PELSERS Jan

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PELSERS Jan:* geboren te Diest

  • overleden te Brugge: 1581
  • geneesheer.


Werken:

1566: Examen Chirurgorum inhoudende claer onderwiis, oprechte, geschichte, ende naecte leeringhe der Chirurgienen ende Barbiers, ghemaeckt by M. Jan Pelsers, van Diest, ghezworen Chirurgien ten pensioene der stede van Brugghe, Brugge, 1566, uitgeverij Hubert Goltzius. Brugge. Stadsbibliotheek 2/5362: Brussel K.B. II 68.918.

1569: Van de Peste. Een Generale Methodus om te cureren die contagieuse Zieckte der pestilentiaele cortse met haer sympthomata, ghecopuleert duer Jan Pelsers, ghezwooren Chyrurgien ten pensioene der stede van Brugghe, zoo hy de zelve practycke van de Peste tzynen tyde gheuzeert en ghebruuct heeft, en woort ghedeelt en vier deelen, Brugghe, 1569.

Bibliografie:

Biographisches Lexicon der hervorrangenden Arzte aller Zeichen und Völker, auflage 2, Berlin, Urban Schwarzenberg, 1929, bd. 4 (1932), p. 549.

Dechambre: in Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Masson, 1864-1889, deuzième serie, tome XXII, 1886, p. 406.

de Dene Eduard: In 1569 schreef hij een paren lofdichten ter inleiding van het traktaat “Van de pest”, door Jan Pelsers uitgegeven. In Nationaal biografisch woordenboek, deel I, kol. 403.

De Groote G.: Jan Pelsers en Eduard de Dene. In De Gulden Passer, jg. XXI, 1943, p. 297-300.

De Meyer: Analectes médicaux de Bruges, p. 152.

De Meyer: Bibliographie des practiciens distingués de la ville et du Franc de Bruges. In Annales de la Société Médico-Chirurgicale de Bruges, 1852, tome XIII, p. 349.

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris, Masson, 1864-1889, 2e série, T. XXII, p. 406, (L. Hn.).* Examen chirurgorum inhoudende claer onderwiis, oprechte, geschichte ende naecte leeringhe der Chirurgienen ende Barbiers ghemaeckt bij M. Jan Pelsers, van Diest, ghezworen Chirurgien ten pensioene der stede van Brugghe. Brugghe 1565. Van de Peste. Een Generale Methodusom te cureren die conta giense Zieckte der pestilentraele Cortse met haer symthomata, ghecopuleert duer Jan Pelsers, ghezwooren Chyrurgien ten pensioene der stede van Brugghe, zoo hij de zelve practycke van de Peste tzynen tyde ghenzeert en ghebruuct heeft, in woort ghedeelt in vier deelen. Brugghe, 1569.


Examen chirurgorum de Jan Pelsers. 1565, drukk. Goltzius Brugge.

Faidherbe Alexandre-Joseph: Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1785. Lille 1892, in 4°, 347 p., p.324.

Hoc Marcel: Bibliotheca Belgica, 1922. (II 68.918).

Hoc Marcel: Annales de la Societé d’Emulation de Bruges, tome LXVIII, 1925, p. 27-32.

Le Loup W.: Husart Goltzius, drukker-graveur. In Archief en bibliotheekwezen in België, deel XLVI, 1975, p. 32-44 nota 2.

Le Loup W.: J. Pelsers, Examen chirurgorum (1565), in Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976. Tentoonstellingscatalogus, deel 2, Brugge, 1976, p. 403, nr. D. 31.

Nationale Bibliographie, deel I, p. 299.

Paris-Thesis: Medecine 1891-1892, nr. 325, p. 109, 254-255, 324.

Piron: Algemene Levensbeschrijving der Mannen en Vrouwen van België, deel I, p. 299 (10 ln.).
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest