STALLAERT Karel, Frans

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 14:37
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

STALLAERT Karel, Frans:* geboren te Merchtem: 23 september 1820 ( moeder was Katharina Elisabeth Janssens uit Diest)

 • overleden te Schaarbeek: 25 november 1893
 • archivaris der burgerlijke godshuizen en weldadigheid
 • leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum en aan de Militaire school te Brussel.
 • taal- en geschiedkundige
 • lid der Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886)
 • lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • Hambresin maakte een marmeren borstbeeld van hem.


Werken:

1850: Mémoire sur l’instruction publique. Couronné par l’Académie royale en 1850.

1852: Verhandeling over den toestand der kunsten en wetenschappen in België onder de bestiering van Philips den Goede, hertog van Burgondië (1449-1467). Brugge.

1854: Leesoefening voor de jeugd. Gent, 12 uitgaven.

1854: Histoire de la ville et la seigneurie de Diest. Brussel. (Stadsarchief).

1855: Het Keurboek der stad Diest. Gent.

1856: Jan des Roches, zyne verhandeling over de oude en middeleeuwsche tael der Belgen. Brussel.

1857: Spelling der Nederduitsche tael.

1857: Keurdichten uit de XVIe eeuw: I. Jonker Jan van der Noot, met een bericht over zyn leven en zyne werken, alsmede een glossarium der byzondertse woorden, uitdrukkingen en taelvormen. Gent.

1859: Beschryf van de Betooging en het Banket van den 25 April 1859 ter eere der Vlaemsche Taelcommissie. Brussel.

1859: Geschiedenis van Jan I, Hertog van Brabant, 1859.

1863: Geleegsnamen in Brabant. Leuven.

1864: La vie politique et communale dans l’ancienne Belgique. Histoire de la ville et seigneurie de Diest. In Revue Trimestrielle. 1864, tome XLII, p. 162-201; tome XLIII, p. 103-134; tome XLIV, p. 96-126. Overdruk uit Revue Trimestrielle verschenen bij Manceaux te Brussel in 1865, 105 p.

1865: Verslag van de Jury, gelast met de toewijzing van den vijfjaarlijkschen prijs der Vlaamsche letterkunde, voor het tijdvak 1860 tot 1864. Brussel.

1866-1873: In Rapports sur la situation administrative de la ville de Diest:* 1866, 19-20, I-VII

 • 1867, 17-23, VIII-XXV
 • 1868, 15-21, XXVI-XLII
 • 1869, 18-24, XLIII-LXXII
 • 1870, 19-28, LXXIII-XCV
 • 1871, 18-26, XCVI-CXVII
 • 1872, 20-28, CXVIII-CXLI
 • 1873, 17-24, CXLII-CLX. Chartes et documents émanés des Ducs de Brabant, des Seigneurs de Diest et d’autres souverains ou d’autres villes.


1868: Dichterlijke nalatenschap van Jan Frans Stallaert, met inleiding en levensbericht. Merchtem.

1876: Bibliothèque d’un médecin à Diest, en 1489, Bruxelles, Gobbaerts, 7 p. Extrait du Bibliophile belge, 11e année, 1876. Inventaire de la mortuaire de maître Jean Vander Hulst, bienfaiteur de l’église St. Sulpice, décédé à Diest le 9 Mai 1489.

1876: Inventaire analytique des chartes concernant les Seigneurs de Diest, Bruxelles, Hayez, 152 p. Extrait du Compte-rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, 4me série, tome III, n° 3, p. 165-314.

1876: Rapport sur l’administration et la situation des affairs de la ville de Diest, p. 15-25: Section VI. Archives. Analyse des lettres censales (1290-1300).

1877-1883: Liste des écoutètes et échevins de la ville de Diest, in Rapport sur l’administration ... Diest:* - 1877, p. 16-22 (1264-1300)

 • - 1879, p. 18-26 (1302-1326)
 • - 1881, p. 17-23 (1326-1350)
 • - 1883, p. 15-27 (1351-1400).


1878: Etat nominatif des Bourgmestres et Echevins de la ville de Diest, de 1682 à 1794, in Rapport, p. 17- 30

1882: Historische bijzonderheden rakende de stad Diest. Schepenen-maaltijd. Diest, Ad. Havermans, 12 p. In Rapport sur l’administration et ...Diest, 1882, p. I-VIII.

1884: Glossaire des termes de pratique et des mots vieillis de l’ancienne langue flamande. Gand.

1885: Het keurboek der stad Diest, Gent, Ad. Hoste,1885, VIII+64 p. Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4de reeks, nr. 4. 200 afdrukken bestemd voor den handel. Verscheen ook in Rapport.

1886: Keurboek der stad Diest, overgebracht in de hedendaagse taal. Drukk. A. Havermans, 19 p.

1886: Jan Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en als staatsburger. Gent.

1886: Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgse oorkonden. Uitgegeven door de Maatschappij van Leiden, 1886-1892, 2 vol. XVIII+634 p. en 320 p.

1887: De Sevenste Blidcap van Maria, Misteriespel der XVe eeuw. Gent.

1889: Van de VII Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. Stallaert. Gent.

Nederlandse spraakkunst ten dienste van de Walen.

Stallaert en Vander Haeghen: De l’instruction publique au moyen-âge.

Bibliografie:

Coopman Th.: Karel-Frans Stallaert. In Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1895, p. 70-154, portret.

Lindemans Jan: Oude Brabantse Geslachten. In Eigen Schoon en De Brabander, 1955, juli-augustus. 35. Stallaert.

Lyna Jos: Het marktrecht te Diest. Een voortzetting van Stallaert’s keurboek. In Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, jg. XIII, Januari 1914, p. 16-32.

Maes Frans: Oude woningen te Everberg. In Eigen Schoon en de Brabander, XXXVI, 1953, p. 375.

Messager des sciences historiques, 1893, p. 507.

Sacré M.: Geschiedenis van Merchtem, p. 667.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest