LANCELOET* van DENEMARKEN

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LANCELOET* van DENEMARKEN: (LANSELOOT)* Het enige bewijs van een opvoering in de middeleeuwen is de vertoning van de Lanseloet van Denemarken in 1412 te Aken door de gesellen van Diest.


Bibliografie:

Closset Fr.: La littérature flamande au moyen-âge. Bruxelles, Office de Publicité, 1946, p. 56.

Creizenach Wilhelm: Geschichte des neueren Dramas. I, p. 371: “Spel van Lancelot” te Aken, 1412. Herhaling van J. Scwering, Zur Geschichte des Niederländischen und Spanischen Dramas. ( III 3261 A).

Het groot Hulthemisch handschrift. In Vaderlandsch Museum, 3de deel,jg. 1859-1860, p. 159 en vlg. Een abel spel van Lanseloot van Denemarken, hoe hi wert monnende eene jonefrou die met sijnder moeder diende. Ende ene sotternie navolghende, p. 165.

Hoffmann: In Horae Belgicae: Pars V, p. 1-52, oude druk van dit stuk. Pars V, p. 158-166 de varianten van dit HS. Pars VI, p. 100-104.

Jonckbloet W.J.A.: Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Amsterdam, P.N. van Kampen, deel III, 1854, p. 558-560.

Jonckbloet W.J.A.: Geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1868, p. 363.

Kalff G.: Geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1907, deel II, p. 32.

Knuvelder Gerard: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. S’Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1948, deel I, p. 181.

Langvik K.-Johannessen: Das höfische Drama in den Niederlanden. In Maske und Kothurn, jg. XXIII, 1977, p. 112-113.

Leendertz Pieter: Middelnederlandsche Dramatische Poëzie. Leiden, 1907, 2 delen.

Leendertz Pieter: Lanseloot van Denemarken (II 95474 A V 99). Herdrukken in 1929, 1938.

Moltzer H.E.: Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland gedurende de Middeleeuwen. Leiden, Gebroeders Van der Hoek, 1862, p. 125.

Niessen Carl: Nachträge zur alte Kölner Theatergeschichte. In Jahrbuch der Kölnischen Geschichtsverein, jaargang 40, 1966, p. 130-178. Gastpiel de Rederijker im Rheinland, Am 14 August 1412 sollen “gezellen van Diest te wagen en te peerde” in Aachen eingezogen sein, um das Volk durch dramatische Darstellungen zu unterhalten. Aufgfurt wurde unter anderem das “spel van Lancelot. (101).

(101) Vgl. Jul. Schwering, Zur Geschichte des viederländischen und spanischen Dramas in Deutschland, Münster 1895, S. 13.Creizenach übernimt diese unbelegte Notiz ohne Kommentar (I S. 372). Diese Nachricht findet sich nicht in R. Pick, aus Aachens Vergangenheit, Aachen 1895; Auch der freundlichen Mühe des Aachner Stadsarchivs gelang die Klärung der herkunft nich. Es dürfte sich wohl um ein Gastspiel van Rederijkern gehandelt haben. Junkers geht S. 57 über die Quellenfrage hinweg. (Nierl. Schauspieler und Niederl. Schauspiel im 17. und 18, Jahr, i Deutschland, Haag 1936. (17.965 R).

Prinzen J.: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916, p. 149.

Roemans Rob en van Asse Hilde: Een abel spel van Lanseloot van Denemarken. Nederlandse Boekhandel, 1973, Klassieke Galerij nr. 123.

Schotel G.D.I.: Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, Rotterdam, 1871. II, p. 245: Spel van Lancelot, Aken 1412. (II 11.817 A).

Schwering Jules: Zur Geschichte des Niederländischen und Spanischen Dramas. Munster, 1895.

Simons L.: Het drama en het tooneel in hun ontwikkkeling. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1921, deel I, p. 338.

Stellinga G.: Het Abel spel “Lanseloet van Denemarken” en de sotternie “Die Hexe”. Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg, 1978, vijfde druk/tweede oplage. Volledige tekst.

Te Winkel Jan: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, De Erven F Bohn, 1887, deel I, p. 522.

Van Mierlo J.: de Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de Renaissance. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1940, p. 43.

Van Selm B.: Aanvulling op “Een abelspel van Lanceloet van Denemarken, uitgegeven door Roemans Rob en Van Assche Hilda, 6de druk. In Dokumententaal, jg.7, 1978, p. 92-95.

Vinckers J.: De oorsprong van het Nederlandsch drama. In Noord en Zuid, jg. XII, 1890, p. 51.

Weevers Theodoor: Poetry of the Netherlands in its European Context 1170-1930. Preface III: The Medieval on the Netherlands. London, The Athlone Press, 1960, p. 54.

Wolthuis G.W.: Het drama in de Middeleeuwen. Amsterdam, Meulenh’ff’s Bibliotheek van Nederlandse schrijvers, 1929, p. 60-61.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest