MARIËNDAALZUSTERS*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

MARIËNDAALZUSTERS*

AAM: Fonds Mariëndaal Diest.

Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen: Statutenboek met titel “Statuten vor de cloosters van Ste Ursule binnen Loven, Ste Mariëndaal binnen Diest, Onze Lieve Vrouwe in d’Else binnen Sichen, Ste Nicolaes-bergh binne Arschot. Levende onder den regel van S. Augustijn”.

Archief Diest:

1. Statuten van Mariendael, 1662. handschrift, 7 folio’s.


2. Notaboekje bevattende het relaas van enkele gebeurtenissen in het klooster (1683-1689).


3. Verkiezingen van de overste of priores, 18de eeuw.


4. Verkiezingen van de subpriores, procutaresse, arcaria en capituliere of raetsusters, 18de eeuw.


5. Vragenlijsten (einde 18de eeuw) en stemmingen (1ste helft 18de eeuw) voor het toelaten tot de kleding.


6. Vragenlijsten (18de eeuw) en stemmingen (1ste helft 18de eeuw) voor het toelaten tot de professie.


7. Lijst (1744) van de geprofeste zusters met Maria Agnes Cartuijvels als moeder (1735-1744).


8. Overlijden van Norberta vanden Berck (29 september 1726), moeder van het klooster. Schikkingen i.v.m. haar begrafenis en uitvaartmis.


9. Brief van zuster Gertruyt van Castart, subpriores aan de landdeken, 11 dec. ..(jaartal niet ingevuld).


10. Moeilijkheden rond zuster Dorothea Somers, 1745-1746.


11. De leerlingen van de kloosterschool van Mariendael moeten hun Pasen houden in hun parochiekerk. Uitspraak van de officiaal van Mechelen, 10 juni 1695.


12. Dit is de oude statie van over twee hondert jaeren, s.d., 1600 (?). Lijst van kerkelijke feesten waarop in het klooster processie werd gehouden.


13. Ordonnantie van de aartsbisschop als reactie op een visitatie van het klooster, 15 juni 1611.


14. Poincten ende fauten geproponert inde visitatie van Mariendal, 8 octob. 1633.


15. Ordonnantie van de aartsbisschop als reactie op de visitatie van 8 octob. 1633.


16. De aartsbisschop geeft aan L. Pinte, landdeken, en aan L. van Geffen o. praem.L, proost en pastoor der Sint-Sulpitiuskerk te Diest, opdracht een visitatie te doen in het klooster Mariendael, 7 september 1776. Zij krijgen hiervoor toelating het slot te betreden.


17. Toelating van de aartsbisschop aan het klooster S. Nicolaus Berg tot Aerschot, Ter Elsen tot Sichem ende Mariendael tot Diest om tijdens de vasten zuivelprodukten en eieren te eten, 14 februari 1792. Toelating hernieuwd in 1793 en 1794. Op de keerzijde toelating aan de kloosterlingen van Mariendael en Zichem om op de dagen op de welke de leken vlees mogen eten, vet te mogen gebruiken in plaats van boter, 8 februari 1795, hernieuwd in 1796.


18. Brief van de zusters van Mariendael aan de landdeken om als rector en zijn gesel twee paters van de priorij Groenendaal te bekomen, 27 okt. 1634.


19. Klacht van de biechtvader van Mariendael over zijn behuizing, 26 april 1635.


20. Benoeming van Jacob van Hullenbergh, van het klooster Sint-Maartendal te Leuven, tot biechtvader van Mariendael, 1 juni 1719.


21. Moeilijkheden rond E.H. Culenborgh, 1769-1771.


22. Ontfanck des goshuijs van Sinte Mariendael ghestaen binnen der stadt van Diest van allen haren ontfanck ende in comen, so van erffelijcken rinten, so van landen ende beemden, hueringhen, lijfrinten ende accidenten beghinnende prima Januarij anno 1606 ende eijndende den lesten december 1606 verschenenden onde Suster Anna van Steijvoert. Het ganse boek beslaat de periode 1606-1610.


23. Ontvangstbewijzen van Jacobus van Loij, Receptor in Mariendael, 1712.


24. Rekening (inkomsten) s.d., handtekening van rector Frans de Pape (1621-1634). Uittreksels van rekeningen: 1742, 1743, 1745, 1747.


25. Uittreksel uit een cijnsboek, 1608-1609.


26. Problemen over het betalen van de 20ste penning.


27. Verzoekschrift aan de raad van Brabant, 1694.


28. Testament van Clarissia Raymaker van Zichem.


29. Lening van het klooster aan het stadsbestuur.


30. Uittreksels uit de schepenregisters van Diest betreffende de financiên van het klooster: 1603, 1650, 1654, 1712, 1724, 1747, 1751.


31. Schepenakte van Diest, 24 mei 1603, betreffende de financiën van het klooster.


32. Schepenakte van Diest, 12 februari 1654, betreffende de financiën van het klooster.


33. Vraag van de zusters van Mariendael aan de aartsbisschop om amortisatiebrieven te verkrijgen voor bepaalde bezittingen die zij genoodzaakt zijn te verkopen. De aartsbisschop vraagt hierover advies aan het stadsbestuur (25 april 1754). De stad antwoord positief.


34. Brief van de aartsbisschop aan de landdeken, 18 november 1780. Hierin wordt o.a. een verzoek van het klooster Mariedael om grond te mogen verkopen. Het wordt dezusters afgeraden dit te doen.


35. Verkoop van een woning gelegen op de Houtmarkt, 1697.


36. Verkoop van gronden en huizen, 1703.


37. Ruil van gronden met het stadsbestuur, 9 mei 1613.


38. Bezittingen te Kaggevinne, verdeeld in Kempens en Lovens, 17de eeuw?


39. Betreffende grondbezittingen in het Halensbrouck ende Selckersbrouck, 1667.


40. Procuratie van de kloosters St. Bernaertsdal en St. Mariendael, 16 juni 1653.


41. Goederen en renten, 17de-18de eeuw.


42. Notarisakten, 17de-18de eeuw


43. Vonnis in het geschil tussen Michiel Rijnckens en het klooster Mariendael. Oorkonde op perkament van Filips IV. Brussel, de laatste december 1632.


44. Geschil tussen het klooster Mariendael en het stadsbestuur van Diest over het inkwartieren van militairen, 1653.


45. Geschil tussen de erfgenamen van George de Nollet en het klooster Mariendael.


46. Geschil tussen het klooster Mariendael en het stadsbestuur van Diest, 1689*, 1690.


47. Geschil tussen het klooster Mariendael en Elisabet Bosch, 1697.


48. Geschil tussen het klooster Mariendael en Anthoon van Halle, 1701.


49. Geschil tussen het klooster Mariendael en Carel Schildermans, 1702.


50. Geschil tussen het klooster Mariendael en Hendrik Cordeys, 1709.


51. Geschil tussen het klooster Mariendael en Anna Nuydens, weduwe van Lenart Cuppens, 1714.


52. Proces tussen pastoor van Webbekom en het klooster Mariendael over de bijdrage van het klooster in de nieuw gebouwde ker van Webbekom, 4 maart 1790.


53. Het stadsbestuur van Diest huurt een gedeelte van het voormalige klooster Mariendael, eigendom van L.J. Potier, om er de Brigade des Maréchaussées in onder te brengen, 25 februari 1815.


Bulletin des Commissions d’Art et d’Archeologie, jg. IX, 1870, p. 211: Collection sigillographique.

Caluwaerts Roger E.F.: Oude Brabantse geslachten: Caluwaerts. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LII, nr. 7-8-9, juli-aug.- sept. 1969, p. 283. - Elisabeth, begijn, die testeerde op 19 sept. 1527 voor de schepenbank van Mechelen “Alle haer erfelijke goeden binnen de stad en vrijheyt van Mechelen werden in 1490 door het Godshuys van Mariendale te Diest vereyct”.

Daniëls Polydoor: Het klooster Mariëndaal te Diest. In Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, t. IV, 1905, p. 139-141.

De Merica Henricus alias Vanderheyden: Brief aan Willem Gwennes, rektor van Mariëndaal te Diest. In fragment in Chronicon Bethlemiticum (Petrus Impens), VI, 8, 35, fol. 280-280v.

Gerrits T.J.: Witheren van Averbode als rektors van Mariëndaal te Diest en te Sint-Oedenrode. In Meer Schoonheid, jg. 20, 1973, p. 48-50.

Hendrickx J.: Het Fonds der Stadsprotocollen. In Antwerpsch Archievenblad, 1928, p. 73-80 (2de deel). Klooster Mariëndaal te Diest: 1950.

Le Roy J., o.c.: In Le grand théatre sacré du duché de Brabant, t. I, p. 158.

Mertens A.: Mariendaal te Diest (1419-1504). Een klooster onder invloed van Windesheim. Licentiaat-Thesis Leuven, 1963.

Peeters Emiel: De priorij van Mariëndaal te Diest. In Oost-, jg. 6, 1969, nr. 2, p. 49-51.

Persoons E.: Prieuré du Val-Notre Dame à Diest. In Monasticon belge, t. IV, vol. 5, p. 1337-1343

Raymaekers F.J.E.: De kloosters te Diest. In School- en letterbode, XII, 1855, p. 61 en vlg.

Raymaekers F.J.E.: Het voormalige klooster Mariëndaal. Naamlijst der priorinnen van Mariëndaal. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 377-388.

Tollebeek Anny: Een klooster te Brussel onder de invloed der Devotio Moderna, Sint-Elisabeth van den Berg Sion. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XLII, nr. 7-8, juli-augustus 1959, p. 241-258. Diest p. 255.

van de Laer L.J.A.: Mariëndaal. De geschiedenis van een slotklooster. In Heemschild, uitgave van de heemkundige kring “De Oude Vrijheid”, Sint-Oedenrode, nr. 4, november 1970, 48 p., p. 11 tekening klooster. Gestencild exemplaar in het Stadsarchief, 8 p.* De zusters werden tijdens de Franse Revolutie uitgedreven uit Diest en hadden zich o.m. te Sint Oedenrode in Nederland gevestigd.


Van der Eycken Michel - Janssens Luc: Steden in beeld: Diest, 1994, p. 32, 37, 39, 41.

Van de Wiel C.: In OGE, jg. XLVI, afl. 3, 1972, p. 294.

Van Gestel C. (o.c.): Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. Hagae comitum, 1725, tome I, p. 239-240.

Vromans: Bossche Bijdragen, 4e deel, 2e aflevering.

Wie waren ze ook weer? Uitgave van het Kultuurcentrum Begijnhof Diest, Diest, 1999, p. 50-51.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest