ADRIAENS Guillaume, Alphonse = Willem, Alfons

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ADRIAENS Guillaume, Alphonse = Willem, Alfons:

  • geboren te Diest: 29 maart 1829.
  • overleden te Brussel: 1887.
  • dagbladschrijver
  • attaché au Ministère de l’Interieur.

Medewerking:

De Tijd (1855-1875) als stichter en hoofdredacteur. “De Tijd”: nieuws en aankondigingsblad.in Brussel. Verschijnt eerst de Zondag, nadien driemaal in de week. De eerste uitgever was W. Adriaens, later Ed. Van Gompel-Trion.

L’Emancipation (1854-1855).

Journal de Bruxelles (1857-1858).

Gazette à Louvain.

Het Vaderland (1856-1859).

Uitgaven:

Vlaamsche lezingen getrokken uit het het mengelwerk van het blad De Tyd, Brussel, G. Adriaens, 1859, 184 p.

Coup d’oeil sur la carrière politique et littéraire de M Alexandre Rodenbach. Extraits de divers ouvrages et des écrits de M. Rodenbach. Bruxelles, Adriaens, 1860, 68 p.

Roozen voor den Roozenkrans van Maria of heilzame meditatiën op de heilige mysteriën van Jezus en Maria voor Godminnende zielen. Vertaeld naer de tweede, veel vermeerderde en goedgekeurde Duitsche uitgave door W. Adriaens, Brussel, W. Adriaens, 1863, 233 p.

La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et bio-graphique. Complet de tous les maisons nobles reconnues de la Belgique par Poplimont Ch., Bruxelles,1863-1873.

La vérité sur l’élection provinciale du 23 mai 1864 dans le canton de Diest. Bruxelles, G. Adriaens, 35 p.( II 59000,vol 6,nr. 102).

Eene omwenteling te maken. Brief tot M. Gladstone, kanselier van het Schaak, door Adrien de Brimont. Vertaeld naar het fransch. Brussel, G. Adriaens, 1869, 50 p.

Biographie de M. Herman Coenegrachts, aumönier des Belges au Mexique. Bruxelles, J. de Cock, 1870, 26 p. Tiré à part de l’ouvrage de capitaine Loiseau: La Mexique et la Légion Belge.

Orthographe des noms de communes, Bruxelles, 1886, 98 p.

Drukkerij van G. Adriaens, Kiekenmarkt 26 te Brussel . Drukte jg. I (April 1862 - Meert 1863) en II (1863) van “Noord en Zuid”, maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, onder de redactie van A. Snieders ( jr.), L. Van Ruckelingen, H. Sermon en met medewerking van verscheidene letterkundigen uit Noord- en Zuid-Nederland. Jaargang IV (1865) werd gedrukt bij Bauvais en Cie, Antwerpen. Jg. V (April 1863-Maart 1867) en jg VI (Juli 1868-1870) werd gedrukt te Antwerpen bij Sermon.

In De Tijd, jg. III, nr. 29 van 7 Meert 1858: bericht van overnemen: Katholieke boekhandel en drukkery van G. Adriaens, opvolger van C.-J. Fonteyn ( in het oud huis van Vanderborght), Kiekenmerckt, 26, te Brussel.

Bibliografie:

De Potter: Vlaamsche bibliographie, blz. 18, 98, 199, 439, 793.

La Bibliographie nationale, I, 1886, p. 7.

Repertorium van de Brusselse pers 1789-1914. Leuven, 1968, 2 vol. Index van de persoonsnamen. De Tijd.

Vermeersch A et Gaus H.: Répertoire de la presse bruxelloise 1789-1914.


DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest