DEEL III

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 mrt 2016 om 10:17 (Heeft "DEEL III" beveiligd: Preventieve beveiliging veelbezochte pagina ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet)) [cascade])
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

INHOUDSTAFEL - DEEL III*


Inventarissen die opgesteld werden door Karel Stallaert en Robert Van de Ven

I*. INVENTARIS OUD ARCHIEF (STALLAERT): INVENTAIRE DES ARCHIVES ANCIENNES DE LA VILLE DIEST:
1RE SECTION
§ 1. ARCHIVES ADMINISTRATIVES
§ 2. COMPTABILITE
§ 3. ETAT-CIVIL (ZIE AFZONDERLIJKE INVENTARIS)
§ 4. CORPORATIONS CIVILES

2ME SECTION
ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES
§ 1. EGLISE S. SULPICE
§ 2. EGLISE NOTRE DAME
§ 3. EGLISE S. JEAN
§ 4. CHAPELLE S. JACQUES

3RE SECTION
ARCHIVES DE LA BIENFAISANCE
§ 1. GRAND HOPITAL
§ 2. HOSPICE DES LEPREUX OU LEPROSERIE
§ 3. HOSPICE DES ORPHELINS
§ 4. HOSPICE LIEFKENS
§ 5. FONDATIONS KIMPEN ET PALMBOOM
§ 6. FONDATION ARNOLD SCHOLLEN
§ 7. FONDATION ANNE MARIE VAN DEN BOOM OU HOSPICE BOOM
§ 8. FONDATION PIERRE BALBIERS OU HOSPICE HALBIERS
§ 9. BEGUINAGE
§ 10. ALEXIENS
§ 11. FONDATIONS EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT
§ 12. GRANDE TABLE DU STE ESPRIT DE LA VILLE
§ 13. TABLE DU S. ESPRIT DE LA PAROISSE S. SULPICE
§ 14. FONDATION DE SOULIERS ET CHEMISES DANS L’EGLISE S. SULPICE
§ 15. PAUVRES HONTEUX OU A DOMICILE, DITS HUISARMEN DANS L’ EGLISE S. SULPICE, TABLE DU S. ESPRIT DE LA PAROISSE S. JAN
§ 16. TABLE DU S. ESPRIT DE LA PAROISSE NOTRE DAME
§ 17. TABLE DU S. ESPRIT ET PAUVRES HONTEUX DE LA PAROISSE S. JAN

4RE SECTION
PROTOCOLES DES NOTAIRES
§ 1. ADRIAENS, JOZEF MAARTEN
§ 2. BECQUET, JAN
§ 3. BELEN, JOS
§ 4. (VAN) BUYTENBACH, MATTHIAS
§ 5. CEULEMANS, HUBERT LAURENT
§ 6. CLERCX, WILLEM
§ 7. COGHEN, DOMINIQUE
§ 8. COPPAL, PIETER ADRIAAN
§ 9. COX, ARNOLD GODFRIED
§ 10. DECKERS, PIETER ANDREAS
§ 11. DE LESPES, JAN THOMAS
§ 12. DE LESPES, JAN JOZEF
§ 13. DE ROY, JACOB
§ 14. DI MARTINELLI, JAN ANTOON
§ 15. DI MARTINELLI, VINCENT
§ 16. ESTERDIU (DESTERDIU, STERDIU), EGIDIUS
§ 17. GAUTIERS, KAREL
§ 18. GILLIES, JAN BAPTIST
§ 19. KIESECOMS, JAN
§ 20. LOUYS, JAN BAPTIST
§ 21. NYS, JAN FRANS
§ 22. QUINTS, WOUTER
§ 23. QUINTS, DIONYSIUS
§ 24. QUISTHOUDT, ENGELBERT
§ 25. QUISTHOUDT, JAN ALEXANDER
§ 26. RUTTEN(S), WOUTER
§ 27. SMEULDERS, KAREL HENDRIK
§ 28. STEENBEEK(X), MICHEL
§ 29. SWINNEN, JAN
§ 30. TIELENS, MICHEL
§ 31. VAN CROONENBORCH, MATTHIAS; VAN DER BUECKEN, WILLEM
§ 32. VAN DE PERRE, DOMINIQUE
§ 33. VAN DER STRAETEN, W.A.
§ 34. VAN DUEREN, JAN BAPTIST
§ 35. VAN HAMME, JAN
§ 36. VAN SURPEL (VAN ZURPEL)
§ 37. VERREYDT, PETRUS JAN JOZEF
§ 38. VERZYL, JACOB FRANS
§ 39. VREVEN, GEORGES
§ 40. WOUTERS, JAN
§ 41. ZEGERS, PIERRE
§ 42. VOOGDIJ
§ 43. NOTARISSEN VARIA


II*.Oorkonden uit het oud archief (Stallaert): p. 72-75

III*. ARCHIVES MODERNE DE LA VILLE DIEST: REGISTRES ET LAISSES:1860 :
Diest 2009 (Ch. Stallaert)

1r.e section
Archives administratives
§1. Arrêtes, résolutions, Procès-verbaux

2me section
Correspondance
§ 1. Correspondance
§ 2. Indicateurs
§ 3. Indicateur (sortie)

3me section
Registre divers
4me section
Comptabilité

IV*.Inventaris van de oorkonden van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Hogen Wijngaard te Webbekom: 1302-1607 (Robert Van de Ven, 1987):

V*.Inventaris der Sint-Sulpitiuskerk (Robert Van de Ven, 1976, 1986, 1997, 2002):

VI* INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER SINT-SULPITIUSKERK DIEST. DEEL II:

VII* INVENTARIS VAN DE ARCHIEFSTUKKEN VAN KAGGEVINNE, OF HET BUITENLAND VAN DIEST:
1. Kaggevinne
2. Kaggevinne-Kempens
3. Kaggevinne –Lovens
4. Molenstede
5. Schaffen.

VIII* Inventaris archief van het begijnhof door Robert Van de Ven, 1978:

Diest 1978 ; 2009 (R. Van de Ven)
§ Geschiedenis, privileges, regel
§ Begijnen, geestelijkheid, visitaties
§ Fondatien of stichtingen
§ Missen en jaargetijden (anniversarien)
§ Testamenten
§ Huizen
§ Novicaat
§ Processen, geschillen met de stad Diest, verzoekschriften tot de Raad van Brabant, inkomsten, verkoop van goederen
§ Hof, rekeningen
§ Tafel van de Heilige Geest
§ Infermerie
§ Convent van de novicen
§ Convent van de apostelen
§ Convent van de Engelen
§ Klein convent, Calvarenbergh
§ Groot convent of H. Geestconvent
§ Varia
§ Oorkonden
§ Dopen, vormsels, huwelijken en overlijdens

IX*. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER KERKEN, KLOOSTERS EN KAPELLEN. (Van de Ven Robert-Diest 1980 met aanvullingen):
Inhoud:
1. Sint Janskerk
2. Allerheiligenkapel
3. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Hoge Wijngaard
4. Sint-Annakapel
5. Sint-Jacobskapel
6. Augustijnen
7. Bogaarden
8. Cellebroeders
9. Kruisheren
10. Minderbroeders
11. Mariëndaal
12. Sint-Annendael
13. Sint-Bernardsdal
14. Sint-Elisabethgasthuis
15. Lorreinozen
16. Zusters van Voorzienigheid
17. Lazarij
18. Zwartzusters
19. Miniemen
20. Refuguehuizen
21. Elzenklooster Zichem
22. Mariënrode Halen
23. Kerken,.kapellen en kloosters buiten Diest (slechts één of enkele documenten)

X*.Inventaris van de microfilms bewaard in het Stadsarchief Diest:.

XI*. Inventaris van de IIde afdeling: p. 190-202.

Index

A
affiche, 8
artillerie, 6

B
Beets Elisabeth, 3
begijnhof, 2, 8
belastingen, 2, 4
azijn, 2
bareel van Winge, 4
beden, 2
bier, 4
Brabantse landtol, 4
cijns, 3, 5
Cste penning, 2
Franse contributie, 2
graan, 2
Xde penning, 2
XXste penning, 2, 4
Berchmans.
Jan, H., 6
bier, 6
Blije Intrede, 6
Boerenkrijg, 6
Bosmans J., 3
Brabant, 2
staten van Brabant, 2
Staten van Brabant, 2
briefwisseling, 5
broederschappen, 7
Brussel, 6

C
chirograaf, 7
Cloostermans, 3
compagnie vande jonckmans, 6
congregaties, 7
consumptie, 2

D
de Zerezo, 5
Diest, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Heerlijkheid Diest, 5
stadswapen, 5
titel van stad, 6
Dieudonné Nicolaas, priester, bachelier en theoloog, 2
domeinrekeningen, 5
doodsprentjes de Zerezo, 5
van Zurpele, 5
Drinten J., 3
Duynen, 3

E
eden, 7
edicten, 4
erfenissen, 3
Ertsenrijck, 2

F
Faust Anselmus, boekandelaar en boekbinder uit Saxen en Diest, 7

G
Gansacker J.-B., schout van Diest, 3
Geeraerts A., 3
geneeskunde, 6
Gerard heer van Diest, 7
gilde, 5
archief, 5
Rederijkers ‘de Lelie’, 6
Sint-Annakamer, schuttersgilde, 5
Sint-Barbara, 5, 6
Sint-Joris, 5, 8
Sint-Lazaruskamer, 6
Sint-Sebastiaan, 5

H
Halen, 2
Hannicart Aug. Franciscus, joncker, 2
huis geboortehuis van H. Jan Berchmans, 6
Nieuwstraat, 3

I
Internationale Brigade Spanje, 7

J
Jan hertog van Brabant, 7

K
kerkhof Sint-Jan, 6
Sint-Sulpitiuskerk, 6
Vervoortplaats, 6
klooster Mariëndael, 2
krantenknipsels, 9

L
laathof
Pedele, 6
Tongerlo, 6
van der Ponten, 6
Zelk, 6
leenhof
Diest, 5
Leuven, 2, 6
lijkwagens
aankoop, 7
andere steden, 7
personeel, 7
reglement vervoer, 7

M
maandblad De Bezem, 9
Maththeus J.B., 3
Meulemans plan Meulemans i.v.m. parochievorming, 6

N
naturalisaties, 5
Neutens
J., 3
Neyskens Frans, commissaris, 8
notarisakten, 3, 4, 6, 8

P
parochievorming, 6
pedagogie ‘Het Varken’, 2
Van Hamont, 2
Van Kessel, 2
Verlaet, 2
Peeters J., 3
pesthuizen, 7
Piekaerts, 3
plakaten, 4
proces, 2, 3, 4, 5, 6
programmaboekjes, 9
Rijksmiddelbare School en Koninklijk Atheneumafdeling, 9
Stedelijke School voor Toneel- en Voordrachtkunst, 9
Vlaamse studentenbond Branding, 9
protest, 2

R
rederijkerskamer Lelie en Christusogen, 4
rekeningen, 2, 6, 8
restauratie beeld Sint-Joris, 8
Rijksmiddelbare School en Koninklijk Atheneumafdeling, 9

S
Saxen, 7
Schaffen, 8
schepenakten, 4
Sint Joris beeld, 8
Sint-Jan-Berchmansfeesten, 8
Stedelijke School voor Toneel- en Voordrachtkunst, 9

T
telling haardtelling, 2, 4
ploegentelling, 2
testamenten, 3
Thielens M., 2
Tielens, 8
toneelstuk, 9
Daar waren drie tamboers, 8
Dansa, 8
De Kain, 8
De schelmstreken van Scapin, 8
De zonderlinge gast, 8
krantenknipsels, 9
Mefisto, 8
Mefisto zoekt een aardse bruid, 8
Starkadd, 8
toneelvereniging De Straal, 9
Elckerlijc, 9

V
van Bourgondië Maria, 6
van Cuyck Maarten, rentmeester van de prins van Oranje-Nassau, 5
Van Eck, 8
van Erpecom P., 3
Van Hamont, 2
Van Kessel, 2
van Zurpele, 5, 7
vanden Hove H.A., burgemeester van Diest, 3
vander Smissen, 2
Vergeertruien, 8
Verlaet, 2
verpachtingen, 4
Verstraeten, 3
Vlaamse studentenbond Branding, 9
voogdij, 4

W
Wagenaars Egidius, 3
waterlopen, 5
watermolens, 5
watervoorziening, 6
Wiggers, 8
Winge, 4
Winterhulp vzw, 9
Witten J., 3
Wouters
A., 3

Z
Zelckaerts .B., 3
Zoutleeuw, 6


Crespadi - Een Boekwerk Over Diest