ZWARTZUSTERS*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ZWARTZUSTERS*

Archief Diest:

1. Extract vyt scepenen registre der stadt Diest. Voirwaerde vanden susteren int zieckhuys by hon der weth gepresenteert. Daarna volgt een kopie van een Latijnse oorkonde van Erard de la Marck, prinsbisschop van Luik, 1512. Hierin worden de voorwaarden opgesomd waaraan de stad moest voldoen om een vestiging van zwartzusters te Diest te krijgen. Op de achterkant: de zwarten susteren. Myn heeren drossaert borgemeesteren scepenen ende raidt hebben den zwarten susteren nyet willen admiteren dat zy souden ter effecte stellen de brieven van mynen heeren van Ludick achter gecopieert.


2. Originele oorkonde van E. de la Marck (zie boven) op perkament. Zegel van de prinsbisschop verdwenen.

Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

Van der Eycken Michel: In Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Diest, 1979, p. 36-37, 58.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: De zwartzusters. In Steden in beeld. Diest. Algemeen Rijksarchief , Brussel, 1994, p. 41.

Van de Wiel Constant: De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeen-schappen in het aartsbisdom Mechelen (1716-1801). Hun socio-religieuze toestand onder de aartsbisschoppen d’Alsace en de Franckenberg. In Ons Geestelijk Erf:* XLIV, afl. 2, juni 1970, p. 142-212. Deel I, 3: het begijnhof te Diest, p. 171-182.

  • XLIV, afl. 3, september 1970, p. 241-... Deel II A: de gasthuiszusters te Diest, p. 255-257.
  • Deel II, B, 2: de grauwzusters te Diest (St-Annadaal), p. 304-309.
  • XLV, afl. 2, juni 1971, p. 179-213. Deel II D: de zwartzusters
  • XLVI, afl. 3, september 1972, p. 278-344. Deel III A. Kannunikessen van Sint-Augustinus,4, de priory Mariëndaal te Diest, p. 293-303.





DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest