MONUMENTEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MONUMENTEN*

Administratie ruimtelijke ordening, huisvesting, monumenten en landschappen. Afdeling ROHM Vlaams-Brabant. Dossier DB 002163.

Diest-Noord: 31 monumenten en 5 stadsgezichten, 4 december 2003, 83 p., plans:* De Violette, Grote Markt 12, p. 5-12.

 • De Schilt, Grote Markt 17, p. 5-12.
 • Den Haan, Grote Markt, 19-20, p. 5-12.
 • Wegens historische waarde Cabaretstraat, Cleynaertstraat, Grote Markt, Kaai, Koning Albertstraat, Michel Theysstraat, Oscar Nihoulstraat, Paanhuisstraat, Scholenstraat, Schotelstraat, Schuttershofstraat, Sint-Jan Berchmansstraat, Suiketpotstraat, Visserstraat, Zoutstraat, Brouwerijstraat, Hollestraat, p. 13.
 • Het Lammeke, Sint Jan Berchmansstraat 5, p. 14-15.
 • De Sleutels, Sint Jan Berchmansstraat 7, p. 14-15.
 • Woonhuis, Egide Alenusstraat 4, p. 16-18.
 • Woonhuis, Egide Alenusstraat 12, p. 19-20.
 • De Allerheiligenkapel met inbegrip van de ommegang, keermuur en ijzeren poort, p. 21-25.
 • De Allerheiligenberg met inbegrip van de gietijzeren borstwering, p. 25.
 • De Schoone Lieve Vrouwe, Allerheiligenberg 17, p. 26-28.
 • Woonhuis, Cleynaertsstraat 6-8, p. 29-30.
 • De Proosdij, met inbegrip van de ommuurde tuin, Cleynaertsstraat 14, p. 31-35.
 • Woonhuis, Demerstraat 26, p. 36-43.
 • Woonhuis met inbegrip van, de bijgebouwen en de tuin, Demerstraat 30, p. 36-43.
 • 7 woonhuizen in de Demerstraat en Refugiestraat en de tuin van het voorm. Refugiehuis van Averbode. Demerstraat 16, 18, 20, 22, 24, 28; Refugiestraat 1, 2, p. 36-43.(stadsgezicht)
 • Woonhuis, Michel Theysstraat 38, p. 44-46.
 • Woonhuis, Michel Theysstraat 40, p. 47-50.
 • Voormalige pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Michel Theysstraat 60, p. 51-54.
 • De voormalige pastorietuin, Michel Theysstraat 60 (stadsgezicht), p. 51-54.
 • Tuin van het reeds beschermde woonhuis ‘de bloempot”, Koning Alberstraat 38, p. 55-57.
 • Postgebouw, Koning Albertstraat 50, p. 58-61.
 • Woonhuis, Overstraat 2, p. 62-65.
 • Woonhuis, Overstraat 4, p. 62-65.
 • Woonhuis, Overstraat 6, p. 62-65.
 • Woonhuis, Overstraat 8, p. 62-65.
 • Woonhuis met inbegrip van tuin, Schaffensestraat 54, p. 66-69.
 • Ezeldijkmolen, Schaffensestraat 12, p. 70-74
 • De onmiddelijke omgeving van de Ezeldijkmolen , p. 70-74 (stadsgezicht).
 • Woonhuis (deel van voormalig Bogaardenklooster), Begijnenstraat 12, p. 75-78.
 • Woonhuis (deel van voormalig Bogaardenklooster), Begijnenstraat 14, p. 75-78.
 • De oorspronkelijke site van het voormalig Bogaardenklooster, Begijnenstraat 8,1, p. 75-78 (stadsgezicht).
 • De voormalige pastorie van het begijnhof met inbegrip van de stalvleugel en de tuin. Begijnenstraat 66, p. 79-82.
 • De Ginkgo Biloba “Pendula” op de binnekoer van de voormalige pastorie van het begijnhof, Begijnenstraat 66, p. 83.
 • De tuinzone van het begijnhof, Leopoldvest, p. 6, 15.
 • Het straatpatroon van het begijnhof: Engelen Conventstraat, Heilige Geeststraat, Infirmeriestraat, Vestenstraat, Kerkstraat, p. 6, 15.


Diest-Zuid: 28 monumenten en 2 stadsgezichten

Felix Moonsstraat 3: de Rozenkrans

Botermarkt 11

Botermarkt 24

Botermarkt 27-29

Guido Gezellestraat 20-22

Guido Gezellesttraat 30-32

Guido Gezellestraat 34

Stadsgezicht Henri Verstappenplein-Graanmarkt met monumenten

Henri Verstappenplein 8-11

Graanmarkt 19

Graanmarkt 25

Warande met archeologische resten, muur, poortgebouw, drossaardwoning en portierswoning

Wolvenstraat 16

Wolvenstraat 17: De Prins van Luik

Peeterstraat 1a

Peeterstraat 11-15

Peeterstraat 17, voormalige gemeenteschool

Stadsgezicht Mariëndaalplaats: interbellum-woonwijk

Sint-Jansveld 18: voormalig refugiuim van de Oratorianenen van Scherpenheuvel

Baekelmans Lode: Naar Diest. In Vacantiekrabbels, 1917.

Baekelmans Lode: Naar Diest. In De Toerist, 1926, jg. 5, nr. 9, 1 Mei, p. 226-227.

BEM: Drie gebouwen komen voor op ontwerplijst voor klassering. In Het Laatste Nieuws, 19 mei 1993.

Bervoerts Kristel: Stad maakt 29.800 euro vrij voor dringende stuttingswerken. Muren infirmerie op instorten (park Cerkel). In Het Laatste Nieuws, 25 mei 2013.

Bervoets Kristel: Restauratie beschermd pand is onbetaalbaar. (Gebouw in Schaffensestraat). Erfenis drijft broers naar bankroet. In het Laatste Nieuws 8

juni 2013.

Claes Frans (s.j.): Het gemettel, het gespettel, het gemoef en het gestoef in Diest. In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 2, p. 53-56. Rechtzetting in nr. 3, p. 120.

Claes H.: De Steentijd in de omgeving van Diest. In XIIIe Jaarboek van de Oud-Leerlingenbond van het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege. Diest, 1965, p. 13-14.

Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, Province de Brabant: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, E. Guyot, 1906, pll., 204 p.

Diest, de aloude Demerstad, parel van het Hageland. In Harop. Driemaandelijksch propagandablad van den gewestbond Leuven van het Davidsfonds, 2de jg., nr. 2, 15 Juli 1935, p. 2-3, 2 afb. (Sint-Sulpitiuskerk en het Fortuin).

Diest, parel der Demerstreek. In Taptoe, geillustreerde Weekrevue van “Het Volk”, 1947, jg. 3, nr. 16, Donderdag 17 April, p. 14, 6 ill.

Diest, een monumentenstad om van te snoepen. In Koerier, Voorkempen-Diest, 11 mei 1983, p. 11.

Diest. Maagden en monumenten. In Uit in Vlaanderen, uitgave van V.A.B, 2002, 1 ill.

Dijck Frans: Monumentenstad Diest. 1975, 12 p., ill.

Dijck Frans: Monumentenstad Diest? Uitgave van Stichting Arnoldus IV, 1979, derde duizendtal, 20 p., ill.

Dr.: Oude gebouwen te Diest met ondergang bedreigd. In Het Laatste Nieuws, 17 mei 1967.

Dr.: Diest telt meer dan honderd geklasseerde gebouwen.

Dr.: Stichting Arnoldus ijvert voor behoud historisch patrimonium.

Geers Andries: Wandelen door Diest. In De Toerist, 1 mei 1969, p. 305.

Gens Eugène: La Belgique illustrée: Ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d’art. Tomes I et VIII. Les environs de Louvain et le Hageland par Eugène Gens. Bruxelles, Ed. Bruylant Christophe, 1880.

Gielen Erwin: Lijst der beschermde gebouwen van de stad Diest. In Monumentenzorg, nr. 3, maart 1980, p. 7-12.

Giraud Pierre: Une ville du Hageland un peu repliée sur elle-même: Diest. In Brabant, avril 1963, n°. 4, p. 20-24, 12 ill.

G.S.: Geschiedkundige kring luidt alarmbel. In De Belleman, nr. 23, 4 juni 1998.

Hankar P.: Rapport sur l’état des monuments de la ville de Diest. In Annales de la Societé d’archéologie de Bruxelles. Janvier, 1899, tome XIII, livraison 1, p. 68-71. Er bestaat een overdruk: Rapport sur l’état des monuments de la ville de Diest. Bruxelles, impr. Vromant et Cie, 1899, 4 p.

Hermans Fernand: Een comité voor monumentenzorg te Diest. In Renaissance, feb. 1979, nr. 42.

Hisette Louis: Repertoire de documents graphiques relatifs à l’histoire nationale. Vues et plans de Villes, Châteaux, monastères et monuments dans la collection du cabinet des Estampes.

La Belgique monumentale, historique et pittoresque.

Lemaire R. M. - Genicot L.Fr.- Van Aerschot S.: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur, deel I, provincie Brabant, arrondissement Leuven. Luik, uitg. Soledi, 1971, p. 55-99, ill., krt., plan.

Maesen J en Van de Broek E.: Stadsgezichten Diest. Afbakening van te beschermen stadskernen. Rapport in opdracht van het ministerie van nederlandse cultuur, juli 1976.

Marsoul Walter: Louis Bondroit: “Restaureren eindigt waar fantaseren begint”. In Imago, jg. 3, sept. 1990, p. 58-63, ill.

Mertens Geert: Geschiedkundige Kring dringt aan op historisch onderzoek terreinen brouwerij Cerkel. In Het Laatste Nieuws, 28 januari 2001.

Mertens Geert: Diest in steen en brons. In Het Laatste Nieuws, 9 maart 2001, p. 14

Mertens Geert: Het dorp van toen: Diest. In Het Laatste Nieuws, vrijdag 16 juli 2004, p. 14, 6 foto’s (Webbekom, Molenstede, Diest).

Noodinventaris gebouwen Diest. Geschiedkundige Kring, werkgroep Patrimonium, 2000, 24 p.

Op de Beeck E.: Mijmeringen binnen Diest. In Brabant, nr. 4, april 1964, p. 21-24, 7 ill.

Pollentier F.: Van wie is de stad? In Monumentenzorg Diest. In Mededelingen van het comité voor Monumenten- en Landschapszorg der stad Diest, maart 1980, nr. 3, p. 3-6.

RKK: Geschiedkundige kring maakt lijst van waardevolle gebouwen. In Het Laatste Nieuws, 15 april 1999.

Rutgeerts A.: Vlaamsche uithangborden en gevelstenen. Irmin reeks nr. 3, uitgeverij De Burcht S.V. Brussel:* p. 19: Te Diest, de oude historische Demerstad, trof men in 1859 nog de volgende eerbiedwaardige uithangborden aan in verband met de dierenwereld: De Roden Leeuw, De Oeyvaer, Het Varken, Het Lam, Den Blinden Ezel.

 • p. 51: Te Diest hebben we als herbergopschrift gevonden: Het Christusoog.
 • p. 64: Zo weten we b.v. dat te Diest, in de herberg Het Ganske, vlak tegenover de kerk van O.L. Vrouw de trouwste klant als De Veus (de kikvorsch) gekend was, terwijl in een andere herberg Inde Kraan, beter bekend onder de benaming Bij Jan in de Begijnestraat, de voornaamste drinkeboer De Roeter heette, hetgeen de Diestersche naam is voor gaal of meerkat. Een andere klant noemde men De Musch als verbastering van zijn eigennaam Mees.


Saumery: Les Délices du Païs de Liège ou Description géographique, topographique et chorographique des monuments sacrés et profanes de cet evéché-principauté et ses limites. - Tome IV, p. 169: Diest, les Comtes des anciens souverains de la Taxandrie.

Tulkens Leo: Diest: Sport en Cultuurcentrum der Demergouw. In Schoon Brabant, 1947.

Tulkens Leo: Diest: Sport en Cultuurcentrum der Demergouw In De Zweep. Weekblad, uitgeverij J. Hoste, 1947, jg. 78, nr. 41, Zondag 12 October, p. 8-9, 4 ill

Uit in Vlaaanderen. Diest. Maagden en monumenten.Verschenen in een uitgave van VAB, 2002.

Uit steen en brons. Standbeelden, monumenten en gedenkplaten in Groot-Diest. Uitgave van de werkgroep van het Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 2001, 128 p., 110 foto’s.

Toerisme. Diest. In Gazette van Diest, jg. 74, nr.44, Zaterdag 30 October 1937, p. 1.

van Hoek A.: Diest, O grijze, melancholieke stad van ‘t oude Brabant. In Edele Brabant, 1948, jg. 3, nr. 6, 22 October, p. 8-9. Zie ook p. 1 en p. 2. (8 ill.).

Van Kerrebroeck A.: Monumentenzorg in het middeleeuwse Diest. In Monumentenzorg Diest. Mededelingen van het comité voor monumenten- en landschapszorg der stad Diest, juni 1979, nr. 2, p. 11-12.

Vanvuchelen Erwin: Het gemettel, het gespettel, het gemoef en het gestoef. In het Laatste Nieuws, 13 november 1997.

Vanvuchelen Erwin: Monumenten moeten eerlijke kans ktijgen. In Het Laatste Nieuws, 4 juli 1998.

Verbond van Heemkunde: Alarm over Diest. Persbericht, 2 getypte p.

Wauters Alph.: Les délices de la Belgique, ou description historique, pittoresque et monumentale de ce royaume. Brussel, Froment, 1844, geïll.

Wellens Frie: Diestse beschermde monumenten.In Mededelingen van Arnoldus IV, jg. 1978, nr. 1.

Weyens Luk: Waardevolle Diestse panden moeten beschermd worden. In Het Laatste Nieuws, 27 april 1999.

X.: Diestersche Monumenten in de toekomst. In Gazette van Diest, jg. LXXXI, 1944:* zat. 25 nov. nr. 11

 • zat. 2 dec. nr. 12
 • zat. 16 dec. nr. 14.


X.: Diestse geklasseerde monumenten. (Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 1925/1963. Uitgave V.V.V. Diest.

X.: Monumentenjaar 1975 in Diest. Dambord en Fortuyn. In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum, 3 februari 1975.

X.: Bedenkingen rond aantal Diesterse monumenten. Stichting Arnoldus IV” formuleert aanbevelingen.

X.: Militaire monumenten in Diest. In Kletske, jg. 3, nr. 20, november-december 2007, p. 10-12.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest