WARANDE*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

WARANDE*

Klassering: 4 december 2003. Warande met archeologische resten, muur, poortgebouw, drossaardwoning en portierswoning.

Iconografie:

Verbouwe A.: In Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940: * p. 9, nr. 12: Caerte Figuratif van ’t parck binnen Diest.

  • p. 11, nr. 19: Plan van de Warande, 1705.
  • p. 12, nr. 24: Plan van het Begijnhof en omgeving.
  • p. 17, nr. 42: De Sint-Janskermis, 1805.
  • p. 19, nr. 45: Caerte figuratif van s’Heeren Parck binnen Diest, 1820.
  • p. 19, nr. 46: Delineatie van ’t park in Diest. Schets van Frans Verstappen, 1820.
  • p. 21, nr. 55: Grondplan der Warande en omgeving, 1844.


Bibliografie:

Administratie ruimtelijke ordening, huisvesting, monumenten en landschappen. Afdeling ROHM Vlaams-Brabant. Dossier: DB 2163 Diest-Zuid, p. 36-40.

Aspecten van de archeologie in Vlaanderen. Koksijde, 183, p. 48-51, opgravingen Warande.

Bervoets Kristel: Openluchttheater krijgt opknapbeurt. In H et Laatste Nieuws, 17 maart 2009.

Caerte figuratief van s’Heeren Parck binnen Diest ten jare 1820.

Caerte figuratif vanden Berghe in t’Parck.

Callebaut D.: De tafelrondmote op de Warande te Diest. Uitgever: Nationale dienst voor opgravingen, Brussel, 1982, 18 p. Verschenen in Archaeologia Belgica, nr. 250, p. 5-18.

Claes Frans (s.j.): Een ijskelder van de commanderij van Bekkevoort op de Warande te Diest. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 1, p. 6.

Cresens Francis: Op speurtocht door Diest III. De Warande. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 36, zat. 10 september 1955.

Demers Frans: Bij een bezoek aan de Warande te Diest. In Het Laatste Nieuws, Zondag 22 September 1940, p. 10.

Demers Frans: In het oude Diest. In Het Laatste Nieuws, Zondag 6 Oktober 1940.

Deneef Roger, Van de Ven Robert, Jo Wijnants: Diest: De Warande. In Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Onroerend Erfgoed, Brussel 2007, p. 111-115, ill.

De Reycke K.: De Warande. Getypte tekst van 1 p. (opgravingen).

Dijck Frans: De Warande. In Mededelingen van Arnoldus IV, jg. 1978, nr. 1.

Dijck Frans: De Warande in De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 65-69.

Doperé & Ubrechts W.: De donjon in Vlaanderen-architectuur en wooncultuur. Brussel, Gemeentekrediet-Leuven, Universitaire Pers, 1991, p. 39.

Dr.: Het Warandepark te Diest. Een kostbare nalatenschap van dr. Henri Verstappen. In Het Laatste Nieuws, vrijdag 3 april 1959.

Dr.: Voor het openluchttheater te Diest: Toneel, zang en dans gevraagd! In Het Laatste Nieuws, vrijdag 11 augustus 1961, p. 15, 4 foto’s.

Dr.: Schoon Diest in verval. In Het Laatste Nieuws, ed. Brabant, Woensdag 10 Mei 1967.

Dr.: Diest wordt verfraaid. In Het Laatste Nieuws, donderdag 18 juli 1974, p. 12.

Dr.: Openluchttheater: troosteloze eenzaamheid in een mooi decor.

Dt.: Warande, Torenhuis en watermolen. De heren van Diest en hun bezittingen in de oude Demerstad. In Het Laatste Nieuws, Leuven, vrijdag, 30 januari 1959, p. 15, ill.

Du Bois D.: De Warande. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 27-31.

F.L.: De Warande. In Land, jg. 30, 9 oktober, 1948, p. 5, ill.

Gielen Erwin: Warandevoetbal. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Georges: Geeft Diestse Warande weldra geheimen prijs? In Koerier, mei 1981.

Janssens J.: De bomen van de Warande. 4 getypte p. en plan.

Loix Frans: ‘s Heren Warande binnen Diest. In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 1, p. 25-40. Opgravingen naar de burcht en de mottetoren op de Warande; Henri Verstappen.

Raeymaekers F.J.E.: Ijskelders. In Het kerkelijk en liefdadig Diest, p. 412.

Roosens B. en Vynckier P.: De middeleeuwse versterkingen op de Warande te Diest. In Archaeologia Belgica, Brussel, nr. 247, 1982, p. 122-124, ill.

Roosens B. en Vynckier P.: Het Warandekasteel te Diest. In Archaeologica Belgica, 253, Brussel, 1983, p. 105-108, ill., plan.

Roosens B.: De opgravingen op de Warande te Diest. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 3, p. 129-130. Burcht.

Roosens B.: De opgravingen op de Warande te Diest. In Mosterdpot, jg. 6, 1983, nr. 2, p. 2-4.

Roosens B.: Het lastencohier voor de bouw van een nieuw kasteel te Diest voor graaf Hendrik III van Nassau, ca. 1530. In Bijdragen tot de Geschiedenis, LXVI, 1983, nr. 3-4, p. 155-168.

Roosens B.: Het Warandekasteel te Diest. In Archaeologica Belgica, 258, Brussel, 1984, nr. 3-4, p. 155-157.

Roosens B en Van Impe J.: Het Warandekasteel te Diest. In Archaeologica Belgica, nieuwe reeks, 1985, p. 117-122.

Stroobant L.: De Warande te Diest. In Brabantse Folklore, jg. 19, 1940, p. 370-371.

Stroobant L.: La Warande. In Le Folkore brabançon, jg. 19, 1940, p. 281-282.

Tulkens L.: s’Heeren Warande binnen Diest. In Touring Club van België, jg. 54, 1 sept. 1948, nr. 17, p. 193-196, ill.

Van der Eycken Michel: Het stadsbeeld. In Diest in de vorige eeuw. Tentoon-stellingscatalogus, uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 1986, p. 34-51.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Warande. In Steden in beeld: Diest. Uitgave van het Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 9, 10, 16, 20, 23, 32, 39, 41, 55.

van der Linden Gilbert: ‘s Heeren Warande binnen Diest. In Natuur- en Stedenschoon, jg. XIX, april 1940, nr. 4, p. 45-46.

van der Linden Gilbert: ‘s Heeren Warande binnen Diest. In Diestersche Kunstkring, elfde jaarboek, 1939, p. 26-36, 1 plan.

van der Linden Gilbert: ‘s Heeren Warande binnen Diest. In Gazette van Diest, nr. 31, 5 Augustus 1939 en nr. 17, Zaterdag 27 April 1940. Overdrukken.

van der Linden Gilbert: Beeldhouwwerken van Brussel naar Diest overgebracht. In Gazette van Diest, 1956, jg. 93, nr. 2.

Van de Ven Robert: De overblijfselen van de “burcht” te Diest met vernieling bedreigd. In Oost-, jg. 5, 1968, nr. 1, p. 7.

Van de Ven Robert: De opgravingen op de Warande te Diest. In Oost-, jg. 6, 1969, nr. 2, p. 57-63, plan.

Van de Ven Robert: Op speurtocht in de Diestse bodem. In Meer Schoonheid, jg. XVII, 1970, nr. 4, p. 113-114.

Van de Ven Robert: De burcht op de Warande te Diest. In Mededelingen van de Stichting Arnoldus IV, jg. 1, nr.1, 1974.

Van de Ven Robert: 50 jaar geleden kwam de Warande in het bezit van Diest. In Oost-Brabant, jg. XXVII, 1990, nr. 2, p. 106-107.

Van de Ven Robert: Het openluchttheater in het stadspark “De Warande”. In Oost-Brabant, jg. 38, 2001, nr. 1, p. 33-34.

Van Zurpele G.J.: De Warande, handschrift, 1705. (Verzameling Daniëls Pol., Hasselt).

Verstapppen Frans: Delinatie van t’Parck in Diest. Plan gemaakt door Frans Verstappen (1820).

Wellens R.: Een onverwachte erfenis voor de stad Diest. Van” ’s Heeren Warande” moet een openbaar park gemaakt worden. In Het Laatste Nieuws, 1940.

Wellens R.: De Warande te Diest. Toekomstplannen van het gemeentebestuur. In Het Laatste Nieuws, Maandag 25 Maart 1940, p. 11.

W.G.: Een tocht langs de Vlaamse jeugdherbergen. In De Zweep, jg. 78, nr. 35, Zondag 31 Augustus 1947, p. 16, 2 ill.

Wittemans F.: De Warande van Oranje te Diest. Geschiedkundige herinneringen. In Het Laatste Nieuws, 29 Augustus 1939.

Wittemans F.: De Warande te Diest. In Toerisme, jg. 21, nr. 18, 16 september 1942, p. 268-269. Foto’s (3) van het natuurtheater.

X.: Inwijding natuurtheater. Opvoering “Beatrijs”, Oogst 1942. Organisatie Stedelijke dienst voor vreemdelingenverkeer.

X.: Inhuldiging van het Sport-en Cultuurcentrum ( 17 juni 1951). Gazette van Diest, jg. 88, zat. 21 april 1951 , nr. 16; zat. 23 juni 1951, nr. 25.

X.: In Gazette van Diest, jg. XCII, 1955.* De beeldhouwwerken van het Noord-Station te Brussel aan de stad Diest afgestaan, nr. 6, zat. 5 februari.

  • Brusselse beelden voor Diest, nr. 21, 21 mei.
  • Brusselse beelden te Diest, nr. 22, mei.
  • De Brusselse beeldwerken, nr. 23, 4 juni.


X.: Iets eenigs in ons land. Het Natuurtheater te Diest. In Volk en Staat, uitgave B, jg. 25, nr. 198, Donderdag 20 Augustus 1942, p. 1 en zelfde artikel p. 3a.

X.: Aan de Warandemuur. In Gazette van Diest, jg. XC, juli 1953, nr. 29.

X.: Vijfentwintig jaar archeologische opgravingen in België. Tentoonstellings-catalogus, Brussel, 1972, p. 127.

X.: Aspecten van de archeologie in Vlaanderen. Koksijde, 1983, p. 48-51, ill (Warande).

X.: Renovatie en uitbreiding stedelijke sporthal “De Warande” Informatie van het gemeentebestuur in 1994.

X.: Flora van de Warande. 4 getypte p.

X.: Opgravingen. 1 foto.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest