SCHAFFEN*= Kaggevinne-Kempens

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 19 okt 2015 om 12:39
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

SCHAFFEN*= KAGGEVINNE-KEMPENS

Archief Diest: inventaris van de archiefstukken van Kaggevinne, of het buitenland van Diest (Van de Ven Robert): Kaggevinne-Kempens

Vliegveld Schaffen
 1. Extracten uit schepenregisters van Kaggevinne, 18de eeuw.
 2. De werking van de schepenbank laat te wensen over.


Vonnis van de raad van Brabant, 18de eeuw.# Uitbetalingen van de inkomsten van renten door het bestuur van Kaggevinne - Kempens,18de eeuw.

 1. Ordonnantie betreffende de dorpswacht van Kaggevinne - Kempens (17de eeuw).
 2. Bevolkingstelling, 1747.
 3. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van F.X. van de Velde, pastoor van Schaffen (1735-1748).
 4. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van Hilarius Covernils, pastoor van Schaffen (1750-1761).
 5. Bevolkingstelling, s.d., ca. 1750?
 6. Opgave door verschillende eigenaars van de onroerende goederen die ze in Kaggevinne - Kempens bezaten, 1757. Uitvoering van de plakkaat van 6 augustus 1757.
 7. Plan van een "parceel Bosch gelegen tot Blanckelaer genaemt den Speurken Bosch onder Caggevin Kempens".Opgemaakt door landmeter F. J. Guijaux, 6 april 1767.
 8. Verkopen van onroerende goederen, 18de eeuw.
 9. Uitgaven aan militairen. "Liste van fourageringe geschiet door de geallieerde van Hare Majesteyt anno 1746".1740
 10. Proces Diest-Kaggevinne - Kempens, 2de helft 17de eeuw.
 11. Belastingen, 17de-18de eeuw.
 12. Cohier van de 20ste penning, 1783.
 13. Rekening van Paulus Smeijers, als burgemeester of dorpsmeester van Kaggevinne-Kempens, over het dorp Schaffen, 1764.
 14. Rekening van Henricus Grootjans, burgemeester van Schaffen, 1789.
 15. Uittreksel uit een oorkonde van Jan, hertog van Brabant, 1279.


Uittreksel uit een schepenregister van Kaggevinne, 1685.# "Attestatie van schepenen van Tessenderloo over de heyde ende den weg en bruggen aenden Nieuwendijck 29 Junij 1533".

 1. Uitgaven aan militairen, 1747.
 2. Transacties van goederen, 17de-18de eeuw.
 3. Voogdij. Rekeningen (1776-1791) van Ludovicus Bergen als voogd van Christina en Catharina, kinderen van wijlen Cornelis Verbist en Christina Swert
 4. Voogdij. Rekeningen (1779) van Wilbordt Orens als voogd van de kinderen van wijlen Jan Orens en Christina Caels.
 5. Sint-Hubertuskerk, rekeningen, 1772.
 6. Sint-Hubertuskerk, varia, 17de-18de eeuw.
 7. Tafel van de Heilige Geest, rekeningen 1702, 1704.
 8. "Register vanden H. Geest van Schaffen 1644".
 9. Manuaal van de pastoor van Schaffen, laatste kwart 18de eeuw.
 10. "Manuael der Gulde van den H: Hubertus van het jaer 1765 tot Schaffen"


Boes G.: L’abbaye de Saint-trond des origines jusqu’à 1155. Tongres, 1970, p. 66, 107.

Bongaerts Ann.: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leefmilieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 321.

Botte L.: Oorlogslachtoffers in Schaffen in 1914. In Oost-Brabant, jg. 29, 1992, nr. 2, p. 111-114.

Brabantia Mariana, p. 518.

Buvé Cl.: Plaatsnamen die uitgaan op en of aken. In Hageland Gedenkschriften, Thienen, 1915, p. 204.

Chotin A.G.: Etudes étymologiques surles noms des villes, bourgs, villages, hameaux, etc., de la province du Brabant. Bruxelles, Flateau, s.d. (1859), 250 p. Schaffen p. 195-196.

Claes Frans (s.j.): Onenigheid over ontspanning van de jeugd te Schaffen in 1681. In Oost-Brabant, jg. 15, 1978, nr. 2, p. 65.

Claes Frans (s.j.): Iets over de parochiegeschiedenis van Schaffen. In Oost-Brabant, jg. VI, 1979, nr. 4, p. 179-186. Ontstaan van de parochie, kapelaans, kapellen, kosters, pastoors, patroonheilige, …

Claes Frans (s.j.): De plaats van de oude kerk van Schaffen. In Oost-Brabant, jg. XVII, 1980, nr. 1, p. 5-7.

Claes Frans (s.j.): Lazarushuisjes in de omgeving van Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 17-20.

Claes Frans (s.j.): Oude brouwerijen en herbergen in de dorpen rond Diest. In Oost-Brabant, jg. XIX, 1982, nr. 1, p. 23-24.

Claes Frans (s.j.): De naam Walehoeve te Schaffen. In Oost-Brabant, jg. XIX, 1982, nr. 1, p. 50.

Claes Frans (s.j.): De naam Schoonaarde te Schaffen. In Oost-Brabant, jg. XX, 1983, nr. 1, p. 49-50.

Claes Frans (s.j.): Wolven te Schaffen, Assent en Webbekom in de 18e eeuw. In Oost-Brabant, jg. XX, 1983, nr. 2, p. 100-101.

Claes Frans (s.j.): De bevolking van Schaffen en Molenstede in 1696, 1702 en 1747. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 1, p. 13-22.

Claes Frans (s.j.): De bevolking van Schaffen en Molenstede 1755-1792. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, p. 70-86.

Claes Frans (s.j).-Hanegreefs Guy-Loix Frans en Reynders Nanda: Schaffen door de eeuwen heen. Uitgave van de Oostbrabantse werkgemeenschap, 1989, 275 p., ill.

Claes Frans (s.j.): De plaatsnaam Vleugt. In Oost-Brabant, dec. 1990, jg. XXVII, nr. 4, p.199.

Claes Frans (s.j.): Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, 1993, nr. 3, p. 83-108. Schaffen p. 95-99.

Claes Frans (s.j.): Bijdrage tot de toponymie van Schaffen en Molenstede. In handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. LXVIII, 1996, p. 21-202.

Claes Frans (s.j.): Het vroegere Hulstervinnenhof te Rode onder Schaffen. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 3, p. 96-100.

Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments. Inventaire des objets d’art, p. 156.

de Borchgrave d’Altena J.: Eglise Saint-Hubert. In Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 1939-1940, p. 337.

De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart. (Reeks: De geschiedenis van de luchtvaart). Lekturama, Rotterdam, 1982, p. 128-129, 132-133, ill.

De Laet S.J.: Prehistorische kulturen in het Zuiden der Lage Landen. Wetteren, Universa, 1974, p. 376.

De Lelys E.: De lotelingen van de klas 1807 uit de gemeenten Herent, Schaffen en Sint-Pieters-Rode. Vlaamse Stam, jg. 23, 1987, p. 209-218.

Deneef Roger, De Maegd Chris & De Jaeck: De Schans. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel 2007, p. 154-155, ill.

Deneef Roger, De Maegd Chris & Wijnant Jo: Guldenboom, Postbaan 83. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 156-157, ill.

De Roye de Wichen Paul: Exploration archéologiques dans les communes de Meerhout, Schaffen-lez Diest, ... In Bulletin de la Société d’Antropologie de Bruxelles, XVII, 1898-1899, p. 162-173. Zie ook Taxandria, 1921, nr. 3-4.

Droit de poturage dans le seigneurie de Caggevinne. In Revue d’histoire et d’ archéologie. Bruxelles, Em. Devroye, tome IV, 1864, p. 391, nota 1.

DVF:”Tafels BS Huwelijksakten” van Schaffen (1806-1914) en Diest (1797-1910).

Erens A.: Parochiezorg der Norbertijnen in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XVI, nr. 4-5-6, 1932, p. 185.

Gasquin H., Van Uytven R en Duvosquel J.: Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Gemeentekrediet van België, 1980, p. 949, ill.

Gerits J.: De bedevaart naar St.-Hubertus te Schaffen. In Ons Heem, jg. 47, 1993, nr. 1, p. 36.

Gielen Erwin: Vliegveld van Schaffen. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: De Sint-Hubertuskerk van Schaffen. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: Peerstraat Schaffen. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: De Schans van Schaffen. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: Schaffense Windmolen. Monument in de kijker. In Hier Diest, 1990.

Gielen Erwin: De Waelehoef. In Hier Diest, 1985-1986.

Gille Louis- Ooms Alphonse -Paul Delandsheere: Cinquante mois d’occupation allemande. Bruxelles, Albert Dewit, 1919:* deel I, p. 120, 202, 203

 • deel II, p. 22, 34
 • deel IV p. 227.


Gtms: Familiekunde gaat digitaal. In Passe-Partout, nr. 13, 28 maart 2012.

Hansay A.: Règlements de “schansen” à Meldert-Lez-Diest et à Lummen au XVIIe siècle. In Commission royale d’histoire, 1912, p. 53.

Hasquin H.,Van Uytven R., Duvosquel J.M.: Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Gemeentekrediet van België, 1980, p. 949, ill.

Hermans Fernand: IJzersteen uit Schaffen op het Weerstandsplein. In Oost-Brabant, jg. XXVIII, 1991, nr. 2, p. 71.

KBB: Boeken met huwelijksakten in stadsarchief. In Het Laatste Nieuws, 31 maart 2012.

Loix Frans: Ontstaan van het militaire vliegveld van Schaffen. Periode 1914-1918. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 2, p. 47-50.

Mariën M.E.: Oud-België van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar. Antwerpen, De Sikkel, 1952, p. 306. (urnengrafveld).

MC.: Diestse stadsarchivaris ontvangt… In Den Diesteneir, jg. 13, nr. 155, mei 2012.

Meerbergen J.: Het Vliegplein van Schaffen. In den Grooten Oorlog. Diest, E. & J. Uten, 1919, p. 47-51.

Meerbergen J.J.G.: Duitsche gruwelen in België. Diest, E.&J. Uten, 1919, 3 delen:* I. Dinant, Schaffen, Micheroux, Molenstede, Gelrode

 • II. De verwoesting van Lier, De dood van den Z.E.H. Van Bladel en de lijdensweg van E.H. Huypens, van Herent.
 • III. De verwoesting van Aarschot.


Mertens J.: “Die van Schaffen” en “die van Deurne” (15de-20ste eeuw). In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 3, p. 108-110. Gemeentefusies.

Mondelaers Martien: Schaffen: huwelijksklapper 1796-1850. 2011.

Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en gelegenheidsuitgaven. Centrum voor Studie en Documentatie, Antwerpen, 1970:* A.: Plaats- en Persoonsnamenindex op delen I-X: Schaffen: VI, 1918.

 • C.: Plaats- en Personenindex op delen XI-XX. Antwerpen, 1975: Schaffen: XVII, 1396; XVII B, 352.


Philippen Jos: Diest vroeger en nu. Diest, 1980, 199 p., ill.

Raymaeckers F.J.: In Messager des sciences historiques ou archives des arts de la bibliographie de Belgique, 1859:* p. 19: rond 1851: voorromeinse begraafplaats, vermoedelijk daterend uit de Hallstattperiode, waaruit meer dan 200 urnen met crematieresten.

 • p. 20, nota: dichtbij hierna vermelde voorromeinse begraafplaats van het gehucht Schoonaerde: Merovingische begraafplaats waarin urnen, munten en wapens zou gevonden zijn.


Reynders Nanda: De Kelbergse schans te Schaffen. In De Mosterdpot, jg. 5, nr. 1, p. 9-13.

Sacré Maurits: De voormalige Dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant, arrondissement Leuven. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XVI, (nieuwe reeks VIII), 1933, nr. 1, p. 378.

Schoutens Stephanus Fr.: Maria’s Brabant. Beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen. Tweede verbeterde druk , uitg. De Seyn-Verhougstraete, Aalst, 1904, p. 54.

Timmermans G.: Aantekeningen over de gemeente Schaffen. In Meer Schoonheid, jg. 2, 1953, nr. 2, p. 19-22.

Timmermans G.: Schaffen. In Oost-Brabant, heemkundig handboek van de Hagelandse Werkgemeenschap, III, 1957, p. 112-116.

Toneg: Het militair verleden van Schaffen en zijn anekdoten. In Vox, jg. 9, 1982, nr. 7, p. 8-10, ill.; nr. 8, p. 11-13, ill.

Torfs L.: Quelques villes secondaires de la province d’Anvers, esquisses historiques. In Annales de l’Académie Royale d’Archeologie de Belgique, deel 26, 1870, p. 417-424. Urnengrafveld.

van den Hove d’Ertsenryck H.: Stamboom van de familie Arrazola de Onate. In Oost-Brabant, jg. XXII, 1985, nr. 1, p. 9-12.

Van de Poel L.: Bouwstoffen voor de Geschiedenis van Schaffen. Schaffen, afdeling Davidsfonds Schaffen, 1956, 83 p.

Van de Poel L.: Schaffen 100 jaar St. Hubertuskerk. Kermt, 1994, 44 p.

Van der Eycken Michel: De geschiedenis van Schaffen. In Diest vroeger en nu. Uitgave van Rotary club, Diest, 1980, p. 19-20.

Van der Eycken Michel: Steden in beeld: Diest. Uitgave Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 7-9, 25, 32, 53 57, 63, 67, 69, 72, 78-82, 88.

van der Linden Gilbert: Uit de Geschiedenis van Schaffen. In Gazette van Diest, 1951, nr. 45.

Vanderwaeren I.S.: Enkele aantekeningen over de Arrazola’s de Onate. In Oost-Brabant, jg. XIX, 1982, nr. 2, p. 64-70.

Van Even E.: Geschiedenis der stad Diest. Diest, 1847, p. 4.

Van Oostveldt A.: Bronnen bij de bedevaartplaatsen in het Hageland. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXXVIII, nr. 7-8, juli-augustus 1955, p. 309, 6 ln.

Van Oostveldt A.: Schansen te Schaffen: wat verstaat men onder schansen? In Oost-, jg. 6, 1969, nr. 4, p. 122-125.

Van Oostveldt A.: Priesters van Schaffen. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 2, p. 37-40.

Van Oostveldt A.: Bronnen bij bedevaartplaatsen . In Oost-Brabant, jg. 11, 1974, nr. 3, p. 95.

Van Oostveldt A.: Heilig-Kruisverering in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LVIII, 1975, nr. 1-2-3, p. 32.

Van Overstraeten Jozef en Gerrits Jan (bewerking): Gids voor Vlaanderen. Antwerpen, VTB-VAB, 1985. Diest ( Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom) p. 261-270.

Van Spilbeeck Waltmannus: In Necrologium Ecclesiae B.M.V. de Tongerloo, 1902: (n.: geboren; p.: priester gewijd, ob.: overleden)

* Fratris Godescalci Bavelaer (Joannis, Rosaevallensis, n. 26 Mart. 1643, p. 22 Febr. 1671), pastoris (16 Maii 1686, ob. 1702), p. 200.

* Fratris Adriani Buters (ex Berchem, prope Buscumducis, n. 25 April 1749, p. 13 Febr. 1774, ob. 1794), assistentis (Oct. 1784), p. 183.

* Fratris Siardi Charlier (Marci Jos., Bruxellensis, n. 7 Febr. 1723, p. 23 Maii 1745, ob. 1788), pastoris (24 Mart. 1762), p. 261.

* Frater Hilarius Coverniels (Joannes Franc., Bruxellensis, n. 2 Dec. 1708, p. 25 Nov. 1728, ob. 1776), pastor, p. 231.

* Frater Cyrilli Cuylen (ex Bladel, n. 21 Aug. 1665, p. 8 Maii 1689, ob. 1739), pastoris (Oct. 1707), p. 148.

* Frater Gaspar de Bie (Liranus, n. 22 Oct. 1653, p. 14 Dec. 1676, ob. 1719), pastor, p. 220.

* Frater Leonardus Juvyns (ex Mervele propre S. Trudonii, n. 5 Nov. 1743, p. 8 Dec. 1769, ob.1830), assistens, p. 180. (2).* (2) Cfr. Het Herenthalsch klooster O.-L.-V.- Besloten Hof, p. 69.


* Fratris Germani Putteau (Lamberti Thenenis, n. 9 Nov., p. 12 Mart. 1709, ob. 1739), pastoris (28 Febr. 1734), p. 203.

* Frater Joannes-Chrysosomus Raemakers (Petrus Godefr. Jos., Mosacensis, n. 8 Maii 1771, p. 6 Jun. 1794, ob. 1851), vicarius (1809), p. 89-90.

* Fratris Petri Stevens (Meerhoutani, n. 5 Mart. 1606, p. 24 Dec. 1637, ob. 1690), primi pastoris (5 Maii 1652-1676), p. 30.

* Fratris Petri Tessalon (Antverpiensis, n. 12 Nov. 1642, p. 24 Febr. 1665, ob. 1706), pastoris ( Nov. 1703-Jun. 1705), p. 187.

* Fratris Macarii Thielen (Joannis Tungrensis, n. 22 Febr. 1704, p. 30 Maii 1726, ob. 1757) pastoris ( 1 Jun. 1748-1750), p. 63.

* Fratris Ignatii Troost (Francisci Jos., Diestemiensis, n. 20 Febr. 1724, p. 8 Maii 1746) deservitoris (1761; ob. 1762), p. 197.

* Fratris Guilielmi Vaes (Joannis, Guill.Mosaetrajectensis, n. 2 Jun.1677, p. 10 Aug. 1699), pastoris (Sept.1719; ob.1734), p. 38.

* Fratris Melchioris van den Waterfort (Trudonopolitani, p. 17 Aug. 1614, ob. 1637), deservitoris in Schaffen, p. 190-191.

* Fratris Francisci Xaverii van de Velde (Joannis Franc., Mechliniensis, n. 13 Feb. 1689, p. 5 Maii 1712, ob. 1755) pastoris (1735) p. 43.

* Fratris Prosperi Witten (Arnoldi Diestensis, n. 11 Jan. 1628, p. 28 Maii 1651), pastoris (19 Oct. 1676; ob. 1679), p. 86.

Verachtert Karel: De hel breekt los boven Schaffen. Uitgave in eigen beheer, 1965.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 111-114.

Weyens Luk: Bevolking in kaart. In De Streekkrant, 28 maart 2012.

Wichmans A.: Mariale Devotie. In Brabantia Mariana, Antwerpen, 1632, p. 518-520.

Willems A.: Verdediging van stad en platteland rond Aarschot en Diest in de 16de en 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 169.

Wouters Valeer: Legendarisch en Vroom Hageland. Van vermaard Bedevaartsoord tot eenvoudige Veldkapel in het Hageland en Vlaams-Brabants Haspengouw. Igo Leuven, 1998, 296 p., Bronnen en literatuur p. 286-288, registers p. 289-291 (plaatsnamen, legenden en Heiligennamen), ill.

Schaffen: p. 5, 8, 12, 128, 82, 96, 97, 237, 242.

X.: 1860: ...en, huisvrouw van Jan Lemmens, in den jare 1624 plotseling van hare zinnen is beroofd geweest…en na eenige dagen, door de voorspraek van S. Dimphna geheel genezen en gezond is naer huis gekeerd. In Legende der Martelaren van Gheel SS. Dimphna en Gerenernus. Antwerpen, Drukkerij J.E. Buschmann, 1860, p. 31-32.

X.: 1906: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Brussel, Province de Brabant, Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, 1906, p. 156. Sint-Hubertuskerk.

X.: 1918: Wat we nooit vergeten mogen . II. De Kalvarieberg van Schaffen. In Gazette van Diest, jg. 52, zat. 21 dec. 1918, nr. 3.

X.: 1919: Hulde aan de Martelaren van Schaffen. In Gazette van Diest, jg. 56, zat. 23 aug. 1919, nr. 34.

X.: Oorlogsboek van het Davidsfonds ( 1914-1918). Deel I, Luik, Limburg, Brabant, nr. 193 van het Davidsfonds, p. 166-172.

X.: 1924: Het Hanenkappen te Schaffen. In De Brabander, October 1924.

X.: 1951: Uit de geschiedenis van Schaffen. In Gazette van Diest, jg. 88, 1951:* zat. 17 nov. nr. 45

 • zat. 24 nov. nr. 46
 • zat. 8 dec. nr. 48.


X.: 1954: Diest in de oorlog 1914’18. De Vliegplein van Schaffen. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 9 okt., 1954, nr. 41.

X.: 1972: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Overzichtinventaris van alle vormen van architectuur. Deel 1. Provincie Brabant, arrondissement Leuven. (Deurne, Diest, Schaffen, Webbekom).

X.: 1982: De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart. Lekturama, (reeks: De geschiedenis van de luchtvaart), Rotterdam, 1982, p. 128-129, 132-133, ill.

X.: Schaffen 1940. In Hier Diest. 2 foto’s

X.: Opendeurdag voor 80 jaar vliegveld Schaffen. In De Streekkrant, 13 mei 1997.

X.: 2005: Een Diests mo(nu)ment: de Sint-Hubertuskerk van Schaffen. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 62, juli 2005.

X.: 2007: Schaffen. Met vliegveld als uithangbord. In Kletske, jg. 3, nr. 19, september-oktober 2007, p. 16-17, 2 ill.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest