PAROCHIES*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

PAROCHIES*

Claes Frans (s.j.): Gemeenten en parochies rond Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 175.

Claes Frans (s.j.): Invloed van de abdij van Sint-Truiden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 4, p. 148-161.

Claes Frans (s.j.): Middeleeuws parochiewezen in de streek van Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVI, 1993, nrs. 1-7, p. 47-55.

Dierickx Michel Leopold: Documents inédits sur l’érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas. 1559-1570. Bruxelles, 1967, Academie de Belgique, Commission royale d’histoire, 3 vol.

Dubois D.: Wetenswaardigheden over Diest (31). Het leven te Diest in vroegere tijden:1. Het Godsdienstig leven. In Gazette van Diest, jg. 70, zat. 14 okt. 1933, nr. 41 (kerken, kapellen en kloosters); zat. 21 okt. 1933, nr. 42 (liefdadigheidsgestichten); zat. 28 okt. 1933, nr. 43 (onderwijsgestichten); zat 4 nov. 1933, nr. 44.

Dubois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Overdruk, nr. 31, p. 106-114.

Erens A.: Parochiezorg der Norbertijnen in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, XVIe jg., nr. 4-5-6, 1933, p.183-185.

Evers J. J.: Tessenderloo-Deurne: één parochie. In De Zuiderkempen, 7de jg., 1938, nr. 2, p. 50-57. - Heeren van Diest: p. 51.

Kerkelijke kunst in het oude landdekenaat Diest. Diestsche Cronycke 5, tentoonstellings-catalogus, Diest, Vrienden van het StedelijkMuseum en Archief, 1982, 178 p., ill.

Lauvrijs Bart: Vrijwilligerswerk in het decanaat Diest. Diss. Lic. Godsdienst-wetenschappen, Leuven, 1987, XI+186 p.

Leroy: Het dekenschap van Diest. In Groot kerkelyk tooneel van Brabant, behelende een korte doch algemeene historische beschryvinge van den oorsprong en oudheden van alle de Hoofd-, Dom-, Kanonikaale en Kersspelkerken, van alle de abtdyen, proostdyen, klooster-voogdyschappen, mannen- en vrouwenkloosters, en alle andere kerkelijke stichtingen, welke in t’aarts-bisdom van Mechelen, de bisdommen van Antwerpen en s’Hertogenbosch, alsmede in Walsh Brabant gevonden worden. Benevens een kort begryp van het leven der bisschoppen, met hunne afbeeldsels en grafsteden.’s Gravenhage, C. Van Lom, 1727, 4 delen. Diest deel I, p. 62- 64.

Loix Frans: Het genootschap van Sint-Vicentius a Paola te Diest in de parochies van St.-Sulpitius en O.-L.-Vrouw (periodes 1851-1856 en 1877-1943). In De Brabantse Folkore, 1984, nr. 242, p. 118-140.

Merckx R.: De parochiekerken te Diest onder het Frans bewind. In Jaarboek 1980 van de Vrienden van St.-Sulpitiuskerk, V.Z.W. Diest, 47 p. ill.

Morren T.: Het kerkelijk leven in het dekenaat Diest tijdens de 17de eeuw (1599-1700). Licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, 1974, deel 1, p. 1-254; deel 2, p. 255-559, krt.

Morren T.: Het oude landdecanaat Diest. In Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. In Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1982, p. 13-20, krt.

Morren T.: Het dekenaat Diest (1599-1700). In Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het aartsbisdom Mechelen. Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, nr. 103, Leuven, 1993, 469 p.

Smeyers M. en Bongaerts J.: Kerkelijke kunst in het oude landdekenaat Diest. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum, 1 mei - 22 augustus 1982 . Catalogus: Diestse Cronycke nr. 5, 178 p., ill.

Stanislas Joris: Synopsis: lijst der parochies onder ‘t patronaat van Averbode. Handschrift in fol. zonder bladnummering en zonder titel in het archief van de abdij van Averbode.

Van de Ven Robert: Herrie rondom een lijk in het 17e eeuwse Diest. In Meer Schoonheid, jg. 19, 1972, nr. 2, p. 41-43.

Van de Wiel C.: Diest 1900. Wespelaar, 1989, 183 p., ill.

Van Gestel Cornelius: Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis sive descriptio archi-dioecesis illius, item urbium, oppidorum, pagorum, dominiorum, monasteriorum, castellorumque sub ea. Cum toparcharum inscriptionitus sepulchralibus ex monasteriorum tabulis, principum diplomatibus insertis, et inspectionibus insertis locorum verificata in XI decanatus divisa. Hagae comitum, Christiaan van Lom. S’ Gravenhage, 1725, 2 vol., 234 p. en 328 p., ill., plt., krt. Deel I, p. 235-257, dekenaat Diest.

Verbesselt J.: De nieuwe indeling van de parochies na de Franse Revolutie in 1803. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 70, 1987, nr. 10-11-12, p. 373-398.

X.: Overeenkomst tussen Abt Johannes van Tongerlo en Arnold IV van Diest nopens de verdeling der parochies te Diest, 1 juli 1253. In De Glans van Prémontré, tentoonstellingscatalogus, Park-Heverlee, 1973, p. 246-247.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest