ARNIKIUS

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ARNIKIUS:

  • geboren te: 1161
  • overleden: 17 maart 1208.
  • kloosterling te Averbode
  • legendarisch personage: zoogezegde zoon van Arnold, heer van Diest; witheer van Averbode, die in 1208 in geur van heiligheid zou overleden zijn.

Werken:

Twee werken “Sur la Passion de J.C.” worden hem toegeschreven.

Bibliografie:

Altaterra Nicolaum: Chronica B.B. Canonicorum Regularium sub sancta Praemonstratensi observantia Degentium. Sive Extractum ex quodam libro, per Nicolaum Altaterra sive Hoochlant in ableatia Sanctae Mariae Middelburgi in Zelandia religiosum, in membranis descripto, quem dicit se inclasse Anno 1294 finesse verô eidem impsuisse cum eiusdem loci abbas electus existeret anno 1330. In lucem dedit P.S.A.S.P.C.D. Antv. Ap. Jo Sleghers, 1682. Bevat Vita B. Arniky, p. 39-60. Cfr. Nota Goovaerts, I, p. 394.

Blomme L.: De Norbertijnen abdij van Averbode. Averbode, 1920, p. 38-39, 99.

Bolland: Bibl. Hagiographi, 1898. - Arnikius, 110-111.

Caraffa F. en Morelli D.G.: Bibliotheca Sanctorum, uitgave Pauselijke Universiteit van Lativeners, Rome, 1965, deel II, kolom 436 (vier delen veschenen).

Cauwenberg J.: De valse kronyken van Nicolaus Hoogland en Albericus van Diest (Thesis Leuven 1950).

Chevalier Uysse.: Répertoire des Sources historiques au Moyen-âge, 1905, I, 326.V°: Arnickius, chan. prémontré à Averbode.

Daniëls Polydor: Nog eene gravure van Diepenbeeck. In Taxandria, jg. 8, 1901, p. 41-43.

D’Haenens A.: Arnichio. Bibliotheca Sanctorum, Rome, 1962, kol. 436.

Evers: “Mr. le chanoine Evers, archiviste d’Averbode, assure que l’on ne retrouve aucun renseignement sur ce personnage, ni dans les nécrologes, ni dans les anciennes monographies de notre monastère.” Vol III, 1907, p. 13. Zie ook: vol. IV, p. 25.

Evers: De oorkonde der abdij van Averbode.

Goovaerts Leon: Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de Prémontré . Dictionnaire bio-bibliographique . Bruxelles. Oscar Scheppens et Cie, tome I, 1899, p. 24; tome III, p. 13: “Mr. le chanoine Evers, archiviste d’Averbode, assure que l’on ne retrouve aucun renseignement sur ce personnage, ni dans les nécrologes, ni dans les anciennes monographies de notre monastère.”; tome IV, 1909, p. 25.

Heylen Adr.: Historische verhalen nr. 8, blz. 11.

Jansen T. E.: La Belgique Norbertin , I, p. 399.

Le Fèvre Placide,O.Praem.: Trois lettres du bollandiste Papebroch adressées à l’abbaye d’Averbode en 1694. In Analecta praemonstratensis, T.XLII, 1966, fasc. 1-2, p. 117-131.

Lienhart (Lienhardt) Georg.: Spiritus literarius Norbertinus, 1771, p. 86-87.

Lienhart: Auctor Ephem hagiol, 1767, p. 13-14.

M.S.: Vita Beati Arnkii, 4 blz. in fol. M.S. anoniem, zeer dicht geschreven. Daarop volgt hetzelfde in het Fransch door eene ander hand geschreven. 11 blz. in-fol. In Register n° 74, Archief der Abdij van Averbode.

M.S: Duo praeclara sidera, non ita pridem ex Circulo Lacteo detecta. Sive vitae Beatorum Andreae et Arnikij Candidi Praemonstratensium ordinis celeberrimi ac Pervetusti Coenobij Averbodiensis et prisci aevi tenebris nunc demun in lucem asserta, 30 blz. in-fol. M.S. anoniem. In register n° 74, Archief Abdij van Averbode.

Petyt Sebastien: Chronica BB Canonicorum Regularian.

Philippen L.: Le sceau de l’Ecoutête Anversois Henri d’Hérenthals, 1238. In Revue de Numismatique, tome LXXX, 1928. Overdruk: 8 p., ill.

Sanderus: Chorogfaphia Sacra Brabantiae, 1726, p 299.

Van Craywinckel E. Joannes Ludolphus: Legende der Levens van de H.H. der Orde van Premonstreyt, Mechelen (1664-1665), deel I, p. 334-368.

Van de Ven Robert: Arnikius van Diest: edelman, kruisvaarder, kloosterling en wonderdoener. In Oost, jg. 7, 1970, nr. 2, p. 65-70.

Van Even Edw.: Geschiedenis der Stad Diest, 1847, p. 102-103.

Van Mierlo J.: Een reeks valsche kronieken van Christophorus Butkens in Analecta Praemonstratenscis, II, 1926, p. 60-81, 113-138.

Van Mierlo J.: Arnikius. In Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, t. 10. Paris, 1938, kol. 536-537.

Van Spilbeeck I.: Hagiologium Norbertinum seu natales Sanctorum Candidissimi Ordinis Praemonstratensis, quos olim publicabat R.D. Joannes Chrysostomus van der Sterre abbas S. Michaelis. Namen, 1887, p. 23-24.

Van Spilbeeck I.: Iconographie Norbertine V. Les images des saints de l’ordre de Prémontré d’après Ab. Van Diepenbeeck. In Bulletin de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, 5me série des annales, deuxième partie, Antwerpen, 1901, p. 385-386.

Van Spilbeeck: (F. Prims): Valse Kronijken van Butkens en Antwerpsche Geschiedenis, Antwerpsch Archievenblad, 1926, p. 157.

Van Spilbeeck: (F. Prims): Nog eenige gissingen en missingen bij Butkens ,p. 68-69.

X.: Historische verhandelinge over de voornaemste opkomste en voord-gang der Land-bouw-konst in de Kempen. Palier, s’Hertogenbosch, 1789, deel VIII, p. 11.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest