LORREINOOZEN*: KLOOSTER

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LORREINOOZEN*: KLOOSTER:

Archief Didest:

Congrégation du Sacré Mystére de l’Immaculée Conception de la très pure et très Vierge, Mère de Dieu, reguliere kaninnikessen van de H. Augustinus.


1. Brief van Maria Magdalena de Magnan moeder vande gerefugieerde religieusen Larainoijsen alhier aan het stadsbestuur met het verzoek om zich vast te mogen vestigen te Diest, er een klooster te bouwen en novicen aan te nemen. Het stadsbestuur houdt haar antwoord in beraad (1663)


2. De Loreijnsche nonnen maken aan de kerkmeester der O._L._Vrouwkerk een bedrag over van 100 gld. om er jaarlijks 10 missen voor te lezen tot gedachtenis van Jan Claessen en Aldegonde Peeters. Omdat de zusters van plan zijn Diest te verlaten kunnen zij niet meer voldoen aan deze verplichting opgenomen in een legaat, waarmee voornoemd echtpaar hen bedacht. Goedkeuring van het stadsbestuur, 31 maart 1699.


3. Acte van transport van eene rente 16 …, 2,5 jaers vercreghen teghens de Susters Lorainoesen op 22 maij 1705. Gehijpothequeert opt corpus deser stadt. Afgelegt op 8 juni 1784, siet den registre fol. 9.

Archives ecclésiastique IV: Couvent Notre-Dame ou Congrégation des Lorraines:

Généralités:* 13691: Lettres en vélin de André Cruesen, Achevèque de Malines, autorisant les religieuses sorties du cloître à cause de la guerre, à fonder un couvent à Diest (1665).

  • 13692: Attestation relative aux réparationsnécessitées par les bâtiments, avec coût… (1688).
  • Note (1). Les Lorraines qui s’établirent à Diest en 1645, suivaient la règle de Saint-Augustin; elle ouvrirent une école française qui disparut, en 1697, lors la dispersion des soeurs dans d’autres maison de la congragation.


Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 30. De Lorreinoozen. In Gazette van Diest, jg. LXX, zat 30 september 1933, nr. 39. In Overdruk nr. 30, p. 105-106.

Du Bois D.: De Lorreinoozen. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 157.

Pieyns-Rigo P.: Couvent de Notre Dame de Lorraine à Diest. In Monasticon Belge, deel IV, Province de Brabant, 5, Luik, 1971, p. 1373-1375.

Raymaekers F.J.E.: Historische oogslag op het voormalig klooster der Lorreinoozen te Diest. Brussel, W. Adriaens, 1863, 19 p. (Getrokken uit het blad De Tijd).

Raymaekers F.J.E.: Het voormalige klooster Mariëndaal. In Het Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 377-388.

Sanderius Antonius: In Groot kerkelijk toneel des hertogdoms van Brabant, 1727, p. 64: Het Klooster van de Vergadering van O.L. Vrouwe, anders Loreynoozen genaamd, is zeer oud. De Eerw. Jacob Boonen, Aartsbisschop van Mechelen, eenige Nonnen, welke hij van Tienen deedt komen aldaar hebbende ingezet, is’er zooveel als de stichter van. Deeze Nonnen nadat zy de andere onderweezen hadden, zyn weder naar Thienen gekeerd.

van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld: Diest. Algemeen Rijksregister, Brussel, 1994, p. 43.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest