ICONOGRAFIE*: Gezichten, Plannen en Kaarten

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

ICONOGRAFIE*: Gezichten, Plannen en Kaarten:

1769: Joris J.B. (landmeter van Leuven):Kaart der overstroombare gronden opwaarts Diest. (Rijksarchief nr. 337- Verbouwe A., nr. 328, p. 70-71). Di Martinelli: Diest in den Sansculottentijd, 1900, p. 384.

1863: Gevel naar het noorden van het stadhuis in 1863. Steendruk. In Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc. Bulletin des séances n° 9, pl. 1. Verbouwe A., nr. 78, p. 25.

Baeyens L en Scheys G.: Verklarende tekst bij het kaartblad Diest 76 W. Uitgevers IWONL /S. 1. Bodemkaart van België, 1958, 97 p.

Brabantse Revolutie (iconografie): Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de moderne schilderkunst, Brussel, 1984, p. 304-305, inv. Nrs. 1821/1 en 1821/2.

Brans M.: Diest kijk en vergelijk. Het Streekboek, s.l., 1992, 95 p.

Brans M.: Diest stille getuigen. Het Streekboek, 1994, 113 p.

Brans M.: Diest. Alsof het gisteren was. Uitg. Het Streekboek, 1997.

Brans M.: Het oude en het nieuwe Diest., 2001.

Grande encyclopédie de la Belgique et du Congo. Bruxelles, ed. H. Wanthoz, 19+31-1952, 2 vol., cartes.

Hache L.: Sketches in Belgium & Germany. London, 1840, id. 1845 en 1850.

Hisette Louis: Vues et plans de villes, chateaux, monastères et monuments dans les collections du cabinet des estampes. Première partie: La Belgique, hormis Bruxelles et les communes limitrophes. Bruxelles, G. Van Oest, 1917, p. 115-116:

- p. 115: 1580: Inneming der stad Diest door de Franschen, Mei 1580. Onderaan twaalf regels Duitsche verzen. Kopergravure van Fr. Hogenberg. Herdruk in “M. Aitsinger, De Leone Belgica. 1583 en latere uitgaven. Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940, nr. 4, - p. 7-8. Afbeelding in Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 15.

- p. 115: ca. 1850 (1862): Diest. Vue générale prise du pavé d’Averbode. Hoolans del. Imp. Simonau &Toovey. Lithografie in kleurendruk. Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant , II, Kanton Diest, 1940, p. 23-24, nr. 69.

- p. 115: Ca. 1862: Diest. Hôtel de Ville et Grand’Place. Hoolans del. Imp. Simonau & Toovey. Groote markt. Lithografie in kleurendruk, 19.2 x26. Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940, nr. 70, p. 24. Afbeelding in “Steden in Beeld. Diest”, Van der Eycken Michel en Janssens Luc, Brussel; A.R., 1994, p. 19.

- p. 115: Ca. 1862: Diest. Rue Longue. Hoolans del. Imp. Simonau &Toovey. Lithografie in kleurendruk. Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant, Kanton Diest, 1940, p. 24, nr. 74. Afbeelding in “Steden in Beeld. Diest”, Van der Eycken Michel en Janssens Luc, Brussel, R.A., 1994, p. 18.

- p. 115: Ca. 1862: Diest. Les Ecluses. Hoolans del. Imp. Simonau & Troovey. De Waterpoort. Lithografie in kleurendruk. Cabinet Estampes Bruxeles: V° Hoolans.Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant , Kanton Diest, 1940, p. 24, n° 75.

- p. 115, n° 5: Tour des remparts. Aquarelle anonyme, 1878. Cabinet des Estampes, Bruxelles, Topographie.

- p. 115, n° 8: Maisons monumentales. Dessin par L. Colinet. Cabinet des Estampes, Bruxelles, Topographie.

- p. 115, n° 9: Voormalig Schuttershuis der Sint-Sebastiaans-gilde, Diest. Teekening en gravure door L.J. Van Peteghem, November 1866. Album 1866, p. 219. Cabinet des Estampes, Bruxelles. Verbouwe A., nr. 87, p. 27. J.F. Raymaekers, Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 149.

- p. 115, n° 10: Noorderbouw der voormalige refugie van Averbode te Diest. Teekening en gravure door L.J. Van Peteghem. October 1866, Album 1866, p. 219. Cabinet des Estampes, Bruxelles,V° Van Peteghem. Verbouwe A., p. 27, nr. 88. Verschenen in Raymaekers, Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 101.

- p. 115, n° 11: Diest. Portail de l’église de St.- Sulpice. Hoolans del imp. Simoneau & Toovey. Zijportaal van St.-Sulpitiuskerk. Lithografie in kleurendruk. Cabinet Estampes, Bruxelles, V° Hoolans. Verbouwe A. nr. 73, p. 24, plaat 12.

-p. 115, n° 12: Diest. Intérieur de l’église St.-Sulpice. Hoolans del. Simeneau & Toovey. Binnenzicht der St.-Sulpitiuskerk. Lithografie in kleurendruk, 1852. Cabinet des Estampes. Bruxelles,V° Hoolans. Verbouwe A., nr. 72, p. 24.

- p. 115: Diest. Rue St.-Jacques et le Demer. Hoolans del. Imp. Simoneau & Toovey. St.-Jacobsstraat (thans Demerstraat en Demer). Lithografie in kleurendruk. Cabinet des Estampes, Bruxelles: V° Hoolans. Verbouwe A., nr. 76, p. 25.

- p. 116, n° 13: Kerk van O.L.Vrouw. Teekening en gravure door L.J. Van Peteghem, 16 october 1866. Album 1866, p. 219. Verbouwe A., nr. 85, p. 26. In Raymaekers Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 53.

- p. 116, n° 14: Ca. 1850. Diest. Intérieur de l’église de Notre Dame. Hoolans deel. Imp. Simonau & Toovey. O.L.V.-Kerk, binnenzicht. Lithografie in kleurendruk. Cabinet des Estampes Bruxelles V° Vandenhove et V° Hoolans.

- p. 116, n° 15: Kerk van het Begijnhof te Diest. Gravure door Van Peteghem, october 1866. Album 1866, p. 219. Verbouwe A., p. 26, nr. 86. In Raymaekers Kerkelijk en liefdadig Diest, p. 1. Cabinet des estampes, Bruxelles, V° Van Peteghem.

- p. 116, n° 16: Capelle te Diest. Ets, XVIIIe eeuw. Cabinet des Estampes, Bruxelles, Topographie.

- p. 116, n° 17: Ca. 1850. Diest. Le cimetière. Hoolans del. Imp. Simonau 1 Toovey. Het Kerkhof. Lithografie in kleurendruk. Verbouwe A., Iconografie van Vlaamsch-Brabant, Kanton Diest , 1940, p. 24, nr. 71.

Hoogenberg Fr.: Diest. Prise de la ville par français, mai 1580. Gravure de Michael Aitsingerus. De Leone Belgica, cum figuris Francisci Hogenbergii . Coloniae, 1588. (II 17.129)

Lyftocht Franciscus: Voor-winckel van patientie in den droeven tegenspoedt versien met dichten, sinne-beelden ende sedighe leeringhen, getrokken uyt de kostelycke ende profytighe schriften van den wyt vermaerde leeraer der christelycke waerheden der heyligen vader Augustinus. Keulen, Arnuldus Van der Eynden, 1681, 2 delen, deel II, 193 p., ill. Deel 2 bevat vier gravures van Ertinger i.v.m. de iconografie van Diest:* p. 1: het Augustijnenklooster. Verbouwe A., Iconografie kanton Diest, nr. 14, p. 10. Van Even: Geschiedenis Diest, I, p. 191-192.

 • p. 20: zicht op de Groote Markt, de Sint Sulpitiuskerk met kerkhof, oud stadhuis, enz. de paarde-jaarmarkt te Diest.(Verbouwe A., Iconografie kanton Diest, nr 15, p . 10-11.
 • p. 40: het schuttershof anno 1681.
 • p. 114: een zicht op Diest vanaf de Leuvense poort.


Massin Willy: Diest in oude prentkaarten. Zaltbommel, Europese bibliotheek, deel 2, 1982, 76 ill. Met inleiding van M. Van der Eycken.

Ministerie van Nederlandse cultuur: Stadsgezichten: Diest, Halle, Kortrijk, Veurne. Uitgeverij Snoeck-Ducaju, Gent, 1978, 327 p., ill.

Peeters-Saenen Emiel: Diest in oude prentkaarten. Zaltbommel, 1972, 76 ill.

Peeters-Saenen Emiel, Philippen Jos en Van der Eycken Michel: Diest vroeger en nu. Diest, 1980, 197 prenten., 232 p.

Ronner: Le Brabant en Images. Bijvoegsel aan de Iconografie van het Kanton Diest (Verbouwe):

- Diest: 2de helft van de XVIIe eeuw. De Stad, schilderij van Van Kessel. (veiling te Brussel 1891).

- Diest : 1800. De Stad. Aquarel van N. Wicart (1748-1815). (veiling te Brussel in 1862).

- Diest: Omliggende. Schilderij van Georges Duflos uit Diest. (Salon d’Anvers, 1882).

- Diest: Omliggende. Schilderij van A. Mathot. (Tentoonstelling Brussel, 1836).

- Diest: Begijnhof. Schilderij op paneel (0.22 x 0.32). (veiling te Brussel1938).

Stafkaart Diest 25/5: Niveli en 1872. Equidistance 1 mètre. Revision de la planmétrie en 1933. Compliments partiels en 1949. Schaal 1/10 000, 84 x 103. Institut geographique militair. Bruxelles, 1949.

Stein Henri: Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l’histoire de France. Paris, A. Picard, 1907, XV-627 p. Diest ville n° 1142, 1143, 1144, 1145, 1146. (A 727 ..S en III 95743 A imp S.T. 177).

Stroobant F.: Monuments d’Architecture et de Sculpture en Belgique; 1852-1857. Nieuwe uitgave in 1878.

Van Bemmel E.: La Belgique illustrée.

Vandendael Fr. (stadsarchitect): Diest. Uitbreiding van “De Warande” en “Halve Maan” als aanleg van een cultuur- en sportcentrum. Schaal 1/1000, 98 x 75.5. Juni 1945.

Vandendael Fr. (stadsarchitect): Diest. Aanleg van cultuur- en sportcentrum. Schaal 1/ 5000, 61 x 48. November 1945.

Vandendael Fr. (stadsarchitect): Diest -Warande. Aanleg van cultuur- en sportcentrum. Algemeen grondplan. Schaal 1/1000, 70 x 95. Voorlopig goedgekeurd in zitting gemeenteraad van 8 mei 1951.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994: tekeningen van Hoolans J.* p. 18: Diest, Rue Longue (Sint-Elisabethgasthuis)

 • p. 19: Diest, Hôtel de ville et Grand Place
 • p. 22: Diest, Rue Jacques et le Demer
 • p. 27: Diest, les ecluses
 • p. 65: Vue générale prise du pavé d’Averbode.


Van de Ven Robert: Iconografie uit de verzamelingn van het stedelijk museum en archief. In Diest in de vorige eeuw. Diestsche Cronycke, nr. 8, uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, 1986, p. 11-33.

Van Stolk: Atlas.- Diest:* 267: Diest door de Fransen ingenomen. Ets van Fr. Hogenberg (zie Iconografie van Verbouwe A, nr. 4, p.7-8).

 • 737: 737: Diest door de Fransen ingenomen, zie p. 267, pl. 119.


van Wersbeek Michaël: hs B bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, geschreven voor 1770, bevat een beschrijving en pentekening van Diest. Zie Eigen Schoon en de Brabander, jg; XXXV, nr. 7-8, juli-augustus 1952, p. 215-216.

Verbouwe A.: Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, Drukkerij A. Hessens. Tevens Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, 1940. Overdruk uit “Eigen Schoon en de Brabander, 1940, jg. XXIII, nrs. 7-8. Oplage: 400 genummerde exemplaren.* Diest, p. 7- 33, nr. 1-136

 • Deurne, p. 35-36, nr. 144-147
 • Kaggevinne: p. 36-37, nr. 148-153
 • Schaffen (Molenstede), p. 140-141, nr. 172-180
 • Webbekom, p. 60-61, nr. 270-278. 10 afbeeldingen van Diest.


X.: Stadsgezichten Diest: afbakening van te beschermen stadskernen. Uitgever Mens en ruimte, Antwerpen, 1976, IV, 21 p., kaarten.

X.: “Lovaniensis tetrarchia una cum arscotano ducatu in eiusdem ditiones subiacentes accuratissime divisa par Nic. Visscher Amst. Bat. Cum Priv. Ord. Belg. Foed. Gravure gekleurd moet 58.5 x 48.8 cm. Brussel, AR, Kaarten en plattegronden, inventaris in handschrift, nr. 7787. Afbeelding in “Steden in Beeld, Diest” van Van der Eycken Michel en Janssens Luc, Brussel , Algemeen Rijksarchief, 1994, p. 11.

X.: “Porte de Schaffen à Diest”. Anoniem, eerste helft van de 19de eeuw. Potlood-tekening, gekleurd, 32.4 x 19.9. In “Steden in Beeld, Diest” van Van der Eycken Michel en Janssens Luc, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1994, p. 13.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest