uit het Duits.

Jan Hallez; Dirk Vansina: Jozf Muls, 544 p., ill.

Anton Van de Velde: Peter zoekt het geluk, 3de editie.

Michel de Ghelderode: Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen, 132 p., ill., vertaling uit het Fransch.

Paul Haesaerts: Jakob Smits of de strijd tusschen licht en schaduw, 80 p., ill.

1943:

Godelieve Uyttendaele: De gelaarsde kater. Naar het sprookje der gebroeders Grimm, 32 p., ill.

Johan Uyttendaele: Van Janneke en Mieke en het peperkoeken huisje, 32 p.

Rüdiger Syberberg: Peter Anemont, 436 p., vertaling uit het Duits door Anton Van de Velde.

Francesco Chiesa: Amaryllis, 252 p., vertaling uit het Italiaans door C. Van Deyck.

Paolo Revelli: Columbus, 256 p., ill; bewerking uit het Italiaans C. Van Deyck en A. Van de Velde.

Lambrecht Aerts: De aanbidding van het Lam Gods, 85 p., ill.

Paul Hardy: Anne de Vries, 88 p.

Paul Hardy: Anton Van de Velde, 148 p.

Al(oïs) de Mayer: Middeleeuwsch geestelijk en wereldlijk tooneel, 128 p.

Leo Van der Essen: De gulden eeuw onzer christianisatie, VIIe-VIIIe eeuw, 138 p., ill.

Albert van Driessche: Andreas Vesalius, 102 p., ill.

R.B.M. Lenaerts: Johan Sebastian Bach: drie voordrachten, 94 p., ill.

August van Cauwelaert: Karel Van de Woestijne: een synthese, 74p., ill.

Thilda Deckers: Erasmus, de veelomstredene, 94 p., 25 ill.

Ernest Van der Hallen: Steden in vlammen, 74 p.

Richard Dewachter: Kapelaan Van Bolle, 260 p.

Jos van Rooy: De profeet der verdwazing, 290 p.

Peter Dörfler: Het lampje van de dwaze maagd, 3 vol., 328 p., ill. Vertaling uit het Duits door Karel Vertommen.

Peter Dörfler: Apollonia’s zomer, 3 vol., 404 p., ill. Vertaling uit het Duits door Karel Vertommen.

Peter Dörfler: Voor het komende geslacht, 3 vol., 336 p., ill. Vertaling uit het Duits door Karel Vertommen.

Jozef Muls: Memling, de laat-gothische droom, 82 p., ill.

M. van Can: J(ozef) A(lberdingk) Thijm, 72 p.

F(rans) Verachtert: Karel van den Oever, 80 p.

Anton Van de Velde: Pukkie Pech, 173 p.

1944:

Jozef Muls: Rubens, schilder van het uitbundige leven, 8 p., ill.

P(eter) M(arcel) Brouns: Beatrijs. Voorzien van een inleiding, aantekeningen en bibliografie.

Ernest Van der Hallen: Vertelsels in juni: verhalen van muziek en dood, 136 p.

Maurice de Vocht: Plastiek in de architectuur, 106 p., 26 ill.

Louis Van den Bossche: Jeroen Bosch, 65 p., 16 ill.

Louis Van den Bossche: Jérôme Bosch, 47 p., ill.

Ernest Van der Hallen: Charles de Foucauld: edelman, soldaat en kluizenaar, 130 p.

R(oger) Pulinckx: Arhur van Schendel: zijn werk en zijn betekenis, 264 p.

Aloïes de Maeyer: Anton van de Velde: toneelschrijver en regisseur, 111 p., ill.

Minus van Looi: Het Leeuwenhof, 408 p.

Jozef Muls: Een eeuw portret in België: van het classicisme tot het exprssionisme, 247 p., ill.

J. Van Tichelen: G.A. Bredero, 80 p.

Karel Elebaers: Antoon Coolen, 112 p.

R. Van de Moortel: Heiman Dullaert, 68 p.

Karel Elebaers, Aloïes de Maeyer en Rob Roemans: Anton van de Velde, 328 p., ill.

J. Glazemaekers: Ridderpoëzie en Teinaert deVos, 100 p.

Emiel Janssen: Frederik van Eden, 96 p.

P.M. Brouns: Jacob Van Lennep, Bosboom-Toussaint, 80 p.

Ernest van der Hallen: Azrthus Van Schendel, 96 p.

Jan Vercammen: Drie suite s, 75 p., ill., derde druk.

Karel Vertommen: Legenden en exempelen, 80 p.

1945:

Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij “Pro arte”, 1939-1944, 208 p., ill.

Alessandro Manzoni: De verloofden, 376 p., ill.

Roel de Ridder: De mensch is alleen, 372 p.

Godelieve en Jos Uytendaele: Vier parels uit den schat van de gebroeders Grimm, 108 p., ill.

André Demedts: De Vlaamsche poëzie sinds 1918, 1e deel: studie, 264 p.

André Demedts: De Vlaamsche poëzie sinds 1918, 2e deel: bloemlezing, 288 p.

Louis Lebeer: De geest van de graveerkunst in de XVe eeuw, 81 p., ill.

Frank Van den Wijngaert: De Vlaamsche grafiek van gister en thans, 14 p., overdruk uit feestkrans bij eerste lustrum uitgeverij Pro Arte.

Anton Van de Velde: Peter zoekt het geluk, 270 p., 4e editie.

Lambrecht Aerts: De aanbidding van het Lam Gods, 64 p., ill., 2e editie.

Jozef Muls: Een eeuw portret in België: van het classicisme tot het expressionisme, 173 p., ill.

1946

Jane Austen: Trots en vooroordeel, 400 p.

Minus van Looi: Koolputtersvolk, 200 p.

Leo Tolstoj: Oorlog en vrede, I: Lokkend avontuur, 316 p., vertaling door Karel Vertommen.

Lanza del Vasto: De pelgrimstocht naar de bronnen, 388 p., vertaling uit het Frans door C.A. van Morckhoven.

Brian Stone: Gevangen in El Alamein, 234 p., vertaling uit het Engels door Emile Buysse.

Leo Tolstoj: Oorlog en vrede, II: Net der illusies, 296 p. Vertaling Karel Vertommen.

Robert Antonissen: Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde, 1e deel, 411 p.

Louis Van den Bossche: Jérôme Bosch, 47 p., ill.

1947:

Robert Antonissen: Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche lettekunde, 2e deel, 347 p.

Julio Diniz: De pleegkinderen van meneer pastoor, 288, ill. Vertaling uit het Portugees door G.L. Holvoet.

Mikro: Toiings, 164 p., ill.

Ernest Van der Hallen: Vertelsels in juni: verhalen van muziek en dood, 2e druk, 108 p.

Johan van Bever: Het zonnige leven van Sint Jan Berchmans: zijn geschriften, relikwieën en portretten, 3e editie, 111 p., ill.

Leo Tolstoj: Oorlog en vrede, III: Grote smeltkroes, 284 p. Vertaling Karel Vertommen.

Leo Tolstoj: Oorlog en vrede, IV: Kerend getij, 220 p. Vertaling Karel Vertommen.

1948:

Vital Celen: Herlevende Fransch-Vlaamsche letyterkunde, 103 p.

Robert de Graeve: Hendrik Conscience, 79 p.

L. Carelsen: Omer-Karel De Laey, 104 p.

Hadewijch, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec: kleurbladzijden, 109 p., vol. 2.

R. Van de Moortel: Multatuli, 110 p.

Zuster Gabriel-Maria: Alberine Steenhoff-Smulders, 108 p.

G.P. Michiels: Hilarion Thans en Jac. Schreurs, 94 p.

Karel Vertommen: Ernest van der Hallen, 95 p.

Leo Simoens: Prosper Van Langendonck, 100 p.

Karel Vertommen: Jacob van Maerlant: 81 p.

L. Carelsen: Edward Vermeulen (Warden Oom), 119 p.

Robert Antonissen: Suid-Afrika: keuze uit poëzie en proza na 1900, 80 p.

Robert Speaight: De roekeloze held, 408 p. Vertaling uit het Engels door Oskar Van der Hallen.

1949:

Jos Philippen : Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten, 171 p., 37 illustraties

S.D.

Panorama, maandelijkse uitgave.

De beiaard: seizoenenschrift voor boekenvrienden, viermaandelijkse uitgave.

Volk: maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur, maandelijkse uitgave.


ro Arte, Diest, 1939, 72 p., ill.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest