CLAES Frans

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

CLAES Frans:

 • geboren te Webbekom: 5 juni 1928
 • overleden te Heverlee: 30 november 2006
 • bewerker van het “Verschuerenwoordenboek” en van “Het juiste woord”
 • voorzitter van de Oost-Brabantse werkgemeenschappen
 • redacteur van het tijdschrift Oost-Brabant.
 • schuilnaam: Wicbold.

Medewerker aan:

De Jeugdlinie:

 • rubriek “Wereldantenne”, 1957, 1958, 1959,
 • rubriek “Naamkunde”, 1959, 1960, 1961.

De Bode van het Heilig Hart – De nieuwe boodschap:

 • Rubriek “Christus Rijk op aarde”, 1958, 1959, 1961.

Germania: 1963, 1965.

Wetenschappelijke Tijdingen: 1971, 1972, 1973, 1974, 1975

Nu Nog

Naamkunde

Eigen Schoon en de Brabander

Leuvense bijdragen

Nationaal biografisch woordenboek

Nederlands van Nu

Oost-Brabant

Taalbeheersing in praktijk

Tijdschrift voor Nederlands Taal- en Letterkunde

De Meester Banketbakker: rubriek “Goed Nederlands” in 1973, 1974, 1975.

De Gids voor uw Bedrijf: rubriek “Goed Nederlands” in 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.

Werken:

1957: Missieroepingen uit de Filipijnen. In Gaat en onderwijst, november, p. 1-6.

1958: Proefwerken voor de Zesde. In Inter Collegia, jg. XIV, mei, p. 1-4.

1959: De voormalige abdij van Sint-Truiden en haar invloed tot het einde van de dertiende eeuw. In Limburg, jg. 38, p. 221-227, 245-259, 273-281.

1960: De abdij van Sint-Truiden en haar invloed tot het einde der dertiende eeuw. In Historische Documentatie, jg. 3, p. 149-153.

1963: Ierse en Engelse krabbels. In Germania, jg. 11, nr. 4.

1965: Onze houding tegenover de (Noord-)Nederlanders. In Germania, jg. 12, nr. 5, p. 3-5.

1965: Teruggetrokken man met grote faam-Wie was pater Verschueren? In De Nieuwe, 3 december.

1966: Zuidnederlands en beschaafde omgangstaal. In Jaarboek van de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege Diest, p. 16-22.

1968: Latijnse woordenboeken en het ontstaan van de lexicografie in de volkstaal. In Hermeneus, jg. 39, nr. 8, p. 228-238.

1969: Kiliaan de grondlegger van de Nederlandse lexicologie. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 28, kol. 193-204.

1969: Invloed van de Latijnse humanistische woordenboeken op de Nederlandse lexicologie in de zestiende eeuw. In Handelingen van het XXVIIe Vlaams Filologencongres, p. 87-91.

1969: De verhouding van Kiliaans eerste Dictionarum (1574) tot de Thesaurus van Plantin. In Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en geschiedenis, jg. 23, p. 27-39.

1970: De bronnenvan drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarum Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae Linguae (1573) en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574). In Bouwstoffen en Studiën voor de geschiedenis en de lexicologie van het Nederlands XII. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlanditiek, Brussel, 414 p.

1970: Ontwikkeling van de Nederlandse lexicologie tot 1600. In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 86, p. 102-126.

1970: De benaming van onze taal in woordenboeken en andere vertaalwerken uit de zestiende eeuw. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 86, p. 288-301.

1970: De vroegste sporen van het Diets in Zuid-Vlaanderen. In La Nouvelle Flandere, jg. 1, nr. 4, p. 29-31.

1971: Kanttekeningen van Kiliaan bij zijn Etympologicum Teutonicae Linguae. In Tijdschrift voor Taal en Letterkunde, jg. 87, p. 1-28.

1971: Andries Madoets, auteur van de Thesaurus Theutonicae Linguae. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 30, kol. 157-163.

1971: Zuidnederlands in woordenboeken. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 30, nr. 5, p. 301-308.

1971: Lijst van de Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600. In De Gulden Passer, jg. 49, p. 130-229.

1972: Inleiding op Thesaurus Theutonica Linguae, de Thesaurus van Plantijn van 1573. In Monumenta Lexicographica Neerlandia II: 16de eeuw, 2, ’s Gravenhage, Mouton, p. 7-57.

1972: Inleiding op Dictionarum Tetraglotton van 1562. In Monumenta Lexicographica Neerlandia II, 16de eeuw, 3, s’Gravenhage, Mouton, p. 5-32.

1972: Inleiding op Etymologicum Linguae, Kiliaans Etymologicum van 1599. In Monumenta Lexicographica Neerlandia II, 16de eeuw, 3, ’s Gravenhage, Mouton, p. 5-45.

1972: Nederlandse benamingen van woordenlijsten en woordenboeken tot 1650. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 88, p. 32-41.

1972: Het woordenboek van Martin Binnart. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 88, p. 256-272.

1972: Oude hoeven en pachten. In Oost, jg. 9, nr. 2, p. 33-42.

1972: Zuidnederlands in het woordenboek van Olingen. 1822-1834. In Wetenschappelijke Tijdingen, Sint-Amandsberg, jg. 31, nr. 3, p. 161-162.

1972: In Nationaal Biografisch woorden boek , jg. V:

 • Berckelaer Jan, kol. 45-48.
 • Binnart Martin, kol. 74-76.
 • Madoets Andries, kol. 549-552.

1973: Het Promptuariolum Latinae Linguae (1562) van Plantijn. In De Gulden Passer, jg. 51, p. 1-8.

1973: Lateinische Einflüsse auf die niederländische Lexikographie des 16 Jahrhunderts. In Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, Proceedings of the First Internatinal Congress of Neo-Latin Studies Louvain 23-28 August, p. 146-147.

1973: Plaats- en persoonsnamen. In Naamkunde, jg. 5, p. 1-36.

1973: Iets over Vlaams bij Kiliaan. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 32, kol. 345-350.

1973: L’influence de Robert Estienne sur les dictionnaires de Plantin. In Cahiers de Lexicologie, jg. 23, p. 109-116.

1973: Ons brood. In Nu Nog, jg. 21, p. 112, 140.

1974: Averbode, vroeger en nu. Het dorp en zijn bewoners. Een wandeling met Ernest Claes door het oude Averbode. Fototentoonstelling. Catalogus door R. Golsteyn-Claes en F. Claes. Averbode, Heemkring Averbode.

1974: Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600. De Graaf, Nieuwkoop, 104 p.

1974: De uitgave van Kiliaans Etymologicum door G van Hasselt (1777). In De Nieuwe Taalgids, jg. 67, p. 155-157.

1974: Levinus Lemnius, een Zeeuwse bron van Kiliaan. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 90, p. 132-149.

1974: Nieuwe woorden of oude bewijsplaatsen bij Kiliaan. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 90, p. 183-189.

1974: Kiliaan Corneel. In Nationaal Biografisch Woordenboek, VI, kol. 507-516.

1974: In Nu Nog, jg. 22:

 • p. 11-12: Sandwiches, kadetjes en pistolets
 • p. 74-75: Cake en biscuit, Soezen en spritsen
 • p. 116: Horentjes, boomstammetjes en tulbanden
 • p. 138-139: Rotjes, schuimpjes, poffertjes en moppen.

1975: Einfüring zu Cornelius Kiliaan, Dictionarium Teutonicolatinum, 1574 (Documenta Linguistica) Hildesheim: New York, Georg Olms Verlag p. V-XII.

1975: Nog enige bewijsplaatsen uit Kiliaans kanttekeningen. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 91, p. 1-7.

1975: Verschueren Jozef. In Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, II, p. 1795.

1975: Studie van de eigen Nederlandse taal. In Antwerpen in de XVIde eeuw, Antwerpen; Mercurius, p. 301-319.

1975: Is “painwinning” een dialectwoord? In Oost, jg. 12, nr. 1, p. 26.

1975: In Den Aten Poel. In Oost, jg. 12, nr. 3, p. 96.

1975: Iets over de Inquisitie te Diest in 1545. In Oost, jg. XII, nr. 4, p. 119.

1975: Hagelandse woorden:geleeg en geleg. In Oost, jg. 12, nr. 4, p. 124.

1975: In Nu Nog jg. 23:

 • p. 43-46: Broeders-in-de-pot, janhagel en tompoezen, appelflappen, amandelpas, noga en marsepein.
 • p. 86-88: glaceren, crème au beurre en garnituur; taarten, vla en taartjes.

1976: Inleiding op: Het Trycocinium (1552) van Petrus Apherdianus (Monumenta Lexicographica Neerlandica II: 16de eeuw), ’s-Gravenhage, M. Nijhoff, p. 9-82. In samenwerking met F. de Tollenaere.

1976: Bewerking van Verschuerens Modern Zakwoordenboekje, tiende druk.

1976: Cornelius Kiliaan. In Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 13, Hasselt, Heideland-Orbis, p. 159-164.

1976: Een Limburgs dialectwoordenboek en Hagelandse woorden. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 1, p. 23-25.

1976: Is “painwinning” een dialectwoord ? In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 1, p. 26.

1976: De kluis van Reinrode. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 2, p. 30-35.

1976: Was Sint-Trudo een Hagelander ? In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 2, p. 36-38.

1976: Waarom wilde Assent in 1785 een afzonderlijke parochie worden ? In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 2, p. 39-40.

1976: Hagelandse woorden: nere en ere . In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 2, p. 53.

1976: Vragenbus: Klein Frankrijk. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 2, p. 54.

1976: Hagelandse woorden: holenteer, heunenteun en geeraard. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 3, p. 79-80.

1976: Nog enige gegevens over Reinrode. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 4, p. 87-89.

1976: Hagelandse woorden: erken, irken en nurken. In Oost-Brabant, jg. 13, nr. 4, p. 101-102.

1976: Iets over de Inquisitie te Diest in 1545. In Oost-Brabant, jg.13, 4, 1976.

1976: De kluis en de kapel van Reinrode onder Loksbergen. In Ons Geestelijk Erf, jg. 30, 1976, p. 337-349.

1976: Das Etymologicum sive Dictionarium Kiliaans, ein Höhepunkt der europäischen Lexikographie im 16+ Jahrhundert. In Akten des V. Internationalen Germanisten-Kongresses Cambridge 1975. Band 2,2. Bern, H. Lang, p. 89-94.

1976: Vetus-woorden bij Kiliaan. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg 92, p. 81-109.

1976: De Friese woorden bij Kiliaan. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 92, p. 161-186.

1976: Aardrijkskundige namen in oude woordenboeken. In Naamkunde, jg. 8, p. 167-191.

1976: Supplement op de lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600. In De Gulden Passer, jg. 54, p. 49-63.

1976: In Nu Nog, jg. 24:

 • p. 23-24: Van room tot ijs, frico en sorbet.
 • p. 25-27: Korstdeeg, zuurdeeg, bloem en meel.
 • p. 67-70: Karamellen, hopjes, babbelaars, drop en kauwgom.
 • p. 102-104: Cacao, chocolade, bonbons en flikjes.
 • p. 132-134: Letterbanket, bladerdeeg, stroopkoek en speculaas.

1977: De grenzen van Reinrode onder Webbekom-Assent. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 10.

1977: Iets over de abdij van St.-Bernardsdal te Webbekom en Diest. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 11-16. Dennebossen, Hoeven, Wijngaarden. Diest, Kaggevinne, Tielt, Webbekom.

1977: Hagelandse woorden: herenteer, heentenhout en henten. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 19-20.

1977: Vragenbus: bronnen voor de beoefening van de genealogie. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 20.

1977: Boekbespreking: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest door Michel van der Eycken. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 21.

1977: Hoe de voornaam Beatrix te Webbekom tot de familienaam Baten werd. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 1, p. 24.

1977: Vermelding van het Hageland in de zeventiende eeuw. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 25.

1977: Plaatsnamen op -kom. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 29-30.

1977: Hoe de naam Parelsberg te Webbekom ontstond. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 30.

1977: Enige bevolkingscijfers uit de vorige eeuwen. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 36-37.

1977: Vroegere brouwerijen te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 37.

1977: Hagelandse woorden: zil en dagmaal. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 2, p. 46.

1977: Een steenhof te Webbekom voor 1400. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 3, p. 56-58.

1977: Van de familienaam Grauwels tot de plaatsnamen Grasbos en Kraas. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 3, p. 64.

1977: Enige bewoners van de kluis van Reinrode. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 3, p. 67-68.

1977: De oorsprong van de naam Luienberg te Assent. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 3, p. 68.

1977: Hagelandse woorden: piepel, pimpel en pumpel. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 3, p. 74.

1977: De naam Kauwplas te Loksbergen. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 79.

1977: Een vergeten watermolen van de Heer van Diest, te Boksbergen bij de Kloosterberg onder Webbekom, in Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 4, p. 87-91.

1977: Boekbespreking: De Heiligen van Vlaams-Brabant (A. van Oostveldt). In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 98.

1977: Vragenbus: geschiedenis van Attenhoven. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 99.

1977: Nog iets over het Steenhof te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 100.

1977: Hagelandse woorden: siske en zwong. In Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, p. 101-102.

1977: Bibliographisches Verzeichnis der deutschen Vokabulare und Wörterbücher gedruckt bis 1600. Georg Olms Verlag, Hildesheim, XXXII+256 p.

1977: Vijfhonderd jaar Nederlandse woordenboeken. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 36, kol. 23-24.

1977: Kiliaans lexicografische methode. In Lexicologie. Opstellen voor F. de Tollenaere. Groningen, Wolters-Noordhoff, p. 107-113.

1977: Etymologie in Kiliaans woordenboek. In Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. C.H.A. Kruyskamp. ’s-Gravenhage, M. Nijhoff, p. 42-51.

1977: De lexicografie in de zestiende eeuw. In Geschiedenis van de Nederlandse Taalkunde. Den Bosch, Malberp, p. 205-217.

1977: Nederlands in een Venetiaans woordenboek uit 1568. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 36, kol. 247-252.

1977:In Nu Nog, jg. 25:

 • p. 1-2: Suikergoed, muisjes, pistaches en dragees.
 • p. 27-28: Broodpudding, plumpudding en chipolata.
 • p. 57-58: Een warme bakker, een bakkerin en bakkersbenen.
 • p. 99-101: Wentelteefjes, wafels en ouwels.
 • p. 122-123: Gelei, jam, marmelade en confituren.

1977: Namen voor snoepgoed. In Ons Heem, jg. 31, p. 151-154.

1977: Vijf eeuwen Teuthonista. In Standaard der Letteren, 10 juni.

1977: Claes F en R. Golsteyn Claes: Gebruiken rond de jaarwisseling. In Mededelingenblad van heemkring Averbode, nr. 1, p. 7-9.

1977: F. Claes en L. Laureys: Het jaar rond, van maand tot maand. In Mededelingenblad van Heemkring Averbode, jg. 4, nr. 1, p. 9-11, 18-20, 31-33, 43-44.

1977: Over aprilgrappen en paaseieren. In Mededelingenblad van Heemkring Averbode, jg. 4, nr. 2, p. 19-20.

1978: Vroegere wijngaarden en de Wijngaardsberg te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 22-23.

1978: Kluizenaars te Assent in de 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 23.

1978: Vroegere schans te Assent. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 24-25.

1978: Boekbespreking: R. Merckx, Afschaffing en veiling van het Minderbroedersklooster te Diest tijdens het Frans bewind. Jaarboek 1977 van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 25.

1978: Vragenbus. Stichting van de kapel van Loksbergen. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 26.

1978: Dries als Hagelands woord. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, p. 31-32.

1978: Ter nagedachtenis aan onze stichter E.H.K. Havermans. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 33-34.

1978: De naam Hageland in de 16de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 41.

1978: Wolven te Assent in de 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 49.

1978: Het Goedje te Webbekom: van oude hoeve tot buitengoed. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 50-53.

1978: Hagelandse woorden: lees en karlees. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 64-65.

1978: Onenigheid over ontspanning van de jeugd te Schaffen in 1681. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 65.

1978: Vragenbus: kachels. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, p. 66.

1978: De vroegere watermolen van Langerode te Assent. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 3, p. 69-74.

1978: Iets over de molen van Boekhout te Tielt in 1622. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 3, p. 80.

1978: Katsenberg te Molenstede: een oude naam. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 3, p 89.

1978: De Bosmansstraat en het vroegere Bosmanseinde te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 3, p. 99.

1978: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg.15, nr. 3, p. 102-105.

1978: Hagelandse woorden: leuze en schop. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 3, p. 106-107.

1978: Hagelandse woorden: giezen en keveren. In Oost-Brabant, jg. 15, nr. 4, p. 147-148.

1978: Plaatselijke geschiedenis en heemkunde. In Jaarboek van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, p. 2-5.

1978: Het jaar rond, van maand tot maand: februari-juni-november-december. In Driemaandelijks mededelingenblad van heemkring Averbode, jg. 5:

 • nr. 1, p. 3-4
 • nr. 2, p. 13-15
 • nr. 3, p. 24-26
 • nr. 4, p. 35-36.

1978: Allerheiligen-allerzielen. In Driemaandelijks mededelingenblad van heemkring Averbode, jg. 5, nr. 3, p. 27-28.

1978: Kerstmis, kerstgebruiken, kerstboom, kerststal. In Driemaandelijks Medelingenblad van heemkring Averbode, jg. 5, nr. 4, p.

1978: In Nu Nog, jg. 26:

 • p. 63-64: Weke of zachte kaas en kwark of wrongel.
 • p. 85-87: Pannekoek, struif en kruidkoek.

1979: Friese woorden in de zestiende eeuw (Estrik). Grins, Frysk Ynstitu oan de Ryksuniversiteit, 62 p.

1979: Hoofdredactie van Verschuerens Modern Woordenboek. Woordenboek en Encyclopedie. Standaard uitgeverij, achtste uitgave, 2 delen, 2500 p., ill.

1979: Kiliaan en zijn werk. In Kiliaan. Zijn tijd. Zijn werk, p. 25-36.

1979: Tiensestraat contar Tienenstraat in Oost-Brabant. In Naamkunde, jg. 11, p. 145-151.

1979: Iets over Verschuerens Modern Woordenboek. In Jezuïten, jg. 37, p. 110-113.

1979: Het jaar van Kiliaan. In Standaard der Letteren, 12 oktober.

1979: Tweede supplement op de lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt in 1600. In De Gulden Passer, jg. 57, p. 128-136.

1979: IJskast, koelkast en diepvries. In Nederlands van Nu, jg. 27, p. 4-5.

1979: Hets samenstellen van woordenboeken. In Jaarboek van de Oud-Leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, p. 39-41.

1979: Wijngaarden in en bij Diest omstreeks 1300. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 1, p. 10.

1979: Het Oude Kaggevinne, land van Diest. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 1, p. 11-20, krt.

1979: De naam schaluin te Diest. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 1, p. 20.

1979: De namen Diest en Demer. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 1, p. 27-28.

1979: Vragenbus: Dialectwoorden hovro, holaars. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 2, p. 87-88

1979: De juiste ligging van de oude abdij van Sint-Bernardsdal te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 3, p. 99-101.

1979: De naam van het gehucht Eiland te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 3, p. 114.

1979: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 3, p. 132-135.

1979: Een studie over ziekenverzorging in vroegere tijden. Recensie. Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Michel van der Eycken in Diestsche cronycke nr. 1. In Oost-brabant, jg. 16, nr. 3, p. 136.

1979: Hagelandse woorden: uts, nuts of heurts. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 3, p. 137-138.

1979: Legeraalmoezeniers in Diest. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 3, p. 138.

1979: Bezittingen van de schildersfamilie Matsijs te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 141-143.

1979: Een dennenbos te Kaggevinne in 1585. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 144-145.

1979: Kosten aan de kerk van Webbekom in 1295. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 150.

1979: Iets over de parochiegeschiedenis van Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 179-180. Ontstaan van de parochie, kapelaans, kapellen, kosters, pastoors, patroonheilige, …

1979: Vragenbus: schom en schalm. In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 187-188.

1979: Hagelandse woorden: swen(s)t en swijlen(s). In Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, p. 189-190.

1979: Recensie: Diest, Brabantse stad, Belgisch bolwerk. E. Stevens, in Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet, nr. 126, oktober 1978, p. 264.

1980: Boekbespreking: Diesterse tingieters van weleer. (M. Mommeyer en R. Van de Ven). Uitgave van De Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 1979, Diestsche cronycke nr.2. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 1, p. 4.

1980: De plaats van de oude kerk van Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 5-7.

1980: Vragenbus. Schom? In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 41.

1980: Wendelinus over het Hageland in 1649. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 46.

1980: De oudste Oostbrabantse oorkonden in de volkstaal. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 58-60. (Meldert).

1980: De Witte van Zichem. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 64.

1980: Van Jodenhof tot Dorenhof te Assent. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 65.

1980: Hagelandse woorden: bra, brei, breien en braai. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, p. 66-68.

1980: Veertig jaar na ’40. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 2, p. 69-70.

1980: Mei ’40 in Webbekom en Assent. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 2, p. 94-98.

1980: Belgische en Duitse tijd. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 2, p. 110.

1980: Een anekdootje. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 2, p. 114.

1980: De oude burcht en de oude kerk van Zelem. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 176-182.

1980: Diest en het huis Oranje-Nassau. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 186. Recensie: Diest en het Huis Oranje-Nassau (F. Marcus en M. van der Eycken). Diestsche cronycke, 3.

1980: Boeken over de geschiedenis van Diest. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 223-225. Recensies: De Heerlijk Diest of het bewogen leven van een kleine stad (Frans Dijck). Geschiedenis van Diest (Michel Van der Eycken). Diest vroeger en nu (Michel Van der Eycken, Emiel Peeters-Saenen, Jos Philippen).

1980: Vragenbus: Molens in het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 226-227.

1980: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 228-233.

1980: Hagelandse woorden: kurre of kudde en loper of loop. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 3, p. 234-236.

1980: Onze Lieve Vrouw Halfweg te Kaggevinne. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 4, p. 237-240.

1980: Een boek over de abdij van Averbode. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 4, p. 248. Recensie van een boek over de abdij van Averbode uitgegeven door Altiora in 1980.

1980: Vragenbus: Kanten hoofddoeken. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 4, p. 273.

1980: Hagelandse woorden: astreen, fleus en seffens. In Oost-Brabant, jg. 17, nr. 4, p. 307-308.

1980: Jozef Verschueren (1889-1965). In Vlaamse Toeristische Bibliotheek, nr. 259, juli, 16 p, ill.

1980: A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Munchen, Kraus Internatonal Publications, XVI-314 p.

1980: Dialectwoorden bij Kiliaan. In Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jg. 33, p. 35-52.

1980: Jan van Helen. In Spiegel der Lettern, jg. 22, p. 39-46.

1980: Van persoonsnamen naar plaatsnamen in Webbekom. In Naamkunde, jg. 12, 1980, nr. 1-2, p. 66-76.

1980: Jezuïten-lexicografen. In Jezuïten, jg. 38, p. 3-6; 97-99.

1980: In Nederlands van Nu, jg. 28:

 • p. 12-14: Kruiden, planten of specerijen.
 • p. 107-109: Gereedschap in verband met het deeg en het bakken.
 • p. 111-114: Keukenkruiden.
 • p. 147-149: Iets over kruimels, boterhammen en toost.
 • p. 170-171: Nog wat gereedschap in verband met het bakken.

1981: Iets over het Bolhuis te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 13-16.

1981: Lazarushuisjes in de omgeving van Diest. (Assent, Bekkevoort, Kaggevinne, Schaffen, Webbekom). In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 17-20, plan.

1981: Het Remakshof te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 40.

1981: De plaatsnaam Deurne. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 41.

1981: Vroegere pastorieën te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 42-45.

1981: Hagelandse woorden: knebbeke en solleke of seuleke. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 1, p. 51-52.

1981: Beknopt overzicht van de geschiedenis van Tielt-Winge met een lijst van publicaties. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 55-58.

1981: Het klooster van ‘s Hertogeneiland te Gempe. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 58.

1981: Onze Lieve Vrouw van Tielt. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 59.

1981: Iets over het oude Meensel. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 88.

1981: Onze Lieve Vrouw van Roeselberg. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p.126.

1981: De heerlijkheid Kiezegem en de commanderij van de ridders van Sint-Jan. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 129-131.

1981: Molens in Tielt-Winge. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 131.

1981: Prehistorie in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 132. Recensie: Prehistorie in de streek van Diest: getuigen van menselijke bewoning van voor onze tijdrekening. (Diestsche cronycke, 4).

1981: Enige plaatsnamen uit de gemeente Tielt-Winge. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 2, p. 134-142.

1981: Een privilege uit 1370 voor Tielt, Houwaart en Nieuwrode. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 161.

1981: Iets over vroegere dennenbossen in Tielt en omgeving. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 162.

1981: Gemeenten en parochies rond Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 175. Gemeentefusies; Heerlijkheden: Parochies Assent, Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom.

1981: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 190-194.

1981: Hagelandse woorden: kordeel en loenje. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 3, p. 195-196.

1981: Het woord breuk of brook (van een gilde). In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 4, p. 210. Ook in Ons Heem, jg. 36, 1982, p. 175.

1981: Hagelandse woorden: klats, kletske en klatsen. In Oost-Brabant, jg. 18, nr. 4, p. 251-252.

1981: De Vierde Kiliaan en verbeteringen door Kiliaan zelf toegevoegd aan zijn Etymologicum van 1559. Monumenta Lexicographica Neerlandia III, studies 2, ’s-Gravenhage, Nijhoff, 544 p.

1981: Een nog onuitgegeven woordenboek van Kiliaan. In Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, jg. 97, p. 1-26.

1981: Frans-Vlaamse lexicografen. In De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas Français. Jaarboek, p. 93-111.

1981: Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken. In Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, jg. 20, Hasselt, p. 93-11.

1981: In Nederlands voor Nu, jg. 29:

 • p. 13-15: Biologisch brood, biotuinieren en macrobiotiek.
 • p. 107-109: Oliebollen, krakelingen en macaroni.
 • p. 134-136: Congé, verlof en vakantie.
 • p. 180-182: Sinterklaas en zwartepiet.

1982: Molentermen in zestiende-eeuwse woordenboeken. In Taal en Tongval, jg. 34, p. 166-177.

1982: Thieme’s Zakwoordenboek Nederlands. Eerste druk, Zutphen, 318 p. (Verschuerens Modern Zakwoordenboek).

1982: Einführung zu: Matthias Schenckius, Nomenclator Hadriani Juni Medici. Hildesheim, Georg Olms Verlag, V-XXV p.

1982: Plantin of Plantijn? In Naamkunde, jg. 14, p. 116-119.

1982: Fragmenten van twee Middelnederlandse woordenboeken. In Leuvense Bijdragen, jg. 71, p. 393-426.

1982: Zelfmoorpoging. In Nederlands van Nu, jg. 30, p. 30-32.

1982: De zin van Zuidnederlands woordenboek. In Nederlands van Nu, jg. 30, p. 38-43.

1982: In memoriam Pater Joris Noë. In Nederlands van Nu, jg. 30, p. 70-72.

1982: Overlijdensberichten en rouwbrieven. In Nederlands van Nu, jg. 30, p. 146-149.

1982: Oudejaar en nieuwjaar. In Nederlands van Nu, jg. 30, p. 192-194.

1982: Geschiedenis van Webbekom, 115 p., 40 ill. Uitgave van de werkgroep Oost-Brabant.

1982: Vragenbus: Exelmans, Similon. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 1, p. 7.

1982: Oude brouwerijen en herbergen in de dorpen rond Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 1, p. 15-25. Assent, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom.

1982: Herbergen te Molenstede. In Oost-Brabant, 1982, jg. 19, 1, p. 22.

1982: De naam Walehoeve te Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 1, p. 50.

1982: Hagelandse woorden: herres en vanher. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 1, p. 51-52.

1982: Het oude leenhof van Zelem in Bekkevoort en omgeving. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 2, p. 55-63.

1982: De eerste Arnold van Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 2, p. 81.

1982: Hagelandse woorden: gaar, gril en stichel. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 2, p. 102-104.

1982: Onze Lieve Vrouw van de Roeselberg. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 2, p. 126.

1982: Volkstellingen van Molenstede in 1702, 1747 en 1784. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 120-122.

1982: Enige lonen en prijzen te Glabbeek van 1896 tot 1927. In Oost-Brabant, jg. 19 , nr. 3, p. 146-148.

1982: Tentoonstelling over kerkelijke kunst. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 149. Recensie: Kerkelijke kunst in het oude landdecenaat Diest. Diest, Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Diestsche cronycke nr. 5.

1982: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 150-153.

1982: Oude Hagelandse woorden voor brouwerij: kam en paanhuis. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 3, p. 154-156.

1982: Beknopt overzicht van de geschiedenis van Groot-Lubbeek. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 158-159.

1982: Een onderpastoor van Lubbeek gevangen in de Franse tijd. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 166.

1982: Hendrik Jozef Bols, deken van Lubbeek. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 207.

1982: Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 248-249.

1982: Iets over de vroegere commanderij van Binkom. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 250- 252.

1982: Enige plaatsnamen uit Lubbeek en Binkom. In Oost-Brabant, jg. 19, nr. 4, p. 278-284.

1983: Vastenavond, carnaval en blauwe maandag. In Nederlands van Nu, jg. 31, p. 14-17.

1983: Mei, een maand van groei en bloei. In Nederlands van Nu, jg. 31, p. 50-53.

1983: Kermis in onze taal en in de traditie. In Nederlands van Nu, jg. 31, p. 143-145.

1983: Forum, forenzen en pendelaars. In Nederlands van Nu, jg. 31, p. 177-178.

1983: Een ijskelder van de commanderij van Bekkevoort op de Warande te Diest. In Oost- Brabant, jg. 20, nr. 1, p. 6.

1983: Boekbespreking. Een Tiense kroniek uit de 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 1, p. 48.

1983: De naam Schoonaarde te Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 1, p. 49-50.

1983: Hagelandse woorden: wedder of weddel. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 1, p. 50-52.

1983: Het zwart kruis te Tielt voor pater Libert. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 2, p. 67-70.

1983: Quinten Matsijs en het Mesthof te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 2, p. 99.

1983: Wolven te Schaffen, Asssent en Webbekom in de 18e eeuw. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 2, p. 100-101.

1983: Hagelandse woorden: zouw en moosgat of mozegat. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 2, p. 102- 103.

1983: De naam visbak te Zelem. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 3, p. 113.

1983: Tentoonstelling van handschriften te Diest. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 3, p. 131.

1983: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 3, p. 137-146.

1983: Hagelandse woorden: heef en hezel. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 3, p. 147-148.

1983: Wapenschilden van de commanderij van Bekkevoort. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 3, p. 148.

1983: Kaggevinne, de naam en het dorp. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 4, p. 177-182.

1983: Hagelandse woorden: noppen en pepernoten. In Oost-Brabant, jg. 20, nr. 4, p. 232.

1983: Familienamen afgeleid van toponiemen uit de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 15, afl. 1-4, p. 129-179.

1983: Toponiemen met gene in de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 15, afl. 1-4, p. 180-191.

1983: De oude woorden kam, paanhuis en brieder. In Ons Heem, jg. 37, p. 112-114.

1983: Het Hagelands heemkundig museum te Tielt-Winge. In Ons Heem, jg. 37, p. 127.

1983: In memoriam prof. Dr. Henri Draye (1911-1983). In Ons Heem, jg. 37, nr. 4, p. 136.

1984: Bewerking van Verschuerens Modern Zakwoordenboekje. Elfde druk, Standaard Uitgeverij, 366 p.

1984: A Bibliography of Frisian Dictionaries m.m.v. P. Cramer en B. van der Veen. In Us Wurk 33, Jefte 1, p. 1-24.

1984: Lingua Teutonica bij Kiliaan. In Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans, jg. 2, p. 157-169.

1984: Onze toekomst: slecht of goed? In Bad or-well. Antwerpen/weep, Standaard Uitgeverij, p. 25-30.

1984: Staf Van Gelder en Oost-Brabant. In Huldeboek Staf Van Gelder. Tremelo, Huldecomité, p. 39-40.

1984: Aprilgekken, aprilgrappen en aprilweer. In Nederlands van Nu, jg. 32, p. 29-31.

1984: Oasen, paaseieren en paasbrood. In Nederlands van Nu, jg. 32, p. 55-58.

1984: Pinksteren in onze taal en traditie. In Nederlands van Nu, jg. 32, p. 93-96.

1984: Rubriek Taal in ontwikkeling. In Taalbeheersing in de administratie II, p. 1496-1500, 1505-1506, 1513-1529, 1531-1537.

1984: Een onderwijzer te Molenstede in 1688. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 12.

1984: De verering van de heilige Cornelius te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 39-42, ill.

1984: Hagelandse woorden: hujepeling en hujet. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 43-44.

1984: Twee foutieve schrijfwijzen op oude landkaarten. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 44.

1984: Hagelandse woorden: wedder of weddel. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 1, p. 51-52.

1984: Vroegere bezittingen van de Kartuizers van Zelem. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 51- 57. Bossen, hoeven, molens, vijvers, weiden, wijngaarden in het bezit van de Kartuizers van Zelem te Asent, Bekkevoort , Diest, Kortessem, Zelem en Zelk.

1984: Een hoeve van de overgrootvader van Vondel in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 62.

1984: Vragenbus: Spordel (Scherpenheuvel). In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 89.

1984: Oologsslachtoffer Hilaire Gemoets uit Assent. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 90-92.

1984: Twee kluizenaressen te Webbekom in de 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 93-94.

1984: Hagelandse woorden: spikdoorn en spukken of sputten. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 2, p. 95-96.

1984: De Sint-Sebastiaansgilde van Webbekom in 1661. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 3, p. 134.

1984: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 3, p. 139-149.

1984: Vragenbus: geus gedronken zijn. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 3, p. 150.

1984: Hagelandse woorden: gritsel en herk. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 3, p. 151-152.

1984: Pastoors en kapelaan van Nieuwrode in de 17de en 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 4, p. 246-248.

1984: Pastoors van Webbekom in de 14de en 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 21, nr. 4, p. 248.

1984: Driestoponiemen in de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 16, nr. 1-4, p. 52-56.

1984: Driestoponiemen in de streek van Diest.In Mededelingen van de vereniging voor Limburgse dialect- en naamkunde, nr. 28, p. 52-56.

1985: Lantijn als uitgever van woordenboeken. In Liber amicorum Leon Voet. Antwerpen, Antwerpsche Bibliophielen, p. 49-67.

1985: Mierlo Johannes Josephus Fransciscus van. In Nationaal Biografisch Woordenboek, XI, kol. 500-507.

1985: Stalmans Jozef. In Nationaal Biografisch Woordenboek, XI, kol. 686-689.

1985: Het Brabants als standaardtaal bij Kiliaan. In Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jg. 39, p. 29-36.

1985: Het Nederlands bij Dodoens. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, jg. 89, p. 113-123.

1985: De naam Dodoens. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, jg. 89, p. 125-128.

1985: Van Dale bij de tijd gebracht. In Nederlands van Nu, jg. 33, p. 79-84.

1985: Gebruiken en benamingen in verband met Kerstmis. In Nederlands van Nu, jg. 33, p. 185-188.

1985: Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 68, nr. 4-5-6, p. 213-248, ill.; nr. 10-11-12, p. 459-484.

1985: De watermolen van Zelk in 1322. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 5.

1985: De familienaam Wellens. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 12. Ook in Molenstede in de kijker, jg. 1, nr. 1, juni 1992, p. 13.

1985: De bevolking van Schaffen en Molenstede 1696, 1702 en 1747. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 13-22.

1985: Recensie: De eerste Wereldoorlog te Bierbeek en omgeving.(Cyriel Vanderwegen en Jos Dewinter). In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 23.

1985: De plaatsnaam kon(d)emine. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 25.

1985: Hagelandse woorden: gluntig, glettig en muug. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 1, p. 43-44.

1985: Vroegere steenbakkerijen in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 2, p. 57- 64. Assent, Bekkevoort, Halen, Kaggevinne, Kortenaken, Molenstede, Schaffen, Waanrode, Webbekom.

1985: Kattestraat, Kattebeek en Kabeek. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 69-70.

1985: De naam Kruisstraat. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 2, p. 80.

1985: Hagelandse woorden: buist, heust, heucht en stroek. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 2, p. 81-84.

1985: De hoeve Ten Kalstren te Kersbeek in 1442. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 3, p. 100.

1985: De Kerkedries te Kapellen in 1442. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 3, p. 117.

1985: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 3, p. 120-130.

1985: Hagelandse woorden: melleber, maai en bonket. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 3, p. 131.

1985: Enige plaatsnamen uit Groot-Halen. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 4, p. 169-178.

1985: Boekbespreking: Het kerkelijk verleden van Zelem.(Danny vande Weegde). In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 4, p. 184.

1985: Nog iets over de kapel en kluis van Reinrode. In Oost-Brabant, jg. 22, nr. 4, p. 197-201.

1985: Veranderingen van familienamen in Oost-Brabant. In Vlaamse Stam, jg. 21, p. 529-535.

1985: Taalkundige aantekeningen over brood. In Ons Heem, jg. 39, p. 149-152.

1985: Namen voor brood en gebak. In Ons Heem, jg. 39, p. 153-165.

1985: Noppen en pepernoten uit Scherpenheuvel. In Ons Heem, jg. 39, p. 182-183.

1985: In memoriam Staf Vangelder (1909-1985). In Ons Heem, jg. 39, p. 204.

1985: Tien jaar college 1935-1945. In 100 jaar Sint-Jan Berchmanscollege Diest 1885-1985. Een eeuw katholiek middelbaar onderwijs. Diest, p. 201-203.

1985: Verklaring van enkele dialektwoorden: tesnuzing of tesneuzing, bediemme, estrieën, astrieën. In Heem-Info Lummen, jg. 1, p. 48.

1985: Verklaring van enkele dialektwoorden: geerd of geir, kabas of kebas, zjat. In Heem-Info Lummen, jg. 1, p. 62.

1985: Rubriek “ Taal in ontwikkeling”. In Taalbeheersing in de praktijk II, p. 1543-1546, 1553-1555, 1557-1564, 1565-1570, 1573-1574.

1986: Rubriek “Taal in ontwikkeling”. In Taalbeheersing in de praktijk II, p. 1585-1590, 1596-1604, 1605-1612, 1617-1620.

1986: Synoniemenwoordenboeken en systematische woordenboeken. Het juiste woord. In Taalbeheersing in de praktijk I, p. 1111-1122.

1986: Hoogduitse woorden bij Kiliaan. In Wortes anst. Verbi gratia. Donum natalicum Gilbert A.R. de Smet. Leuven, p. 71-81.

1986: Ter inleiding. In Guido Gezelle in 15000 woorden. Antwerpen, Centrum voor Gezellestudie Ufsia, p. 5-6.

1986: Desiré Claes als taalkundige. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 45, p. 149-156.

1986: Frisdranken en andere koele dranken. In Nederlands van Nu, jg. 34, p. 8-11.

1986: Gemeente en plaats, stad en dorp. In Nederlands van Nu, jg. 34, p. 38-45.

1986: Onze gerechten. In Nederlands van Nu, jg. 34, p. 71-73.

1986: Menu, spijskaart en dagschotel. In Nederlands van Nu, jg. 34, p. 99-100.

1986: Bollen en balllen. In Nederlands van Nu, jg. 34, p. 181-183.

1986: Cijnsboeken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Diest (14de eeuw). Tielt-Winge, Oost-Brabants werkgemeenschap, nr. 2/3, 84 p., ill.

1986: Eusseltoponiemen in de streek van Diest. In Naamkunde 18, p. 141-153.

1986: Frans Loix zeventig jaar. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 1, p. 1-3

1986: De familienaam Loix. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 1, p. 4.

1986: Nog iets over Kon(d)eminne. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 2, p. 84-85.

1986: Hagelandse woorden: knoesel, kroesel en kronsel. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 2, p. 87-88.

1986: Vragenbus: kadodder. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 3, p. 123.

1986: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 3, p. 125-134.

1986: Nog iets over de naam Kruisstraat. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 3, p. 134.

1986: Hagelandse woorden: toeken en toekebollen. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 3, p. 135-136.

1986: De Heilige-Geestwinning te Webbekom: 250 jaar familie Raeymaekers. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 4, p. 137-146.

1986: Hagelandse woorden: leep/lijp en lepen/lijpen. In Oost-Brabant, jg. 23, nr. 4, p. 183-184.

1986: Kempens of Kempisch. In Ons Heem, jg. 40, p. 154-155.

1986: Kaggevinne-Kempens. In Ons Heem, jg. 40, nr. 5, p. 188.

1986: Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 69, nr. 4-5-6, p. 237-256; nr. 10-11-12, p. 441-462.

1986: Verklaring van enkele dialektwoorden: kommenezon, stichel, gaar. In Heem-Info Lummen, jg. 2, p. 25.

1986: Verklaring van enkele dialektwoorden: moe, zjèr, stettel, reupselen. In Heem-Info Lummen, jg. 2, p. 29.

1986: Verklaring van enkele dialektwoorden: jung, alink, langen. In Heem-Info Lummen, jg. 2, p. 72-73.

1987: Kennismaking met Bekkevoort (Streekgidsencursus Oost-Brabant). Leuven, Interleuven-Gemeentekrediet, 38 p., ill.

1987: Inleiding tot de Oostbrabantse Toponymie. In Naamkunde, nr. 19, p. 46-103 en in Toponymica. Bijdragen en Bouwstoffen IX.4. Leuven, Instituut voor Naamkunde, VI-58 p.

1987: Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 70, nr. 7-8-9, p. 311-334; nr. 10-11-12, p. 461-484.

1987: Schooluitgaven van de Nomenclator van Hadrianus Junius. In De Gulden Passer, jg. 65, p. 55-63.

1987: Oost-Brabantse plaatsnamen 4. In Topoymica, jg. IX, 4, 58 p. en in Naamkunde, jg. 19, p. 46-103.

1987: Cafés, kroegen en ander drankgelenheden. In Nederlands van Nu, jg. 35, p. 2-8.

1987: Moeder en vader, moederdag en vaderdag. In Nederlands van Nu, jg. 35, p. 97-99.

1987: Gallicistisch gebruik van volgen. In Nederlands van Nu, jg. 35, p. 100-101.

1987: Vruchten, fruit en vruchtentaarten. In Nederlands van Nu, jg. 35, p. 129-132.

1987: Gebak en fruittaarten. In Ons Heem, jg. 41, p. 22-23.

1987: Het woord scharmolie. In Ons Heem, jg. 41, p. 27-28.

1987: Rubriek “Taal in ontwikkeling”. In Taalbeheersing in de praktijk II, p. 1621-1622, 1626-1634, 1635-1648, 1651-1666, 1670-1680.

1987: Verklaring van enkele dialektwoorden: leep of lijp, litsen of lijsten, tuieren. In Heem-Info Lummen, jg. 3, p. 15-16.

1987: Verklaring van enkele dialektwoorden: brade of brooi, kordeel of kerdiel, har of hèr. In Heem-Info Lummen, jg. 3, p. 27-28.

1987: Verklaring van enkele dialektwoorden: klats en kletske, herres, gritsel. In Heem-Info Lummen, jg. 3, p. 52-53.

1987: Hagelandse woorden: pettem of pessem en vessem(en). In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 1, p. 38-40.

1987: De vroegere watermolen van Molenstede. In Oost-Brabant, 1987, jg. 24, 2, p. 41-47.

1987: Al in 1382 een windmolen te Deurne. In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 2, p. 47.

1987: Hagelandse woorden: Taffelen en Aftaffelen. In Oost- Brabant, 1987, jg. 24, 2, p. 79-80.

1987: Drie cijnsboeken van de O.L.Vrouwekerk te Diest, (1321, ca 1360, ca 1380), 84 p., gëill.

1987: De familienaam Colen. In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 3, p. 87.

1987: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 3, p. 114-122.

1987: Boekbespreking: de bevolking van Zonhoven tijdens de 19de eeuw (J. Mertens, R. Festraets, G. Beelen- Zonhoven, Gemeentebestuur 1987). In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 4, p. 161-162.

1987: Invloed van de abdij van Sint-Truiden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXIV, nr. 4, p. 148-161. Onroerende goederen in het bezit van de abdij van Sint-Truiden verspreid over verschillende dorpen in het Hageland. Rechtzetting in Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 2, p. 63.

1987: Vragenbus: de naam Pepinusfort. In Oost-Brabant, jg. 24, nr. 4, p. 162.

1988: Bewerking van “Het juiste woord van L. Brouwers. Zesde druk, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1429 p.

1988: Über die Verbreitung lexicgarphischer Werke in den Niederlanden und ihre wechselseitige Bezihungen mit den Ausland bis zum Jahre 1600. In Historiographia Linguistica XV:1/2, p. 17-38.

1988: Invloed van de Teuthonista op Nederlandse woordenboeken. In Leuvense bijdragen, jg. 77, p. 257-264.

1988: Nederlandse systematische en synoniemenwoordenboeken, vroeger en nu. In Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jg. 62, p. 17-32.

1988: Posterijen en poststukken. In Nederlands van Nu, jg. 36, p. 1-3.

1988: Bejaardenzorg en verzorgingstehuizen. In Nederlands van Nu, jg. 36, p. 97-100.

1988: Paardenrennen en weddenschappen. In Nederlands van Nu, jg. 36, p. 131-135.

1988: Kantoor, bureau en agentschap. In Nederlands van Nu, jg. 36, p. 163-167.

1988: Nieuw: het kwartet(spel) bij paardenrennen. In Nederlands van Nu, jg. 36, p. 168.

1988: Posterijen en poststukken: enige termen. In Ons Heem, jg. 42, p. 40-41.

1988: Kennismaking met Bekkevoort. Leuven, Opbouwwerk Interleuven, 37 p.

1988: De bevolking van Kaggevinne-Leuvens van de 16de tot de 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 1, p. 39-47. Volkstellingen (1702-1747).

1988: Hagelandse woorden: aarsgat, post, sjoenk en stroenk. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 1, p. 50-52.

1988: Vragenbus: moewe (waar?). In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 1, p. 52.

1988: Nog iets over de familie Raemaekers te Kortenaken, Webbekom, Assent en Geetbets. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 2, p. 61-62.

1988: De Demer kwam vroeger tot in Mechelen. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 1, p. 65.

1988: De bevolking van Schaffen en Molenstede 1755-1792. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 2, p. 70-86.

1988: Hagelandse woorden: gibberen en gabberen. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 2, p. 96.

1988: Aanvulling op “Een ledenlijst van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Bekkevoort uit de eerste helft van de 16de eeuw” door Michel Van der Eycken. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p.102.

1988: Tentoonstelling: kunstschatten uit het Diesterse begijnhof. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 110. Recensie van de tentoonstellingscatalogus.

1988: Nog iets over de Heilige-Geestwinning te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 123.

1988: Boekbespreking: 350 jaar bedevaartvaantjes van Scherpenheuvel (Jos Philippen). In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 126-127.

1988: Vragenbus: haarzak. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 129.

1988: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 130-138.

1988: Hagelandse woorden: kladderen, kweddelen, bucht en tuchel. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 3, p. 139-140.

1988: De familienaam Uten. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 142.

1988: Verhuring van bijen in Kersbeek in 1767. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 144.

1988: Oostbrabantse priesters en kloosterlingen, door de Fransen gevangen genomen of gedood (1793-1800). In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 148-152.

1988: Iets over een vroegere hoeve van de Heilige-Geesttafel van Diest in Geetbets. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 153-154.

1988: Een familie Raymaekers in O. L. V.-Tielt. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 179.

1988: Boekbespreking: J.Mertens, Historisch-naamkundige studie van Deurne. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 180-181. Recensie. Historisch-naamkundige studie van Deurne in de Zuiderkempen, Brabantse gemeente en Luikse parochie. Deurne, Landelijke Gilde, 1988.

1988: Hagelandse woorden: ieverans en nieverans. In Oost-Brabant, jg. 25, nr. 4, p. 184.

1988: Toponomie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, deel LXXI, p. 225-243, 399-406.

1988: Op bezoek bij een heemkring: de Oostbrabantse Wergemeenschap. In Onze Gouw, afl. 3, p. 10-13.

1988: Verklaring van enkele dialektwoorden: knebbe, zouw, gleuning. In Heem-Info Lummen, jg. 4, p. 7-8.

1988: Verklaring van enkele dialektwoorden: toeken, kurren, bag en loper, mommer. In Heem-Info Lummen, jg. 4, p. 28-29.

1988: Verklaring van enkele dialektwoorden: bost of buist, glettig, tjaffelen of taffelen. In Heem-Info Lummen, jg. 4, p. 52-53.

1988: Woord vooraf. In Diestse volksfiguren van F. Loix.

1988: Waarom werd Jan Berchmans zo laat heilig verklaard. In Van schoenmakerszoon tot heilige. Diest, werkgroep Sint-Jan, p. 11.

1988: Waarom ging Sint-Jan Berchmans naar Rome? In Herdenkingsalbum 1888-1988 Diest en Sint-Jan Berchmans. Diest, werkgroep Sint-Jan, p. 15.

1988: Bij het nieuwe Juist Woord. In Jezuïten, jg. 46, p. 137-139.

1989: Verschuerens Modern Schoolwoordenboek. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 349 p.

1989: Kiliaan als lexicograaf in de Officina Plantiniana. In Ex Officina Plantiniana Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589). Antwerpen, Antwerpsche Bibliophielen, p. 443-454 (= De Gulden Passer 66-67).

1989: Duitse invloed op de Thesaurus Yheutonica Linguae. In Leuvense Bijdragen, jg. 78, p. 256-266.

1989: Benamingen van onze taal in woordenboeken en aanverwante werken sinds de 17de eeuw. In Leuvense Bijdragen, jg. 78, p. 267-274.

1989: Nog iets over de aardrijkskundige namen in Kiliaans Etymologicum. In Naamkunde, jg. 21, p. 72-99.

1989: Toponomie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, deel LXXII, p. 89-112, 464-480.

1989: De woorden heem, heemkunde en heemschut. In Ons Heem, jg. 43, p. 98-100.

1989: Iets over het vroegere jachtbedrijf in de streek van Diest. In Ons Heem, jg. 43, nr. 4-5, p. 153-154.

1989: Rubriek Taal in ontwikkeling. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 28, p. 17-26, 59-60, 84-90, 118-122, 150-156.

1989: Schaffen door de eeuwen heen. Tielt-Winge, 275 p., ill. In samenwerking met Hanegreefs G., Loix F. en Reynders N.

1989: Gepluimd, gevederd en geplukt. In Nederlands van Nu, jg. 37, p. 57-61.

1989: Nogmaals service- en verzorgingsflats. In Nederlands van Nu, jg.37, p. 62.

1989: Zeg het met bloemen. In Nederlands van Nu, jg. 37, p. 121-124.

1989: Engelse leenwoorden in het Nederlands. In Nederlands van Nu, jg. 37, p. 125-130.

1989: Gehandicapte, invalide en minder-valide. In Nederlands van Nu, jg. 37, p. 155-156.

1989: Het Zuidnederlands in onze woordenboeken. In Nederlands van Nu, jg. 37, p. 185-192.

1989: Iets over Middeleeuwse geschiedenis en toponymie in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 26, nr. 2, p. 8-19.

1989: Iets over de herberg De Driekoningen in Tielt. In Oost-Brabant, jg. 26, nr. 2, p. 42.

1989: Hagelandse woorden: meutte en meuke. In Oost-Brabant, jg. 26, p. 43.

1989: De Drie Haringen te Winge in 1770. In Oost-Brabant, jg. 26, p. 44.

1989: Enige plaatsen uit Kersbeek en Miskom. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 45-46.

1989: De oude hoeve van de Heilige-Geesttafel van Diest te Rijzeren onder Miskom. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 57-61.

1989: Een vechtpartij te Miskom in 1789. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 62-63.

1989: Onderwijs in Kersbeek en Miskom in de 17de eeuw. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 63.

1989: Nog iets over de hoeve ten Kalsteen te Kersbeek. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 64.

1989: Het Wouterlingenhof en de familie van Wouterlingen. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 65.

1989: Iets over hoeven van de Bogaarden van Diest in Kersbeek en naaste omgeving. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 66-69.

1989: Vroegere notarissen in Kersbeek en Miskom. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 69.

1989: De familie en de familienaam Vaes. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 70-72.

1989: De schans te Kersbeek. In Oost-Brabant, sept., jg. 26, nr. 3, p. 72.

1989: Een 105-jarige te Diest in 1659. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 136.

1989: Keizer Karel overnachte in Diest en Gemp. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 141.

1989: De familienaam Goethuys. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 142.

1989: Nog iets over de Rode Leeuw of het stenenhuis te Tielt. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 143-144.

1989: Boekbespreking: Ons Zelems erfgoed. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 156-157.

1989: Boekbespreking: Bastille, Boerenkrijg en Tricolore, De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden. H. Van de Voorde, Davidsfonds,1989, 288 p., 100 ill. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 158.

1989: Boekbespreking: Woeringen en de oriëntatie van het Maasland. In Oost-Brabant, dec. jg. 26, nr. 4, p. 159.

1989: Mogelijke verwarring van broek en brug in plaatsnamen. In Oost-Brabant, dec., jg. 26, nr. 4, p. 160-162.

1989: Verklaring van de dialektwoorden: gibberen, pettemen of pemen, tuchel. In Heem-Info Lummen, jg. 5, p. 9-10.

1989: Verklaring van de dialektwoorden: ieverans en nieverans, meutte, knupper of knoeper, res. In Heem-Info Lummen, jg. 5, p. 31-32.

1989: Verklaring van de dialektwoorden: kwerrel of kwerrels, hampel, grinsen en krinksel. In Heem-Info, Lummen, jg. 5, p. 58-59.

1989: Verschuerens eeuwfeest. In Standaard der Letteren, 21 januari. Ook in Jezuïten, jg. 47, p. 61-65.

1989: De familie Madoets en de kapel van Vrijthout te Asse. In Ascania, jg. 32, p. 73-80.

1989: Woordenboek en norm. In Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren.Taalzorg: Overheid en Burger. Tilburg, KU Brabant, p. 19-20.

1990: Woord vooraf. In W. Bas, Geschiedenis van Kortenaken. Kortenaken, p. 13.

1990: Woordenboek en norm. In Taalzorg: Overheid en Burger, II, ’s-Gravenhage, p. 45-49.

1990: Kiliaan (ca 1530-1607) als lexicograaf-etymoloog in het licht van zijn tijd. In 100 jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands.’s-Gravenhage, p. 153-168.

1990: Honderd jaar Vercoullie. Vader van het etymologisch woordenboek. In Standaard der Letteren, 3 februari.

1990: Termen en definities: almanakken en kalenders. In Pluk de dag. Ontstaan, vorm en inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië. Izegem, p. 11-16.

1990: Buitenlandse aardrijkskundige namen. In Nederlands van Nu, jg. 38, p. 2-4.

1990: Allerlei soorten groente. In Nederlands van Nu, jg. 38, p. 65-68.

1990: Koek in allerlei vormen en betekenissen. In Nederlands van Nu, jg. 38, p. 131-134.

1990: Franse invloed op het Nederlands in België. In Nederlands van Nu, jg. 38, p. 161-166.

1990: Rubriek Taal in Ontwikkeling. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 29, p. 58-60, 84-90, 118-122, 150-156.

1990: In memoriam Frans Scheys. In Oost-Brabant, jg. 27, p. 65-72.

1990: Lambrecht Van Tuylt, schoonbroer van Quinten Matsijs te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 27, juni, nr. 2, p. 101.

1990: Boekbespreking: Kunstwerken van de Onze-Lieve-Vrouw Ten Poelkerk te Tienen. In Oost-Brabant, jg. 27, juni, nr. 2, p. 102.

1990: Vragenbus: De naam Boving. In Oost-Brabant , jg. 27, juni, nr. 2, p. 103.

1990: Boekbespreking: Kluis en Kapel op de Bolderberg. In Oost-Brabant, jg. 27, juni , nr. 2, p. 105.

1990: Hagelandse woorden: reinvaart, reen, regenoten. In Oost-Brabant, jg. 27, juni, nr. 2, p. 111-112.

1990: Vragenbus: Reinvaart en reen. In Oost-Brabant, jg. 27, sept. , nr. 3, p. 163-164.

1990: De familienaam Van Hoovels. In Oost-Brabant, jg. 27, sept., nr. 3, p. 164.

1990: De Herbergnaam Rasop. In Oost-Brabant, jg. 27, dec., nr. 4, p. 173.

1990: De plaatsnaam Vleugt. In Oost-Brabant, jg. 27, dec, nr. 4, p. 199.

1990: Boekbespreking: Geschiedenis van Kortenaken. In Oost-Brabant, jg. 27, dec., nr. 4, p. 200-201.

1990: Hagelandse woorden: kozen, krozen, kazelen en bijvormen. In Oost-Brabant, jg. 27, nr. 4, p. 230-232.

1990: Verklaring van enkele dialektwoorden: braddelen en brodden, plumpen, scheel. In Heem-Info Lummen, jg. 6, p. 3-4.

1990: Verklaring van enkele dialektwoorden: hoon of houwen, vas of versen, preziekamp en prizzekant. In Heem-Info Lummen, jg. 6, p. 36-37.

1991: Hoofdredactie van Verschueren Groot geïllustreerd Woordenboek. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, negende uitgave, 2 delen, 2287-XVI p., ill.

1991: Iets over de eerste Vlaamse dialektwoorden in de 19de eeuw. In Liber Amicorum Jozef Van Haver. Brussel, Koninklijke Commissie voor Volkskunde, p. 79-86.

1991: Beknopte toponymie van de stad en deelgemeenten. In De Geschiedenis van Mechelen. Van Heerlijkheid tot Stadsgewest, p. 15-19.

1991: Pater Antoon Seeldraeyers en het woordenboek van Verschueren. In Oud en Jong, jg. 41, nr. 1, p. 35-37.

1991: Rouw en rawage in Oostbrabantse toponiemen. In Naamkunde, jg. 23, p. 198-200.

1991: Dialectlexicografie bij Kiliaan. In Taal en Tongval, jg. 43, p. 155-163.

1991: Iets over het Nederlands in België. In Nederlands van Nu, jg. 39, p. 97-103.

1991: Wat is Belgisch Nederlands. In Streven, jg. 58 (1990-1991), p. 525-534.

1991: De termen heem, heemkunde, heemkring, heemschut en heemspiegel. In Heemspiegel, jg. 12, nr. 1, p. 2-6.

1991: Heem, heemkunde en heemschut. In 50 jaar Verbond voor Heemkunde. Antwerpen, p. 11-13.

1991: Rubriek Taal in ontwikkeling. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 30, p. 14-21, 51-54, 114-115, 152-154.

1991: Aanvulling op het Bibliografisch Repertorium. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 1, p. 28-31.

1991: Schroeven, Swinnen en ander familienamen met voorgevoegde s’. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 1, p. 32-33.

1991: Onze-Lieve-Vrouw van Ransberg. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 1, p. 37.

1991: Onze-Lieve-Vrouw van de Dellebron te Kortenaken. In Oost-Brabant, jg. 28, nr.1, p. 39.

1991: De naam Peinwinning te Bekkevoort. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 1, p. 40-42.

1991: Hagelandse woorden: prizzekant, prezekant en pre(di)kant. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 1, p. 43-44.

1991: Afstammelingen van een familie Lenders uit Zichem in Australië. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 48.

1991: De familienaam Vreven. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 80-81.

1991: Vragen bus: Pro, Belo, To en Zjo. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 84.

1991: Hagelandse woorden: res, rus, rös en biesem. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 87-88.

1991: Inleiding op het nummer ‘Oostbrabantse jezuïten”. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 89-94.

1991: Lijst van de jezuïeten uit Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 95-116.

1991: Pater Jan Smedts uit Rotselaar naar Amerika. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 117-128.

1991: Het dynamisme van Sint-Jan Berchmans (bij de lino’s van Wim Van Petegem). In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 129-142.

1991: Waarom ging Jan Berchmans naar Rome? In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 143-144.

1991: Pater Beckx over verfansing in Vlaanderen. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 144.

1991: Waarom werd Jan Berchmans zo laat heilig verklaard? In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 145-146.

1991: Beeldjes van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel bij de jezuïten. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 148-154.

1991: Enige recente werken over Sint-Jan Berchmans. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 154.

1991: Een norbertijn in Diest en Schaffen (1628-1630), oud-leerling van de jezuïeten. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 3, p. 155.

1991: Vroegere hoeven van de jezuïten in Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 28, nr.3, p. 156.

1991: In memoriam Frans Loix. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 4, p. 161-162.

1991: Het zwarte kruis in Tielt verplaatst. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 4, p. 187.

1991: Pest in Diest en omstreken in de 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 4, p. 188-189.

1991: Stukken over Attenrode-Wever in het gemeentearchief van Hoeilaart. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 4, p. 199.

1991: Vragenbus: de familienaam Celis. In Oost-Brabant, jg. 28, p. 200. Ook in Molenstede in de kijker, jg. 1, nr. 1, p. 13.

1991: Hagelandse woorden: pag en pelot of plot. In Oost-Brabant, jg. 28, nr. 4, p. 201-203.

1991: Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXIII, nr. 4-5-6, p. 232-241; nr. 7-8-9, p. 315-328; nr. 10-11-12, p. 439-452.

1991: Jezuïten uit Lummen. In Heem-Info Lummen, jg. 7, p. 33-35.

1991: Een nieuwe hedendaagse Van Dale. In Streven, jg. 58, (1990-1991), p. 903-907.

1991: Etymologie en geschiedenis van woorden. Hier de tap van toe (1639). In Standaard der Letteren, 10 augustus.

1992: Jozef Verschueren (1889-1965). Lelystad, Stichting Ivio, jg. 5, september, 20 p., ill.

1992: Zestig jaar woordenboeken van Verschueren. In Streven, jg. 59, p. 342-349.

1992: Synoniemenwoordenboeken en systematische woordenboeken in het Nederlands. In Neerlandia extra muros, jg. 30, p. 27-34.

1992: Geschiedenis van de Bond der Vlamingen in Oost-België. In Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 51, p. 112-121.

1992: Enkele bibliografische moeilijkheden met woordenboeken. In Trefwoord, jg. 2, p. 9-11.

1992: Oude nederzettingsnamen en middeleeuwse geschiedenis in de streek van Diest. In Naamkunde, 24, 1992, nr. 1-4, p. 116-146.

1992: Bijzinsvolgorde in oude Diesterse teksten. In Taal en Tongval, jg. 44, p. 67-70.

1992: Enige namen voor grasland. In Curtenberg, jg. 1, 1991-1992, p. 82-84.

1992: Enige middeleeuwse ontginningsnamen in Oost-Brabant. In Heemkunde in Vlaanderen. Huldeboek de. Jozef Weyns. Winksele, Boek & Vorm, p. 172-178.

1992: Uitspraakvarianten. In Nederlands van Nu, jg. 40, p. 103-104.

1992: Wentelteefjes en ander oud brood. In Nederlands van Nu, jg. 40, p. 133-134.

1992: Iets over het woordenboek der Nederlandse Taal. In Nederlands van Nu, jg. 40, p. 141-142.

1992: Rubriek ‘Taal in ontwikkeling’. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 31, p. 24-25, 90-91, 119-120, 147-149.

1992: Vragenbus: de naam Van Sweevelt. In Oost-Brabant, jg. 29, p. 84.

1992: Publicaties van pater Constant Meynckens. In Oost-Brabant, jg. 29, juni, p. 93.

1992: Vragenbus: vijf cent. In Oost-Brabant, jg. 29, juni, p. 105.

1992: Verwoestingen in enige dorpen bij Diest op het einde van de 16de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 2, p. 106-110. De heerlijkheid Kaggevinne p. 107. Webbekom en Assent p. 8.

1992: De familienaam Weckx. In Oost-Brabant, jg. 29, p. 116-117.

1992: Hagelandse woorden: vuddel, veul(ing), hoofdbed en hoofdpand. In Oost-Brabant, jg. 29, p. 118-124.

1992: De gehuchtnaam Eiland in Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 29, p. 124.

1992: De familienaam Morren. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 3, p. 177-178.

1992: Hagelandse woorden: hetsel en bussel. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 3, p. 179-180.

1992: In memoriam Hendrik Claes. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 181-189.

1992: Uit welk Tielt kwam de Leuvens drukker Peter de Zangere (1559-1610)? In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 222-223.

1992: Reinrode op kerkelijk gebied in 1671. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 224-226.

1992: De Franse commissaris Bigottier in 1794. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 227.

1992: Pastoor-dekens van de Sint-Sulpitiusparochie in Diest na 1837. (Samen met J. Philippen). In Oost- Brabant, jg. 29, p. 228-229.

1992: De familienamen Bollen(s), Bols, Beulens en Bollaerts. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 230-233.

1992: Vragenbus: de familienaam Seldeslachts. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 234.

1992: Hagelandse woorden: pitsen en pitser. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 241-243.

1992: Claes F. en Philippen J.: Pastoor-dekens van de Sint-Sulpitiusparochie in Diest na 1837. In Oost-Brabant, jg. 29, nr. 4, p. 228-229.

1992: Enige middeleeuwse ontginningsnamen in Oost-Brabant. In Heemkunde in Vlaanderen. Huldeboek dr. Jozef Weyns. Winksele, p. 172-178.

1992: In Memoriam Frans Loix (1916-1991). In Ons Heem, jg. 46, nr. 4, p. 78.

1992: In memoriam Eduard Gouverneur (1910-1991). In Ons Heem, jg. 46, nr. 4, p. 78.

1992: De vaktaal van de Vlaamse molenaar. In Ons Heem, jg. 46, p. 204.

1992: In memoriam Eduard Gouverneur (1910-1991) en Frans Loix (1916-1991). In Ons Heem, jg. 46, p. 302.

1992: Verklaring van enkele dialektwoorden: post, sink of sunk, dries. In Heem-Info Lummen, jg. 8, p. 4-5.

1992: De Leuvense drukkersfamilie De Zangere (16de-18de eeuw). In De Gulden Passer, jg. 70, p. 117-128.

1993: De geschiedenis van Molenstede. In samenwerking met Claes Frans en Van der Eycken Michel. Uitgave Mickey Club van Molenstede, drukk. Tuerlinckx, Averbode, 310 p.

1993: Middeleeuws parochiewezen in de streek van Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVI, 1993, nrs. 1-7, p. 47-55.

1993: Iet over de datering van de oudste vindplaatsen in etymologische woorden-boeken. In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 109, p. 25-35.

1993: Het woordenboek van Jozef Bal. In Trefwoord, 4 januari, p. 5-8.

1993: Nog iets over Kiliaan en over etymologie van woordenboeken. In Trefwoord, 6 september, p. 51-52.

1993: Een 17de-eeuwse grammatica. In Trefwoord, 6, september, p. 82.

1993: Inleiding tot de studie van de toponymie. In Heemspiegel, jg. 14, nr. 3, p. 2-6.

1993: Uit welk Tielt kwam de Leuvense drukker Peter de Zangere (1559-1610)? In De Leiegouw, jg; 35, p. 83-85.

1993: Het woordenboek van Jozef Bal. In Nederlands van Nu, jg. 41, p. 58-59.

1993: Veertig jaar Prismawoordenboeken. In Nederlands van Nu, jg. 41, p. 83.

1993: Een leuk woordenboek uit de 19de eeuw herdrukt. In Nederlands van Nu, jg. 41, p. 113.

1993: Rubriek ‘Taal in ontwikkeling’. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 32, p. 26-27, 46-50, 150-152.

1993: Vragenbus: weefsel van kemp. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 1, p. 33.

1993: Hagelandse woorden: plaai, dakplaai en muurplaai. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 1, p. 34-35.

1993: De oude Diesterse familie van der Ponten en het Pontenhof. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 2, p. 52-53.

1993: 1300 jaar Sint-Truiden. In Oost-Brabant, jg. 30, p. 74-75.

1993: Hagelandse woorden: verwarres, patros of botros, goeivrouw en wijzevrouw. In Oost-Brabant, jg. 30, p. 76-78.

1993: Ten geleide van het Wijngaardnummer. In Oost-Brabant, jg. 30, nr.3, p. 81-82.

1993: Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 3, p. 83-108.

Diest p. 83-88

Kaggevinne p. 88-90

Molenstede p. 90-95

Schaffen p. 95-99

Deurne p. 99

Webbekom p. 101-103.

1993: Vroegere wijngaarden in dec streek van Tienen. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 3, p. 130-143.

1993: 18de-eeuwse wijngaarden in Zichem. In Oost-Brabant, jg. 30, nr.3, p. 144.

1993: Frans klinkende familienamen in het Hageland; In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 4, p. 145-155.

1993: Willem van Loubbeeck, pastoor van Wezeren 1749-1778. In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 4, p. 172-173.

1993: Boekbespreking: Het dekenaat Diest 1599-1700 (Tony Morren). In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 4, p. 188-189.

1993: Hagelandse woorden: zwaalde of ovenpaal en moel . In Oost-Brabant, jg. 30, nr. 4. p. 190-192.

1993: Middeleeuws parochiewezen in de streek van Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 76, p. 47-55.

1993: In memoriam Jozef Gouverneur (1914-1992). In Ons Heem, jg. 4, nr. 2, p. 112.

1993: Oostbrabantse historische teksten. In Naamkunde, jg. 25, p. 215-216.

1993: In memoriam Hendrik Claes (1898-1992). In Ons Heem, jg. 47, p. 51.

1993: Cijnsboek van het begijnhof van Diest (13de-14de eeuw). Uitgevers Oostbrabantse Werkgemeenschap, Sint-Joris-Winge. In Oostbrabantse historische teksten, 11-12, collatie 74 p.

1993: Nicolaes Cleynaerts (1493-1993) Van Diest tot Marokko. In Brabantse Folklore en Geschiedenis, juli-oktober, nr. 278-279:

 • p. 284-286, nr. 84: Nauw-keurige voyagie van Nicolaas Clenard, hoogleraar in d’Academie tot Leuven, door Vrankrijk en Portugaal, na Africa, gedaan in het jaar 1535 en vervolgens... Getrokken uit des reysigers eygene brieven, geschreven aan Jacob Latomus, en andere sijner goede vrienden, Leiden, Pieter vander Aa, 1706, 4°, (2), 21,(5)p.
 • p. 287-288, nr. 86: Joris Tulkens, In de ban van Mohmmed, Het merkwaardige leven van Nicolaes Cleynaerts, een 16-de eeuws humanist en Islamkenner, Manteau, Antwerpen/Amsterdam.

1994:Oude dateringen van Nederlandese woorden. In Leuvens Bijdragen, jg. 83, p. 197-234.

1994: Oudnederlands en dateringen in etymologische woordenboeken. In Trefwoord, jg. 8, p. 27-28.

1994: Nogmaels vocabulaer. In Trefwoord, jg. 8, juni, p. 50.

1994: Rubriek ‘Taal in ontwikkeling’. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 33, p. 26-27, 48-49, 82-87.

1994: Gaan we naar Liège of naar Luik. Nederlandse en buitenlandse aardrijkskundige namen. In Nederlands van Nu, , jg. 42, p. 8-10.

1994: Hebben we geen consistente spelling nodig, In Nederlands van Nu, jg. 42, p. 29-30.

1994: Het woordenboek van Jozef Bal. In Het Land van Beveren, jg. 37, p. 18-23.

1994: Nog iets over oude gasthuizen. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 77, p. 147-153.

1994: Ter geleide. In Scherpenheuvel die schone stede door H. Vanoppen, R. Das, E. Das. Antwerpen-Borgerhout, p. 6.

1994: Hagelandse woorden, vuddel, veul(ing), hoofdbed en hoofdpand. In Medewerkerscontact WBD en WLD, jg. 5, p. 6-11.

1994: Willem van Loubbeeck, pastoor van Wezeren 1749-1778. In Ons Landens Erfdeel, jg. 17, juni, nr. 45, p. 70-71.

1994: Verklaring van enkele dialectwoorden ; begaaien, bruken, forken. In Heem-Info Lummen, jg. 10, p. 57-58.

1994: Oude heemnamen in Groot-Asse. In Feestbundel Flos De Smedt. Ascania, jg. 37, p. 109-113.

1994: De oude Panishoeve in Molenbeek-Wersbeek. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 1-12.

1994: Aanvulling: vettewariër. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 26.

1994: Grondbezit en een hoeve van de familie Immens in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 29.

1994: Vragenbus: hameel en velei. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 36-37.

1994: Vroegere pastoors van Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 37.

1994: De familienaam Robeyns en Torbeyns. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 40-41.

1994: Hagelandse woorden: wezzelen, stechelen en kettelen. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 42-44.

1994: Rec. ‘L. Van Eeckhoudt, De bedevaartvaantjes van Hakendover en hun varianten. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 1, p. 48.

1994: Een oud kerkregister uit Meensel-Kiezegem. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 2, p. 49-67.

1994: Vroegere jaarmarkten in Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 2, p. 78.

1994: Hagelandse woorden: sloren en sloorzaad. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 2, p. 79-80.

1994: Ten geleide (speciaal nummer over het begijnhof van Diest). In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 3, p. 81.

1994: Vroeger grondbezit en hoeven van het begijnhof van Diest. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 3, p. 102-115.

1994: Rec.: Scherpenheuvel, die schone stede. Antwerpen-Borgerhout, 1994. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 3, p. 140.

1994: De vroegere Korsendonkwinning in Webbekom: een oud verleden. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 4, p. 141-147.

1994: Rec. ‘F. Debrabandere: Het woordenboek van familienamen. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 4, p. 163-167.

1994: Rechtzetting: hoeve van het begijnhof van Diest in Hees. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 4, p. 168.

1994: Vroegere schansen in Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 4, p. 169-178. Twee schansen in Deurne, twee schansen in Schaffen, twee schansen in Webbekom p. 171. De schans in Molenstede p. 172

1994: Hagelandse woorden: lits, litsen en klits, klitsen. In Oost-Brabant, jg. 31, nr. 4, p. 179-180.

1994: Nog iets over oude gasthuizen. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVII, nr. 4-5-6, p. 147-153.

1994: Vroegere dateringen (etymologische bijdrage). In Trefwoord 9, oktober, p. 137-138.

1994: Grammaticaal: wiens en wier; twee derde, tweederde of twee derden. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 33, p. 137-138.

1994: Verklaring van enkele dialectwoorden: begaaien, bruken, forken. In Heem-Info Lummen, jg. 10, p. 57-58.

1994: Toponomie van Webbekom. Leuven, Instituut voor Naamkunde, 1994, 8 + 292 p., ill., 8 kaarten.

1995: A Bibliography of Dutch Dictionaries (met P. Bakema). Lexicographica. Series Major 67, Tubingen, Max Niemeyer Verlag, XX+377 p.

1995: Simon Stevin als bron voor Kiliaan. In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 111, p. 55-64.

1995: Rec.: Een boek over gemeenteraadsverkiezingen in Holsbeek. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 1, p. 22.

1995: Oost-Brabant in de 13de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 1, p. 23-35.

1995: Vragenbus:zjat. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 1, p. 35.

1995: Rec.: Groot-Diest in mooie beelden. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 1, p. 38.

1995: Hagelandse woorden: brodden, brod en braddelen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 1, p. 40-42.

1995: De omgeving van de Sint-Janskerk in Diest in de late middeleeuwen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 45-52.

1995: Het gemettel, het gespettel, het gemoef en het gestoef in Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXII, nr. 2, p. 53-56. Rechtzetting in nr. 3, p. 120.

1995: Rec.: Een boek over Kumtichse plaatsnamen (van P. Kempeneers, Leuven, 1994). In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 56-57.

1995: Rec.: Een boek over de geschiedenis van Nieuwrode (L. Peeter, Van Nuenrode tot Nieuwrode, 1995). In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 70-71.

1995: De eerste priorin van de norbertinessen in Pellenberg en Gempe. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 75-76.

1995: Ertsenrijk en de familienaam Van Hentenrijk. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 77-79.

1995: Aanvulling: schansen in Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 80.

1995: Hagelandse woorden: kledderbonen, kleddemennekes, kledderen en klefferen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 81-83.

1995: Vragenbus: persjoenkelen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 2, p. 83-84.

1995: Heemkundige prijs voor Jacques Halflants. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 3, p. 85-88.

1995: De familienaam Vanderstukken. In Oost-Brabant, jg. 32,, nr. 3, p. 114-116.

1995: Rec.: Een boek over het Drie-Maagdenretabel te Hakendover. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 3, p. 117.

1995: Rec.: Een boek over Oplinterse plaatsnamen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 3, p. 118.

1995: Rechtzetting: het gemettel, het gemoef en het gestoef in Diest. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 3, p. 120.

1995: Hagelandse woorden: var, vaarskalf en knoeper. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 3, p. 122-124.

1995: 1350 jaar Webbekom. Oude nederzettings- en ontginnningsgeschiedenis, vooral aan de hand van plaatsnamen. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 4, p. 152-161.

1995: Rec.: Een boek over het Belgisch anarchisme (J. Moulaert, Rood en Zwart, Leuven, 1995). In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 4, p. 166.

1995: Hagelandse woorden: weenoog, wijnoog en weendel. In Oost-Brabant, jg. 32, nr. 4, p. 167-168.

1995: Dialektwoorden: buil, fleiten, vugen, varen, petsjonkelen schrammeteren, mettelen. In Heem-Info Lummen, jg. 11, p. 34, 29, 41-42.

1995: Plaats en persoonsnamen in de streek van Diest in verband met de lakennijverheid. In de Brabantse Folklore, nr. 285-286, p. 142-146. De lakenhalle van Diest, p.177-178.

1995: Schans en schrans. In Naamkunde, jg. 27, p. 33-45.

1995: Kruyskamp-prijs 1994. Dankwoord. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993-1994, p. 191-193.

1995: Grammaticaal: eenmaal. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 34, p. 83.

1995: Rubriek ‘Taal in ontwikkeling’. In Taalbeheersing in de praktijk, jg. 34, p. 15-17, 53-56, 84-85, 110-112, 155-157.

1995: Spreken we Nederlands, Vlaams of Diets. In Nederlands van Nu, jg. 43, p. 59-62.

1995: Algemeen nederlands en Vlaamse varianten. Het standpunt van de Van. In Nederlands van Nu, jg. 43, p. 108.

1995: Dialektwoorden: buil, fleiten; vugen, varen; petsjonkelen, schrammeteren, mettelen. In Heem-Info Lummen, jg. 11, p. 3-4, 29, 41-42.

1996: Bijdrage tot de toponymie van Schaffen en Molenstede. In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. LXVIII, 1996, p. 21-202.

1996: Hagelandse woorden: moos, smodderen en muiken. In Oost-Brabant, jg. 33, nr.1, p. 41-43.

1996: Hagelandse woorden: nogmaals knoesel, kroesel en kronsel. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 2, p. 85-88.

1996: Vroegere steengroeven nabij Diest. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 3, p. 106-112.

1996: Het vroegere Speelhof onder Webbekom bij de Leuvensesteenweg. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 3, p. 113-121.

1996: Een nieuwe verklaring van de naam Kaggevinne. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 3, p. 122-123.

1996: Een etymologisch dialectwoordenboek. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 3, p. 124-125.

1996: Rechtzetting 1350 jaar Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 3, p. 125.

1996: Hagelandse woorden: kezemieke en groensel. In Oost-Brabant, jg. 33 nr. 3, p. 126-128.

1996: De familienaam Marchou of Marchau. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 4, p. 165-167.

1997: De heiligen Romanus en Cordula in de Sint-Martenskerk in Tielt-Winge. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 2, p. 45-46.

1997: Boekbespreking Hagelandse sagen en legenden. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 2, p. 74-75.

1997: Het vroegere Hulstervinnenhof te Rode onder Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 3, p. 96-100.

1997: Toch Romeinse vondsten in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 3, p. 109.

1997: Het Jan Elenhof en de familie Elen of Elens in Webbekom van de 15de tot de 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 3, p. 110-115.

1997: De familienamen Verlaer en Verlaers. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 3, p. 116-117.

1997: Boekbespreking: 1000 jaar watervoorziening in Diest. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 3, p. 118-120.

1997: Aanvulling: de vroegere speelhofhoeve. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 4, p. 152.

1997: Het vroegere hof van Webbekom van de abdij van Sint-Truiden naar die van Averbode. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 4, p. 153-160.

1997: Nogmaaals het Jan Elzenhof. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 4, p. 162.

1997: Hagelandse woorden: Labbekak en Pagadder. In Oost-Brabant, jg. 34, p. 166-167.

1997: Vragenbus: de dialectwoorden hot en bot(te) (=rugmand). In Oost-Brabant, jg. 34, p. 168-169.

1997: Swesteren van de derde orde. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 4, p. 169-170.

1997: De familienaam Zeeuws en de voornaam Zeus. In Oost-Brabant, jg. 34, nr. 4, p. 179-180.

1998: De eerste Haesevoetsen in Assent en Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 1, p. 15-24.

1998: Enige beroepsnamen in Diest in de 14de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 1, p. 25-31.

1998: Hagelandse woorden: krikken, singels, sintels en schramoelen of schraboelen. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 1, p. 35-38.

1998: Vermeldingen van Scherpenheuvel in de 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 1, p. 38-39.

1998: De familienamen Schellens en Schellekens. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 1, p. 39-40.

1998: De familie Van Orshoven in het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 2, p. 47-61.

1998: De eerste Bacxen in Molenstede (17de-18de eeuw). In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 2, p. 68-69.

1998: Hagelandse woorden: grinsen, grozen, krozen, krochen en kruch(t)en. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 2, p. 70-72.

1998: Rechtzetting: de familienamen Schellens en Schellekens. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 2, p. 72.

1998: De refuge van de abdij van Sint-Truiden te Diest in 1529. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 2, p. 75.

1998: De naam Swinnen en naamdragers ervan in Diest en omgeving tot de 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 3, p. 99-108.

1998: Vragenbus: de familienaam Liesenborg(h)s. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 3, p. 118-120.

1998: De familienaam Dassonville. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 3, p. 120.

1998: Hagelandse woorden: gewonnen brood, mastelle en masteluin. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 3, p. 121-124.

1998: Hagelandse woorden: bediejemet of bedeen(en) en bots. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 4, p. 158-160.

1998: Vragenbus: de familienaam Botte. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 4, p. 160-161.

1998: De refuge van de abdij van Sint-Truiden in Diest in 1529. In Oost-Brabant, jg. 35, nr. 4, p. 163.

1998: Bijdrage tot de toponymie van Bekkevoort. In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. LXX, p. 213-408.

1998: Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400. In Naamkunde, jg. 30, nr. 1-2, p. 79-143.

1999: Enige beroepsnamen en bijnamen in Diest voor 1400. In Naamkunde, jg. 31, nr. 1-2, p. 69-80.

1999: Biografie over St.- Jan Berchmans. In Diest en St.-Jan Berchmans door Marc Brans.

1999: De familienaam Putzeys en de eerste naam-dragers ervan in het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 36, nr. 1, p. 36-38.

1999: Vragenbus: neukes of neutekes. In Oost-Brabant, jg. 36, nr. 1, p. 38-39.

1999: Nog iets over de familie van Orshove. In Oost-Brabant, jg. 36, nr. 1, p. 39-40.

1999: De familienamen Billen, Beelen en Beliën. In Oost-Brabant, jg. 36, nr. 3, p. 144-145.

1999: De familienaam Boyen(s) of Boeyen(s). In Oost-Brabant, jg. 36, nr. 4, p. 183-184.

2000: Herkomst en immigratie in Diest tot 1400. In Oost-Brabant, jg. 37:

 • deel 1: nr. 2, p. 49-62
 • deel 2: nr. 3, p.81-98
 • deel 3: nr. 4, p. 121-150
 • slot in nr. 1 van jg. 38, 2001, p. 35-44.

2000: De familienaam Lonis, Lonys en de heiligen Apollonius en Leonius. In Oost-Brabant, jg. 37, nr.3, p. 118-120.

2000: De familienamen Soers en Soors. In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 4, p. 159-161.

2001: Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400 (slot). In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 1, p. 35-44.

X.: Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Overzicht naar aanleiding tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart en Volksdevotie te Diest. (St. Sulpitiuskerk, O.L.Vrouwekerk, Sint-Janskerk, kapel van de Hoge Wijngaard, Sint-Annakapel, Allerheiligenkapel, Sint-Jacobskapel, Sint-Barbarakapel, Minderbroeders, Bogarden, Cellebroeders, Ridders van Sint-Jan, enz..), 7 getypte p.

Biografie:

Cousement Elke & Van Leeuwen Nicolaas: Frans Claes (promotie 1965). Een leven als een monnik in dienst van de taal. In Mededelingenblad van de Leuvense Germanisten, jaargang 13 (2000).

X.: Intervieuw met woordenboekmaker F. Claes. In Nederlands van nu, jg. XXXI, 1983, nr. 4, p. 118-122, portret.

X.: Frans Claes: de passie voor het woord(enboek). In De Streekkrant, 31 oktober 1995.

X.: Oost-Brabant, jg. 44, nr. 1, januari-februari-maart, 2007:

 • - Het bestuur: Hulde en herinneringen aan onze erevoorzitter Frans Claes s.j., p. 1-2, ill.
 • - Claes Viktor: Frans Claes s.j. (Webbekom 5 juni 1928-Heverlee 30 november 2006), p. 3-26, 15 foto’s.
 • - Vanderghote Paul s.j.: Pater Frans Claes (1928-2006), p.27-37, 9 foto’s.
 • - Claes Agnes: Afscheid van heeroom, p. 38-40, 2 foto’s.
 • - Bibliografie, p. 41-88.

X.: Pater Frans Claes-Priester van de Sociëteit van Jezus. In Delle-vroeger en nu, categorie priesters, 2011, p.16-17, 2 foto’s.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest