ORGELS*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ORGELS*

Alberty Frans: Sint Annendael viert feest. In De Belleman

Algemeen Rijksarchief te Brussel: Archives ecclésiastique: Begijnhofkerk

14159: Orgues. Pièces diverses:* 1-2: 2 avril 1736. Louis de la Laije declare le ... W. Refkens.

  • 3-6: Cladde van de uitgeven tot de orgel. Penceler. Totaal 3513 gulden 18 stuivers.
  • 7-8: Contract voor boven orgel Christianus Penseler ingeseten van Meirhoudt. Notaris Louys Grop (?). 18 februari 1732.
  • 9-10: Specificatie van dagloonen die Vanroy verdient heeft aan de orgel begonst 25 juniis 1732 tot 8 november 1733: 84,5 daeghen 10 stuyven per dag.


Bruyninckx Bruno.: De orgels van de stad Diest. Tiense Orgelkring, 2001.

Bruyninckx Bruno: Het orgel van de Sint-Sulpitiuskerk. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 8, januari-maart, 2013.

Fauconier A.en Roose P.: Het historisch orgel in Vlaanderen, deel II b, Brabant, arr. Leuven. Brussel 1977, 620-LXIX p, ill., p. 93, 96, 103, 111, 116, 117, 121, 124, 614.

Fauconier A. en Roose P.: Een Van Peteghem-orgel uit Diest in de kerk van de land-commanderij Alden Biesen. In Monumenten en Landschappen, jg. 18, 1999, nr. 2, p. 25-32.

G.V.: Diest een monument armer. Alden Biezen met orgel op zolder.

Gerits Jan Trudo: Orgelbouwer Jan Dekens van Haacht. Een bijdrage tot zijn leven en werk. In De Praestant, jg. I, 1964, p. 1-5. Orgels te Tienen, Diest en Averbode.

Gerrits Jan Trudo: Nieuwe gegevens over de activiteit van orgelbouwer Chistiaan Penceler in de Kempen. In Taxandria, 1965, p. 119-129.

Gerits T.J.: Nieuwe vondsten over Brabantse orgelbouwers. Jan Dekens bouwde in 1675 een nieuw orgel. In Eigen Schoon en de Brabander, jg LI, nr. 1-2, jan.-febr. 1968, p. 61.

G.G.: Het orgel van Sint-Annendael.

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 73-74, nr. 201-202.

Kim: Het orgel van de Onze Lieve Vrouwekerk. In Tamera, jg. 2, nr. 7, oktober-december 2012.

Kim: Torenuurwerk. In Tamera, jg. 2, nr. 7, p. 8, oktober-december, 2012.

Mees Leo: Orgels in Diestse kerken. In Limes Tamera, jg. 2, nr. 1, april-mei- juni, p. 15

Merckx Raymond: Het oude en het “nieuwe orgel”. In De Sint-Sulpitiuskerk te Diest in de negentienede eeuw. De restauratie van het mobilair. Uitgave van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk v.z.w. Diest, jaarboek 1982, p. 7-18, bibl.

Peeters Flor & Vent Maarten Albert: De orgelkunst in de Nederlanden. Antwerpen, Mercatorfonds, 1975. Orgel door J.J. De La Haye (1828) in Onze-Lieve-Vrouwekerk: p. 269, 283, 290, 302, ill.

Spiessens: Jean-Joseph Delhaye bouwt een orgel voor Onze-Lieve-Vrouwekerk in Diest (1828). In Musica Antiqua, jg. 9, 1992, nr. 4, p. 165-167.

van der Linden Gilbert: Sulpitiana - Over het Doksaal en het Orgel van de Hoofdkerk. In Gazette van Diest, nr. 47, zat. 21 nov. 1936. Overdrukken.

Van de Ven Robert: De orgels in de parochiekerken van Groot-Diest. In Monumentenzorg, nr. 2, juni 1979, p. 12-16.

Van Mol: Orgels te Diest. Antwerpen, 1983, 40 p. ill.

Wijns D.: De orgels van het Sint-Elisabethgasthuis te Diest 1349-1847. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002:* deel I, in nr. 3, p. 118-124

  • deel II, in nr. 4, p. 125-134.


X.: Orgelpunten. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, 1983, nrs. 35, 36. Orgel Sint-Sulpitiuskerk.

X.: Diests orgel Europese primeur. In De Weekkrant, 17 december 1996.

X.: Vernieuwd orgel en drie nieuwe paviljoenen voor Sint-Annendael Diest


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest