LELIEKAMER*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LELIEKAMER** spreuk: Reyne Blome

  • blazoen: boven het wapen van René van Chalon, heer van Diest, rechts het wapen der stad en links het wapen van de hoofdman.


Bibliografie:

Alberty Frans: Een gans leven voor Lelieguld. In De Belleman.

Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 4me série, tome III, p. (La chambre de rhétorique dite La Lys) Franchise lui accordée par l’empereur Charles.

Casier Joseph et Bergmans Paul: L’Art ancien dans les Flandres. 1914, deel I, 1921 deel II, 1922, deel III. Blazoen van “de Leliebloem”, p. 142-143, reproductie nr. 452, pl. CCCI.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique pendant la guerre (1914-1918):* p. 63: n° 91: 23 janvier 1635. Constitution d’une rente annuelle de cinq florins au profit de la “Lelie Camer” de Diest par Mathieu Michiels et sa femme Maria Vranx.

  • p. 63: n° 92: 23 mars 1639. Constitution d’une rente annuelle de quatre florins par Pierre van Hamme au profit de la “Lelie Camer” à Diest.


De Laserna Santander: Mémoire historique sur la Bibliothèque dite de Bourgogne, présentement bibliothèque publique de Bruxelles. Bruxelles, A.J.D. De Braeckenier, 1809, 216 p. - Diest: Leliekamer, p. 173, 188.

De Moor Michaël: Beker van de rederijkerskamer De Lelie te Diest. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999. Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p. 116-117, ill.

Dijck Frans: De Leliekamer. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p.131-132.

Dr.; Diestse Leliekamer heeft nieuwe hoofdman. In Het Laatste Nieuws.

Dr.: “De Leliekamer” feest te Diest.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 32. De Rederijkkamer “De Lelie”. In Gazette van Diest, jg. LXX, 25 november 1933, nr. 47.

Du Bois D.: De Lelie. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 225-227.

Marinus A.: Le Folklore belge, II. Brussel, s.d., p. 53.

Officieel programma van den stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561. Antwerpen, 1892. - De Leliekamer Diest p. 23-24.

Programme officiel du cortège représentant l’Entrée des Rhétoriciens venant prendre partau Landjuweel de 1561. Antwerpen, 1892, 64 p., p. 24-25.

Kruyskamp C.: Het Antwerpse landjuweel van 1561. Antwerpen, De Nederlansche Boekhandel (Klassieke Galerij, nr. 146). Factie van de Lelien blomme van Diest die wij oock achternae ontfanghen hebben, p. 111- 116.

Marinus Albert: Le Folkore Belge. Deel II, Brussel, Les Editions Historiques, z.j., p. 51-54, ill.

Raymaekers F.J.E.: Leliekamer. In Messager des sciences historiques, 1859, p. 440.

Raymaekers F.J.E.: De Leliekamer. In Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis. Uitgegeven door E. P. Serrure, Gent, H. Hoste, derde deel, 1859-1860, p. 97-117.

Slachmuylders Roel: Wapenbord van de Diestse rederijkerskamer De Lelie. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Diestsche Cronycke 15, 1999, p. 18-15.

Smits Karel-Antoon: Jubel- Hulde- Lof- en Treurgalmen ten opdrachte den Heere Petrus-Hendrik Stalmans vriendelijk aangeboden ten blijde herinnering aan zijne inschrijving en intrede als lid der aloude Rederijker Kamer: Die Reujne Leliebloeme. Leuven, druk. Peeters, 1905, 25 p.

van der Linden Gilbert: Oude huizen te Diest. In Gazette van Diest, juni 1954, nr. 22.

Van Even Edw.: De Leliekamer. In Geschiedenis der stad Diest. Diest 1847. Eerste aflevering, p. 241-255.

Van Even Edw.: Het Landjuweel van Antwerpen in 1561, p. 62 blazoen.

Van Weddingen R.: De Lelie-Kamer van Diest. In Brabantsche Folklore , Brussel, jg. IX, nr. 53-54, April-Juli 1930, p. 213-225, 3 pll. p. 220.

Van Weddingen R.: De Lelie-Kamer van Diest. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, tweede jg., 1929-1930, p. 11-23, 3 ill.

X.: De Lelie-Bloem. In Den Weergelm van Diest, jg. 4, 4 feb. 1852, nr. 10.

X.: L’Ommegang du Sablon. In Le Folklore Brabançon, 8e année, n° 46, Février 1929, p. 9.

X.: Platina jubileum 1909-1979 Michel Berckx. Programma van de gildefeesten en uittreksel uit het reglement.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest