TER BRUYGHEN Hendrik

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TER BRUYGHEN Hendrik:* geboren te Deventer: ca 1588

  • overleden te Utrecht: 1629.
  • schilder.
  • leermeester van Bloemaert.


Werken:

De annunciatie

De Blijde Boodschap (museum Diest)

De Verkondiging aan Maria

Het avondmaal

Duet (1628)

Aanbidding der Wijzen

Fluitspeler (1621)

Doedelzakspeler (1624)

Kruisiging met Maria en Johannes

Verlossing van Sint-Peter

De bijeenroeping van Sint Matthheüs

De violist

Oude man bij kaarslicht (1627)

Bibliografie:

d’Arschot Philippe en van der Linden Gilbert: Annonciation. In Diest. Inventaires des peintures, 1958, p. 47, nr. 26.

Baumgart F: Bibliographie in Oud Holland. Amsterdam, jg. 46, 1929, nr. 5, p. 223-233, ill.

Bredius A.: Künstlerinventäre: Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVI, XVII und XVIII Jahrhunderts. Den Haag, 1915/22, p. 1147.

Brown Ch.: The London ‘Jacob and Laban’ and ter Bruggen’s Italian Sources. In Hendrik ter Brugghen und die Nachfolger Caravaggios in Holland. Beiträge eines Symposiums im Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunsweig, 1987, p. 89-98.

Bulletin Rijksmuseum, 19, nr. 3, p. 91-135, 1971. De aanbidding der koningen en ander werk van Hendrick ter Bruyghen.

De Meyere J.A.L.: Hendrick Ter Bruggen en tijdgenoten. Nieuw licht op de Gouden Eeuw. In Antiek, jg. 21, 1987, p. 350-352.

Gerson H.: Benedict Nicolson: Hendrick Terbruyghen (London 1958). Critique in Kunstchronik, tome XII, 1959, p. 314-319.

God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten. Tentoonstellingscatalogus, Washington, Detroit, Amsterdam, 1981, p. 108-109, ill. Schilderij De verkondiging aan Maria door H. Ter Brugghen.

Gods, Saints & Heroes. Dutch painting in the Age of Rembrandt. Tentoonstellingscatalogus, Washington, Detroit, Amsterdam, 1980, p. 108-109, ill. Schilderij “de Boodschap” door H. ter Brugghen.

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, 1979, deel 23, p. 71.

Houtzager Elisabeth: Opmerkingen over het werk van Hendrick Terbruyghen. In Nederlandsche Kunsthist., tome VI, 1955, p. 143-150, 4 p.

Ionisen Th.: In Bildende Kunst, 1962, p. 647-654. (Museum Hermannstadt).

Judson J.: Terbruyghen as a droughtsman. In Burlingtons Magazine for connoisseurs, nr. 98, p. 410-411, 1956.

Kitson M.: In Burlington Magazine 101, 109, 111.

Nicolson Benedict: Rijksmuseum Incredulity and Terbruyghen’s chronology. In Burlingtons Magazine for connoisseurs, 98, 1956, p. 102-111.

Nicolson Benedict: Hendrick Terbruyghen. London, L. Humphries, 1958, 138 p., 112 pl.

Nicolson Benedict: Hendrck Trerbruyghen.’s Gravenhage, M. Nijhoff, 1958, 139 p. 112 pl.

Nicolson Benedict: Second thougths about Terbruyghen. In Burlingtons Magazine for connoisseurs, 102, 1960, p. 464-471.

Notable Works of Art now on the market. Burlingtons Magazine for connoisseurs, 97 (sup 7) D, 1955.

Raymaekers F.J.E.: Het Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 491.

Simon K. E.: Beitrage zur Malerei der Rembrandthreesis: Lievens und Ter Bruyghen, 1936.

Slachmuylders Roel:.De Blijde Boodschap (Hendrik ter Brugghen). In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Diestsche Cronycke 15, 1999, p. 26-29.

Stechov Wofgang: In Art News (New York), september 1958.

Stechov Wolfgang: Terbruyghen in America. In Art News, 1964, p. 46-51. Verschijnt ook in Dayton-Baltimore Museum.

Topkapi en Turkomanie: Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. Amsterdam, 1989, p. 145, afb. 92 (schilderij H. ter Brugghen, Annunciatie, 1629).

Vireh Claus: The Crucifixion by Hendrick Terbruyghen. Met. Muz. Art B New York, p. 217-226.

X.: De annunciatie. In Topstukken inVlaanderen. Gids langs beschermd cultuurgoed. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 2009, p. 61:

De Nederlandse schilder Hendrick ter Bugghen verbleef ongeveer tien jaar in Italië en leerde er onder meer het eigentijdse en revolutionaire werk van Caravaggio kennen. Hij werd later in Nederland een van de belangerijkste ‘caravaggisten’. Kenmerken van hun stijl zijn de hevige contrasten tussen licht en donker, de levensgrote en realistische halffiguren, de intensiteit en dramatiek, en de beperkingtot essentie. Dit schilderij met monumentale compositie is het enige in Vlaanderen van deze Utrechtenaar. Het hing oorspronkelijk in de Diestse Begijnjhofkerk en is een van de weinige schilderijen van ter Brugghen waarop de figuren ten voeten uit zijn afgebeeld.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest