BEGIJNEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BEGIJNEN*

*Deel I: begijnen:

Achten Helena

Berchmans Anna

Coninckx Maria

Kelcktermans Maria

Suyskens Joanna

Van den Hove Marie (d’Arschot Schoonhoven Comte: Histoire d’une famille. Les d’Arschot de Schoonhoven. 1600-1926 par le compte d’Arschot Schoonhoven. Bruxelles, Albert Dewit, 1927, 36 pl., p. 200).

Van der Heyden Anna

Verschuren Maria.

*Deel II:

Bibliografie:

Aerts J.: Begijnen en Begarden te St.-Truiden rond het midden van de XIIIde eeuw. In Limburg, XLVII, 1968, p. 241-248.

Albanès J.H.: La vie de sainte Douceline, fondatrice des béguines de Marseille. Marseille, 1879.

Axters S.: Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Antwerpen, 1950-1960, 4 delen. Deel II: De eeuw van Ruusbroeck, p. 152-178. De begijnen, 1953.

Bange P.: Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de-16de eeuw. Nijmegen, 1985.

Bauer R.: Verbo Beguinen und Begharden dans le Weltzer und Welté’s kirchenlexicon, 2e éd., Fribourg en Brisgau, 1882.

Bertrand Kristen: Het laatste begijntje ter wereld (Marcella Pattyn). In Het Laatste Nieuws, 12 juli 2011.

Boen A.: Wat zijn Begijntjes. Sint-Amandsberg, 1928, 160 p., pl.

Boudens R.: De kerk in Vlaanderen. Averbode, 1994.

Brokken A.: Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw. Brussel, 1990.

Brouwers D.: Het belgisch staatsarchief van 1930-1936:* p. 56, n° 58: Confirmations 1523 par l’evêque de Leys E. de la Marck d’un reglement donné aux béguines à Diest par le predeceur Jean du Baviere (13713).


Bucher Karl: Die Frauenfrage im Mittelalter. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, XXXVIII, 1882, p. 344-397. Vortrag gehalten am 28 März 1882 im Liebig’schen Hörsaale zu München. Tübingen 1882.

Bussels M.: Over Begijnen en Begijnhoven: Het Begijnhof van Tongeren. In Nieuws uit Limburg P.V.T.L., jg. X, 1958, p. 74-78.

Bynum Caroline Walker: Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkeley, Los Angeles en Londen, 1987.

Casier Constant: In Coutumes de pays et duché de Brabant, quartiers de Louvain et de Tirlemont. Bruxelles, Gobbaerts Fr., 1874. Diest, p. 440 (3 en 4).

Callaey Fred.: Lambert le Beges et les Béguines. In Revue d’histoire ecclésiastique. Leuven, 1927, jg. XXIII, p. 245.

Chapotin O. P.: Histoire des Dominicains de la Béguines. Rouen, 1898, p. 511.

Cogen-Ledeganck C. en De Weert-Cogen A.: Begijntjes en begijnhoven, Gent-Antwerpen, 1902.

De Backer C.: Het geheim van de charpentinen pot met het zilveren deksel, een legaat van begijn Elisabeth van Meer voor chirurgijn Pelgrin van Hamel, Diest, 1667. In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 129-136.

De Ganck Roger: The life of Beatrice of Nazareth. Kalamazoo, 1991.

De Ganck Roger: Beatrice of Nazareth in her Context. Kalamazoo, 1991.

De Ganck Roger: Towards Unification with God. Kalamazoo,1991.

De Ridder Ch. B.: Quelques mots sur l’origine des béguines. In Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, tome XII, 1875, p. 5-12, 27-35.

De Ridder Ch. B.: Documents concernant les béguines de Malines et d’Aerschot. In Annalectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, 1875, p. 22-34.

De Schaetsen: Liste des Béguines de Tongres. In Bulletin des Bibliophiles Liègeois, Liège, 1927.

Devroede M.: Religieuses et béguines enseignantes dans les Pays-Bas Méridionaux et la Principauté de Liège au XVIIième-XVIIIième siècles. Leuven, 1996.

De Weert - Cogen Clara: Begijntjes en Begijnhoven. Gent, Antwerpen, 1902, ill., 12 pl. (originele lithos).

d’Haenens Albert: Femmes excédentaires et vocation religieuse dans l’ancien diocèse de Liège lors de l’essor urbain (fin du XIIe-début du XIIIe siècle). Le cas d’Ide de Nivelles (1200-1231). In Hommage à la Wallonie, Brussel, 1981, p. 217-235.

Dienaer Godts, J.C.I.: Het leven van de seer Edele Doorluchtigste en H. Begga, hertoginne van Brabant, Stigteresse der Begijnen. Met een begrip van de Levens der Salige, Godtvruchtige en Lof-weerdige begijntjes Der vermaerde en Hoog-gepesen Begijnhoven, bijeen vergadert door een onbekende Dienaer Godts. Antwerpen, 1712.

Dor L., Johnson J., Wogan-Browne J.: The Holy women of Liège and their impact. In reeks Medieval women: texts and contexts. Deel 2, s.l., 1999.

Geyer Iris: Maria van Oignies: Eine hochmittelalterliche Mystikerin zwischen Ketzerei und Rechtglaubigkeit. Reihe XXIII, Theologie, Bd. 454, Frankfurt am Main, 1992.

Gilles Dillis E.: Béguines et béguinages. La Presse, Antwerpen, jg. 1906, vanaf 23 September .

Goetschalkx P.J.: Scheiding der Begijnen en parochiekerk. In Kempisch Museum, deel 3, p. 63-68.

Goossens J.: Gebeeldhouwde piëta’s en laatmiddeleeuwse begijnen in de Zuidelijke Nederlanden: een nieuwe relatie. In Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1992, p. 239-245.

Greven J.: Die Anfänge der Beginen. Ein Beitrag zur Geschichte der Volksfrömmigkeit und des Ordenswesens im Hochmittelalter. In Historisches Jahrbuch B. 35, München, 1914, p. 26-58, 291-318. In Vorreformations-geschichtliche Forschungen, uitg. H. Fincke, afl. 8, Münster, 1912, XV+227 p.

Greven J.: Der Ursprung des Beginenwesens. Eine Auseinandersetzung mit G. Kurth. Munster, 1914.

Grundmann Herbert: Zur Geschichte der Beginen im 13 Jahrhundert. In Archiven für Kulturgeschichte, Leipzig, 1931, deel XXI, Leipzig und Berlin, 1931, p. 296-320.

Grundmann Herbert: Religiöse Bewegungen im Mittelälter. Berlin, 1935. Die Beginen im 13 Jahrhunderd, p. 319-355.

Grundmann Herbert: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. (Historische Studiën, afl. 267). Hildesheim, 1961, VI+580 p.

Fredericq Paul: A propos du Règlement des Béguines de Saint-Omer (1428). In Bulletin de l’Académie belge des science, littérature et beaux-arts, jg. 67, 1897, tome 34, 3me série, n° 7, p. 121-129. Communications et lectures.

Haas J.B.: Die Convente in Köln u. die Beghinen, eine Abandlung über die gezetzliche Beibetraltung der Stiftungen für chrisliche Wohlthütigheit. Keulen, 1860.

Haesaerts P.: Onze Vlaamse begijnen. In Vlaamsch Leven, jg. 2, 1917, ill., p. 437-442.

Hallmann E.: Die Geschichte des Ursprungs der Belgischen Beghinen. Berlin, 1843.

Haupt Herman: Beginen und begarden. Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. II, Leipzig, 1897, p. 516-526.

Heimburcher M.: Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche III Paderborn, 1908. Die Beghinen p. 525.

Hermite-Leclercq P.L.: L’église et les femmes dans l’Occident chrétien des origines à la fin du Moyen-Âge. Turnhout, 1997.

Hilka A.: Altfranzösische Mystik und Beginnentum. In Zeitschrift für romantische Philologie, deel XLVII, 1927, p. 145-153.

Holle Griet: De groote beproeving der begijnen van Parva-Civitas.

Hoornaert R.: Les Béguines de Bruges. Bruges, 1924.

Kemmann W.G.: De begijnen in Nederland. Kalender voor de protestanten in Nederland. II, Amsterdam, 1857, p. 70.

Knipping B.: De iconografie van de Contra-reformatie in de Nederlanden. Hilversum, 1939-1940, 2 delen.

Koorn F. W. J.: Ongebonden vrouwen: overeenkomsten en verschillen tussen begijnen en zusters van het Gemene Leven. In Ons Geestelijk Erf, 1985, p. 393-402.

Koorn F. W. J. en Van der Eycken Michel: Begijnen in Brabant. Den Haag 1987, 63 p., ill.. Begijnhoven van Breda en Diest.

Kurth G.: De l’origine liégeoise des béguines. In Bulletin de l’Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, Brussel, 1912, p. 437-462.

Kurth G.: Encore l’origine liègeoise des béguines. In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1919, n° 4, p. 133-168.

Lambrechts J.: Stichtend leven van de waardige juffrouw Anna van Schrieck, begijn te Antwerpen. Hasselt, 1881.

Lauwers M. en Simons W.: Béguins et béguines à Tournai au Bas Moyen age. Les communautés béguinales à Tournai du XIIIe au XVe siècle. Tornacum, Etudes interdisciplinair relatives au patrimoine culturel tournasien, 3, en Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 63. Doornik-Louvain-la-Neuve, 1988.

Lauwers Michel: Parole de femmes, sainteté féminisme: L’Eglise du XIIIe siècle aux béguines. In Gaston Braive en Jean-Marie Cauchies, ed. La critique historique à l’épreuve. Liber disciplinorum Jacques Paquet (Travaux et recherches, 17), p. 99-115, Brussel, 1989.

Lauwers Michel: Expérience béguinale et récit hagiographique: a propos de la “Vita Mariae Oiginiacensis” de Jacques de Vitry (vers 1215). In Journal des Savants, januari-juni 1989, p. 61-103.

Lauwers Michel: Entre Béguinisme et Mysticisme: La Vie de Marie d’Oignies (1213) de Jacques de Vitry ou la définition d’une sainteté féminine. In Ons Geestelijk Erf, jg. 66, 1992, p. 46-70.

Lecoutere C.: Eene legende over de oorsprong der Begijnen. Gent, A. Siffer, 1907, 42 p. Overdruk uit Verslagen der Historische Vlaamsche Academie, 1907, p. 96-134.

Leenen J.: Albigensis-Beghini. In Leuvensche Bijdragen, deel XXI, Leuven, 1929.

Legende der martelaren van Gheel SS. Dimphna en Gerebernus, Antwerpen, E. Buschman, 1860: p. 54:* Heuvelmans Catharina: begijn rond 1664, zinneloos maar genezen in Gheel

  • ‘s Hertogen Maria: begijn rond 1664.
  • van Gestel Anna: begijn rond 1664.


Legrand L.: Les Béguines de Paris. Paris, 1893. In Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile de France, t. XX.

Lemmens R.: Zondagsbegijn. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 4, p. 161-162.

Lerner Robert E.: Beguines and beghards. In Joseph Strayer, ed. Dictionary of the Middle Ages, deel 2, p. 157-162, New York, 1983.

Logeman H.: The etymology of the name “Beguine”. In Leuvensche Bijdragen, deel XX, 1928, p. 110.

Lummius Jo. Fred.: Van t’ leven der christelycke maegden. Antwerpen, 1571.

Lummius Jo. Fred.: Van een gereformeert christelijke leven te Leyden, IV boeken. Antwerpen, 1589.

Mac Donnell Ernest W.: The Beguines and Beghards in Medieval Culture. With special emphasis on the Belgian Scene. New Brunswick-New Jersey, Rutgers University Press, 1954, XVII+643 p.

Mac Donnell Ernest W.: Beginen and Begarden. In Theologischen Realenzyklopädie, deel 5, kol. 404-411, Berlin en New York, 1979.

Mens Alcantara: Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde en XIIIde eeuw. Verhandeling van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Antwerpen, 1947, XXX+452 p.

Mens Alcantara: Le Béguinisme. Ses origines, sa filiation, ses dénominations diverse. Thesis.

Mens Alcantara: De armoede beweging, Zuidnederlandsche begijnen en cistercienseressen.

Mens Alcantara: De vereering der H. Eucharistie bij onze vroegste begijnen. In Studia Eucharistica, p. 157-186.

Mens Alcantara: Nederlandse begijnen en begardenbeweging. Antwerpen, 1944.

Mens Alcantara: Innerlijke drijfveren en herkomst der kettersche bewegingen in de Middeleeuwen. Religieus ofwel sociaal oogmerk. In Miscellania historica in honorem Leonis van der Essen, Brussel-Parijs, 1947, p. 299-313.

Mens Alcantara: Begijn. In Winkler Prins Encyclopedie, deel V, 1948.

Mens Alcantara: Les Béguines et les Bégards dans le cadre de la culture médiévale. In Le Moyen Age, T. LXIV, 1958, p. 305-315.

Mens Alcantara: De Begijnenbeweging in de Nederlanden. In De Periscoop, april 1961, 2 p.

Mens Alcantara: De “kleine armen van Christus” in de Brabants-Luikse gewesten (einde 12e, begin 13e eeuw). In Ons geestelijk erf:* jg. XXXVI,1962, p. 282-331

  • jg. XXXVII, 1963, p. 129-169, 353-401
  • jg. XXXVIII, 1954, p. 113-144
  • jg. XXXIX, 1965, p. 225-271.


Mens Alcantara: Begijn. In Grote Winkler Prins Encyclopedie, deel 3, 1967, p. 356-357.

Mens Alcantara: Beghini, begardi, beginaggi. In Dizionnario degli Instituti di Perfezione, deel I, kol. 1165-1180, Rome, 1974.

Metz R.: Le statut de la femme en droit canonique médiéval. In Recueils de la Société Jean Bodin, XII, Bruxelles, 1962, p. 59-113.

Milis Ludo: Het begijnenwezen, uiting van een middeleeuwse maatschappij in de kering. In Toespraken gehouden bij de Begijnhoffeesten, Breda, juni 1980, p. 9-29. Breda, 1980.

Mosheim A.J.: De Beghardis et Beguinabus Commentarius. Lipsiae, 1790.

Mondelaers M.: Vorsterse begijnen in Diest. In H.K.W., driemaandelijks mededelingenblad van de Heemkring Kanton Westerlo, 1986, p. 141-144.

Nübel Otto: Mittelalterlichen Beginen-und Sozialsudlungen in der Niederlanden. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Fuggerei. Tubingen, J.C.B. Mohr, 1970, XXI-335 p.

Olyslager W.A.: 750 jaar begijnen te Antwerpen, Kapellen, 1990.

Persoons E.: Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant. Brussel, 1994.

Philippen L.J.M.: Oorkonde van Adolf van der Marck van de begijnen van Diest. In Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het Aloude Hertogdom Brabant, 1904.

Philippen L.J.M.: Begijnen en spiritualiteit. In Ons Geestelijk Erf, Turnhout, 1929, III, p. 165-196. Begijnhof Diest p. 182,189.

Philippen L.J.M.: Les Béguines et l’hérésie Albigeoise. In Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, Anvers, LXXIII, 1926, p. 12-16; 7e série, tome III, 3e et 4e livriason, p. 233-253.

Philippen L.J.M.: Een vijftal oorkonden betreffende de Antwerpsche begijnen. In Bijdragen tot de geschiedenis, deel XXII, 1931, p. 129-147.

Philippen L.M.J.: Het oudste zegel en de vroegste geschiedenis der Begijnen van Antwerpen. In Bijdragen tot de Geschiedenis, XXVI, Wetteren, 1935, p. 23-27.

Philippen L.J.M.: Begijnenwerkzaamheden, naar een schilderij in ‘t Mechelsch begijnhof. In Prosper Verheyden gehuldigd, Antwerpen, 1943, p. 51-70.

Philippen L.J.M.: Onze Begijntjes, hun naam, hun leven. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, De Seizoenen nr 54, 1944, 119 p. en 12 platen.

Philippen L.J.M.: Begijnen en Begijnhoven. In Spektator, 14 Oktober 1945, 2 ill.

Phillips Dyton: Beguines in medieval. Strasburg, Social aspect. 1941.

Reussens: Quelques notes sur l’origine des béguines. In Analectes pour servir à l’histoire écclesiastique de la Belgique, XX.

Rijckel Ab Oorbeeck: Abbat. S. Gertrudis Lovaniensis, Vita S. Beggae ducissae Brabantiae andetennensium, begginarum, et beggardorum fundatricis: vetus, hactenus non edita, et commentario illustrata. Adjuncta est Historia Beginnasiorum Begii. Leuven, 1631.

Rösler P. Aug.: La question féministe examinée au point de vue de la nature, de l’histoire et de la révélation. Traduction de J. de Rochay. Paris, 1899.

Rost J.W.: Die Beginen im ehemaligen Fürstenthume Würzburg, ein Beitrag zur frankischen Geschichte mit Urkunden. In Archiv. hist. Ver. Unterfranken-Aschaffenburg, IX, Wursbourg, 1818, p. 81-145.

Rutten A.: The live of the Béguine. Antwerpen, z.d.

Rutten A.: Het Groot-Hof van Sint-Amandsberg. Begijntjes leven. Antwerpen, 1908.

Sabbe M.: Een begijnenliederboekje uit de 18de eeuw. In Volkskunde, deel 17, 1905, p. 225-231.

Schannat Cl.-Jean-Fréd.: Lettre de Mr. l’abbé S à Mlle de G., Béguine d’Anvers, sur l’origine et les progrès de son Institut, avec figures. Paris, 1731.

Schenkeveld-Van der Dussen R.: Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam, 1981.

Schoolmeesters: Lambert le Bègue et l’origine des béguines. In Leodium XI, Liège, 1912, p. 125-132.

Simeon M.: De Geschiedenis van kant. Antwerpen, 1981.

Simons Walter: Beguines and Psalters. In Ons Geestelijk Erf, 1991, p. 23-30.

Simons Walter: The beguins movement in the Southern Low Countries: a reassement. In Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, nr. 59, 1989, p. 63-105.

Simons Walter: Een zeker bestaan: de Zuidnederlandse begijnen en de Frauenfrage, 13de-18de eeuw. In Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 17, 1991, p. 125-146.

Simons Walter en Ziegler J.E.: Phenomenal Religion in the Thirteenth Century and its Image. In Woman in the Church (Studies in Church History, 27), Oxford, 1990, p. 117-126.

Simons Walter en Ziegler J.E.: Reading a Saint’s Body: Trance and Body Movement in Beguine Vitae of the 13th Century. In Framing the Medieval Body, Manchester, 1994.

Smet C.: Heylige en roemweerdige persoonen, de welke van de zesde tot de tien eerste eeuwen. Besonderlyk medegewerkt hebben om de Roompsch Catholyke Religie in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen ente bewaeren, als ook de vyanden en vervolgers der zelve Religie. S. Nicolas, 1826.

Sterckx J.: Geestelijke dochters van Meerhout. In Meerhouts Patrimonium, jg. 16, 1999, nr. 67, p. 24-28 (begijnen van Diest).

Sweetman Robert: Christine of Saint-Trond’s Preaching Apostolate: Yhomas of Cantimpre’s Hagiographical Method Revisited. In Vox Benedicta, jg. 9, 1992, p. 67-97.

Tepe W.: Begijnen in de Lage Landen. Aalsmeer, 1987.

Thion A.: Les religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siècle. Aproche statistique. In Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1976, p. 1-55.

Tollenaer J.: Het heylig Beggyntje of leven van Jofrouw Verhaeghe, begyntje te Gent. Gent 1854.

Toussaint: Vie de Sainte Begge, patronne d’Andenne. Namur, 1885.

Triest M.: Het besloten hof. Begijnen in de Zuidelijke Nederlanden. Leuven, 1998.

Trooskens M.: Begijnen en Begijnhoven. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, educatieve dienst, dossiers, tweede reeks 08, Brussel, 1994, 126 p., 66 ill.

Van Buyten L.: Begijnen en begijnhoven. In Spiegel Historiael, nr. 8, 1973, p. 532-541.

Van de Geer Jacobus = Holle Griet: Groote beproeving der Begijnen van Parva-Civitas te Diest. Boom, E.J. Olbrechts, z.j., 16 p. (Stadsarchief).

Vandenbroeck P.: Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de 13de eeuw. Gent, 1994.

Van den Dries Gerda: Zo leefden de begijntjes . In Libelle, nr. 13, p. 22 en volgende. Foto’s van schilderijen van Batardy M.L.

Vandenhoudt Hugo: Uit de kruidentuin van de begijntjes. In De Mosterdpot, jg. I, nr. 2, 1976.

Van de Perre E.: Begijntjes en Begijnhoven. In Ons Volk ontwaakt, III, Turnhout, 1913, p. 149, 195, 244, 283.

Van der Eycken Michel: Begijnen in Brabant: de begijnhoven van Breda en Diest. In Samenwerking met Floren. Breda, Esso, 63 p. , ill. (bib. Diest).

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld. Diest. Uitgave van het Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994: Begijnen, p. 45-46.

Vanderwaeren S.: Looise Begijntjes te Diest. In Oud Hoger-Op, orgaan van O.S.B-Tessenderlo, zomernummer , 1968, jg. 13, nr. 2, p. 3-11.

Van de Ven Robert: Een visitatie van het Diestse Begijhof in 1796. In Meer Schoonheid, nr. 2, 1978, p. 48-53. Namen van begijntjes.

Van de Ven Robert: De laatste begijnen van Diest. In Oost-Brabant, jg. 32, 1995, nr. 4, p. 162-165.

Van de Ven Robert: Die de regel zalig is? In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 2, p. 66-95.

Van de Ven Robert: Anneke Boes van Molenstede, begijn in het “Besloten Hof” te Diest.:* in Molenstede in de kijker, jg. 12, 2003, nr. 2, p. 14-15

  • in Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 126-128.


Van de Wiel C.: De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeenschappen in het Aartsbisdom Mechelen (1716-1801). In Ons Geestelijk Erf, XLIV, 1970.

Van Maarseveen H.: Middeleeuws “reclusen”. Kluizenaressen en hun bestaan.

Van Mierlo J.: Lambert li Beges in verband met de oorsprong der begijnen-beweging. Gent, Volksdrukkerij, 1926, 52 p. Overdruk uit Verslagen en Medelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1926, p. 612-660.

Van Mierlo J.: Les béguines et Lambert li Beges. In Revue d’Histoire ecclésiastique, XXIII, 1927.

Van Mierlo J.: Begijn-Albigensis. In Album van prof. Vercoullie II, 1927, p. 299-305.

Van Mierlo J.: Ophelderingen bij de vroegste geschiedenis van het woord begijn. In Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde.Verslagen en mededelingen, 1931, p. 893-1006.

Van Mierlo J.: De Begijnen en de Woordkunst. In De Begijnhoven, Antwerpen, 1931, p. 20-26.

Van Mierlo J.: Béguins, béguines, béguinages. In Dictionaire de spiritualité, Paris, 1932.

Van Mierlo J.: Begijn. In Katholieke Encyclopedie IV, Amsterdam, 1933, ad vocem Begijn.

Van Mierlo J.: Béguins, Béguines, Béguinages. Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique de Marcel Viller, Tome I, Paris, 1937, p. 1341-1352.

Van Mierlo J.: Losse beschouwingen over het ontstaan der begijnen en begaarden-beweging. In Ons Geestelijk Erf, 1949, p. 121-129, 247-269.

Van Ormelingen J.J.M.: Aannemingen van begijnen in het Tongers begijnhof van 1574 tot 1673. In het Oude Land van Loon, 1977, p. 5-32.

Van Ruusbroeck J.: Das Buch von die zwölf Beghinen. Insel-Bücherei, 206.

Van Ruusbroeck J.: Van den XII Beghinen. Werken naar het standaard-handschrift van Groenendaal, Tielt Antwerpen, Ruusbroeckgenootschap, 1948.

Van Schonenberg: Het seldtsaem ende wonderbaer leven van Joanna Dedemaecker, begijntjen in Aelst. Mechelen, 1662.

Vercoullie J.: De oorsprong van den naam Begijnen. In Oost-Vlaamse Zanten, Aalst, deel IV, 1929, p. 105.

Vermeulen L.: Bijdrage tot de geschiedenis van Meerhout-Eindhout, de familie Binnemans. Betekom, 1998 .(begijnen te Diest).

Vernet F.: Au mot Béghards, Béguines hétérodoxes. In Dictionnaire de théologie catholique. Fasc. XI, t. II, Paris, 1903, p. 528-535.

Verpoylt A.: Begijnen en begijnhoven. In Jaarboek Aarschotse Kring voor heemkunde, I, 1962, p. 18-21.

von Mosheim J.L.: De begardis et beguinabus, 1790, Lipsiae, ed. Martini.

Weckx R.: Begijnen en begijnenbeweging te Diest tot 1325. S.l., 2003, 68 p.

Weckx R.: Begijnen en begijnenbeweging te Diest tot 1325. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 86, 2003, nr. 2, p. 231-250; nr. 3, p. 367-380.

Weckx R.: Begijnen en begijnenbeweging te Diest tot 1325 (III). In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 87, 2004, nr. 1, p. 218-232.

Weiler G.: Begijnen en Begarden in de spiegel van een universitair dispuut. (Heidelberg 1458). In Archief voor Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 10de jg., afl. I/II, 1968, p. 63-94.

Wils Jan Baptist: Het Gheestelijck Palays der Begijn-Hoven. In dry Boecken verdeylt. Waer van den eerste bewijs S. Begga waerachtelijck der Beggijnen fondaterste te zijn. Den tweede hoe wonderlijck dese Princesse in alderley gaven en deuchden heeft uytgeschenen. Den derden wat grootachtbare getuygenisse Godt ende de gansche werelt vande Beggijnkens ghegeven hebben. By een vergadert door Pater F. Elias van Sinte Teresa (kloosternaam) Carmeliet Discals van Antwerpen. t’Hantwerpen, 1628.

Wynants M. (ed.): Begijnen en Begijnhoven. Dossier bij tentoonstelling “Begijnen en Begijnhoven” in Antwerpen. Algmeen Rijksarchief Brussel, 27 oktober-17 december 1994.

X.: Les Bega, Begijn ou Begeyn. In Journal des Beaux Arts et de la Littérature, 1862, p. 126-127.

Ziegler J.E.: Sculpture of Compassion: The Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries,ca. 1300-ca. 1600. In Studies over kunst, VI (Belgisch Historisch Instituut te Rome), Rome en Brussel, 1992.

Ziegler J.E.: Secular Canonesses as Antecedents of the Beguines in the Low Countries. In Studies in Medieval and Renaissance History, 13, 1992, p. 117-132.

.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest