HUISNAMEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

HUISNAMEN*

Kits Nieuwenkamp H.W.M.J.: Het raadsel der huismerken. Uitgeverij A.J.G. Strengholt’s Amsterdam, 1955, 20 fotokopies. (VI 560569 A)

Philippen Jos: Sappige oude huisnamen te Webbekom. In Renaissance, nr. 13, februari 1974.

Rutgeerts A.: Vlaamsche uithangborden en gevelstenen. Irmin reeks nr. 3, uitgeverij De Burcht S.V. Brussel:* p. 19: Te Diest, de oude historische Demerstad, trof men in 1859 nog de volgende eerbiedwaardige uithangborden aan in verband met de dierenwereld: De Roden Leeuw, De Oeyvaer, Het Varken, Het Lam, Den Blinden Ezel.

  • p. 51: Te Diest hebben we als herbergopschrift gevonden: Het Christusoog.
  • p. 64: Zo weten we b.v. dat te Diest, in de herberg Het Ganske, vlak tegenover de kerk van O.L. Vrouw de trouwste klant als De Veus (de kikvorsch) gekend was, terwijl in een andere herberg In de Kraan, beter bekend onder de benaming Bij Jan in de Begijnestraat, de voornaamste drinkeboer De Roeter heette, hetgeen de Diestersche naam is voor gaal of meerkat. Een andere klant noemde men De Musch als verbastering van zijn eigennaam Mees.


Segers Jan: Huisnamen in de Oranjestad Diest. In Jaarboek 5 van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 2003, p. 71-95.

Segers Jan: Diestse huisnamen – een naamkundige benadering. In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Uitgave van de Werkgroep Culrureel Centrum Begijnhof Diest, 2009, p. 8-25. Bibliografie p. 24-25.

Van der Eycken Michel: Verhalen uit de late middeleeeuwen-Bouwen met ijzerzandsteen in de Demerstreek. In Brabantse bouwmeesters, uitgave in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur doorvzw Toerisme Vlaams-Brabant, 2003. Diest p. 28-35, 20 ill.: p. 31 huisnamen.

Van der Eycken Michel: Huizen in het oude Diest. In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest. Uitgave van de Werkgroep Culrureel Centrum Begijnhof Diest, 2009, p. 4-7.

Werkgroep Cultureel Centrum Begijnhof Diest: Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest.2009, 125 p., ill.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest