WIJNS Dimitri

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

WIJNS Dimitri:

Archeoloog

Werken:

1995: De Warandeburcht van Diest. Een vergelijkende studie, Diest-Leuven. (Ongepubliceerde studie).

1997: Rapport. De kapel van het Sint-Elisabethgasthuis te Diest. 1250-1997. (Ongepubliceerd rapport).

2000: Merkwaardige 17de eeuwse grafplaat ontdekt in Diests gasthuis. In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 2, p. 67-70.

2000: Een leisteenplaatje met de naam van Catharina vander Beken gevonden te Diest. In Oost-Brabant, jg. 37, nr. 4, p. 157-158 (gasthuis).

2001: Enkele archeologische vaststellingen in het Gasthuisstraatje te Diest. In Oost-Brabant, jg. 38, nr. 3, p. 114-120.

2002: “Recht in ’t putteke”. Het onderzoek van een oud gedeelte van het kerkhof van het Sint-Elisabethgasthuis te Diest. In Oost-Brabant, jg. 39, nr. 2, p. 41-54.

2002: De orgels van het Sint-Elisabethgasthuis te Diest 1349-1847. In Oost-Brabant, jg. 39:* deel I in nr. 3, p. 118-124

  • deel II in nr. 4, p. 125-134.


2003: De laatste troef uitgespeeld… Overlijdensaankondigingen op de ruggen van speelkaarten. Uitgave van de Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap, Tielt-Winge, 76 p., ill.

2006: Als stenen spreken dan luistert de archeoloog”. De ontdekking van een onbekende iconografische bron met betrekking tot het Sint-Elisabethgasthuis te Diest. In Oost-Brabant, jg. 43, 2006, nr. 2, p. 78-100.

2007: “Men vergaderde ten sterfhuize…” Enkele rouwkapellen uit Oost-Brabant en omgeving. In Oost-Brabant, jg.44, nr. 2, p. 89-116, ill.

2009: “Wensen in was…” De allerheiligenkapel te Diest: historiek, traditie, volksgeloof en context. In Oost-Brabant, jg.46, nr. 3, p. 121-188.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest