KAGGEVINNE*- Kaggevinne-Lovens – Kaggevinne-Kempens*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

KAGGEVINNE*- Kaggevinne-Lovens*- Kaggevinne-Kempens*

Archief Diest: Inventaris van de archiefstukken van Kaggevinne, of het buitenland van Diest (Robert Van de Ven):

I. Kaggevinne:# Schepenregister, 15de-16de eeuw.

 1. Behandelde zaken voor de schepenbank, 17de-18de eeuw.
 2. Kopies van akten genomen uit oude registers, schepenregisters van Kaggevinne, rekeningboeken enz. … (15de-18de eeuw). Deze kopies dienden als bewijsstukken bij geschillen, processen, het heffen van belastingen enz. …
 3. De inwoners van Kaggevinne mochten de gevangenis van Diest niet gebruiken, 1662.


De schepenbank van Kaggevinne is volledig zelfstandig, 1662.# Fragment van een bevolkingstelling, ca. 1750?

 1. Verkopen en verhuren van onroerende goederen, 17de-18de eeuw.
 2. Opgave van verschillende eigenaars van de onroerende goederen die ze in Kaggevinne bezaten, 1757. Uitvoering van de plakkaat van 6 augustus 1757.
 3. Belastingen.


Verpachting van de belastingen.

Verpachting van de tienden van de "hoywasch", 18de eeuw.# Uitgaven aan militairen, 1690.

 1. Idem, 1740-1748 (Oostenrijkse Successieoorlog).
 2. Proces Diest-Kaggevinne, i.v.m. de 40ste penning, 16de eeuw.
 3. Proces Diest-Kaggevinne, i.v.m. het Schaluinveld, 1659-1661.
 4. Proces Kaggevinne-Diest, over de taks geheven op de in de stad in- en uitgaande goederen, 1670-1673.
 5. Proces Diest-Kaggevinne, i.v.m. het betalen van lasten, 1672.
 6. Proces Diest-Walter Claes, herbergier "ten Aerde Kaggevinne Kempens", over het betalen van accijnzen op het bier en de wijn door hem verkocht, 1764-1767.
 7. Proces Kaggevinne-Francis Jannes, inwoner van Kaggevinne-Lovens, 1791-1792.
 8. Proces Henricus de Middel, pastoor van Binkom, - Franciscus Covias, 1795.
 9. Processen, varia, 18de eeuw.
 10. Voogdij, 17de-18de eeuw.
 11. Verkopen gedaan door Goris Peeters en Jan van Groeningen als voogden van de kinderen van wijlen Hendrick Peeters en Maria Bax, 1730, 1731, 1734.
 12. Verkoop van huisraad en vee; verpachting of verkoop van gronden door Adriaen Snijers, voogd van de kinderen van wijlen Niclaes Verhyden en Elisabeth Moons, 1730.
 13. Verkoop van enkele stukken grond door Joan Wauters, voogd van de kinderen van wijlen Mattheüs Wauters, 1730.
 14. Verkoop van de inboedel en verhuring van het huis van wijlen Jan Snoeck en Maria Bervoets door Hendrik Cleijs en Guill. Fessers, voogden van de kinderen, 1734.
 15. Rekening (1792) van Joannes Lemmens als voogd van de kinderen van wijlen Geeraard Salien en Anna Maria Roovers (nog in leven) i.v.m. de nalatenschap van wijlen Gunter Salien, grootvader van de kinderen.
 16. Uitgaven gedaan door verschillende personen in hun functie als voogd, 18de eeuw.


II. Kaggevinne - Kempens


 1. Extracten uit schepenregisters van Kaggevinne, 18de eeuw.
 2. De werking van de schepenbank laat te wensen over.


Vonnis van de raad van Brabant, 18de eeuw.# Uitbetalingen van de inkomsten van renten door het bestuur van Kaggevinne - Kempens,18de eeuw.

 1. Ordonnantie betreffende de dorpswacht van Kaggevinne - Kempens (17de eeuw).
 2. Bevolkingstelling, 1747.
 3. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van F.X. van de Velde, pastoor van Schaffen (1735-1748).
 4. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van Hilarius Covernils, pastoor van Schaffen (1750-1761).
 5. Bevolkingstelling, s.d., ca. 1750?
 6. Opgave door verschillende eigenaars van de onroerende goederen die ze in Kaggevinne - Kempens bezaten, 1757. Uitvoering van de plakkaat van 6 augustus 1757.
 7. Plan van een "parceel Bosch gelegen tot Blanckelaer genaemt den Speurken Bosch onder Caggevin Kempens".Opgemaakt door landmeter F. J. Guijaux, 6 april 1767.
 8. Verkopen van onroerende goederen, 18de eeuw.
 9. Uitgaven aan militairen. "Liste van fourageringe geschiet door de geallieerde van Hare Majesteyt anno 1746".1740
 10. Proces Diest-Kaggevinne - Kempens, 2de helft 17de eeuw.
 11. Belastingen, 17de-18de eeuw.
 12. Cohier van de 20ste penning, 1783.


III. Kaggevinne - Lovens


 1. Extracten uit schepenregisters van Kaggevinne, 18de eeuw.
 2. Rekeningen: 1627/28, 1630/31, 1631/32, 1632/33, 1634/35, 1638/39, 1639/40, 1700/01.
 3. Uitgaven door Germanus Vaes, burgemeester van Kaggevinne - Lovens, 1745.
 4. "Extraordinaris lasten post Johannis 1567 den gemeynten op de Lovensche syde aengaende"
 5. Bevolkingstelling, 1747?
 6. (tot 1573).
 7. Demer, 18de eeuw.
 8. Gerecht, 18de eeuw.
 9. Processen, klachten, 17de-18de eeuw.
 10. Eigenaars van onroerende goederen in Kaggevinne - Lovens doen aangifte van het foerageren door militairen op hun eigendommen,1746, 1747.
 11. Bezittingen van de commanderij van Bekkevoort in Kaggevinne - Lovens, 1646.
 12. "Bedeboeck van Caggevinne Lovens over den jare ingegaan kersmisse 1764 en eijndigende kersmisse 1765 Collecteur Hubertus Hulsen".
 13. Belastingen, 17de-18de eeuw.IV. Molenstede# Rekening van Joannes Lemmens, burgemeester van Molenstede, 1790.

 1. Rekening van Martinus Peeters, burgemeester van Molenstede, 1792.
 2. Uitgaven om een vrijgeleide (sauveguaerde) te kopen, 1675.
 3. Uitgaven voor de Franse bezetters, 1792, 1793.
 4. Verzoekschrift van de inwoners van Molenstede aan de Aartsbisschop van Mechelen om een eigen kapel te bekomen, of ten minste een priester om hen in de Christelijke leer te onderwijzen. Aangezien de Molenstedenaars hoorden tot de Sint-Sulpitiuskerk in Diest, die bediend werd door Witheren van Tongerlo, zou deze abdij hiervoor moeten instaan, 1660.
 5. Argumenten tegen een niet bewaard gebleven verzoekschrift ingediend door de inwoners van Molenstede (ca. 1765). Deze vragen om een brug te mogen bouwen over de Zwarte Beek ter hoogte van het huis "de Craijewaegen". De Molenstedenaars waren van plan tol te heffen op de brug. De opbrengst zou gebruikt worden voor de armenzorg, het loon van de schoolmeester en de uitgaven voor hun pas gebouwde kapel. Hiertoe zou de kapelmeester worden aangesteld als beheerder van het bruggeld.
 6. Voogdij. Rekeningen (1748-1762) van Paulus Peeters als voogd van de kinderen van wijlen Georgius Peeters en Dympna Volders.
 7. Voogdij. Rekeningen (1790-1791) van Henricus Smeyers als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Franciscus Peeters en Elisabeth Smeyers.
 8. Voogdij. Rekeningen (1791-1794) van J.B. Thys als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Emmens en Maria Catharina Thys.
 9. Voogdij. Verkoop van goederen door L. Wolput en S. Timmermans als voogden van de kinderen van wijlen H. Wolput en M.C. Timmermans, 1792.
 10. Varia, o.a. de tienden te betalen aan de abdij in Tongerlo, het loon van de schoolmeester (1792), goederen.V. Schaffen


 1. Rekening van Paulus Smeijers, als burgemeester of dorpsmeester van Kaggevinne-Kempens, over het dorp Schaffen, 1764.
 2. Rekening van Henricus Grootjans, burgemeester van Schaffen, 1789.
 3. Uittreksel uit een oorkonde van Jan, hertog van Brabant, 1279.


Uittreksel uit een schepenregister van Kaggevinne, 1685.# "Attestatie van schepenen van Tessenderloo over de heyde ende den weg en bruggen aenden Nieuwendijck 29 Junij 1533".

 1. Uitgaven aan militairen, 1747.
 2. Transacties van goederen, 17de-18de eeuw.
 3. Voogdij. Rekeningen (1776-1791) van Ludovicus Bergen als voogd van Christina en Catharina, kinderen van wijlen Cornelis Verbist en Christina Swert
 4. Voogdij. Rekeningen (1779) van Wilbordt Orens als voogd van de kinderen van wijlen Jan Orens en Christina Caels.
 5. Sint-Hubertuskerk, rekeningen, 1772.
 6. Sint-Hubertuskerk, varia, 17de-18de eeuw.
 7. Tafel van de Heilige Geest, rekeningen 1702, 1704.
 8. "Register vanden H. Geest van Schaffen 1644".
 9. Manuaal van de pastoor van Schaffen, laatste kwart 18de eeuw.
 10. "Manuael der Gulde van den H: Hubertus van het jaer 1765 tot Schaffen".Archives à Sint Genesius-Rode: Prieuré des Sept-Fontaines:* 15633: Diest, Caggevinne-Assent, Webbecom et Haelen. Comptes des biens, des cens et des rentes. 1736-1773.


Bongaerts Ann: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leef milieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 275.

Buvé Cl.: Met scerp ende staf. In Hageland Gedenkschriften, Thienen, 1921, p. 9-10. Arch. gén. Royaume: Greffe scabinaux arrond. Louvain n° 335.

Callaerts E.: Het ontstaan en de begingeschiedenis van de St. Jan Berchmans-parochie te Caggevinne. Kaggevinne, 1999, 44 p.

Casier Constant: Coutumes du pays et duché de Brabant. Coutumes de la ville d’Aerschot, de Neder-Assent et de Caggevinne (4 april 1570). (Traduction par Charles Stallaert), Bruxelles, Goemare, 1894, 232 p. (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances).

Claes D.: Wijngaarden te Caggevinne. In L’ancien pays de Looz, 1897, p. 7.

Claes Frans (S.J.): De grenzen van Reinrode onder Webbekom-Assent en Kaggevinne-Lovens. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 1, p. 10.

Claes Frans (S.J.): Het oude Kaggevinne, land van Diest. In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 1, 1979, p. 11-20, krt. Meierij.

Claes Frans (S.J.): Een dennenbos te Kaggevinne in 1585. In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 4, p. 144-145.

Claes Frans (S.J.): Onze Lieve Vrouw Halfweg te Kaggevinne. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 4, p. 237-240, plan.

Claes Frans (s.j.): Lazarushuisjes in de omgeving van Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 17-20.

Claes Frans (s.j.): Oude brouwerijen en herbergen in de dorpen rond Diest. In Oost-Brabant, jg. XIX, 1982, nr. 1, p. 21-22.

Claes Frans (S.J.): Kaggevinne, de naam en het dorp. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr.4, p. 177-182. Kaggevinne van meierij tot huidig dorp.

Claes Frans: Kaggevinne-Kempens. In Ons Heem, jg. 40, 1986, nr. 5, p. 188.

Claes Frans (S.J.): De bevolking van Kaggevinne-Leuvens van de 16de tot de 18de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 1, p. 39-47. Volkstellingen (1702 en 1747).

Claes Frans (s.j.): Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, 1993, nr. 3, p. 83-108.

Kaggevinne p. 88-90.

Molenstede p. 90-95

Schaffen p. 95-99

Webbekom p. 101-103.


Claes Frans (S.J.): Een nieuwe verklaring van de naam Kaggevinne. In Oost-Brabant, jg. 33, 1996, nr. 3, p. 122-123.

Collet A.: Une histoire racontée en 1855 à Caggevinne-Assent. In Le folklore brabançon, 3e année, n° 17, avril 1924, p. 168.

Deneef Roger& Cresens André: De Galgenberg, Leuvensesteenweg 309. In Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 137-138, ill.

De Laet A.: Kaggevinne. In Mooi Hageland, heemkundig handboek voor 50 gemeenten. O.L.Vr. Tielt, 1953, p. 60-61.

De Maegd Bea en Aets Jef: Fotogeniek Kaggevinne. Uitgeverij Lannoo, 712 p., 3000 foto’s, 2015.

Dirix Raoul: Kaggevinne, zijn geschiedenis en parochiaal leven. Film.

FD.: Kaggevinne. In De G Groep, 20 april 1977.

Frankignoule Eugène: Notes tirées des actes scabinaux de Caggevinne et de Sichem. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, Tome trente–neuvième, Bruxelles, 1935, p. 132, n°. 475-477.

Frankignoulle E. et Bonenfant P.: In Notes pous servir à l’histoire de l’art en Brabant, p. 132.

Gielen Georges: Brochure over Kaggevinne wordt immens titanenwerk. In Rondom, 21 ja,nuari 2015.

Hasquin H., Van Uytven R., Duvosquel J.-M.: Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Gemeentekrediet van België, 1980, p. 449-450.

Lamy Hugues: L’abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu’en 1263 par Hugues Lamy, docteur en sciences morales et historiques, archiviste de l’abbaye de Tongerloo, Louvain et Paris, 1914, XL-468 p., pll.,Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’histoire et de philologie, 44me fascicule.- Bibliographie XXXIII- XL:* Caggevinne: p. 155.


Lindemans Paul: Geschiedenis van de Landbouw in België. De Sikkel, Antwerpen, 1952-1953, deel II, 541 p.

Inventaire des objets d’art existant dans les édifices de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, E. Guyot, 1906, p. 65.

Loix Frans: De rasop, van gastvrije herberg tot volkscafé. In Meer Schoonheid, jg. 35, 1988, nr. 3, p. 81-86. In Berkeschors, jg. 24, 1989, nr. 4, p. 67-69.

Melkenbeeck J.: Nieuwe gemeentewapens in Vlaams-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXXIII, 1950, p. 421-425.

Mertens J.: Oorlogsellende, bevolkingsevolutie en paalwoningen in Kaggevinne- Leuvens, -Kempens en Deurne (1592-1601). In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 1, p. 1-14.

Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Centrum voor Studie en Documentatie, Antwerpen, 1970:* A.: Plaats- en Persoonsnamenindex op delen I-X: Kaggevinne: VI, 992.

 • C.: Plaats- en Personenindex op delen XI-XX. Antwerpen, 1975: Kaggevinne, XVII B, 352.


Peeters J.P.: Bijdrage tot de omschrijving van de fiskale en juridische tegenstellingen tussen de stad Diest en de buitenbank van Kaggevinne in de XVIIe eeuw. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LVIII, 1975, nr. 1-2-3, p. 1-8; nr. 4-5-6, p. 213-229; nr. 7-8-9, p. 287-317.

Philippen Jos: In de heerlijke streek van Kaggevinne en Molenstede. In Brabant Toerisme, 1961, nr. 12, p. 38-39.

Philippen Jos: De Heerlijkheid “Caggevinne”. In De Gescheidenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa uitgeverbedrijf, 1966, p. 39-40.

Philippen Jos: Diest vroeger en nu. Diest, 1980, 199 p., ill.

Scheys F.: Het “plaisant denen bosch” te Kaggevinne in 1668. In Oost, jg. 11, 1974, nr. 3, p. 80-82.

Servais M.: Wapenboek van der Provinciën en Gemeenten van België. Gemeentekrediet van België, 1955, p. 127, 719.

Van der Eycken Michel: Geschiedenis van Kaggevinne. In Diest vroeger en nu. Uitgave van Rotary club-Diest, 1980, p. 19-20.

Van der Eycken Michelen Janssens Luc: Kaggevinne. In Steden in beeld: Diest. Uitgave Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 13, 14, 69, 70, 72, 75-77, 83.

Kaggevinne-Assent: p. 72, 75, 77

Kaggevinne-Kempens: p. 75, 76, 78, 83

Kaggevinne Lovens: p. 75, 77.

van den Gheyn J. et Bacha E.: Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique, deel 8, p. 436.

van der Linden Gilbert: Schetsen uit het heden en het verleden van Kaggevinne. In Gazette van Diest, jg. 91, 1954; zat. 22 mei nr. 21; zat. 29 mei nr. 22.

van der Linden Gilbert: Kaggevinne. In Oost-Brabant, I, Heverlee, 1965, p. 126-128.

Van Even Edward: Kaggevinne en het kapelletje van O.LVrouw van Bijstand bij Diest. In Geschiedenis van Diest (Van Even E.), p. 70.

Van Overstraeten Jozef en Gerrits Jan (bewerking): Gids voor Vlaanderen. Antwerpen, VTB-VAB, 1985. Diest ( Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom) p. 261-270.

Van Oostveldt A.: Heilig-Kruisverering in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LVIII, 1975, nr. 1-2-3, p. 29.

Van Tolhuysen J.G.: Geschiedenis van Caggevinne-Assent, 1 oktober 1848, folio 23. Koninklijke Bibliotheek Brussel, Handschriften, nr. 3453.

Verbouwe A.: Iconografie van Vlaamsch-Brabant. II Kanton Diest. Druk. A Hessens, Brussel, 1940, p. 36-37.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 105.

X.: Plaatsnaam Kaggevinne. In ‘t Daghet in den oosten, deel 6, 1895, p. 94.

X.: Een geschiedenis te Caggevinne-Assent in 1855 verteld. In Brabantse Folklore, deel 3, 1924, p. 167.

X.: Le guide fidèle contenant la description de la ville de Louvain et des mayeries d’Arschot, Caggevinne, Meerhout, Sichem et Tienen. Bruxelles, J. Mons, s.d.

X.: Op Speurtocht II Scherpenheuvel en Kaggevinne. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 27 aug. 1955, nr. 34.

X.: Kaggevinne, één van de schilderachtigste Hagelandse dorpen. In Kletske, jg. 3, nr. 20, november-december 2007, p. 18-19.

X.: Dankbetoging te Kaggevinne 15 October (1945?).

X.: fotogeniek Kaggevinne bij Demer en Diest in Vlaams-Brabant. 1913-2013. 6 september 2014. In Den Diesteneir

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest