CAROLI François (Frans)

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

CAROLI François (Frans):

  • drukker te Diest 1525.

Bibliografie:

Messager des sciences historiques, Gand, 1857, 3me livr., p. 401-402; François Caroli, imprimeur à Diest, en 1525.

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, IX, p. 126.

Pinchart A.: Introduction de l’imprimerie. In Bulletin du bibliophile belge, jg. 6, 1850, p. 89.

Raymaekers F.J.: Het invoeren der drukkunst hier te lande. In “De Tijd”, Brussel, jg. III, 7 mei 1858, p. 2.

“Op den derde dach Janury, anno XVCXXVstilo Leodiensi, nadien meester Franciscus Caroli, prenter, der heeren Borgemeesteren, scepenen ende raedt van deser stadt te kennen gegeven hadde hoe dat hij tot welvaert ende profijten van de particulier schole opgestelt hadde eene prenter ende druckinge, om alderhande boeken te drucken van node wezende der scolieren ende grote kosten daeromme gedaen, begerende en biddende desen gemerekt aen de toorn. Mijnheeren dat hij zoude moghen genyeten ende moghen gebruycken de vridicheit van den bier assyse, vermits hij seyde waren van den eerdt ons genedighe heere Luidick, draellek gecoodereert is den meesteren Franssen gegunt ende geconsenteert dat hij jaerlicx soude moghen inleggen zes amer biers, het zij, half stuvers bier, acht groot bier, sonder eenighe accyse daer van te betalen en indien hij meer biers behoeffende ware, souden daer van sijn d’assyse te betalen, gelyck andere poirteren ende ingeseten.”

Raymaekers F.J.: Frans Caroli boekdrukker te Diest in 1525. In De Eendragt, 12e jg., nr. 14, 6 December 1857, p. 53.

Raymaekers F.J.: François Caroli, imprimeur à Diest, en 1525. In Messager des sciences historiques, Gand, 1857, 3me livre, p. 401-402.

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jg. 1932-1933, p. 240. Frans Caroli boekdrukker te Diest in 1525.

van der Linden Gilbert: Toen de boekdrukkunst nog in de wieg lag. Een drukker te Diest in 1525. In De Gazette van Diest, jg. IXC, nr. 39, 25 september 1954.

van der Linden Gilbert: Toen de boekdrukkunst nog in de wieg lag. Een Diestenaar drukker te Leuven in 1531. In Gazette van Diest, jg. IXC, nr. 40, 2 oktober 1954.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest