BIER*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BIER*

B.E.M.: De stadskas dreef op bier. In Het Laatste Nieuws, 12 mei 1981.

Bem: Brouwerij moet plaatsruimen voor woonwijk. In Het Laatste Nieuws, 10 oktober 1990.

Bem: Trek in ’n lekkere Drossaard. In Het Laatste Nieuws, 31 mei 1991.

Bem: Huisbrouwerij voorlopig zonder bier. In Het Laatste Nieuws, 9 januari 1995.

Bem: Loterbol serveert Diests bier. In Het Laatste Nieuws, 14 april 1995.

Bervoets Kristel: Loterbol laatste brouwerij in Diest. In Het Laatste Nieuws, 25 augustus 2012.

Bervoets Ktistel en Mertens Geert: Beker is terug van weggeweest. In Het Laatste Nieuws, 6 april 2013.

Bervoets Kristel: Nonneke voorgetseld tijdens begijnhoffeesten. Nieuw streekbier boven doopvont. In Het Laatste Nieuws, 10 mei 2013.

Bervoets Kristel: Nieuw bier Sint-Jan erg populair. In Het Laatste Nieuws, 31 augustus 2013.

Beullens Eddy: Brouwerijmuseum in de steigers. In Het Laatste Nieuws, 12 mei 1989.

Bulletin de la Commission royale d’histoire de Belgique: 4me série, tome III:

p. 308: Anne de Lorraine, dame usufruitière de Diest. Elle publie un règlement relatif à la brasserie de Diest.

Codvelle Henry: Les bières de Diest. In Petit journal du brasseur, jg. 17, nr. 769, 28 Mei 1909, p. 532-534, 558.

De Moor P.: Diesters bier een koninklijk bier. In Brabant, 1983, nr. 3, p. 78-80, ill.

De Somer Patricia: Een brouwerij te Diest: een bijdrage tot de industriële archeologie. Diss. Lic. Oudheid en Kunstgeschiedenis, 1982, 2 delen, 89 en 18 p., 173 ill., plan.

Doorman G.: De middeleeuwse brouwerij en de gruit. Den Haag, 1955.

Dr.: Zoewe gebrouwe, zoewe gedroengke, og alles over het bier van Diest. In het Laatste Nieuws, 1983.

Eyskens E.: Berichten der Gistings- en Dranknijverheid. Brussel, jg. I, nr. 25, 1941, p. 328-330, ill.

Folder: Diesterse Beker. Juli 2014.

Gascar M.: Cette bonne vieille bière. Bruxelles, 1969.

Geschiedenis over de brouwerij Cerkel.

Gessler J.: Bierartikelen in een Diepenbeeksche ordonnantie van 1545. In Limburg, jg. 7, 1926, p. 217-219.

Gielen Georges: Zoewe gebrouwe, zoewe gedroengke. 1983

GMA: Internationale belangstelling voor Diestse Loterbol. In Het Laatste Nieuws, 3 februari 2001.

Guilpin H.: Trois cents recettes à la bière. Ed. Valstar.

Hallema A.: Een verontwaardigde Tilburgse Magistraat. In Vakblad voor de Handel in Gedistilleerd Wijn, Bier en Frisdranken. Doetinchem, C. Misset N.V., juli 1962. Diesters bier.

Hallema A. en Emmens J.A.: Het bier en zijn brouwers. De geschiedenis van onze oudste volksdrank. Amsterdam, 1968, 211 p., pl, krt.

Hermann Leonard: Das Bier im Volksmund. Alte Spruchärten und Redensarten gesammeld und erlaüterd. 1930, 208 p., pll., fig. (III 88.116 A).

Iatca Michel: Guide international de la Bière. Paris, Ed. André Balland, 1970, 435 p.

Ibo: De makers van Sint-Janbier. In Rodom, nr. 19, 19 juni 2013.

Jean Francis: “Diest au goût sucrée”. In Brabant, 1 février 1953, 5e année, n° 2, p. 18-19. Ook verschenen in Royal Auto, décembre 1952.

Jung H.: Bier, Kunst und Brauchtum. Dortmund, Schropp, 1970, 207 p.,tweede verbeterde uitgave.

Kauert G.: La bière en général et les bières brabançonnes en particulier. In Brabant Tourisme, septembre 1963, n° 9, p. 11-14. Diest p. 13.

KBB.: Brouwerij Loterbol zet biertraditie verder. In Het laatste Nieuws, 3 december 2009.

KBB.: Nieuw bier Sint-Jan herdenkt Diestenaar Jan Berchmans. In Het Laatste Nieuws, 7 juni 2013.

KBB.: Diesterse Beker binnenkort in meerdere horecazaken verkrijgbaar. In Het Laatste Nieuws, 27 juli 2013.

KBB.: Uitbater van oudste café gaat op pensioen (Frans Vanhoudt). In Het Laatste Nieuws, 8 februari 2014.

Keurboek der Stad Diest, Diest, Drukkerij van A. Havermans, 1886, Keure van wijn en bier, van maten en van brouwen, nr. 65, p. 8-11.

La Cambre G.: Traité complet de fabrication des bières et de la distillation des grains, etc. Bruxelles, Hayez, 1856, 2 vol. (II 19194). Deel 1, p. 379-383. Idem ed. 1851.

Lambrechts Lambrecht: Het Diestersch Bier (Ballade, geschreven in de Halewijn-strophe). In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1932, p. 69-71.

Lemonnier Camille: La Belgique. Paris, H. Clerget, 1888, p. 109: binnenzicht van een brouwerij te Diest.( Verbouwe A, Iconografie van Vlaamsch-Brabant, deel II, Kanton Diest, 1940, nr. 99 , p. 29.

Loix Frans: Diest, de stad van de bierdrinkers. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 1, p. 48.

Lousberg A.H.: Histoire de la Chevalerie du Fourguet.

Marinus Alb.: Le Folklore Belg, deel 1, Brussel, z. d., p. 250.

Martens J.: De brouwindustrie te Hasselt van 1484 tot 1684. Universiteit Leuven, Groep B, Geschiedenis Licentie.

Mees Leo: Brouwerijen en bierstekers in Diest in de vorige eeuw. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 1, april-mei-juni, 2011, p. 15

Mees Leo: Brouwerij Cerkel. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 4, januari-februari-maart, 2012, p. 11-12.

Mees Leo: Bierbrouwen in Diest. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 8, januari-maart, 2013.

Mees Leo: Brouwerij Het Hoefijzer te Diest, van klooster tot brouwerij. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 9, april-juni 2013, p. 14-15.

Mees Leo: Brouwerij De Halve Maan. In Limes Tamera, jg. 4, nr. 12, jan.- febr.-maart 2014.

Nijssens Jacques: “Drossaard” oude naam voor nieuw bier. In Hier Diest, 30 april 1991.

Ooms L.: Folkore campinois. In Revue du Touring-Club de Belgique, jg. 38, 1932, nr. 7, p. 102-104.

Pasteur Louis: Etudes sur la bière. Ed. Masson, tome 5, 1928.

Petitjean O.: Au pays de la bonne bière. Diest, aimable petite ville endormie dans ca ceinture de remparts. In Revue du Touring-Club de Belgique, jg. 38, 1932, nr. 13, p. 193-197.

Philippen Jos: Het Diesters Bier. In Geschiedenis en volkskunde langs de demerboorden. Diest, Europa uitgeversbedrijf, 1966, p. 35-37.

Philippen Jos: Het Diesters bier. In Renaissance, Loterbolletjes VI, nr. 8, maart 1973 (en niet maart 1972).

Rosenkrantz E.: Gambrinus. In De Maasgouw, jg. 16, 1894, p. 69-70, 75. (Jaar 1376).

Stevens Raymond: Geschiedenis der brouwerijen te Diest. 1968.

Urion E. et Eyer F.: Bière, Art et Tradition, 1968.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: In Steden in beeld-Diest, Algemeen rijksarchief Brussel, 1994:

brouwerij “De Anker”: p. 22, 44, 50.

brouwerij “Cerkel”: p. 56

brouwerij “Het Hoefijzer”: p. 55.

brouwerij en jeneverstokerij “Lemmens Charles”: p. 51.

brouwerij “Ooms”: p. 55.

brouwerij “Ossekop”: p. 12.

brouwerij “Sooghen Michel”: p. 55.

De bierbrouwerij enn aanverwante nijverheden, p. 50-52.

Van Uytven R.: De Leuvense bierindustrie in de XVIIIe eeuw. In Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden, deel XVI, nr. 3, 1961.

Van Uytven R.: De drankcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tot de XVIIIde eeuw. In Drinken in het verleden, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1973, p. 14-49.

Vek: De Loterbol in finale van Nationale Bier Trofee. In Het Laatste Nieuws, 11 juni 1996.

Verbiest F.: Een papier over bier (Siest en Lier). In Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio. Driemaandelijks tijdschrift van Gitschotelbuurschap, jg. XXXVII, nr. 3, 1989, p. 28-30.

Wellens Frie: Diest, eens een bierstad. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 3, p. 169-170. Biersoorten, brouwerijen , herbergen.

Weyens Luk: Loterbol zet Diestse biertraditie verder. In De Streekkrant, 25 april 1995.

Weyens Luk: Bieren voor de levensgenieter. (Brouwerij Loterbol). In De Weekkrant, week 23, 1 juni 2004, p. 1.

Weyens Luk: Marc eert brouwtraditie. In De Streekkrant, 6 juni 2012.

Weyens Luk: Bier voor 125 jaar Berchmans. In De Streekkrant, 14 augustus 2013.

X.: Exposé de la situation administratieve de le province de Brabant. Bruxelles, 25 juin 1847, p. 126.

X.: Remarcabele voorvallen: 1806. D’Octroi ruinis. Dat is ‘t vervloekste stuk, dat ‘er kan uytkomen, een octroi op de bieren en andere dranken , zelfs het klyn bier, ‘t welk geenen werkenden man kan derven, dat moet betalen. Eene ton bier, kost van octroi hier aan de commissie zes schellingen en dan moet de brouwer tot Diest nog betalen het 20ste. In Noord en Zuid, jg. V, 1866-1867, p. 734.

X.: Folder uitgegeven door Stedelijke Dienst voor Vreemdelingenverkeer. Lijst van hotels, spijshuizen en herbergen. 1935 (?)

X.: Het lekkerste miskende bier. In De Post, 2 april 1950.

X.: Brabantse folklore, jg. 68, p. 75-76.

X.: Het lekkerste van de miskende Bieren. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 30, 30 juli 1955.

X.: Ons Heem, jg. XXIV, nr. 5, 1970.

X.: Weest Blij! De Ridderschap van de Roerstok. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 10 dec. 1955, nr. 49.

X.: Ons Heem, jg. XXI, 3 bloeimaand 1968.

X.: Het echte gildebier ontdek je in Diest. In Het Nieuwblad van donderdag 26 mei 1977. Overgenomen in Holle Griet van 14 juli 1977.

X.: Bieren en Pintelieren. Tentoonstellingscatalogus, Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk, 1982, p. 35-37, 46, 98, 100, 103, 113, 125, 131, ill.

X.: Tentoonstelling “Zoewe gebrouwe, zoewe gedroengke. Stichting Arnoldus IV, maart 1983, 3 getypte p.

X.: Tentoonstellingscatalogus: Eeuwige Dorst. Drink en schenkgerei van 1000 tot 1700. Leuven 2001.

X.: De “Tuverbol” en “Ne Kadodder”: Diest is twee bieren rijker. In “Kletske”, jg. 3, nr. 16, maart-april 2007, p. 8.

X.: Smaakt “de gilden” nog zoals vroeger?

X.: Bier brouwen zit in het bloed.

X.: Weer een getuige van het rijk Diestse verleden die verdwijnt.

X.: Diest, brengt ‘Leven in de brouwerij’. Bierproeverswandeling. Uitgave Toeristische Dienst, 2009, 12 p., ill.

X.: Brouwerij Loterbol. Leven in de brouwerij: brouwerijen in Vlaams-Brabant. Brochure uitgegeven door Toerisme Vlaams-Brabant in samenwerking met Tafelen in Vlaanderen, april 2009, p. 62.

X.: Brouwerij Cerckel wordt gesloopt. In Het Laatste Nieuws, 20 februari 1989.

X.: Diest stad van het bier. In Erfgoedkrant, 22 april 2012.

X.: Nonneke eert Diestse brouwtraditie. In ’t Kletske, jg. 10, nr. 53, juli-augustus.

X.: Brouwerij De Brouwketel. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 11, oktober-december 2013.

Z.V.G.: Gerst, Hop en Water. Zo maakt men bier. In Gazette van Diest, jg. XCII, 30 april 1955, nr. 18.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest