GEMEENTEN*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

GEMEENTEN*

Achten H.: De kultuurpolitieke strijd tussen liberalen en katholieken opinies te Diest van 1848 tot 1884. In Eigen Schoon en de Brabander, 1979, jg. 62, nr. 7-8-9, p. 241-262. Deel II in nr. 10-11-12, p. 435-455.

Beschryvinge der steden van het Land van Luyck. Sint-Truiden, J.B. Smits, 1793.

Bonenfant Paul: L’origine des villes brabançonnes et la “route” de Bruges à Cologne. Bruxelles, 1953, 49 p. Extrait de la Revue belge de philologie et d’histoire, XXXI, 1953, p. 399-447. (IV 38.926 A 10). - Handschrift R 562 C 31 MSS. Bespreking in Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXXVII, nr.1-2, januari-februari 1954, p. 78-79.

Bonenfant Paul: La fondation des villes “neuves” en Brabant au moyen-âge. In Sozial und Wirtschaftsgeschichte, juillet 1962, p. 145-169.

Boonen W.: Geschiedenis van Leuven. Uitgave door Van Even, Leuven, 1880. Lijst der steden en dorpen “ onder d’bescrijf der stadt Loven”.* Diest, p. 220.


Bousse A. & Gorissen P.: Table Générale des Bulletins de la Commission Royale D’Histoire, Tomes LXXXI à C, 3e partie, table alphabétique des noms de personnes et de lieux. Volume I: lettres A-J., p. 371.

Butkens F. Christophre: Les trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant:

Antwerpen.Chr. Jeger, 1637, X + 664 p.+ 262 p.

2de editie in 1652; 3de editie, La Haye, Chrétien Van Lom, 1724-1726, 4 delen, geïll. Genealogie der heeren en beschrijving der gemeenten. (III 79.566 C).- Stallaert, invent. analyt. - Diest: lib. I, chap. 6. - Hendrik van Diest; t. II, p. 96.

Bussels M.: Tongeren en Diest. In De Tijdspiegel, jg. 1, 1946, afl. 2, mei, p. 18-20, ill., Hasselt, Havermarkt 17.

Claes H.: Uit het verleden van Assent. In Oost-, jg. X, 1973, nr. 4, p. 93-105.

Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, Province de Brabant: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, E. Guyot, 1906, pll., 204 p.

Corens K.: Doen Brabant uytstak vrijdom’s vaen, wie zag ooit Sichem achterstaen? Vijf eeuwen geschiedenis van de stad Zichem (1134-1605). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 2001.

Cuvelier Joseph: Institutions de Louvain: p. 114: lijst der steden en dorpen die “ onder d’bescrijf der stadt van Loven “ vallen. ( De Sturler B.C.R.H., CI, 1937, 160).

David: Geschiedenis van de stad ende heerlijkheid van Mechelen: Heer van Diest, p. 446

De Backer C.: De grauwe stenen van het vervallen Oranjekasteel van Zichem in 1667. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 2, p. 79-80.

De Bast M.J.: l’Institution des communes dans la Belgique pendant les douzième et treizième siècles. Gand, 1819, p. 54, 55. (vrijheidscharter)

De Borman C.: Chronique de St.-Trond. Liège, 1870.

De Cantillon: Délices du Brabant et de ses campagnes ou description des villes, bourgs et principales terres seigneuriales de ce duché. Amsterdam, Néaulme, 1757, 4 delen, pll. - Diest: deel I, p. 121. - Cantillon plagieerde Leroy voor den tekst en de platen in zijn “ Délices du Brabant”.

De Ridder Ch. B.: Historische verhandelingen over de Kempen. In Historische mengelingen over de Kempen, Turnhout, z. j., 2 delen.

Description historique, chronologique et géographique du duché de Brabant. Bruxelles, J. Ermens, 1791. (Beschrijving der steden).

De Seyn Eugène: Dictionnaire historique et géographique des communes belges. Bruxelles, A. Bieleveld, 1924-1926, 2 vol.

Des Marez G.: Les villes flamandes.

De Sturler Jean: In Engeland gevestigde Mechelsche kooplieden uit de XIIIe en XIVe eeuwen. Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Mechelen. Mechelen, H. Dierickx-Beke en Zonen, 1935, 21 p. Uittreksel der Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, XXXIX, 1934. (IV 8637 A 6).

Divaeus Petrus: Jaerboeken der stad Leuven, van 240 tot 1507, in ‘t Latyn opgesteld door Petrus Divaeus. In ‘t Nederduitsch overgebragt door W.A. van Dieve; thans voor de eerste mael gedrukt, met inlasschingen en aentekeningen van Eduard van Even. Brussel-Leuven, Fonteyn, 1856-1857, 374 p.

de Wachter Leo: Repertorium van de vlaamse gouwen en gemeenten. Heemkundige dokumentatie, 1800-1950. Antwerpen, De Sikkel, 1942-1957, 6 vol.

Dewez M.: Dictionnaire géographique de la Belgique et de la Hollande, ou description physique, historique et politique des provinces, villes et endroits remarquables de ces royaumes, sous le raport de leur état tant ancien que moderne. Bruxelles, P. Foret et Cie libraires, 1829, VII-486 p. - Diest p. 133-134.

Foncke R.: Van Brabantse gemeenten in oude Duitse geschriften. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XLIV, 1961, p. 21-30.

Gens Eugène: Le Brabant. Villes secondaires et Campagnes. In La Belgique monumentale, historique et pittoresque, Bruxelles, Ed. A. Jamar et Ch. Hen, 1844. - Diest Tome I, p. 262-265.

Gens Eugène: Les environs de Louvain et le Hageland. In La Belgique illustrée. Ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d’art. Publié sous la direction de M. Eugéne Van Bemmel. Bruxelles, Ed. Bruylant Christophe, 1880, - Diest tome I, hoofdstuk VIII.

Huybers A: Oud Oisterwijk. Uitgave van de Katholieke Kunstkring te Oisterwijk, 197 p., pll., fig., 1923. - Esschius p. 160-170, 2 fig.

Inventaire des objects d’art dans les communes du Brabant. Les richesses des églises et des communes. La Belgique communale (revue), 1847, col. 696-704, 724-729, 792-799, 848-856. - Diest Sint Sulpitiuskerk, col. 725-728.

Inventaire des objects d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Bruxelles, E. Guyot, 1906, pll., 204 p. Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, Province de Brabant.

Kempeneers A.: De oude Vrijheid Montenaeken. - Diest, II, p. 349. Kempisch Museum. Maandschrift gewijd aan geschiedenis en oudheden. Turnhout, J. Splichal, 1890-1892, geïl.

Kuyl: Gheel vermaerd, Antwerpen, 1863. - Jacobaeus Jan, p. 385-386.

Lameere J.: Kort beschrijf van Leuven, Aerschot, Diest en Tienen alsook van de honderd negen gemeenten van het district Leuven. Leuven, 1858, 24 p.

Laureys D.: Het Elzenklooster te Zichem. Een slotklooster van reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus (1660-1797). Licentiaatsverhandeling, Leuven, 1987.

Le Jeune Paul: En campine limbourgeoise: Le Castel De Dool à Helchteren. In Bulletin off. du Touring-Club de Belgique, XXXIV, n°3, 1 février 1928, p. 56-59. - Otton de Diest, p. 57.

Leurs Stan, Polspoel L.G., Pauwels J.L., Van Roosbroeck Rob, Crick Lucien: Steden en Landschappen, deel VIII, De Demervallei. Antwerpen, De Sikkel, 1935, 104 p., ill.

Liekens Lodewijk: Geschiedenis van het Oude Graafschap de Stad en de Parochie den Lande Hertogdommen van Aarschot: I. Het oude graafschap Heist-op-den-Berg, 1926, Lod. Liekens-Van Steen, 176 p.

Maesschalck A. en Viaene J.: Het stadhuis van Leuven. In Arca Lovaniensis, jg. 6, 1977, p. 66-71.

Mertens en Torfs: Geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen, 1845-1853, 7 delen. - Privilege 1305 handel Engeland, deel II, p. 543-552.

Michel Edouard: Hôtels de ville et belfrois de Belgique. La vie sociale et économique de la Belgique illustrée par ses monuments civils. Bruxelles et Paris, G. Van Oest & Cie, 1920, 88 p. - Diest: Halle p. 45, pl. VIII.

Mullie Rob.: Aanteekeningen over geschiedenis van stedenbouw in de Zuidelijke Nederlanden. In Toerisme, 8e jg., nr. 22, 15 november 1929, p. 520.

Pacquay J.: Les sources de l’histoire locale dans le Limbourg. In Bulletin de la Société scientifique et litéraire du Limbourg. Tongres, XXVIII.

Peeters J.P.: Bouwstoffen voor een vergelijkende geschiedenis van het financieel beheer der kleine en middelgrote steden in het hertogdom Brabant van de XIIe tot het midden der XVIe eeuw: het voorbeeld der kwartieren van Brussel en Leuven. Doktoraatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1975, 3 delen, 1022 p.

Peeters J.P.: De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden der 16de eeuw: het voorbeeld van Diest, Nijvel, Tienen, Zoutleeuw, Vilvoorde, Aarschot, Zichem, Geldenaken, Halen , Hannuit, Landen en Gembloers. VUB Brussel, 1980. In VUB. Centrum Sociale en economische conjunctuur, V. 3, p. 470-863.

Pereau: Tongres et ses monuments. - Grauwzusters.

Philippen A.: Stedenhiërarchie en-netwerken. Casusstudie Diest, 18de eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 2002, 184+XXII p.

R.M.: Scherpenheuvel. In De Brabantsche Folklore, jg. 9, nr. 51-52, 1929-1930. Diest p. 157, 158.

Ruelens Ch.: Atlas des Villes et Communes de Belgique au XVIe siècle par Jacques de Deventer, 1884-1924.

Scheys F.: Oranjesteden: Diest-Zichem-Scherpenheuvel. In Meer Schoonheid, jg. 12, 1965, nr. 4, p. 11-15.

Scheys F.: Fusies van gemeenten in Oost-Brabant en in de Franse en Hollandse tijd. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, p. 77.

Sleeckx: Beschrijving der provincie Braband, bevattende de opgave van al de Steden en Dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgestrektheid, bevolking, nijverheid en des handels, benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de bijzondere van elke voorname plaats, enz...Met een voorafgaende algemeene overzigt van België en de Belgische geschiedenis. Gent, J.S. Van Doorselaere, 1861, 206 p., 4 pl buiten tekst, uitslaande kaart.

Tarlier J. en Wauters A.: La Belgique ancienne et moderne. Géographie et histoire des communes belges. (Arrondissement de Nivelles et de Louvain), Bruxelles, 1859-1887, 4 vol.

Théâtre: Le grand théâtre sacré du duché de Brabant contenant la description de l’église métrapolitaine de Malines et de toutes autres églises, cathédrales, collégiales et paroissiales, des abbayes, prévatez, prieurez et couvents, etc., qui se trouvent dans l’archevêché de Malines, les évêchés d’Anvers et de Bois-le-Duc, comme aussi ceux qui sont au Wallon-Brabant, etc. Enrichi d’un très grand nombre de figures gravées en taille-douce. La Haye G. Block, 1734, 4 tomes en 2 vol.

Van Autenboer E.: Organisaties en stedelijke cultuurvormen 15de en 16de eeuw. In Verslagboek vijfde coloquium de Brabantse stad. ’s Hertogenbosch, 178, p. 147-172.

Van der Linden H.: Histoire de la Constitution de la Ville de Louvain. Gand, 1892.

Vanderwaeren S.: Le Sage over Averbode en omstreken. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 207-208.

van Gelder S.: Altaren van Peeter Scheemaeckers, XVII-eeuwse beeldhouwer, in de kerken van Aarschot, Averbode en Diest. In Meer Schoonheid, jg. 18, 1971, nr. 4, p. 18-24.

Van Haeren N.: Interne stadsdifferentiatie van een aantal steden in Noord-Oost België: Hasselt, Leopoldsburg, Diest, Geel, Herenthals, Heist op den Berg. Leuven, 1976.

Vermakelijkheden van Brabant en deszelfs onderhoorige Landen, vervattende eene Historische, Cronologische, Geographische en Genealogische Beschrijving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlijke Heerlijkheden van dit Hertogdom. Amsterdam, David Weege, 1770.

Vincent A.: La liste des villes et villages brabançons de Jean Gielemans. Etude critique. In Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, jg. IX, Augustus-September, 1910, p. 365-384. Diest Civitates Brabantiae p. 366.

Wauters Alph.: Histoire des environs de Bruxelles. Bruxelles, 1850-1857, 3 vol. - Mathieu Keldermans, tome I.

Wauters Alph.: Histoire des Communes Belges. Arrondissement de Louvain. 1882.

Wauters Alph. et Tarlier J.: La Belgique ancienne et moderne. Géographie et histoire des communes belges (Arr. de Nivelles et de Louvain). Bruxelles, 1859-1887, 4 vol.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest