EZELDIJKMOLEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

EZELDIJKMOLEN** Schaffensestraat 12

  • Klassering, Ezeldijkmolen en onmiddelijke omgeving: 4 december 2003


Bibliografie:

Art.: Ezeldijkmolen. In Bulletijn der Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 1942, p. 116-119.

Bloch H.: Avènement et conquête du moulin à eau. In Annales d’histoire économique et sociale, 1942, p. 538-559.

Bondroit L.: Ezeldijkmolen. Oudheidkundige nota, te voegen bij de opmetings-plannen. Diest, 10 januari 1975. Tevens bijvoegsel aan persmap ter gelegenheid van de overdracht van Ezeldijkmolen, 24 februari 1975.

Bondroit L.G.: De restauratie van de Ezeldijkmolen te Diest. Monumentenzorg Diest. Mededelingen van het comité voor Monumenten- en Landschapszorg der stad Diest, december 1978, nr. 1, p. 7-11, ill.

Bondroit L.G.: De funderingen van de Ezeldijkmolen. In Monumentenzorg Diest. Mededelingen van het comité voor monumenten- en landschapszorg der stad Diest, 1979, nr. 2, p. 6-10, ill.

C.K.: Watermolen op den Ezeldijk. Behoud. jg. 81, 1942, (gedr. ‘1944), p. 116-119.

CM.: Huurt Diest Ezeldijkmoelen? In De Standaard, vrijdag 18 januari 1974.

Desart R.: Les moulins à eau de Belgique. I, Province de Brabant et d’Anvers. Grimbergen-Brussel, 1963.Dr.: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest. In Het Laatste Nieuws, 23 januari 1976.

Dr.: Diest-Modelstad voor Toerisme. De bezittingen van de Heren van Diest.

Dr.: Diestse Ezeldijkmolen krijgt nieuwe bestemming.

Dr.: De heren van Diest en hun bezittingen in de oude Demerstad. In Het Laatste Nieuws, vrijdag 30 januari 1959, p. 15.

Duwaerts Maurice Alfred: De molens in Brabant. Uitgave van de provincie Brabant, 1961, p. 177-179, ill.

Duwaerts Maurice Alfred: Les moulins du Brabant. Uitgave van de provincie Brabant, 1961, p. 179-181, ill.

Ezeldijkmolen: krantje uitgegeven door J. Coninx. In nr. 1:* Een stukje geschiedenis

  • Schilderkunst in de molenaarskamer (foto schilderij van Ezeldijkmolen door Batardy).


Gielen Erwin: De Ezeldijkmolen. In Hier Diest.

Gielen Erwin: Een Diests mo(nu)ment: De Ezeldijkmolen. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 60, mei 2004.

Gielen Georges: “Salons Ezeldijkmolen” plechtig geopend te Diest. In Koerier, regio Diest, 1981.

Gielen Georges: De restauratie van het gezond verstand. In Koerier.

J.N.: Diesterse Ezeldijkmolen beleeft zijn tweede jeugd. In Hier Diest.

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads-of dorpsgzicht, 4 december 2003, p. 13-14.

Toelichting ministrieel besluit houdende bescherming als monument, 14 december 2001. Dossier DB 002163, Diest-Noord, p. 70-74.

Van der Eycken Michel: De Diesterse volmolens in de XVIe eeuw. In Arca Lovaniensis, 2, 1973, p. 275-290.

Van der Eycken Michel: De Ezeldijkmolen. Overdracht Ezeldijkmolen, 24 februari 1975, persmap, 2 getypte p.

Van der Eycken Michel: Zeven eeuwen Ezeldijkmolen te Diest. Averbode, v.z.w. Ezeldijkmolen, 1976, 84 p., ill., bronnen.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest. Algemeen Rijksarchief, 1994, p. 21, 56, 58.

van der Linden Gilbert: Diesterse molens vroeger en nu, II De “Groote Molen”. In Brabant, december 1960, nr. 12, p. 40-42, 3 ill.

V.M.S.: De heeren van Diest en hun bezittingen in de oude Demerstad. In Nieuws, jg. 63:* 22 juni 1947, p. 1, 3

  • 15 juli, p. 6, ill.


Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 64.

X.: Monumentenjaar 1975. Ezeldijkmolen. In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum Diest, nr. 1, januari 1975, p. 1.

X.: Ezeldijkmolen. In een (redactie Begijnenstraat 10 Diest), oktober 1985.

X.: Huurt Diest Ezeldijkmolen? In DS, vrijdag 18 januari 1974.

X.: De Ezeldijkmolen is bij de chirurg. In Samen, tijdschrift voor Groot-Diest, nr. 5, juli 1978, 3 ill.

X.: Een Diests mo(nu)ment: De Ezeldijkmolen. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 60, mei 2004.

X.: Toelichting bij het ministrieel besluit tot klassering. Dossier: DB 002163, Diest-Noord, 2003, p. 70-74.

X.: Ezeldijkmolen geopend te Diest.

X.: De Demer geeft historische schatten prijs in Diest. In Verrekijker, een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij, november 2014, p. 8-11. De Demersluis aan de Ezedijukmolen, p. 9.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest