GODSDIENSTIG LEVEN*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

GODSDIENSTIG LEVEN*

Botte Leo: Het vroegere patronaat te Diest. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 1, p. 13-15.

Draelants H.: Oude bedevaarten in Groot-Diest. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 1, p. 35-37.

Huon Marcel: Diest vroeger. Een jaar vol feesten. In Berkeschors, scoutsblad Diest, jg. 29, 1995, nr. 5, p. 29-31; nr. 6, p. 22-24; nr. 7, p. 25-27; nr. 8, p. 41-45.

Huon: Een jaar vol feesten. Diest, 2002, 112 p.

Merckx R.: De parochiekerken te Diest onder het Frans bewind. In Jaarboek 1980 van de Vrienden van St-Sulpitiuskerk, Diest, 47 p., ill.

Morren Tony: Het kerkelijk leven in de dekenij Diest tijdens de eerste helft van de 17de eeuw (1599-1700). Licentiaatsverhandeling aan de KUL te Leuven onder leiding van prof. M. Cloet, 1974, 2 delen. Deel I, p. 1-254 en deel II, p. 255-559, krt.

Morren Tony: Het oude landdecenaat Diest. In Kerkelijke kunst in het oude landdekenaat Diest. Diestsche Cronycke 5, tentoonstellingscatalogus, Diest, Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief; 1982, p. 12-20, krt.

Morren Tony: Het dekenaat Diest (1599-1700). Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het aartsbisdom Mechelen. Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis. Publicatie 103, 1993, XXV, 469 p., tab., ill.

Ockeley J.: Pastoors en gelovigen. Bijdrage tot de studie van het godsdienstig leven in het Aartsbisdom Mechelen van Katholieke Reformatie tot Concordaat. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 85, 2002, nr. 1-4, p. 1-83

Philippen Jos: De Oostbrabantse bedevaartvaantjes van voor 1850. Langemark, z.d., p. 35-38, ill.

Phillippen Jos: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. In jaarboek van de Diestersche Kunstkring, jg. 8.

Philippen Jos: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XIX, 1936, nr 1-2, p. 38-48.

Philippen Jos: De bedevaartvlaggetjes der stad Diest. Drukk. A. Hessens, Brussel, 1936, 24 p.

Philippen Jos: De oude Vlaamse Bedevaartvaantjes, hun volkskundige en cultuurhistorische betekenis. Diest, Europa, 1968, p. 22, 40, 55, 59, 60, 63, ill.

Put E. en Harline C.: Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620. Leuven, 2002, 287 p.

Van Bavegem J.B.:Het martelaarsboek der Belgische geestelijkheid, Gent, J.B.D. Hemelsoet, 1872, 6 delen.

Van de Ven Robert: 1973: Monnich Wyne. In Ons Heem, jg. XXVII, nr. 5, p. 188.( communiewijn).

Van de Ven Robert: Uit Dieste archieven: een bedevaarder naar het heilig land begraven te Diest (1556). In Oost-Brabant, jg. XXX, 1994, nr. 4, p. 147.

Van de Ven Robert: De processies van de Heiligen Sulpitius en Dionysius. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 3, p. 113-114.

Van Nerom G.: Iets over de cathechismus-Avondscholen te Diest; In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, jg. 3, 1930-1931, p. 61-62.

Van Nerom G.: ’n Catechismus-Avondschool te Diest in 1885. In Gazette van Diest, jg. 94, zat. 16 febr. 1957, nr. 7.

Van Oostveldt: Heilig-Kruisverering in Oost-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LVIII, 1975, nr. 1-2-3, p. 24.

X.: Diest over vier eeuwen op den zondag na St.-Jans geboorte. In Gazette van Diest, jg. 21, woensdag 2 juli, 1884, nr. 53.

X.: 350 Jaar Palmzondagtraditie te Hoegaarden. Tentoonstellingscatalogus, Hoegaarden, 1981, p. 124-125.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest