EYCKEN VAN DER Michel

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

EYCKEN VAN DER Michel:* geboren te Lubbeek: 1 april 1950

 • licentiaat in de geschiedenis, afdeling Moderne tijden.


Werken:

1972: Iets over de oude Heilige Geestmolen te Zichem. In Meer Schoonheid jg. 19, 1972, nr. 3, p. 76-77.

1972: Diest in oude prentkaarten. Deel 2 door W. Massin, ingeleid door M. Van der Eycken. Zaltbommel, Europese Bibliotheek.

1972: Diesterse handelaars te Antwerpen. In Oost-Brabant, jg. X, 1973, nr. 1, p. 16-21.

1973: Diesterse kooplieden te Antwerpen. In Oost, jg. X, p. 6-13.

1973: Stadseconomie en conjuctuur te Diest (1490-1580). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 230 p., plan, ill.

1973: De Diesterse volmolens in de XVIe eeuw. In Arca Lovaniensis, Leuven, jg. 2, p. 275-290. Ook verschenen in Acta Historiae Lovaniensis, nr. 28, 1975.

1974: Uit de Diestse archieven: een wolf op het begijnhof van Diest in 1707. In Oost-Brabant, jg. 11, nr. 1, p. 21.

1974: De eerste diligentie tussen Diest en Leuven. In Oost-, jg. 11, nr. 3, p. 83-84.

1974: De herberg De Keizer te Diest op de Diesterse markt. In Oost-Brabant, jg.11, 1974, nr. 3, p. 88-89.

1974: Het uitzicht van het Diesters begijnhof in de XVIIe eeuw. In Mededelingen van de Stichting Arnoldus IV, nr. 1.

1974: De Oostenrijkse Successieoorlog en zijn gevolgen in de Diesterse overlijdensregisters (1740-1748). In Oost-, jg. 11, nr. 2, p. 56-60.

1975: De Ezeldijkmolen. Korte historiek, 2 getypte p. In Diest-Overdracht Ezeldijkmolen, 24 februari 1975.

1975: Een pijnlijke periode uit de geschiedenis van Zichem. In Brabantse Folklore, nr. 205, p. 43-66.

1975: De melaatsheid te Diest. In Arca Lovaniensis, nr. 4, p. 370-392.

1976: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest. Averbode, uitgave van de v.z.w. Ezeldijkmolen, 84 p., ill., bronvermelding p. 8-11.

1976: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest. Diest, 63 p., 16 ill.

1976: Diest tussen de Beeldenstorm en Twaalfjarig Bestand (1566-1609). In Oude kunst in privé-bezit, (tentoonstellingscatalogus). Diest. Een uitgave van het Stedelijk Museum, p. 25-36, 47-49, ill.

1976: De melaatsheid te Diest in het verleden. Leuven, KUL, 23 p. (Historica Lovaniensis, 65, overdruk uit Arca Lovaniensis, nr. 4, p. 370-392.

1977: Nicolaas van Esche en de hervorming van het Diestse begijnhof. In Arca Lovaniensis, Leuven, 1977, nr. 5, p. 277-297.

1977: Vragenbus: de naam Hageland. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 99. Aanvulling door Frans Claes (s.j.) in Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 4, p. 100.

1978: De bevolking van het begijnhof. In De Mosterdpot, jg. II, nr. 3.

1978: De herberg “De Keizer” op de Diesterse markt. In Mededelingen van Arnoldus IV, jg. 1978, nr. 1

1979: Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Diestsche Cronycke I, 61 p., ill.

1979: Iets over de oudste geschiedenis van Diest. In De Mosterdpot, Diestse Gidsenbond, jg. 3, nr.1, februari 1979, p. 1-3.

1979: Apothekers en apotheken te Diest in de 17e en 18e eeuw. In De Mosterdpot, jg. 3, 1979, nr. 2, p. 5-7.

1979: Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. In Historica Lovaniensia, nr. 94. Overdracht uit: Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Diestsche Cronycke I, 61 p., ill.

1980: Geschiedenis van Diest. Uitgegeven door het stadsbestuur van Diest, 390 p. en 32 p. foto’s, bibliografie, stambomen en index.

1980: Diest, vroeger en nu. ( Diest, Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen). Uitgave van Rotary club, 197 p., 232 ill. In samenwerking met Peeters-Saenen Emiel en Philippen Jos.

1980: Diest en het huis Oranje-Nassau. In Diestsche Cronycke 3. Catalogus naar aanleiding Tentoonstelling in Stedelijk Museum, p. 15-42.

1980: Filips Willem, Prins van Oranje, Heer van Diest. In Diestsche Cronycke 3. Catalogus naar aanleiding tentoonstelling in Stedelijk Museum, p. 45-56.

1980: Diest en het Huis Oranje-Nassau. In Brabant, nr. 6, december 1980, p. 34-37, 12 ill.

1980: Diest en het Huis Oranje-Nassau. In De Mosterdpot, jg. 4, nr. 2, p. 15-18.

1980: Diest en het Huis Oranje-Nassau. In The Lion, jg. 9, nr. 251, p. 63-67, ill.

1981: Oude vermeldingen van het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 4.

1981: De watermolen van Boksbergen onder Webbekom in de 17e eeuw. In Oost-Brabant, jg. XVIII, nr. 4, p. 227-229.

1982: De bevolking van Molenstede in 1641. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 115-119.

1982: Diest en Oranje. Diestse Cronijcke 3 bis, Diest, Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 72 p. , ill. In samenwerking met van den Hove d’Ertsenryck H.:* Diest en het Huis van Oranje-Nassau, p. 5-38.

 • Filips Willem, prins van Oranje, Heer van Diest, p. 39-47.


1982: Bedenkingen rond een niet uitgevoerd wegenproject: een steenweg van Hasselt naar Diest op het einde van de 18de eeuw. In Het Oude Land van Loon, jg. XXXVII, p. 275-281.

1982: Stadseconomie en conjunctuur te Diest (1490-1795). Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, K.U. Leuven, 2 delen, 650 p.

1983: De kartuizers van Zelem. In handschriften uit de Diestse kerken en kloosters, p. 161-185.

1983: De negentiende-eeuwse stadswallen. In De Mosterdpot, jg. 6, nr. 2, p. 21-24.

1983: Limburgers in het Diestse Bogaardenklooster. In Limburg, jg. LXII, nr. 4, p. 184-186.

1983: Inleiding tot “650 jaar Sint-Jorisgilde te Diest” van Tulkens Denis.

1984: Diest. Uitgave van de Toeristische Federatie van Brabant in samenwerking met het Stadsbestuur van Diest. 52 p., ill.

1984: De historische ontwikkeling van Diest. Brussel 1984, ill.

1984:Panorama succinct de l’histoire de Diest. Adaption française de georges Renoy.

1985: Schone schijn en stagnatie: het imago van Diest in de 16de eeuw. In Bijdrage tot de geschiedenis van Antwerpen, jg. 68, nr.1-4, p. 173-182.

1985: Het archief van de benediktijnerabdij van Sint-Truiden. 1. Inventaris.

1985: Limburg in kaart en prent: historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg. In samenwerking met Van Ermen Eduard, van Mingroot Erik en Minnen Bart.

1986: Diest in de vorige eeuw. Diestsche Cronycke, 8 in samenwerking met Van de Ven R., Pollentier F. en Huon M. Tentoonstelling in Stedelijk Museum 30 mei–31 oktober, 189 p., ill. Diest.* p. 34-53: Het stadsbeeld

 • p. 54-65: Het politieke leven te Diest in de periode 1795-1866.
 • p. 80-84: De gemeenteraden tot aan de Eerste Wereldoorlog.
 • p. 100-111: Handel en Nijverheid;
 • p. 130-140:Verkeers- communicatiemiddelen


1986: Het belang van de scheepvaart op Demer en Gete voor de handel in Oost-Brabant (16e-19e eeuw). In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 3, p. 92-100.

1987: De jeneverstokerijen te Diest: een verdwenen en vrijwel onbekende nijverheid. In Album Carlos Wyffels, Brussel, 1987, p. 443-450.

1987: Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest. Antwerpen in samenwerking met Koorn F. Breda, Esso Museumreeks 9, 63 p.

1987: Inventaris van het archief van de familie de Corswarem en aanverwante families met inbegrip van losse archiefbescheiden betreffende de familie de Looz. Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen-1-Brussel Algemeen Rijksarchief, 1987, nr. 80. In samenwerking met Reinilde Raskin.

1988: Het meubilair van de pastorie van Bekkevoort in 1669. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 2, p. 69. Inventaris van de inboedel.

1988: Een ledenlijst van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Bekkevoort uit de eerste helft van de 16de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 100-101. Aanvulling op bovenstaande lijst door Frans Claes (s.j.) in Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 3, p. 102.

1988: Kunstschatten uit het Diestse Begijnhof. Stedelijk Museum 10 juni-31 oktober. Diestse Cronijcke 9, 195 p. ,ill. In samenwerking met Slachmulders , Van de Ven R. en Bondroit L.

1988: Diest. Brussel, Toeristische Federatie van Brabant, 72 p. in samenwerking met Vandezande T.

1988: Van huizen en huisheiligen. Een bouwoverzicht van het Diestse begijnhof tot het einde van de 18de eeuw.

1988: Alden Biesen tot het midden van de 16de eeuw. In Land-commanderij Alde Biesen. Acht eeuwen europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas. Uitg. Lannoo Tielt, 142 p., ill.

1989: Verkeerswegen als bindteken? Een overzicht van 150 jaar relaties tussen de beide Limburgen op het vlak van de verkeersinfrastructuur. In Eenheid en scheiding, Leeuwarden-Maastricht, p. 69-94.

1989: Nieuwen Biesen in Alden Biesen: 5 eeuwen Duitse Orde in Maastricht. In samenwerking met Jenniskens A.H., Vanaudenhove S.

1989: Lepra in de Nederlanden (12de-18de eeuw). Brussel, ARA, 141 p. , 75 ill. In samenwerking met Janssens Luc, Forier Marleen, e.a.

1989: Het hoofdhuis van de commanderij van Bekkevoort te Diest. In Alden Biesen vroeger en nu, 15, mei, p. 3.

1989: De 17de-eeuwse kaart van de goederen van landcommanderij Alden Biesen. In samenwerking met L. Allemeersch.

1990: De landcommanderij Alden Biesen. In Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, jg. 28, nr. 4, p. 121-160, ill. In samenwerking met Godelieve Juvens-Geerkens, Guido Daniëls, e.a.

1990: De lotgevallen van het archief van de Duitse Orde in de Nieuwen Biesen te Maastricht.

1991: Duits ordenpastoors van Beek.

1992: Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest Europa. In samenwerking met Clemens Guido De Dijn, e.a. Brepols, XVI-299 p., 28 p. pl., ill. Catalogus naar aanleiding van de tentoonstelling te Rijkhoven, Bilzen (Landcommanderij Alde Biezen) van 13 december.

1992: Het Chronicon Diestense. In samenwerking met Vanvoorden R. Diestsche Cronycke 10, uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 103 p.

1992: De Ezeldijkmolen te Diest. Brussel.

1993: Het gemeente- en OCMW-archief in de provincie Limburg. Inspectierapport.

1993: Regestenlijst van de oorkonden vande benediktijnerabdij van Sint-Truiden (741-1793) (Vol. 1-5). In samenwerking met Grauwels Jozef.

1993: Geschiedenis van Molenstede. In samenwerking met Claes F.S.J., Claes F. Uitgave van Mickey Club Molenstede naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan, 310 p., foto’s.

1993: In Brabantse Folklore en Geschiedenis, nrs. 278-279. Catalogus van de Cleynaertstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Diest:* p. 223-224, nr. 39: Eindvonnis van het proces over het pastoraat van het Diestse begijnhof.

 • p. 279-280, nr. 79: Testament van Margareta Meeus (25 februari 1549).


1993: De balije Biesen in het Rijn-Maasgebied. In samenwerking met Arnol Udo, Goffart Jules, e.a.. Gent ,Snoeck Ducaju en Zoon, 157 p., ill.

1993: Zetel, commanderijen en parochies van de balije Biesen. In De balije Biesen inhet Maas-Rijngebied. Gent, p. 29-54. In samerwerking met J. Mertens.

1994: Steden in Beeld: Diest, uitgave Algemeen Rijksarchief Brussel, drukk. Erasmus, 96 p., in samenwerking met Luc Janssens.

1994: Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen.

1994: Familiebanden en opnamepolitiek van de ridders in de balije Biesen tijdens de16de eeuw. In Vlaamse Stam, jg. 30, nr. 3-4, 1994, p. 125-130.

1995: Sport: In Foto’s uit de blikken doos. Tekst ter gelegenheid van tentoonstelling in het Kultuurcentrum Begijnhof Diest, p. 6-7.

1995: Het garnizoen. In Foto’s uit de blikken doos. Tekst ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Kultuurcentrum Begijnhof Diest, p. 8-9.

1995: In Miscellanea Baliviae de Juncis. Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen, Bilzen:* Deel I: Ridders, ridders, priesters en zusters en zusters van van de balije Biesen (1220-1809), p.11-188.

 • Deel II: Het dagelijks leven in het priesterconvent van Nieuwen Biesen in de 17de en 18de eeuw, p.235-242.


1995: In bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse orde in de balije Biezen, deel 3: Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse orde, 3 banden.* 3a: De centrale administratie van de balije, de landcommanderij Alden Biezen en de commanderijen Nieuwen Biesen t... Bilzen 1995, 395 p.

 • 3b. De commanderijen. Bilzen, 1996, 307 p.
 • 3c. Het archief van de heerlijkheden, leen- en cijnshoven, van de recepten, van de parochies en beneficies, van de onderwijsinstellingen en van de “Mergentheimer Abgabe” in Dussedorf. Bilzen, 1997, 323 p.


1999: Inventaris van het archief van Belgian Mining Engineers S.V. (BME, 1978-1990). Insamenwerking met Chantal Vancoppenolle.

1999: Inventaris van het archief van de handelsdienst van Kempense steenkoolmijnen NV (1967-1992). In samenwerking met Chantal Vancoppenolle.

2000: Wachten op de prins ...: negen eeuwen adellijk damesstift Munsterbilzen. In samenwerking met Johan Van der Eycken Johan.

2002: Inventaris van het archief van het adelijk van Munsterbilzen?

2002: Herkenrode:abdij een levend monument.Studiecentrum Herkenrode, 160 p., ill. In samenwerking met Goossens Jean, Caluwaerts Guido, Nijssen Rombout, Mertens Jozef.(bib-Diest)

2003: In samenwerking met Doperé Frank, Minnen Bart en Klinckaert Jan: Brabantse bouwmeesters. Verhalen uit de Late Middeleeuwen Bouwen met ijzerzandsteen in de Demerstreek. Uitgave van de provincie Vlaams-Brabant, 2003, 40 p.

2003: Diest, stad van Oranje. In Muziek & Woord, nr. 344, mei, p. 5.

2003: De kartuizers van Zelem in woelige tijden (1568-1621). In Francis Timmermans en Tom Gaens, magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, p. 317-322.

2003: Inventaris van het archief van de Administratie van de Registratie en Domeinen: Departement Nedermaas en Provincie Limburg, Centrale Directie 1796-1839 (1850). Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2003, 82 p. rijksarchief te Hasselt, inventarissen nr. 72.

2004: Inventaris van het archief van de Cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode te Kuringen.

2007: In Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen:* Deel 7: “Wachten op de prins...” Negen eeuwen adellijk damesstift Munsterbilzen. Bilzen, 420 p., ill. In samenwerking met Van der Eycken Johan.

 • Deel 8: Met desen crude est guet stoven:
 • - Het Biesense necrologium en de Loonse adel (13de-14de eeuw).
 • - De heren van Kortessen, Holt en Printhagen (12de-13de eeuw).


2007: Inventaris van het archief van de Fédération des charbonnages de Belgique: 1909-1993. Brussel, Algemeen Rijksarchief. In samenwerking Vancoppenolle Chantal.

2007: Oude werven, nieuwe stellingen: een thesaurus voor de ontsluiting van vroegmoderne redactione vormen. In samenwerking met Put Eddy en Houtmans Erik.

2008: Filips Willem, prins van Oranje-Nassau, heer van Diest (1554-1618). In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 4, nr. 2, p. 4-5.

2009: Huisnamen op het Diestse Begijnhof. In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Uitgave van de Werkgroep Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 2009, p. 92-101.

2009: Huizen in het oude Diest. In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Uitgave van de Werkgroep Cultureel Centrum Begijnhof Diest, p. 4-7.

2009: De commanderij Bekkevoort. De Duitse Orde te Bekkevoort en te Diest, 1229-1796. Algemeen rijksarchief en rijksarchief in de provinciën, Studia 120, 401 p., 32 ill.

2009: Armenzorg te Diest tijdens het ancien régime. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitius, jg. 5, nr. 1, p. 8-9.

2010: Oranje-Nassau, Prins Filips-Willem en Diest. Vrienden van Sint-Sulpitius, jaarboek 2010, 73 p., ill.

2010: Een wandeling door Diest. Uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief in de reeks Studia, 96 p., ill.

2012: Een eeuwenlange traditie… Gilden en Rederijkerskamers in Diest. Uitgave van De Werkgroep Cultuurcentrum Diest.

2014: Augustus 1914 te Diest. In Limes Tamera, jg. 4, nr. 15, oktober-december, p. 2-4.

2014: September 1914 in Diest. In Limes Tamera, jg. 4, nr. 15, oktober-december, p. 4-7.

2015: Diest. Het verhaal van een stad. Deel I : de periode vanaf de eerste bewoning tot 1568. Deel II: overloopt 1568 tot 1830 (verschijnt in 2016). Deel III: 1830 tot 1976 (verschijnt in 2017).

X.: Het verhaal van de gotiek in de Demervallei. In samenwerking met Frans Doperé, Jan Klinckaert, Bart Minnen. Uitgave van de Provincie Vlaams-Brabant, 40 p.

X.: Calamiteitenplannen in het Belgisch Rijksarchief

X.: Diest und das Haus Oranien-Nassau. In Heimatblätter, Beilage zur Dill-Zeitung, jg. 48, juli, nr. 7, p. 4.

X.: De gemeenteraden tot de Eerste Wereldoorlog.

X.: Handel en Nijverheid. (bib-Diest)

X.: Korte historiek van het Diesters begijnhof. (bib-Diest)

X.: Het politieke leven in de periode 1795-1866. (bib-Diest)

X.: Het Stadsbeeld.(bib-Diest)

X.: Van huizen en huisheiligen. Een bouwkundig overzicht van het Diestse tot het einde van de 18de eeuw. (bib-Diest)

X.: Verkeers- en communicatiemiddelen. (bib-Diest)

X.: De erfenis van Willem van Hoensbeek en de inboedel van het kasteel van Oostham in 1663.

X.: De Duitse ridderorde en de balije Biesen: hoogtepunten uit het archief van de landcommanderij Alden Biesen bewaard in het Rijksarchief te Hasselt.

X.: Inventaris van de archieven van de mijnen van Beringen, Houthalen en Eisden: uitgebaat door de Kolenmijnen van Beringen N.V.

X.: Inventaris van het archief van de familie de Corswarem en aanverwante families met inbegrip van losse archiefbescheiden.

X.: Inventaris van het archief van de Fédération des charbonnages de Belgique (FEDECHAR): 1909-1993. In samenwerking met Chantal Vancoppenolle.

X.: Inventaris van het archief van de kolenmijn van Zolder: uitgebaat door N.V. Kolenmijnen van Helchteren-Zolder en Houthalen.

X.: L’ordre teutonoque et le bailliage des vieux-joncs; documents choisis parmi les archives de l’archicommanderie d’Alden Biesen.

Bibliografie:

Bem: Originele kaarten sieren de nieuwste publicatie. In Het Laatste Nieuws, 2 december 1994.

CM.: Oude Diestse huisnamen.

Dr.: “Begijnen in Brabant” in teken van Unie der Oranjesteden. In Het Laatste Nieuws, 1987.

Gielen Georges: Diestse geschiedenis wordt lijvige trilogie. In Rondom, 10 december 2014.

Gtms: Een wandeling door Diest anno 1669. In Passe-Partout, nr. 24, 16 juni 2010.

Jacobs John: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen. In Koerier, 18 februari 1976.

KBB.: Historicus schrijft boek over Duitse orde. In Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2009.

KBB.: Oudste kaart toont Diest in de zeventiende eeuw. In Het Laatste Nieuws, 17 juni 2010.

Weyens Luk: Diest ligt me nauw aan het hart. In De Streekkrant, 23 februari 2011.

X.: Diestse Ezeldijkmolen kende bewogen geschiedenis. Michel Van der Eycken: “Brochure werd boek”. In Gazet van Antwerpen, 22 april 1976.

X.: Diest: 750 jaar vrije stad. Drie merkwaardige publikaties. In Het Belang van Limburg, woensdag 16 januari 1980.

X.: Rotary Diest denkt nog eens aan 1980. In Het Laatste Nieuws, 12 maart 1983.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest