TOERISME*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TOERISME*:

Laevers Harry: De toepassing van “Duurzaam toerisme” te Diest, een studie (eindverhandeling), 1996.

Lannoy Frans, Geyskens Hortense, Gheyskens Danielle, Gillekens Christine, Janssens Martine, Nackaerts Lieve en Spruyt Dina: Structuur-actieplan toerisme-recreatie voor het Hageland. Opbouwwerk Interleuven in opdracht van het Commissariaat Generaal voor toerisme, 1990:

Deel I: Toeristische Verkenning van het Hageland (131 p.):

I. Natuur en landschappelijk aanbod

II. Bouwkundig erfgoed

III. Sociaal cultureel aanbod

IV. Ontsluiting

V. Infrastructuur.

Deel II: Toeristisch-recreatief model voor het Hageland (70 p.):

I. Modelopbouw

II. Onderzoek van een aantal randvoorwaarden

III. Concrete aanzet tot een actieplan.

Deel III: Bijvoegsel met 28 kaarten.

1926: Landdag VTB in Diest. Verslag gemeenteraad 18 Mei 1926 en 1 Juni 1926.

1937: Stedelijke Dienst voor Vreemdelingen-Verkeer. Correspondentie.

1937: Briefomslagen Stedelijke Dienst Voor Vreemdelingenverkeer. (secretariaat bij Emiel Ooms, Koning Albertstraat 45).

1937: Fédération Touristique de la Province de Brabant, A.S.B.L créée en vertu de l’acte n° 392 publié aux annexes du Monteur Belge du 27 février 1937, et modifié par acte n) 1776 publié aux annexes du Moniteur Belge du 2 août 1947.

1939: Staatsblad, n. 30-31, jg. 109, maandag en dinsdag 1939, p. 484-485:Koninklijke besluiten en akten der regeering. Ministerie van verkeerswezen, posterijen, telegrafie, telefonie en het nationaal instituut voor radio-omroep. Koninklijk besluit. Commissariaat-generaal voor toerisme.-oprichting.

1960: Bijlage tot het Belgisch staatsblad d.d. 24 maart 1960, n/ 1217-1240, p. 477. N. 1240 Fédération touristique de la Province de Brabant, à Bruxelles. Rue de Lombard, 83. Conseil d’administration.

2005: Toerisme Diest: folder 2005 en 2006.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest