NORBERTIJNEN*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

NORBERTIJNEN*:


Catalogus Praemonstratens Ord. in circaria Brabant. Tongerloo.

De Waghenaere Petrus: Sanctus Norbertus in se et in suis vario carmine celebratus, Douai, 1650.

De Waghenaere Petrus: Sanctus Norbertus Canonicorum Praemonstratensium Patriarcha.In se,& suis voce soluta celebratus ..., Duaci, Balt. Beller, 1651.

Erens A.: Parochiezorg der Norbertijnen in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, XVIe jg., nr. 4-5-6, 1933, p.183-185.

Erens A.: De Oorkonden der abdij Tongerloo. St.- Norbertusdrukkerij, Tongerlo.4 delen: * * Deel I, 1948:

  • p. 384-385:Diest
 • p. 418: kerkelijke instellingen;
  • p. 420: edellieden en ridders;
  • p. 421: schepen.
 • * Deel II, 1950:
  • p. 443-444: Diest
  • p. 485: geestelijken;
  • p. 486: edellieden en ridders;
  • p.487: schepen.
 • *Deel III, 1952
  • p. 450: Diest
  • p. 481: kerkelijke instellingen;
  • p. 483: schepen.
 • * Deel IV, 1958 (nog nazien).


Foppens J. F.: Diploma Ludovici Borboni Episcopi, quo Ecclesiam S. Sulpitii Diesthemii erigit in Collegiatam, fundatore Henrico de Vooren Abate Tungerloensi anno 1457, p. 220-223. In Historia episcopatus Sylvaeducensis. Brussel, 1721.

Gevelers Lib. Alf.: Voorzitters, ambtenaars en studenten van het Norbertijnsch College te Rome (1626-1793). In Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, Eekeren-Donk, jg. XII, 1913, 30 januari: * p. 23: Dionysius Mudsaerts, hulppriester bij proost Sint Sulpitius, (nota: biographie).

 • p. 24-25: Cornelius Hanegraaf, onderpastoor Diest (1613), (nota).
 • p. 26-27: Bartholomeus Pluckerius, proost van Sint-Sulpitius, (nota).
 • p. 27: Verbruggen Joannes.
 • p. 29: Augustinus Van Dyck, onderpastoor O.L.Vrouwkerk, (nota: biographie).
 • p. 152: (nota) Richard Hroznata, onderpastoor Diest (1637-1642).
 • p. 158: Anthonius Stiphout, °Diest, (nota: 1, 2, 3).
 • p. 158: Adrianus Geerincx (Geerinx), onderpastoor te Diest (1644), (nota: 9).
 • p. 159: Joannes Guilielmi (Willems), °Diest, (nota 1, 2, 3).


Geudens F. M.: Maria’s Tongerloo, Turnhout, 1912: * Petrus Van Emmerick, p. 53 (portret).

 • Barth. Plucker, p. 31, 32, 56.


Jansen J.E.: L’abbaye Norbertine du Parc-le Duc. Huit siècles d’existance, 1929, XVIII, 224, ill. (III 81.033 A).

Lamy H.: L’abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu’ en 1263. 1914: p. XXI, 16, 17, 24(2), 27, 36, 108, 109, 115, 138, 146-151, 177, 191, 202, 306, 313, 314, 322, 333, 334, 336, 337, 371, 372, 374, 376, 379, 380, 403, 411, 422.

p.314: Egidii, investiti de Dist, sacerdotis et canonici hujus ecclesie. Necrol. Tongerloo: 30 September.* Godfried II, 1253, 1 Juli. “Frater Godefridus rector ecclesie de Dist, frater Johannes plebanus ibidem, frater Henricus capellanus in castro.” Oorkonden: Archief van Tongerloo, nr. 137, 138; cartularium fol. 275.

 • Frater Henricus de Lovanio, investitus de Dist, sacerdos et canonicus hujus ecclesie de quo habet conventus et pitantiam IX solidos gross. antiq. Necrol. Tongerloo, 8 Mei.
 • Waltheri, sac. et can. hujus ecclesie et quondam investiti de Dyst. Necrol. Tongerloo: 31 Augustus.
 • p. 403: 1245 Maart “Fr. Godefridius investitus de Dist..; Oorkonde van Tongerloo nr. 120, ;Cartularium fol. 280.


Lamy H.: Une allerte nocturne à l’abbaye de Tongerloo. In Mélanges Camille de Borman. Liège, 1919, p. 267-273. - Diest p. 269, 271, 272, 273. Executie op de Lazarijberg te Diest op 21 augustus 1702.

Lefèvre Placide: Les portraits conservés dans les abbayes Norbertines de Belgique. Bruxelles, 1917.* De Lespes Phillippe (geboren te Diest 2 mei 1767- Tongerlo) p. 633.

 • De Lespes Sulpice (geboren te Diest 10 december 1773 -Averbode).
 • Die Voecht Gilles p. 19.
 • Emmerick Pierre p. 21.
 • Ottoy P. (abdij Parc) p. 35.
 • Streyters Arnold (geboren te Diest 1496).
 • Tribout Jean (geboren te Diest 18 november 1825).


Lienhart Georg.: Spiritus literarius Norbertinus, a scabiosis Casimiri Oudini calumniis vindicatus, seu Sylloge viros ex ordine praemonstratensis ..., 1771, 607 p. en index. - Arnikius, p. 86-87.

Mees Leo: Banden tussen Diest en de Norbertijnen vanc Averbode. In Limes Tamera, jg. 2, nr. 1, april- mei- juni 2012, p. 7-10.

Minnen Bart en Annelies Schuyten: De historische en kunsthistorische erfenis van de Witheren in Diest: Jaarboek 2006 van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, 74 p., ill.

Minnen Bart: De moeizame vestiging van de norberijnen van Tongerlo in Diest (1163-1305), p.7-45.

Schuyten Annelies: De Kunsthistorische nalatenschap van de norbertijnen van Tongerlo in de Sint-Sulpitiuskerk en de bijhorende parochies te Diest, p. 47-74.

Stanislas Joris: Synopsis: lijst der parochies onder ‘t patronaat van Averbode. Handschrift in fol. zonder bladnummering en zonder titel in het archief van de abdij van Averbode.

Tulkens Denis: De refugiehuizen van de Norbertijnen te Diest. Uitgave van De Vrienden van St.-Sulpitius v.z.w. Diest, jaarboek 1985.

Van Craywinckel Joannes, Ludolphus: Legende der levens, ende ghedenckweerdighe daeden van de Voor-naemste Heylighe, Salighe ende Lofweerdighe Personen soo Mans als Vrouwen, die inde Witte Ordre van den H. Norbertus In heylicheyt, Godvruchtigheyt, Deuchden ende Mirakelen uut-gheschenen hebben. Het eerste deel. Door F. Joannes Ludolphus Van Craywinckel Canonick Norbertijn des Cloosters van Tungerlo, Vicarius in het Clooster van Leliendael, der selve Orde tot Mechelen. Mechelen, by Robert Jaye, ghesworen Boeckdrucker, 1664. Tweede deel, Antwerpen, Gerardus Van Wolschaten, 1665.

Arnikius, deel I, p. 334- 368.

Van Spilbeeck J.: Hagiologium Norbertinum seu natales Sanctorum Candidissimi Ordinis Praemonstratensis, quos olim publicabat R.D. Joannes Chrysostomus van der Sterre abbas S. Michaelis. Namen, 1887, p. 23-24.

Van Spilbeeck J.: Armoiries des abbayes Norbertines de Belgique. Anvers, De Backer, 1899, ill. Overdruk uit Annales de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, 1897, p. 489-500.

Van Spilbeeck J: La couronne norbertine ou Saints et bienheureux de l’ordre des prémontrés; Bruxelles, 1898. (II 75.446).

Visschers: Geschiedkundige inlichtingen over het Norbertijner Collegie. Antwerpen, 1841. - Hanegraaf p. 23-24.

Wicmans augustinus: Cultui et honori D. Virginis augendo optime servit, quod ordo Praemonstratensis ex instituto suo, curis pastorabilus deserviat in diocesi Mechliensi. Antwerpen, Joannes Cnobbaert, 1632, 962 en 17 p.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest