KRUISHEREN* en KRUISHERENKERK*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

KRUISHEREN* en KRUISHERENKERK*

Augustijnenkerk of St. Barbarakerk* geklasseerd op 4 april 1944.Iconografie:* 1797 (ca): Grondplan van het klooster der Augustijnen,getiteld: “Crayonné de la Carte figurative du Couvent des Augustins. Iconografie van Vlaamsch-Brabant, Kanton II,Diest, A.Verbouwe, 1940, nr. 39, p. 16-17.

  • 1885: Conventus S. Barbarae Diestae. A. Verbouwe, nr. 63, p. 22.
  • 1885: Chapelle à Diest. Toren der Kruisherenkerk. Gekleurde lithographie. Br. 0.16; h. 0.24. Jean Baes. Lith. C. Housiaux. Uitg. E. Lyon-Claessen, Brussel.


Verbouwe A.: In Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest:* p. 10, nr. 14: Kerk en klooster van F. Ertinger, plaat nr. 6.

  • p. 16, nr. 39: Grondplan van het klooster der Augustijnen.
  • p. 22, nr. 63: Conventus S.Barbarae Diestae. 1855.
  • p. 24, nr. 75: Diest. Les Ecluses van J. Hoolans. Op achterplan de Augustijnenkerk.Bibliografie:

Aerts L.: Barbarakapel - Augustijnenkerk - Kruisherenkerk. In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 1, p. 1-5.

Archief Diest:

1. Twee brieven i.v.m. een brand in de kerk, 1877.


2. Brief van de pastoor-deken van het bisdom betreffende de missen in de Kruisherenkerk.


3. Afdruk van stempel: Collège de la Ste. Croix à Diest.

Afdruk van droogstempel: Couvent des croisiers


4. Briefwisseling tussen het bisdom en de pastoor-deken van Diest i.v.m. de Kruisheren. Vier stukken: 1845, 1863 en 1868.


Baes J.: Tours et tourelles historiques de la Belgique d’après les aquarelles de Baes. 50 planches en couleur. Bruxelles. Chapelle à Diest 188 (toren der Kruisherenkerk).

Bericht over de “Plechtige opening van de Kerk der Kruysheeren te Diest”. In Belgische Chronycke, Antwerpen, III, 1846, p. 395.

Bervoets Kristel: Sint-Annendael integreert Kruisherenkerk in nieuwbouwproject. Plaats voor 80 rustoordkamers. In Het Laatste Nieuws, 29 maart 2012.

Bervoets Kristel: Kruisheren verbleven 196 jaar lang in Diest. Paters verlaten klooster eind 2014. In Het Laatste Nieuws 5 december 2012.

Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

C.L.J.: 1845-1895- Nagalm van het jubelfeest der stichting van het klooster der Eerwaarde Kruisheren en van de heropening der Sint-Barbarakerk te Diest, plechtig gevierd in de octaaf van Sinxen. Een blijde herinnering opgedragen aan de feest-commissie, Oudstudenten en Vrienden des kloosters door L.C.J. Diest, 1895.Bijvoegsel aan Gazette van Diest, nr. 48, drukkerij Uten, Hasseltsestraat 21 Diest.

Colson M.: De Kruisheren in Belgisch Kongo. In Gazette van Diest, jg. LXXXII, nr. 13, 31 maart 1945.

Colson M.: Het Odiliaschrijn van Diest. In De Tijdspiegel, jg VI, 1951.

Daniëls P.: De Zeer Eerwaarde H. Kuypers. In Gazette van Diest, jg. 26, woensdag 24 juli 1889, nr. 59.

Dictionnaires Eglises. Paris, Robert Laffont, 1970. Tome Vc: Belgique, Luxembourg. -Diest, p. Vc 40-Vc 41, 5 afbeeldingen: O.L.V-kerk, St.-Sulpitiuskerk, Kruisherenkerk, Begijnhofkerk.

Feestprogramma: Het eeuwfeest der kruisheren te Diest 1845-1945, 16 p.

Franse M.: De Kruisheren te Diest, 1845-1945. In Ons Volk, jg. 28, 1945, p. 445, ill.

Franse M.: Les origines b. de l’ordre des PP. Croisiers. In Patriotte Illustré, jg. 64, 1945, p. 340, ill.

Gielen Erwin: Lijst der beschermde gebouwen van de stad Diest. In Monumentenzorg, nr. 3, maart 1980, p. 10.

Gielen Erwin: Sint Barbaraklooster. In Hier Diest

Gielen Erwin: Het Diests mo(nu)ment: Het Kruisherenklooster. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 54, november 2003.

Handboekje ten dienste der vereering van de H. maegd en martelares Odilia, bescherm-heilige der orde van het H. Kruys, voorafgegaen door eene geschiedkundige schets dezer orde. Diest, A. Havermans, 1846, IV-52 p.

Handboekje ten dienste der leden van het genootschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart…, kerk der Eerw. Kruisheeren te Diest. Diest, C. de Winter, 1873, 24 p.

Janssen Albert: Over de Sint-Barbarakerk en de Kruisheren te Diest. In De Mosterdpot, jg. 5, 1982, nr. 3, p. 3-9.

Janssen Roger: Oord van het helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis 1210-2010. St. Aghata-Cuijk, 2010, 384 p, ill., index van plaatsnamen en kloosters p. 362-367, index van persoonsnamen p. 368-375. Diest p. 67, 244, 245, 250, 251, 253-260, 270, 274, 275, 278-280, 288, 293, 298, 301, 303-306, 308, 316, 318, 319, 325-328, 331, 338, 341.

Lantin Albert: Nationale hulde op zaterdag 19 juni 1965. Plechtige pontificale mis voor 31 missionarissen van Buta te Diest. Diest, Lichtland, 1965, 130 p., ill., krt.

Lindemans J.: Recensie: Sangers W. en G. van der Linden. De Kruisheren te Diest (1885-1945). In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XXVIII, 1945, p. 92.

Plantenga J.H.: Oeuvres anonymes et oeuvres d’architectes de deuxième ordre (1650-1700). Plans simples. In L’Architecture religieuse du Brabant au XVIIe siècle. La Haye-Martinus Nijhoff, 1925 Eglise des Augustins p. 46, 191, 195 (foto’s p. 192 en 193).p. 191-195, 2 ill.

Sangers W.: De kruisherenkerk te Diest. Uitgave Lichtland 1945.

Sangers W. en van der Linden Gilbert: De Kruisheren te Diest. (1885-1945), Diest, 1945, 234 p., ill.

Scheerder J.: De Familie Di Martinelli en de Kruisheren te Diest. In Clairlieu, jg. XXXIII, 1975, p. 79-118.

Scheerder J.: Wilhelmus Franciscus Aloysius Smits (1824-1889) vijftigste magister generaal der orde van het H. Kruis. In Clairlieu, jg. 37, 1979, p. 3-87. Op p. 32-44 wordt Diest behandeld onder titel “locale verhoudingen klooster en College te Diest.

Van Asseldonck A.: Het brevier van de Kruisheeren. Diest, 1945, tab., 146 p.

van der Burgt J.: Instruction sur les indulgences attachées aux chapelets des Croisiers. Diest, Uten F., 1886, 14 p.

van der Linden Gilbert: De St.-Barbarakerk en haar kunstschatten. Tweede deel van de “Kruisheren van Diest”, 1845-1945, p. 183-229, 40 ill. Lichtland 1945.

van der Linden Gilbert: Een hoogfeest voor de Kruisherenorde. De bisschopswijding van Mgr. Cremers, apostolisch vicaris van Bondo (Belgisch Congo). In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 16 april 1955, nr. 16.

van der Linden Gilbert: De Kruisherenkerk te Diest bestaat 300 jaren, 1656-25 juni- 1956. In Gazette van Diest, jg. 93, zat. 23 juni 1956, nr. 25.

Van Gele A.: Excursions et promenades. Diest, Sichem, Montaigu, l’Abbaye d’Averbode, Tirlemont. Bruxelles. Lebègue et Cie. Illustratie van Alfred Ronner: toren Kruisherenkerk, p. 9.

Verhoeven Jan: Gijzelaars onder Makondo. Diest, Lichtland, 1965, 222 p., ill. Dagboek van een der Buta-slachtoffers.

Vinken Mathieu: Diest in de branding. In Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren, jg. 3, 1945, p. 66-67. Diest, Lichtland.

X.: Collège de la Sainte Crois. Les chanoines Croisiers à Diest. Distribution solonnele des prix. Leuven, Ch. Peeters, 2 delen, 1853-1883.

X.: Nagalm over het jubelfeest der stichting van het klooster der Eerw. Kruisheren en van de heropening der Sint-Barbarakerk te Diest, plechtig gevierd in de octaaf van Sinxen. Diest, F. Uten, Hasseltsestraat 21, 1895, 64 p. Bijvoegsel aan Gazette van Diest van nr. 48.

X.: 1985: Kunstnieuws: In Gazette van Diest, 1985, jg. 22, woensdag 29 april, nr. 54. Frans Van Loo.

X.: 1886: De legende van St. Odilia. Hasselt, 1886, plt., 41 p.

X.: 1895: Gouden Jubelfeest der Eerw. Kruisheren. In Gazette van Diest, jg. XXXII, 1895, zat. 18 mei, nr. 40 en zat. 25 mei, nr. 42.

X.: 1896: Kunstnieuws. In Gazette van Diest, jg. 33, zat. 11 juli, 1896, nr. 55. Glasraam.

X.: 1896: Plechtigheid in de kerk der EE. Kruisheren, bij de voltooing van den gevel. In Gazette van Diest, jg. XXXIII, nr. 104, 30 december 1896.

X.: 1897: Plechtige onthulling van den Pauselijken steen aan de kerk der EE. Kruisheren. In Gazette van Diest, jg. XXXIV, nr. 1, zat. 2 januari 1897.

X.: 1897: De kerk der Eerw. Kruisheren. In Gazette van Diest, jg. XXXIV, nr. 24, 24 maart 1897.

X.: 1897: Klokkenwijding in de Kruisheerenkerk. In Gazette van Diest, jg. XXXIV, nr. 71, 4 September 1897.

X.: 1911: Het zevenhonderdjarig bestaan der orde van het H. Kruis. Bijdrage van de Gazette van Diest, 21 oktober 1911.

X.: 1934: De Nieuwe Kroon van O.L.V. van het H. Hart der EE. PP. Kruisheeren. In Gazette van Diest, jg. LXXI, nr. 38, 22 september 1934, ill.

X.: 1949: De Relieken van Sinte Odilia. Overbrenging naar Diest op Zondag 24 Juli 1924. In De Diestenaar, jg. 4, nr. 29, Zaterdag 16 Juli 1949, p. 1.

X.: 1962: Kelk, Antwerpen, Wierick Somers III, 1686-87 (verguld zilver, h. 29.5 cm.). In Ars Sacra Antqua, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1962, p. 94, nr. E/16. Ciborie, ’s Hertogenbosch, Renier Jacobs, 1618 (zilver, h. 42 cm), p. 97-98, nr. E/25.

X.: 1967: St. Jan-de-Doper, patroonheilige van de Premonstratenzerabdij Averbode.Tentoonstellingscatalogus. Averbode 1967:* Schilderij De H. Familie met St. Anna en St. Jan-de-Doper, p. 64, nr. C/69.

  • Schilderij St. Jan-de-Doper, p. 84, nr. D/115.


X.: 1990: In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te s’Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. Tentoonstellingscatalogus, ’s Hertogenbosch, 1990, p. 304, nr. 188: ciborie ,’s Hertogenbosch, Reynier Jacobs, 1618/19.

X.: 2001: In “Uit steen en brons”. Uitgave van het Kultureelcentrum Diest, Diest, 2001, p. 34-35 en p. 76-77.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest