DE BERGHT Joannes (Jan)

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DE BERGHT Joannes (Jan):* geboren te Diest

  • overleden te Groenendael, 1470
  • kanunnik van St. Sulpitius
  • pater kloosterling in Groenendaal
  • geleerde schriftuurverklaarder.


Werken uitgegeven door Mastelinus:

Elucidarium In Psalmos Davidicos. Antwerpen, 1634.

Comentarium in evangelium Lucae. (manuscrit)

Medullam spiritualis granarii Psalmorum Davidi.

Bibliografie:

Acquoy J.: Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Utrecht, 1876, t. 2, p. 207-208, 306-307.

Andreas Valerius: Bibliotheca Belgica, 2de uitg., p. 458.

Biographie Nationale, deel VIII, 1884-1885, kol. 840-841.

Cataloog van Rooklooster, fol. 213.

Chevalier U: Repertoire des sources historiques de Moyen-age, t. I, p. 534.

Derville André: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, Paris, tome VIII, 1972, fasc. LII-LIII, col. 288-289.

Dykmans M.: Obituaire du monastère de Groenendael, Bruxelles, 1940, p. 25, 80, 191, 283-284, 336, 368-369.

Foppens J.F.: Bibliotheca Belgica, dl. I, 1739, p. 578.

Lelong: Bibl. Sacra, 1723, II, p. 634.

Lourdaux W. en Persoons E.: Petri Trudonensis catalogus scriptorum windeshemensium, Leuven, 1968, p. 93-94. In Publicaties op het gebied van de Geschiedenis en de Filologie, 5de reeks, deel 3.

Marracci I.: Bibliotheca Mariana, dl. I, p. 691.

Mauburnus,: I, fol. 171 en V, fol. 98v.

Mastelinus M.: Necrologium monasterii Viridis Vallis, Bruxelles, s.d., p. 164.

Petri Trudonensis: Catalogus scriptorum Windeshemensium. Leuven, uig. Lourdeaux W. en Persoons E., 1968, p. 93-94.

Sanderus A.: Bibliotheca, dl. II, p. 139.

Sanderus A.: Chorographia Sacra Brabantiae, Gand, Hebbelynck, 1858, dl. II, p. 37, 39.

Stegmueller F.:Repertorium Biblicum Medii Aevi, dl III, Madrid, 1951, nrs. 4235-4236, p. 257-258.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest