LAZARIJ*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LAZARIJ*

Alberdingk Thijm: De gestichten van liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez en Leuven Karel Fonteyn, 1883, p. 230, 302-304, 327.

Archief Diest:

Negen akten van de buitenschepenen van Diest

1. 12 april 1363

2. 21 juni 1365

3. 7 jan 1372

4. 26 mei 1372 en 1 juni 1440

5. 8 oktober 1407

6. 4 mei 1424

7. 10 mei 1457

8. 24 mei 1475.

9. Oorkonde van Robert van Berghen, prinsbisschop van Luik, 6 maart 1563. Aanstelling van Servatius Ruelens tot rector van het altaar van Sint-Niklaas in de lazarijkapel.

10. Twee lijsten van personen die melaats bevonden werden, 1469, 1534-1599.

Archief van de familie Overschie de Nieryssche:* Diest, Hôpital de lépreux, n° 434 (carte 14)


Archives ecclésiastique: Léproserie, p. 261:* 19983: Acte de Gérard de Diest recooandant le nommé Bernard, chargé de recueillir des au mônes pour les lépreux. 18 mai 1301.

  • 19984: comptes du receveur, 1788.
  • 19985: pièces diverses, XVIIIe siècle.


Bonenfant: Hopitaux et bienfaisance publique dans les anciens Pays-Bas des origines à la fin du XVIIIe siècle. I. Les hospitaux en Belgique au Moyen-Age. In Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, 3, 1963, p. 16-17.

Bulletin de la commission royale d’histoire de belgique: 4me série, tome III:* p. 171: L’hôpital Sainte Marie à Diest.

  • p. 197: la maison des pauvres lepreux.


Claes Frans (s.j.): Lazarushuisjes in de omgeving van Diest. (Assent, Bekkevoort, Kaggevinne, Schaffen, Webbekom). In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 17-20, plan.

Claes Frans (s.j.): De Lazarij. In Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest, 7 getypte p., p. 7.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 28. De Lazary. In Gazette van Diest, jg. LXX, zat. 23 september 1933, nr. 38. Overdruk nr. 28, p. 101-103.

Du Bois D.: De Lazarij. In het Oude Diest. Diest, 1934, p. 140-143.

Raymaekers F.J.E.: De Lazarij. In Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 550-557.

Uyttebroeck: La date de fondation de la léproserie de Terbank. In Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, 4, 1966, p. 26.

Van der Eycken Michel: De melaatsheid te Diest in het verleden. In Arca Lovansiensis, 4, Leuven, 1975, p. 370-392.

Van der Eycken Michel: De Lazarij. In Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Uitgave van de vrienden van het stedelijk museum en archief te Diest. Diest, 1979, p. 18-34.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: In Steden in Beeld. Stad Diest. Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, p. 13, 14, 84, 86.

Van de Ven Robert: De leprozen te Diest. In Oost-, jg. VIII, 1971, nr. 2, p. 50-59, ill.

Van de Ven Robert: Het menu van de melaatsen te Molenstede-anno 1419. In Molenstede in de kijker, jg. IV, 1996, nr. 3, p. 5-7.

Van de Ven Robert: Van melaatsheid verdacht! In Molenstede in de kijker, jg. V, 1996, nr. 2, p. 1-2.

Vanoorbeek A.: Leprozen te Diest. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 4, p. 152-157.

Viaene: Leprozen en leprozerijen in het oude graafschap Vlaanderen. Uitgave van de Gidsenbond van Brugge, 47, Tielt, 1962, p. 10.

Wauters Alph.: Les lépreux. In Table chronologique des chartres et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique. Brussel, Hayez, tome VIII, p. 9.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest