CHRISTUSOOGEN*

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

CHRISTUSOOGEN** spreuk: Christus ooghen doorsiental

  • blazoen: in het midden Christus aan het kruis in een perk van bloemen Christusoogen geheeten. Boven het wapen van Philips II, rechts het wapen van Willem de Zwijger, prins van Oranje, heer van Diest. Links het wapen van Anna van Lorreinen, nicht van Willem de Zwijger, weduwe van René van Chalon, vrouwe van Diest.


Bibliografie:

Burger C.P. (junior): De Rebus van onze oude rederijkers. In Het Boek. Tweede reeks van het tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jg. 14, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1925, p. 169 ( afbeelding rebus), 170.

Casier Joseph et Bergmans Paul: L’art ancien dans les Flandres. Deel I, 1914, deel II, 1921, deel III, 1922. Blazoen “De Christusogen” p. 142, 143, reproductie, nr. 451, pl CCCI. (III 48.950 B).

De Moor Michaël: Breuk van de rederijkerskamer De Christusogen te Diest. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999. Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p. 118-119, 1 ill.

De Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke Blasoenen, Refereynen ende Liedekens, gebracht ende gesonden op de Peoen-Camere binnen Mechelen. Mechelen by Hendrik Jaye, 1621, met koperetsen. P. 191-202: drie blazoenen, drie refereinen en een lied onder den naam der Christusoogen.

De dood van Brutus en Cassius zal Treur-spel-geweys vertoont worden door de Vrywillige Rhetorycke Liefhebbers der Kamer Christus oogen binnen de stadt Diest den 13 en 14 July 1750. Tot Loven, by Joannes Jacobs, op de Thiensche straet, in den swerten Sleutel. (Van Even E. in Geschiedenis van Diest, I, p. 266).

d’Hoop Alfred: In Inventaire général des Archives Ecclésiastiques du Brabant. Tome II, Bruxelles, E. Guyot, 1914, p. 113 . Archives reposant aux archives du Royaume à Bruxelles: 2822. Comptes de la corporation de l’Oeil du Christ, qui se réunissait dans le chapelle Sainte Croix.

Diestersche muziek,” Kreupele Duynen”. In Jaarboek 8 van de Diestersche Kunstkring, 1936, p. 106-107.

Dijck Frans: De Kristusogen. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 133-136.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 32. De Rederijkerkamer “De Christusoogen”. In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933:* zat. 18 nov. nr. 46

  • zat. 25 nov. nr. 47.
  • In Overdruk, nr. 32, p. 118-121.


Du Bois D.: De Christusoogen. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 221-224

E.V.D.V.: Geschiedkundige bijdrage over de “Rederijkerkamer de Christusoogen” te Diest, 1926, 15 p.

H.S.: Resolutieboek der Caemer der Christus-Ooghen binnen Diest. (Beginnende met den 1 September 1630).Vermeld door E. Van Even in “De Eendracht”, III, 1848, 57 als zijnde toen in het bezit van de heer G. Van Eckx, secretaris der Kamer die het heeft medegegeven aan F. J. Raymaekers.

Jaye H.: De Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten waer inne te vinden sijn veel schoone leerlijke Blasoenen, Refereynen ende Liedekens gebracht ende gevonden op de Pesen-Camere binnen Mechelen, Mechelen, Hendrik Jaye, 1621, koperetsen, p. 191-202 over Christusoogen.

Marinus Albert: Le folklore Belge. Deel II, Brussel, Les Editions Historiques, z.j., p. 229, 231, ill.

Mertens Geert: Diestse kamer “Christusogen” viert vijfhonderste verjaardag. Boek met waardevolle historische rederijkersteksten. In Het Laatste Nieuws, zaterdag 28 april 2002.

NJD: Kreupelen Duynen was zo zat. In Het Laatste Nieuws, 1 mei 1995.

Officieel programma van den stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561. Antwerpen, 1892, p. 41-43.

Paessens Raymond: Christusogen doorsient al. Verschenen ter gelegenheid van de 500ste verjaardag, 2002, ill. Bespreking in De Belleman, jg. 51, nr. 22, 30 mei 2002.

Philippen Jos: “Kreupele Duynen” en “De Kegelaar”. In Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa uitgeversbedrijf, 1966, p. 24-26 en 27-28.

Philippen Jos: Loterbolletjes: II. Kreupele Duynen. In Renaissance, 1972.

Philippen Jos: Loterbolletjes: V. De Kegelaar. In Renaissance, nr. 7, januari-februari, 1973.

Philippen Jos: “Christusogen door sient al” tot “kreupelen Duynen was zo zat ...”. In Onbekend Diest: De Onze-Lieve-Vrouwekerk. Uitgave van de kerkfabriek van Onze-Lieve- Vrouwekerk, Diest, 1974, p. 42-47, ill.

Programme officiel du cortège représentant l’Entrée des Rhétoriciens venant prendre part au Landjuweel de 1561. Antwerpen, 64 p. Les oeils de Christ p. 42-44.

Raymaekers F.J.: De Christus-Oogen. In Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis. Uitgegeven door E. P. Serrure , Gent, H. Hoste, derde deel , 1859-1860, p. 117-129.

Refereinen ende Liedekens van diversche Rhetoricienen uit Brabant, Vlaenderen, Holland ende Zeeland: ghelesen ende gezonghen opte Corenblomme binnen Bruessele, op haer iaerlycxse Prins-feeste, Anno XVe LXII, den sesentwintichsten dach in Julis. Brussel, bij Michiel van Hamont, 1563. (referein van Christus-oogen). (II 15122).

R.P.: Onze Rederijkers. De Christusogen van Diest. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 19, 7 mei 1955.

Slachmuylders Roel: Altaarschilderij van de Diestse rederijkerskamer “De Christusogen”. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Diestsche Cronycke 15, 1999, p. 20-22.

van der Linden Gilbert: Een bezoek bij “Kreupelen Duynen”. In Diest in de XVIe eeuw. Diest, 1940, p. 41-43.

Van der Meersch J.: Kronyk der Rederykkamers van Audenaerde. Belgisch Museum, 1842.

Van de Velde E.: Geschiedkundige bijdrage over de “Rederijkkamer de Christusoogen” te Diest door E. V. D. V. Diest, 1926, 15 p. Overdruk uit “Ons Parochieblad” van O.L.Vrouwkerk, 1924.

Van de Velde E.: Oorsprong en betekenis van “Kreupele Duinen”. In Parochieblad van O. L. Vrouw, 1924.

Van de Ven Robert: “Christusogen doorsient al” 1502-2002. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Diestse Rederijkerskamer de “Christusogen” . Diest, 2002, 63 p.

Van Even Edward: Over den oorsprong der rederykkamer “de Christusoogen” te Diest. Diest, Havermans, 1844, 8 p. Overdruk uit De Demerbode.

Van Even Edward: Over den oorsprong der Rederijkkamer De Christusoogen te Diest. In De Eendracht, jg. III, nr. 15, Zondag 17 December 1848, p. 57. Terechtwijziging betreffende datum der stichting door Grammaye in 1302 aangegeven en vermoedelijk een drukfout. Bij zijn eerste uitstapje naer de stad, alwaer Gertruide Cordeys in de moedertael eens zong, begaf hij zich bij Mr. G. Van Eckx, secretaris der thans nog bestaende kamer... Hij vertrouwde mijn vriend (F.J. Raymaekers) “Resolutieboek der Caemer der Christus-Ooghen binnen Diest, beginnende met den 1 september 1630.

Van Even Edward: Geschiedenis der Stad Diest, eerste aflevering, 1847, p. 122-123, 255-267.

Van Even Edward: Het Landjuweel van Antwerpen in 1561, p. 62 blazoen.

Van Voorden R.: “Christusogen”: Korenbloem, Bolderik of Prikneus? In Natura Limburg, juli-aug.-sept., 1981, nr. 105, p. 469-476.

Van Voorden R.: De rederijkersblazoen in het museum van Diest. In De Mosterdpot, jg. 5, 1982, nr. 2, p. 1-5, ill.

Van Weddingen Richard: Les “Christus-oogen” (oeillets-dieu) de Diest. In Le foklore brabançon, 6e année, n° 36, juin, 1927, p. 331-336, 3 pll., p. 347.

Van Weddingen Richard: “Christus-oogen” van Diest. In De Brabantsche Folklore, Brussel, 6e jg., nr. 36, Juli 1927, p. 375-380, 3 pll. p. 391.

Willems J. F.: In Belgisch Museum, IX, 1845.

X.: Een brokje Diestersche muziek: “Kreupele Duynen”. In achtste jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1936, p. 106-107, tekst en muziek.

X.: L’Ommegang du Sablon. In Foklore Brabançon, 8e année, n° 46, Février 1929, p. 9.

X.: Notice historique des anciennes Instituitions littéraires de la Belgique, connus sous le nom de Chambres de Réthorique. In Mémoire hstorique sur la bibliothèque dite De Bourgogne. Bruxelles, impr. A.J.D. De Braeckenier, 1809, p. 152-200. Christusoogen p. 152 en p. 173-174.

X.: De Feestvierende “Christusoogen”. In Gazette van Diest, jg. LXXVI, nr. 19, 13 mei 1939.

X.: 1502-1952. De “Christusogen” jubileren. In Gazette van Diest, jg. XIC, nr. 19, mei 1952.

X.: Rederijkerskamer Christusogen viert diamanten hoofdman.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest