HAGELAND*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

HAGELAND*

Billen Raymond: Het Hageland. Van Aarchot tot Zoutleeuw. Uitgegeven bij Davidsfonds in de reeks “cultuur-historische gidsen”, 2002, 160 p.

Bongaerts Ann: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leefmilieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 165-246.

Boonen H. en Vandenhoudt Hugo: Het Hagelands ijzertijdperk? In Oost, jg. VIII, nr.3, 1971, p. 111-112.

Buvé Cl.: Het oude Hageland in zijne bestuurlijke indeeling. In Hageland-Gedenkschriften, 1907, p. 19-36.

Buvé C.: Over den Oorsprong en de Beteekenis der Benaming “Hageland”. In Hagelandsche Gedenkschriften, Tienen, 1904, p. 9-12.

Buvé C.: Plaatsnamen die uitgaan op en of naken. In Hagelandsche Gedenk-schriften, jg. 9, 1915, p. 199-214.

Buvé C.: De Velp als rivier-en dorpsnaam. In Hagelandsche gedenkschriften, jg. 13, 1923, p. 8-10.

Buvé C.: Het oude Hageland en zijn bestuurlijke indeling. In Hagelands gedenkschriften, deel I, 1907, p. 19-36.

Buvé C.: Hagelandsche matronymieken of geslachtsnamen komende van een vrouwennaam. In Hagelandsche Gedenkschriften, 1909, p. 9-10. Tienen, 1913, 26 p.

Claes Désiré: Het Verlovingsfeest in ‘t Hageland. In De Hagelander:* jg. 4, 1896-1897, p. 127-130

 • jg. 5, 1897, p. 4-7.


Claes G.P.: Ode aan het Hageland. In Brabant Toerisme, 1961, nr. 10, p. 15.

Claes Frans (s.j.): Vermelding van het Hageland in de zeventiende eeuw. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 2, p. 25.

Claes Hendrik: Het Hageland in vroegere tijden. In Oost-Brabant, 1965, jg. 1, Het mooie Hageland, 2de druk, p. 16-38.

Claes Frans (s.j.): Wendelinus over het Hageland in 1649. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 1, p. 46.

Claes Hendrk: Het Hageland in de steentijd. In Oost-, jg. 1, 1964, nr. 1, p. 4-8.

Cosyn Arthur: Le Brabant. In Bulletin officiel du Touring-Club de Belgique, 26me année, n° 16, 15 août 1920, p. 367-371.( Hageland, ill. Averbode).

Craenen Koen en De Nil Lena: Het Hageland, waar anders. Regiogids van Toerisme Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant, 2003, 172 p., geïll.

Dauw A.: De Hagelandse seizoenarbeider. In Oost-Brabant, jg. 38, 2001, nr. 3, p. 85-105.

De Gotische bouwkunst in het Hageland. In Brabant Toerisme, 1956, nr. 8-9, p. 14.

De Koninck Lodewijk: De Wonderkerk van Hakendover. Voklslegende uit de 7e of 8ste eeuw in rijm gesteld. Mechelen, drukk. Raym. Van Velsen, 1896, 74 p. Beschrijving van het Hageland p. 4.

Denil B.: De Fruitteelt in Oost-Hageland. In Verslagen van het Internationaal Tuinbouwcongres in 1930 te Antwerpen gehouden ter gelegenheid van de Wereld-tentoonstelling.

de Ridder F.: Twee lijkdiensten uit des Hagelands voortijden. In Hagelandsche gedenkschriften, 1908, 9 p.

de Ridder F.: Het formalisme bij openbare verkoopingen onder het oude regiem. Antwerpen, 1920, 45 p.

de Vuyst C.: Oogstgebruiken. In Brabantsche Folklore, jg. 2, 1922, p. 60-61.

Dewolf P.: Hageland. In Brabant, nr.5, 1970, p. 50-53.

Diestens L.: Het Hageland. Oudheidkundige bijzonderheden. In De Hagelander, Zout-Leeuw, 1900, 7e jg., nr. 1, p. 16-20, plaatsnamen.

Filobald: Volksvooroordeelen. In De Hagelander:* jg. 2, 1894-1895, p. 27-30, 55-59, 79-81

 • jg. 3, 1895-1896, p. 12-15, 54-57
 • jg. 4, 1896-1897, p. 135-138
 • jg. 5, 1897-1898, p. 10-11, 41-43.


Freimann: De Kabouters of Alvermannekens in het Hageland. In De Hagelander, Zout-Leeuw, 1896-1897, 4de jg., p. 83-84. lib VI C. 29 (Gesch. Diest I, p. 7, nota 1.) - Lib. VI, C. 31 (Gesch. Diest I, p. 7, nota 1) - Lib. VI, C. 30 Gesch. Diest I, p. 14, nota 8) - Lib. VI (Gesch. Diest, p. 14, nota 2).

Gens Eugène: Ruines et paysages en Belgique. Buxelles, 1849, 204 p.

Gens Eugène: La Belgique illustrée: Ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d’art. Tomes I et VIII. Les environs de Louvain et le Hageland par Eugène Gens. Bruxelles, Ed. Bruylant Christophe, 1880.

Gerits T.J.: Kolenbranders in het Hageland. In Oost, jg. 3, 1966, nr. 3, p. 81-82.

Gerits Trudo J.: Kolenbranders in het Hageland. In Ons Heem, jg. XX, nr. 3, bloeimaand, 1966, p. 109.

Gerrits Trudo J.: Opschriften van oude klokken in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 17, nr. 1, 1970, p. 12-15.

Geyskens Hortense, Gheyskens Danielle, Gillekens Christine, Janssens Martine, Nackaerts Lieve en Spruyt Dina onder leiding van Lannoy Frans: Structuur-actieplan: toerisme-recreatie voor het Hageland. Opbouwwerk Interleuven:* Deel I: Toeristische verkenning van het Hageland, april 1990, 131 p.

 • Deel II: Toeristisch-recreatief model voor het Hageland, september 1990, 70 p.
 • Deel III: 28 kaarten.


Gooris J.: Over Hagelandse toponiemen. In Oost, jg. 4, 1967, p. 1-8.

Hageland’s Gedenkschriften, Thienen, jg. 1907, 1908, 1910, 1911.

Halflants P.: Observations faites en Hageland et Campine en 1947. In Gerfaut, jg. 38, 1948, p. 55-56.

Halflants J.: Hout- en leembouw in het Hageland in de XVIIe eeuw. In Meer Schoonheid, jg. 15, 1968, p. 68-76.

Heeren L.: Hagelandsche vuren. (Tienen, Diest, Zoutleeuw, Grazen). In Rond den Heerd, jg. XVI, 1881, p. 269-270.

Heeren L.: Oude gebruiken in het Hageland. In Rond den Heerd, deel 17, 1881-1882, p. 30, 127.

Heeren L.: Hagelandsche varia. In Rond den Heerd, deel 16, 1881, p. 269-270, spotnamen.

Heeren L.: Hagelandsche bijgeloovigheden. In Rond den Heerd, deel 16, 1881, p. 301, 398.

Heeren L.: Hagelandsche spreekwijzen. In Rond den Heerd, deel 16, 1881, p. 326, 397.

Heeren L.: Bijgeloovigheden. In Rond den Heerd, deel 17, 1881-1882, p. 126.

Heeren L.: De heksendans. In De Hagelander:* jg. 1, 1893-1894, p. 102-103

 • jg. 2, 1894-1895, p. 11-13.


Homans E.: Het Hageland gedurende den oorlog der Liga van Augsburg, 1692-1698. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 21, 1938, p. 192-201.

Lafili L.: Het Hageland. In Touring Club van België, jg. 43, 1937, ill., p. 54-56.

Landelijk schoon in het Hageland. Een uitstap naar kastelen en kerken. In Brabant Toerisme, 1962, nr. 5, p. 11.

Leurs Stan: Kunstgeschiedenis. In Steden en Landschappen. Deel VIII: De Demervallei. Antwerpen, De Sikkel, 1935, p. 57-91, 11 foto’s van Diest.

Loix Frans: Mijn Hageland. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, p. 66.

Mattheus Evrard en Van Calster Willy: Hagelandse seizoenarbeiders. Druk en vormgeving Antiqua Tessenderlo, 1988, 291 p., ill.

Minnen Bart: Het Hageland. De verleiding is nooit weg. Uitgever VZW Opbouwwerk Interleuven, 1994. Tekst p. 1-34 (viertalig), illustraties p. 34-166. Diest p. 107, 108, 109; Molenstede p. 106; Schaffen p. 113.

Moers Renaat: Het Hageland. In Toerisme, XVIe jg., nr. 7, 1 April 1937, p. 338-342, 7 afb.

Nackaerts: Kalkkruisen in het Hageland. In Oost, jg. 3, 1966, nr. 4, p. 120-121.

Neuts E.F.: Romaanse dorpskerken in het Hageland. In K.T.C.B., 1 december 1953. Bespreking in Brabant, nr. 2, jg. 6, februari 1954, p. 16.

Neuts E.F.: Door het Hageland. In Brabant Toerisme, 1957, nr. 6, p. 4.

Op de Beeck E.: Tocht doorheen het Hageland. In Brabant, nr. 5, p. 14, 1964.

Paesens A.: Tussen en over de Hagelandse heuvelen. In Brabant Toerisme, 1961, nr. 5, p.16.

Pauwels L.: De taal in het Hageland. In Steden en Landschappen, deel VIII: De Demervallei. Antwerpen, De sikkel, 1935, p. 31-40.

Peeters M.: De Hagelander. In Oost, jg. 3, 1966:* nr. 3, p. 89-94

 • nr. 4, p. 110-111.


Philippen L.: De wijnteelt in ‘t Hageland. In Geschiedkundige bijdragen uit het Hageland verzameld onder toezicht van F. Vinckx, Lier, 1906, p. 71.

Polspoel L.g.: Eenige trekken van het landschapsbeeld. In Steden en Landschappen, deel VIII: De Demervallei. Antwerpen, De Sikkel, 1935, p. 19-29, ill., 2 krt.

Roeck A: Het Hageland. In Volkskunde, jg 66 (N.R., jg. 24), 1965, nr. 3-4, p. 126-138.

Rutot A.: Course géologique dans les valées de la Petite-Geete et ses affluents. In Bulletin de la société belge de géologie, de paléontologie et d’hydrologie, jg. 2, 1888, proc.-verb., p. 264-268.

Scheys F.: Het Hageland. 9-12. In Mooi Hageland. Heemkundig handboek voor 50 gemeenten bezorgd door de Hagelandse werkgemeenschap, 1953, p. 9-12.

Scheys F.: Het Hageland omstreeks 1775 volgens de kaart van Ferraris. In Meer Schoonheid, 14e jg., 1967, nr. 3, p. 80-88.

Scheys F.: Haag- en lotoponiemen in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 15, 1968, nr. 1, p. 24-27.

Silveryser Fl.: ‘t Humanisme in ‘t Hageland. In Hagelandse Gedenkschriften, Thienen, 1927, afl. 1 en 2, p. 19 en vlg.

Smeyers A.: Oude sociale toestanden in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 5, nr. 1, 1957. Bijvoegsel aan het Hagelands Nieuws, nr. 15.

Sterkens-Cieters Paula: Vlaamsche volkskleederdracht. In Toerisme, jg. III, nr. 12, 16 Juni, p. 440-442.

Stevens Ch.: La Morphologie du Hageland et le centre de dépression de Haelen-Schuelen. In Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, série B, décembre 1931, p. 192-199.

Stevens Ch.: Les Caractères Géométriques des Captures du Hageland. In Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, série B, juin 1932, p. 66-70.

Taverniers Roger: De Hagelandroute. In Brabant, nr.1, 1972, p. 46-52, 10 ill., kaart.

Tilmns Ege: Le Hageland et ses Mystères. In La Revue Nationale, février, 1954. Bespreking in Brabant, jg 6, nr. 10, 1954.

Tuerlinckx J.F.: Bijdrage tot een Hagelansch Idioticon. Gent, 1885, XII-755 p.

Tuerlinckx J.F.: Bijdrage tot het Hagelandsch Idioticon. Gent, A. Hoste, 1886, 755 p. Bekroond door de Zuidnederlandsche maatschappij van taalkunde. Bijvoegsel door D. Claes, Gent, 1904 (Vl. Acad.).

Van Broeckhoven W.: Met de Moretussen op reis in 1668 door het Hageland en Kempen en Geel. In Geels oud en nieuw. Geels geschiedkundig genootschap, jaarboek 28, 1991, p. 119-196.

van den Broeck A.: Het Drie-Koningenfeest. In De Hagelander, jg. 3, 1895-1896, p. 45-47.

van den Broeck A.: De Kabouters of Alvermannekens in het Hageland. In De Hagelander, Zout-Leeuw:* 1895-1896, jg. III, afl. 6, p. 128-130

 • 1896-1897, jg. IV, afl. I, p. 10-11.


van den Broeck J.: Vertelsels. In De Hagelander, jg. 7, 1900, p. 40-41, 68-70.

Vandewoude E.: Bibliografie van het Hageland. In Oost, jg 2, 1965:* nr. 1: p. 22-28, 47-48

 • nr. 3: p. 28-30 en p. 100-103.


Vandewoude E.: Bibliografie van het Hageland. In Oost, jg. 3, 1966:* nr. 1, p. 25-27

 • nr. 2, p. 62-63
 • nr. 4, p. 125-126.


Vanermen-Degeest G.: In Meer Schoonheid, jg. 17, 1970, nr. 1, p. 16-19 en nr. 3, p. 72-77.

van Gramberen A.: Oude Hagelandsche zegels. In Hagelandsche gedenkschriften, deel I, 1908, ill., p. 147-156.

Van Hageland A.: Kaleidoskoop op het Hageland. In Brabant, nr. 6, juni 1960, p. 16-21, 7 ill.

Van Nieuwenhove J.: Le Hageland. Etude géographie régionale. Leuven, 1944. (Université de Louvain, Licence).

Van Rookenbosch J.: Uit het Hageland: spreuken, wendingen, spreekwijzen, enz. In De Hagelander, jg. 2, 1894-1895, p. 4.

Van Rookenbosch J.: Raadsels. In De Hagelander: * jg. 2, 1894-1895, p. 5, 36

 • jg. 3, 1895-1896, p. 6-7, 48.


Van Rookenbosch J.: Nieuwjaarsliedekens. In De Hagelander, jg. 2, 1894-1895, p. 35-36.

Van Rookenbosch J.: De kabouters of alvermannekens in het Hageland. In De Hagelander:* jg. 3, 1895-1896, p. 128-130

 • jg. 4, 1896, p. 10-11.


Van Rookenbosch J.: Verheerlijking van het Hageland. In De Hagelander, jg. 4, 1896-1897, p. 31-33.

Van Roosbroeck Rob.: Algemene schets van de politieke geschiedenis van het Hageland. (tot einde van het oude Regiem). In Steden en Landschappen. Deel VIII: De Demervallei. Antwerpen, De Sikkel, 1935, p. 41-56, 3 foto’s van Diest.

Van Turnhout J.: Op verkenningstocht door ‘t Hageland. In Brabantsche Folklore, deel 12, 1932, ill., p. 117-134.

Van Uytven R.: In de schaduwen van de Antwerpse groei: het Hageland in de zestiende eeuw. In Bijdragen tot de geschiedenis, jg. 57, 1974, p. 171-188.

Van Weert B.: Zegswijzen, spotrijmen, spreekwoorden. In De Hagelander, jg. 2, 1894-1895, p. 71-74.

Van Weert B.: Raadsels. In De Hagelander, jg. 2, 1894-1895, p. 91.

Vermeersch P.M.: Steentijdmateriaal uit het noordelijk Hageland. Brussel, Nationaal Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen in België, 1976, 2 delen, 246 p. tekst; 129 p. ill., krtn., tab. (Oudheidkundige repertoria. Reeks B: de verzamelingen, 11).

Vermeersch P.: De Steentijd in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 20, 1973, nr. 1, p. 1-10.

V.G. Adrien et Léopold: Le Hageland. In Bulletin officiel du Touring-Club de Belgique, XXVIII, n° 4, 15 février 1922, p. 96.

Vincx Jozef Firmin: Geschiedkundige bijdragen uit het Hageland. Hagelandsche Tooversprookjes. Sagen en legenden uit het Hageland. Sprookjes, vertelsels en volksrijmen uit het Hageland.

Vinckx J.F.: Sagen , legenden, sprookjes en geschiedkundige bijdragen uit het Hageland. Lier, Van In, 1906.

Vincx J.F.: Bijgeloof. In De Hagelander, jg. 5, 1897-1898, p. 42-43, 62-64, 91, 111-113.

Vincx J.F.: De zegge van den dommen knecht. In De Hagelander, jg. 6, 1899, p. 34-37.

Vincx J.F.: De kabouters. In Vlaamsch Leven, jg. 1, 1916, ill., p. 272.

Vincx J.F.: St.-Marten. In Vlaamsch Leven, jg. 3, 1917, p. 91.

Vincx J.F.: Sagen, legenden, sprookjes en gs bijdragen uit het Hageland. Lier, 1906, 309 p.

Vincx J.F.: Hagelandsche tooversprookjes I. Merchtem, 1937, 23 p. In Eigen Schoon en de Brabander, deel 20.

Vincx J.F.: Hagelandsche tooversprookjes. In Eigen Schoon en de Brabander:* jg.21, 1938, p. 148-155, 253-262

 • jg. 22, 1939, p. 39-43, 88-92, 173-178, 275-278, 372-383
 • jg. 23, 1940, p. 126-134, 309-316, 362-366.


Vlierbergh E.: Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in het ‘t begin der XXe eeuw. Uitgave van het Davidsfonds, nr. 203, 207 p.

Vlierbergh E. en Ulens R.: Het Hageland, zijne plattelandsche bevolking in de 19e eeuw; bijdrage tot de studie der economische en sociale geschiedenis. Brussel, 1921, krt., 490 p.

Wouters Valeer: Legendarisch en Vroom Hageland. Van vermaard Bedevaartsoord tot eenvoudige Veldkapel in het Hageland en Vlaams-Brabants Haspengouw. Igo Leuven, 1998, 296 p., Bronnen en literatuur p. 286-288, registers p. 289-291 (plaatsnamen, legenden en Heiligennamen), ill.

Diest: p. 3, 5, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 40, 44, 48, 49, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 111, 112, 138, 139, 140, 143, 171, 197, 204, 205, 207, 208, 209, 215, 218, 256, 259, 284.

Deurne: p. 17, 18, 34, 82.

Molenstede: p. 4, 17, 18, 28, 88, 89, 94.

Schaffen: 5, 8, 12, 128, 82, 96, 97, 237, 242.

Webbekom: p. 3, 16, 18, 24, 98, 100, 101.

Willems A.: Volksdevotie in vroegere tijden in het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 13, 1976, nr. 3, p. 67-70.

X: Het verlovingsfeest in t’Hageland. In De Hagelander, jg. 4, 1896-1897, Zoutleeuw, p. 127-129.

X.: Groeves met een ijzer-sterk verhaal. Uitgave van Regionaal Landschap Noord-Hageland, 2007, ill. Opmerking: niets over Diest!

Zand F.: Uit Napoleonstijd. In De Hagelander, jg. 3, 1895-1896, p. 61-64.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest