DRAYE Hendrik

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DRAYE Hendrik:* geboren te Diest:1911

  • overleden te Leuven: 2 februari 1983.


Medewerking aan:

Mededeelingen Vlaamsche Toponymische Vereeniging, Leuven, 1938 (Toponymie).

Wetenschap in Vlaanderen, 1936.

Uitgave door H. Draye:* Feestbundel H.J. van de Weyer, Deel I, Instituut voor Vlaamsche Toponymie, Leuven, 1944, 484 p.

  • Feestbundel H.J. van de Weyer, Deel II, Instituut voor Vlaamsche Toponymie, Leuven, 1944, 380 p. Deze feestbundel werd op 700 ex. uitgegeven,waarvan er veertien genummerd.


Werken:

1935: De Frankische kolonisatie en het Kolenwoud. In Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging. te Leuven, jg. XI, p. 27-44.

1935: De Vlaamsch-Waalsche taalgrens ten tijde van het Fransch keizerrijk. In Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging, jg. 11, p. 45-59.

1937: Een standaardwerk over de Frankische kolonisatie. Bij Dr. F. Petri’s “ Germanische Volkserbe in Wallonien und Nord-Frankreich”. In Wetenschap in Vlaanderen, jg. II, 1936-1937, p. 156-160, krt.

1937: Uit de tijdschriften. In Medeelingen uitgegeven door de Vlaamsche ToponymischeVereeniging te Leuven, XIII, 1937, p. 45-69.

1937: De Frankische kolonisatie en het ontstaan van de taalgrens. In Nieuw Vlaanderen, jg.3, 18 september, p. 6.

1938: Siedlungsgeschichtliche Arbeiten aus den südlichen Niederlanden. In Rheinische Vierteljahrsblätter, jg. 8, p. 165-178.

1938: De Frankische kolonisatie en het Kolenwoud. In Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging te Leuven, jg. 14, afl. 2, p. 21-51.

1938: De romaniseering van België en het ontstaan van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens. In De Vlag, jg. II, 1938, p. 9-21.

1938: Proeve van een bibliographie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens. De Bibliotheekgids, XVII, nr. 2, April.

1939: Historisch-critische studie over het onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandsche-Romaansche taalgrens. Bekroond door de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1939.

1939: Plaatsnamenstudie. In Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie, jg. 13, p. 442.

1939: Landelijke cultuurvormen en kolonisatiegeschiedenis. In Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging, jg. 15, p. 69-92 en jg. 16, 1940, p. 1-43.

1940: Plaatsnamenstudie in 1939.In samenwerking met H.J. van de Wijer, IV+48 p.

1941: Plaatsnamenstudie in 1940.In samenwerking met H.J. van de Wijer, IV+52 p.

1941: Landelijke cultuurvormen en kolonisatiegeschiedenis. Toponymica VII, Leuven/Brussel, Standaardboekhandel, 78 p.

1941: De gelijkmaking in de plaatsnamen (Ortsnamenausgleich) (Taalgrens en Kolonisatie). In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en dialectologie, jg. XV.

1942: De gelijkmaking in de plaatsnamen (Ortsnamenausgleich) (Taalgrens en Kolonisatie). In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en dialectologie, jg. XVI, p. 43-63.

1942: Plaatsnamenstudie in 1941.In samenwerking met H.J. van de Wijer, IV+66 p.

1942: De “Ortsnamenausgleich” en de verwaalsing van Op-en Neerheilissem en Zittert-Lummen. In Bulletin Top en Dal, p. 305 en vlg.

1942: De studie van de Vlaams-Waalse Taalgrenslijn in België gedurende de hedendaagse periode (Taalgrens en Kolonisatie, 1). Leuven-Brussel, VI+92 p.

1942: Onze studiekringen voor heemkunde en het toponymisch onderzoek. In Heemkunde, 16 september, p. 42-45.

1942; Een toponymische studie over woud- en boschnamen en over de ontgining. In Leuvensche Bijdragen, bijblad XXXIV, p; 22-28.

1943: Plaatsnamenstudie in 1942. In samenwerking met H.J. van de Wijer, IV+66 p.

1943: Gelijkmaking in de plaatsnamen. Leuven/Brussel, Standaard Boekhandel, 145 p. Overdruk uit Hand. Com. Top. XV (1941)-XVII (1943).

1943:Toponymische studie over de boschnamen en over ontbossching. In Heemkunde, 1 april, p. 70-73.

1943: De gelijkmaking in de plaatsnamen (Ortsnamenausgleich) (Taalgrens en Kolonisatie). In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en dialectologie, jg. XVII.

1943: Twintig jaar toponymisch onderzoek in Vlaanderen. In Mededelingen door de Vla. Vereeniging te Leuven, jg. 19, 1943 (1945), p. 1-58, kaart.

1944: Feestbundel H.J. van de Wijer. 2 delen VI+484 p. en 378 p.

1944: Twintig jaar toponymisch onderzoek in Vlaanderen. In Feestbundel H.J. van de Weyer, eerste deel, p. 61-118, kaart.

1944: Plaatsnamenstudie in 1943.In samenwerking met H.J. van de Wijer, bijlage door K. Roelandts,. In Hand. Com. Top. XVIII, 1944, p. 203-283. Ook verschenen Vla.Top. Ver. Bijlage XIX, Inst. Vla. Top., IV+82 p.

1945: Plaatsnamenstudie in 1944. In samenwerking met H.J. van de Wijer, bijlage door K. Roelandts,. In Hand. Com. Top. XIX, 1945, p. 347-406.

1946: Plaatsnamenstudie in 1944.In samenwerking met H.J. van de Wijer. In Vla.Top. Ver. Bijlage XIX, Inst. Vla. Top., IV+60 p.

1946: Onomatische studiën uit het jaar 1945. In samenwerking met H.J. van de Wijer, bijlage door R. Roelandts. Bibliografische lijst in Hand. Com. Top XX, p. 163-186.

1946: Straatnamen als cultuurgoed. In De Tijdspiegel, 1946, p. 206.

1947: Toponymie en geschiedenis. Beschouwingen bij B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de Middeleeuwen. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 23, nr. 4, p. 57-64.

1947: De plaatsnamenstudie in 1945-1946 (bijlage van K. Roelandts, De persoonsnamenstudie in 1945 en 1946). Leuven, Instituut voor Naamkunde, IV+56 p. Ook verschenen in Handelingen van de Kon. Commissie v. toponymie en dialectologie, jg. XXI, p. 311-365.

1947: Onomatische studiën uit het jaar. In samenwerking met H.J. van de Wijer. In Vla. Top. Ver;,Bijlage XXI, Leuven, Inst. Vla. Top., IV+24 p.

1947: De invloed van de bevolkingsdichtheid op het onstaan van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens in België. Editions universitaires, les Presse de Belgique.

1948: Plaatsnamenstudie in 1947.In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts. In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXV, IV+100 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg. XXII, p. 147-246.

1948: Toponymie en geschiedenis. Beschouwingen bij B.H. Slicher van Bath. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 24, nr. 1, p. 5-20.

1948: Een Kempenaar vertelt. In Miscellanea, J. Gessler, I, p.349-399.

1949: Plaatsnamenstudie in 1948.In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts. In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXVIII, IV+74 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg. XXIII, p. 289-362.

1949: Het IIIe Internatinaal Congres voor Toponymie en Anthroponymie. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 25, nr. 3-4, p. 45-52.

1950: Plaatsnamenstudie in 1949.In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts. In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXXI, IV+70 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg.XXIV, p. 169-237.

1950: Terminologie en indeling in de toponymie. In Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 26, nr. 1, p. 3-16. In Samenwerking met P.J. Meertens

1951: Plaatsnamenstudie in 1950. In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXXIII, IV+48 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg.XXV, p. 403-452.

1952: Plaatsnamenstudie in 1951. In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts. In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXXV,Leuven, Inst. V. Naamk.,IV+66 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg.XXVI, p. 115-180.

1953: Plaatsnamenstudie in 1952. In samenwerking met H.J. van de Wijer en K. Roelandts. In Med. Ver. Naamk., Bijlage XXXV,Leuven, Inst. V. Naamk., IV+51 p. Ook verschenen in Hand. Com. Top., jg.XXVII, p. 277-327.

1953: De ouderdom der veldnamen in Zuid-Nederland. Samen met O. Leys. In Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, jg? 29, nr. 1-2, p. 9-20.

1954: De Plaatsnamenstudie in 1953. In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie,Tongeren, G. Michiels, jg. 28, jaarverslag, 3-18, p. 111-186. In samenwerking met H.J. Van de Weyer en K. Roelants.

1954: Tien jaar naamkunde te leuven. Bij de zeventigste verjaardag van Prof. H.J. van de Wijer. In Mededelingen voor naamkunde et Leuven en de Commissie voor naamkunde te Amsterdam, jg. 30, nr. 1-2, p. 1-17

1955: De Plaatsnamenstudie in 1954. In Handelingenvan de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie,Tongeren, G. Michiels, jg. 29, jaarverslag, 3-16, p. 285-341. In samenwerking met H.J. Van de Weyer en K. Roelants.

1956: Ortsnamen- und Sprachgrenzforschung in Belgien. In Rheinische Vierteljahrsblätter, nr. 21, p. 97-109.

1956: De Plaatsnamenstudie in 1955. In samenwerking met H.J. Van de Weyer en K. Roelants.

1957: De Plaatsnamenstudie in 1956. In samenwerking met H.J. Van de Weyer en K. Roelants.

1957: Beschouwingen bij een recente taalstudie. Overdruk uit Wetenschappelijke Tijdingen, vol 17, nr. 3, p. 1-16.

1957: Prof. A. Bach ere-doctor der Leuvense Universiteit. In Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 33, nr. 1, p. 47-48.

1958: Een “Arbeitskreis für Namenforschung”. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 34, nr.1, p. 6.

1958: Symposia voor Naamkunde In Nederland. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 34, nr.1, p. 23.

1958: Philologia Frisica anno 1956. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 34, nr.1, p. 32.

1958: Naamkunde als universitair studievak. Beschouwingen over de inzameling van toponymisch materiaal. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 35, nr. 2-4, p. 37-59.

1959: Plaatsnamenstudie 1957-1958. In samenwerking met K. Roelandts. Bijlage LV, Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven

1959: Aanvulling bij “Naamkunde als universitair studiewerk. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 35, nr.1, p. 24.

1959: Handelingen van het Internationaal Congres te Salamanca. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 35, nr. 1, p. 34.

1959: De. M. Schönfelds Nagelaten Opstellen. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 35, nr. 2-3, p. 101-102.

1959: Een Nederduits naamkundig symposium. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 35, nr. 2-3, p. 110.

1963: Het wetenschappelijk werk van Prof. Dr. H.J. van de Weyer. In Mededelingsblad van het Verbond vlaamse Academici, jg. VII, nr. 3, p. 4-8.

1964: Jozef Goossenaerts (1882-1963). In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 40, nr. 3-4, p. 140-141.

1965: De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 41, p. 123-124.

1965: Naamkundige verhandelingen 1959-1965. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 41, nr. 3-4, p. 145-146.

1965: Een publicatie over het Frankenprobleem. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 41, nr.3-4, p. 188.

1967: Een heuglijk nieuws. In Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven, jg. 43, nr 1-2, p. 1.

1968: De Franken in Nederland. In Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, jg. 44, nr. 1-2, p. 91-96.

1969: Uit de geschiedenis van het Leuvens Instituut voor Naamkunde.In Naamkunde, jg. 1, nr. 1, p. 1-10.

1969: Dr. P.J. Meertens en de naamkunde. In Naamkunde, jg. 1, nr. 2-4, p. 61-69.

1970: Naamkundig Repertorium. In Naamkunde, jg. 2, nr. 3-4, p. 231-235.

1970: Boekbespreking: “Nederzettingsnamen en nederzettingsgeschiedenis in de Nederlanden, Noord-Frankrijk en Noord-West-Duitsland” (Gysseling M. en Verhulst A.E.). In Naamkunde, jg. 2, nr. 3-4, p. 236-237.

1970: Boekbespreking: L’impôt royal en Artois (1295-1302) (Bougard P. en Gysseling M.). In Naamkunde, jg. 2, nr. 3-4, p. 241-242.

1970: Kroniek. In Naamkunde, jg. 2, nr. 3-4, p. 247-253.

1970: De plaatsnaamkunde in 1959-1965. In samenwerking met Roelandts K. Leuven, Instituut voor Naamkunde, 271 p.

1971: Kroniek. Personalia: Dr. Jozef Leenen. In Naamkunde, jg. 3, nr. 1-4, p. 208-209.

1971: Kroniek. Vlaanderen: Instituut voor Naamkunde. In Naamkunde, jg. 3, nr. 1-4, p. 209-212

1971: Suid Afrikaans Naamkundesentrum. In Naamkunde, jg. 3, nr. 1-4, p. 217-218.


Bibliografie:

Bibliografie van em. Prof. H. Draye. In Naamkunde, jg. 13, 1981, p. 15-22.

Claes Frans (s.j.): In memoriam prof. dr. Henri Draye (1911-1983). In Ons Heem, jg. 37, 1983, nr. 4, p. 136.

FJV.: Onze wereld moet voortdurend opnieuw verbouwd worden. Editoriaal bij Wetenschappelijke Tijdingen, jg. LXV, nr. 2, 2006. In ADVN, mededelingen, nr. 16, april-mei-juni 2006.

Kern R.: Bibliographie du Professeur Henri Draye. In Mélanges de linguistique et de littérature offerts au Professeur Henri Draye à l’occasion de son éméritat. Leuven, 1978, p. XI-XVII.

Lerot J: Biographie du Professeur Henri Draye. In Mélanges de linguistique et de littérature offerts au Professeur Henri Draye à l’occasion de son éméritat. Leuven, 1978, p. VII-X.

Roelandts K.: Bij de zeventigste verjaardag van em. Prof. H. Draye. In Naamkunde, jg. 13, 1981, p. 5-14.

Roelandts K.: In memoriam Prof. H. Draye. In Naamkunde, jg. 14, 1982, nr. 3-4, p. 167-168, ill.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest