MARIAVERERING IN DIEST*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MARIAVERERING IN DIEST*:

De Backer C.: Een koffertje met 125 zilveren afbeeldingen van Onze-Lieve Vrouw te Diest in 1610. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 77-78.

Ernest B.: Het O.L.V.-beeld in de Halle. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, jg. 2, 1929-1930, p. 49.

Handboekje ten dienste der leden van het genootschap van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, kerk der Eerw. Kruisheeren te Diest. Diest, C. de Winter, 1873, 24 p.

Philippen Jos: Vlaggetje van O.L. Vrouw van Mirakelen. In achtste jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1936, p. 38-42, bibliografie p. 42.

Philippen Jos: Eed boven de Kerkban. Diest, Europa, 1971.

P.V.: De Maria-devoot van Diest. In Gazette van Diest, 1938.

Raymaekers J.F.E.: Het Kerkelijk en liefdadig Diest, Leuven, 1870.

Schats M.: De Maria-vereering te Diest. In Diestersche Kunstkring, 8ste jaarboek, 1936, p. 57-69. Bibliografie p. 69, ill.

Schoutens stephanus: Maria’s Brabant. beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Brabant. Uitg. De Seyn-Verhougstraete, Aalst, tweede, verbeterde druk, 1904, p. 78-82.

van der Linden Gilbert: Onze Lieve Vrouwe van Diest. In Gazette van Diest, 1939, jg. 76, nr. 40 tot en met 47, van 8 October tot; VIII, Gedenkstukken, Slot, in nr. 47, Zaterdag 25 November.

van der Linden Gilbert: Rond een Mariaal Jubelfeest. (O.L.Vrouw van Bijstand) In Gazette van Diest, nr. 6, Zaterdag 21 October, 1944.

van der Linden Gilbert: Liefde gaf U duizend namen...In Gazette van Diest, 1945, nr. 17.

van der Linden Gilbert: Jubelfeest van O.L.Vrouw van Bijstand. In Gazette van Diest, 1945, nr. 20.

van der Linden Gilbert: In het Puin St. Salvator. In Gazette van Diest, 1945, nr. 22.

van der Linden Gilbert: Maria’s Jubel. In Gazette van Diest, 1945, nr. 21.

van der Linden Gilbert: Mariale Kunst. In Gazette van Diest, 1950, nrs. 50-51.

van der Linden Gilbert: Aan de Warandemuur. Afbraak van oude Kapellen. In Gazette van Diest, 1953, nr. 29.

van der Linden Gilbert: Mariale Kunst te Diest. In De Toerist, 1954, jg. 33, nr. 23.

van der Linden Gilbert: De Herbouwde Kapellen van O.L.Vr. van 7 Weeën. In Gazette van Diest, 1954, nr. 19.

van der Linden Gilbert: Wijding der nieuwe kapellen in de Zeven Weeënstraat te Diest. In Gazette van Diest, 1954, nr. 41.

van der Linden Gilbert: Maria-Jaar 1953-1954. De Nationale Hulde. In Gazette van Diest, 1954, nr. 36.

van der Linden Gilbert: De Polslag van het Mariale Leven. In Gazette van Diest, nr. 37, 1954.

Van Herdeghom: Diva Virgo candida. Brussel, 1650.

Van Oostveldt A.: Het Hageland voor Maria. K.A.V-uitgave, Vaartstraat 3, Leuven. 1955. Boekbespreking door P.L in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 38, nr. 9-10, September-October 1955.

Van Oostveldt A.: Het Mariale Diest. In Oost, jg.5, 1968, nr. 2, p. 37-42.

Wichmans Aug.: Brabantia Mariana. Antwerpen 1632, p. 512-518.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest