SOCIAAL*en EKONOMISCH DIEST

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

SOCIAAL*-EKONOMISCH DIEST:

Beerts Freddy: Aspekten van de demografische en sociaal-ekonomische evolutie te Diest van 1810 tot 1846. Licentiaatsverhandeling, Leuven, Kul, 1963, 2 v., 79 en 90 p. (stadsarchief).

Bogaerts M.L.: Monografie over Diest. Hoger Instituut voor Sociale Studiën Antwerpen, 1960, 119 p.

De Sturler Jean: Le traffic anglo-brabançon dans les rapports avec les ... de l’étappe d’Angleterre et les premiers déplacements de celle-ci sur le continent. Liège, 1932, 21 p. Extrait de la Federation archéologique et historique de Belgique, XXIX session. Congrès de Liège, 1932. (IV 8637 A 2).

De Sturler Jean: Les relations politiques de l’Angleterre et du Brabant, sous Edouard I et Edouard II, 1272-1326. Bruxelles, Meisis J., 1932, 24 p. Extrait de la Revue belge de Philologie et d’Histoire, XI, 3, 1932, p. 627-650. (IV 8637 A 1).

Devroe K.: De opstand te Diest: oorzaak van economisch verval? Een onderzoek naar de kunstproduktie van de Demerstad in de 16de en 17de eeuw. In Bijdragen tot de Geschiedenis, jg. LXXIII, 1990, p. 237-250.

Diestsche werkmansbond: instelling eener werkers-pensioenkas … Diest, F. Uten, 1895, 16 p.

Eyskens Gaston en Smets Fons: ACW Diest 60: 1919-1979, 1979, 40 p., foto’s.

Heylen Jan Frans (kloosternaam: Adriaan): Historische verhandeling over de Kempen, des zelfs gesteltenis in vroegere eeuwen ten tijde harer kloosters, het voordeel door dees gestichten aen den Staet toegebragt, enz.. Turnhout, Brepols en Dierickx, 1837, 237 p., 2de uitgave. Diest:*

    • Charta M.S. au 1337: nr. 3, p. 25
    • wijnstok; nr. 7, p. 34, nota 48
    • scheepvaart Demer, bevolking en nijverheid.


Huon Marcel: Het sociale leven. In Diest in de vorige eeuw. Tentoonstelling Stedelijk Museum 30 mei-31 oktober, 1986. Diestse Cronijcke 8, p. 112-129, 6 ill.

Jacobs M.: Studie van de psychologische, sociologische en economische weerslag van de aanwezigheid van een garnizoen in een kleine of middelgrote Belgische stad. Krijgsschool, 92 Divisie, 1976.

Le transport des ouvriers mineurs. Rapport du Comité d’Etude et d’Action pour le Limbourg belge. In Panorama, jg. 1, 1946, nr. 4, avril, p. 301-307.

Mees Leo: Erfgoeddag 2011-Armoede. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 1, april-mei-juni, 2011, p. 13-14.

Mertens en Torfs: Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen, 1845-1853, 7 delen. Privilege 1305: handel Engeland, deel II, p. 543-552.

Mertens J.: Sociaal-ekonomische relaties van de Loonse Kempen, vooral Hechtel-Eksel met Diest en omgeving in de 16de-18de eeuw. In Oost-Brabant, sept. 1990, jg. 27, nr. 3, p. 140-154.

Michel Edouard: Hôtels de ville et belfrois de Belgique. La vie sociale et économique de la Belgique illustrée par ses monuments civils. Bruxelles et Paris, G. Van Oest & Cie, 1920, 88 p. Diest: Halle p. 45, pl. VIII.

M.L.R.: De Diesterse Nijverheid. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 1 okt. 1955, nr. 39.

Nederduitsche werkmans-bond de Broedermin, maatschappij van onderlingen bijstand. Diest, de Winter C., 1873, 35 p.

Peeters J.P.: De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden der 16de eeuw: het voorbeeld van Diest, Nijvel, Tienen, Zoutleeuw, Vilvoorde, Aarschot, Zichem, Geldenaken, Halen, Hannuit, Landen en Gembloers. VUB Brussel, 1980. In VUB. Centrum “Sociale en economische conjunctuur, V. 3, p. 470-863.

Philippen Jos: Diesterse welvaart van weleer. In Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa (uitgeversbedrijf) 1966, p. 15-18.

Schroeven Chris: De industrialisatie te Diest tussen 1846 en 1910. Seminarieoefening K.U.Leuven, 1982-1983, 16 p.

Schroeven Chris: Diest in 1866, demografische en sociaal-economische patronen. Licentiaatsthesis K.U.Leuven, 1984, 143 p.

Sleeckx: Beschrijving der provincie Braband, bevattende de opgave van al de Steden en Dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgestrektheid, bevolking, nijverheid en des handels, benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de bijzondere van elke voorname plaats, enz...Met een voorafgaende algemeene overzigt van België en de Belgische geschiedenis. Gent, J.S. Van Doorselaere, 1861, 206 p., 4 pl buiten tekst, uitslaande kaart.

Smit H.J.: De economische en politieke relatie tusschen Holland en Brabant en het Dortsche Stapelrecht van 1299 tot 1335. In Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, ‘s Gravenhage, VIIe reeks, deel X, afl. 1 en 2, 1938, p. 51-72.Veel biographische gegevens in voetnota’s. Diest p. 55: het was zoo weinig een voordeel in Engeland als Brabander bekend te staan, dat Diest zich in 1302 op zijn onafhankelijkheid ten opzichte Brabant beriep om ongehinderd in Engeland te kunnen handelen. Diest, p. 56.

Société de secours mutuels dite Dietsche werkmansbond, de Broedermin, à Diest; approbation des statuts. Bruxelles, T. Lesigne, 1876, 14 p. Uit Staatsblad, 1876, nr. 310.

Tourneur V.: Mercan des pauvres de Diest. In Revue belge de Numismatique et de sigillographie, 1926, p. 200-201.

Van der Eycken Michel: Stadseconomie en conjunctuur te Diest (1490-1680). K.U.L., 1973, 230 p.

Van der Eycken Michel: Stadseconomie en conjunctuur te Diest (1490-1795). Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 1982, K.U. Leuven, 2 delen, 650 p.

Van der Eycken Michel: Handel en Nijverheid. In Diest in de vorige eeuw. Diestersche Cronycke, nr. 8, 1986, p. 100-111, 4 ill.

van Eyck H.: Onderzoek naar de evolutie en de arbeidsomstandigheden van de bietenseizoenarbeid in de kantons Diest en Aarschot. Diest, druk. Arkesteyn, 1963, 33 p.

Van Snick L.: Diest. Het winkelapparaat en zijn invloeden. Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand, 1968, 58 p., plans, tab.

Verbeemen J.: Betwistingen tusschen Diest en Mechelen omtrent de paardenstapel in het hertogdom Brabant. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunsten van Mechelen, 1960, deel 64, p. 130-140. (Stadsarchief)

Vranken Guy: Délimitation et structure socio-économoque de la région de Diest. 1964, 211 p.

X.: 25 ste anniversaire de la fondation du Cercle catholique à Diest. Diest, z.u., 1901

X.: Verblijdt U, arbeiders en neringdoeners: een aristokratische knoop doorgehakt te Diest. In Gazette van Diest, jg. LXIX, nr. 4, januari 1932.

Zylbergeld L.: La ville de Diest du moyen âge des origines aux débuts du XIVe siècle. U.L.B., 1966, 322 p., kaarten.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest