MOLENS*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MOLENS*

Bem: Tien jaar in de molen. In Het Laatste Nieuws, 24 mei 1989.

Lindemolen

Bem: De Lindemolen wordt gerestaureerd. In Het Laatste Nieuws, 6 oktober 91.

Bicker Caarten A.: De Molen in ons volksleven. Leiden, Sijthoff, 1958, 214 p., pll., fig. (VI 64.662 A).

Bilan der Molen-Operatie. In Brabant Toerisme, januari 1964, nr. 1, p. 26-27, ill., de lindemolen.

Boonenburg A.: De windmolens. Amsterdam, Albert de Langhe, 1949, 118 p., pll., plan. Heemschut serie, 69. ( 12.027 R 69).

Boyen Yves: Premier bilan de l’Operation Moulins. Le nouveau moulin de Diest: symbole d’une grande espérance. In Brabant, nr. 9, p. 28-30, 2 ill.

Claes Frans (s.j.): Een vergeten molen van de Heer van Diest: te Boksbergen bij de Kloosterberg onder Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 4, p. 87-91.

Claes Frans (s.j.): De vroegere watermolen van Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 2, p. 41-47.

Claes Frans (s.j.): Al in 1382 een windmolen te Deurne. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 2, p. 47.

Cornelissen Jozef: Onze Windmolens. Een dringende oproep. In Toerisme, 9e jg., 1930, p. 535, ill.

Delatouche Grahd.: Histoire de l’agriculture. watermolen p. 621 e.v.

De Lindemolen . In Van Kanonsbal tot Strandbal. 60 jaar Halve Maan Diest. Uitgave van de provincie Vlaams-Brabant, 31 juli 2004, p. 16.

De Reycke Karlien: De Lindemolen. In De Mosterdpot, jg. 6, 1983, nr. 1, p. 2-3.

Desart R.: Les moulins à eau de Belgique. Deel I, Province de Brabant et d’Anvers. Grimbergen-Brussel, 1963

De windmolens van het Hageland en de Brabantse Kempen (Reisweg). In Brabant, december 1960, nr. 12, p. 54-55, 2 ill. (molen van Schaffen en Lindemolen).

Dr.: De Lindemolen te Diest is te bezoeken op 15 oogst. In Het Laatste Nieuws, 10 augustus 1981.

Duwaerts Maurice-Alfred: De Molens in Brabant. Uitgave Provincie Brabant, 1961:* p. 60: Schaffen

  • p. 48-51: Lindemolen, ill.
  • p. 115: Deurne
  • p. 115: Diest s’ Heeren Windmolen
  • p. 125: Schaffen: verdwenen molens
  • p. 177-179: Ezeldijkmolen, ill.
  • p. 261-262: verdwenen molens: de Nedermolen, de Bevermolen, de Grachtmolen, de Alittenmolen of Alydemolen en de molen van Jan Coenen. Eveneens verschenen in het Frans.


Duwaerts Maurice-Alfred: De Molen van Assent. In Brabant, nr. 12, december 1959, p. 3. Foto op kaft.

Duwaerts Maurice-Alfred: Le Moulin d’Assent. In Brabant, décembre 1959, n° 12, p. 3. (Foto molen van Assent op voorpagina).

Freese Stanley: Windmills and millwrighting. Cambridge University Press, 1957, XVII-168 p., 35 pl., fig. (VI 62.029 a).

Gielen Erwin: Lijst der beschermde gebouwen van de stad Diest. In Monumentenzorg, nr. 3, maart 1980, p.12.

Gielen Erwin: De Lindemolen. In Hier Diest, 1985.

Gielen Erwin: De Lindemolen. Monument in de Kijker in Hier Diest, 1991

Gilken Erwin: De Schaffense Windmolen. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Georges: Pentekening betekent eerste stap. Schaffen wil vervallen molen redden. In Koerier, nr. 41, 9 juni 1977.

Gielen Georges: Schaffense molen moet dringend gerestaureerd worden. In Koerier, 1 maart 1978.

Gielen Georges: Schaffense staakmolen dient hersteld. In Koerier, juni 1980.

Gille B.: Le Moulin à eau, une révolution médiévale. In Technique et Civilisation, jg. III, 1954, p. 1-15.

GMA: Schaffense molen krijgt opnieuw wieken. In Het Laatste Nieuws, 2 maart 2001.

GMA: Provincie laat (linde)molen opnieuw malen. In Het Laatste Nieuws, 9 maart 2001.

GMA: Schaffen. Gerestaureerde molen, klaar voor inhuldiging. In Het Laatste Nieuws, BH, 22 augustus 2004, p. 37.

Holemans H. J. R.: Wind- en watermolens in de provincie Brabant. Werkdocument. Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1981, 125 p.

JSB.: Diest pompt zes miljoen in renovatie Lindenmolen. In Het Laatste Nieuws, BH, vrijdag 21 januari 2000.

Kempeneers Paul: Over de oprichting van een windmolen buiten de Beverpoort te Diest. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 2, p. 98-99.

Mertens J.: Een oude molenstede (voor 1380) in Deurne. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 3, p. 103-107.

Molenfeesten te Diest. In Brabant, juni, 1961, nr. 4, p. 33.

Nijs C.: De staak- of standaardmolen met als typische realisatie de “Lindemolen” te Diest. In Cultureel toeristische informatie over Diest. Diest, Diestse Gidsenbond, 1989, p. 22.

Peeters-Saenen Emiel: De Lindemolen. 2 getypte p.

Raymaekers F.J.E.: Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 364-365.

Raymaekers F.J.E.: De Beveren-molen. In St.-Bernardus-Dael, der orde van Citeaux, te Diest. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, uitgegeven door Van Even Edward, drukk. C.-J. Fonteyn, den vader, 1871, p. 179, nota 1.

Raemaykers F.J.E.: De Nedermolen. In Historische Navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz. Binnen Diest. Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, uitgegeven door Van Even Edward, drukk, C.J. Fonteyn, den vader, 1871, p. 224.

Regards sur l’operation moulins. In Brabant tourisme (F.), 1963, nr. 12, p. 58-59, foto.

Rockenbach Klaes: Zur Geschichte der Windmülle. Grafschrift Glatzer Heimatblätter, 1961.

Rockenbach Klaes: Das Schichsel der Windmülle. Lippstadt, Heimatblätter, 43 jg, 1962, p. 47-55.

Stroop J.P.A.: Molenaarstermen en molengeschiedenis. Amsterdam, Rodopi, 1977, 250 p., geïll.

Van der Eycken Michel: In Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest:* 1. De Diesterse watermolens, p. 13-14

  • 2. De Demermolens, p. 14-21.


Van der Eycken Michel: De watermolen van Boksbergen onder Webbekom in de 17e eeuw. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 227-229.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, Beverenmolen, p. 37, 47, 48, 73.

van der Linden Gilbert: De Bevermolen. In Diest in de XVIIe eeuw. Diest, 1940, p. 6, voetnota 8.

van der Linden Gilbert: Diesters molens vroeger en nu. In Brabant:* nr. 10, oktober 1960: De Nedermolen - De Bevermolen

  • nr. 12, december 1960 deel II: Diesterse Molens vroeger en nu. (Ezeldijkmolen, Demermolens, Windmolens), 2 ill.


Vanderwaeren Silvain I. L.: Het Molenbezit van Averbode. (Averbode, Deurne, …). In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 105-114.

Van Hageland A.: Wind- en watermolens. In Brabant, nr. 7-8, juli augustus 1960, p. 2-7.

Vanvuchelen Erwin: Als er gemalen wordt, davert de hele molen. In Het Laatste Nieuws, 6 mei 1998.

Vanvuchelen Erwin: Lindenmolen draait weer. In het Laatste Nieuws, 1 juli 1999.

Vek: Stad Diest wil de staakmolen van de sloophamer redden. In Het Laatste Nieuws, 5 februari 1997.

VEK: Plannen renovatie staakmolen (Schaffen) zijn klaar. In Het Laatste Nieuws, 20 maart 1999.

Verbist Herman (vrijwilig molenaar): De Lindemolen. Diest, 1982, 2 getypte p.

Ver Elst André: De windmolen in onze folklore. In Brabant, mei 1960, nr. 5, p. 2-11.

Ver Elst André: De Belgische windmolens in beeld. Zaltbommel, 1976, 176 p., ill. (175 windmolens in beeld).

Wauters: Tabl. chron., tome V, p. 124. Molens van Diest.

Weyens Luk: Lindemolen is het noorden kwijt. In Hier Diest, 25 november 1997.

Weyens Luk: Restauratie moet Lindenmolen maalvaardig maken. In De Weekkrant, 15 febrauri 2000.

X.: De windmolen van Schaffen uiteindelijk toch openbaar kunstpatrimonium. In Samen, tijdschrift voor Groot-Diest, juli 1978, voorpagina, foto.

X.: Windmolen van Schaffen eigendom van de stad Diest. In Het Belang van Limburg, 27 oktober 1978.

X.: De Lindenmolen maalt weer. In Den Diesteneir, 11 augustus 1999.

X.: Inhuldiging molen (Schaffen). In Passe-Partout, 35 Diest, 27 augustus 2004, p. 5.

X.: Molenfeesten Schaffen, zondag 29 augustus 2004. Folder stad Diest.

X.: De verloren kostmolen van Schaffen. In De Weekkrant, dinsdag 10 augustus 2004, stadsinfo.

X.: De verloren kostmolen van Schaffen. In De Weekkrant, dinsdag 24 augustus 2004, stadsinfo.

X.: De Lindemolen.

X.: Diesterse Lindenmolen in een zee van licht

.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest